Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

SKUPŠTINA SAVEZA PENZIONERA SRBIJE - Događaj je završen20. februar 2017.

NAGRADE GRADA BEOGRADA ZA 2016. GODINU

Nagrada Grada Beograda dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju i sportu. Nagrada Grada Beograda dodeljuje se i za herojsko delo, za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda i za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd.
Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine (ne odnosi se na Nagradu Grada Beograda za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju Beograda).
Pored ove dodeljuju se i Nagrada Grada Beograda za stvaralaštvo mladih za delo koje predstavlja najvrednije ostvarenje u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata. U jednoj godini dodeljuju se dve nagrade, i to jedna za naučni, a druga za umetnički rad mladih. Nagrada Grada Beograda „Svetislav Stojanović” dedeljuje se za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti zaštite od požara na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine. Nagrada se dodeljuje pojedincu i vatrogasnoj jedinici.

Rok za podnošenje predloga za dodelu Nagrade Grada Beograda je 20. februar 2017. godine.

Više informacija o uslovima, propozicijama i potrebnoj dokumentaciji možete naći na linku www.beograd.rs


4. mart-29. april 2017.

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU - UZ STICANJE PRAKTIČNIH ZNANJA I RAD NA RAČUNARU U KNJIGOVODSTVENOM PROGRAMU

Kurs za samostalnog knjigovođu održava se svake subote u naznačenom terminu, u Privrednoj komori Beograda i orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu,  SAOP miniMAX, tako da  polaznici stiču primenljiva znanja koja  odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.
Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković /ACCOUNT DOO NOVI SAD/
Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)     


7. mart 2017.

SEMINAR: KAKO MERITI ISPLATIVOST ULAGANJA U KUPCE I PROIZVODE

Isplativost ne znači  isto što i  profit u poslovanju, ona ima dve strane medalje - zaradu i brzinu obrta imovine u koju smo investirali. Upoznajte se sa alatima koji omogućavaju poboljšanje rezultata cele organizacije u radu sa kupcima i proizvodima, bolje razumevanje sopstvenog dela vođenja poslova i kako oni utiču na poslobavanje celokupne organizacije. Pripremite se za kvalitetnije učešće u procesu poslovnog planiranja , bolje razumevanje finansijskih rezultata poslovanja prodaje i jasnu kategorizaciju proizvoda i kupaca.
Predavači: Milan Mijailović, Ljubomir Jovanović i Miljan Dimitrijević. 
Kotizacija: 8400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)      


9-10. mart 2017.

TRENING: KONTROLING U PRODAJI

Upoznajte se sa metodama  i tehnikama analize finansijskih izveštaja i uvođenja sistema praćenja i merenja prodajnih rezultata. Za bolje razumevanje finansijskih rezultata poslovanja prodaje, za bolje razumevanje odluka top menadžmenta, za planiranje i praćenje prodajnih zadataka i ciljeva, za argumentovano pregovaranje sa partnerima kroz unapređenje finansijske pismenosti.
Trening je namenjen menadžerima, rukovodiocima profitnih centara, rukovodiocima prodaje na svim nivoima.
Predavači: Ljubomir Jovanović i Miljan Dimitrijević.      


15. mart 2017.

SEMINAR: PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA I ISKAZIVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Cilj ovog seminara je da se polaznici kroz praktične vežbe i primere upoznaju i ovladaju tehnikama: knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju, upravljanja i planiranja troškova i sistema obračuna troškova, sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva, utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i cene koštanja, kontrole  i provere finansijskih izveštaja. Seminar je namenjen: menadžerima, kontrolorima, računovođama.
Predavač: Vera Lončar /ACCOUNT DOO NOVI SAD/
Kotizacija:  8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)      


24-25. mart 2017.

SEMINAR: FINANSIJSKA ANALIZA 

Interaktivna dvodnevna obuka bavi se razumevanjem finansijskih izveštaja, njegovom horizontalnom, vertikalnom i grafičkom analizom, racio analizom (likvidnost, efikasnost, profitabilnost, solventnost i ograničenja racioanalize), Du Pont-ov sistemom analize profitabilnosti, analizom neto obrtnog kapitala,  novčanih tokova do analize kvaliteta finansijskih izveštaja. Obuka je namenjena: kreditnim analitičarima, zaposlenima u bankama na poslovima  ocene boniteta pravnih lica i drugim bankarskim službenicima, menadžerima,  finansijskim rukovodiocima, poreskim inspektorima i savetnicima.
Predavač: Ružica Stamenković.