Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

SKUPŠTINA SAVEZA PENZIONERA SRBIJE - Događaj je završen5-7. decembar 2016.

TRENING: POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP

U Privrednoj komori Beograda (Kneza Miloša 12, sala III), od  5. do 7. decembra 2016. godine u periodu od 900 do 1600 časova, biće organizovan trodnevni trening: Microsoft PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima –

Microsoft PowerPivot za Excel 2010 je tehnologija čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja (BI). PowerPivot je fantastičan alat u svetu analize podataka zato što korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza poslovnih podataka i to bez pomoći IT odeljenja.

Trening je dizajniran za profesionalce koji žele da koriste sve mogućnosti PowerPivot-a dok u isto vreme dozvoljava da se identifikuju oni slučajevi kada upotreba PowerPivot-a nije optimalna. 

Rok za prijavu i uplatu: 2. decembar 2016. godine. Za dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju i upravljanje projektima, tel. 011 3619 472.


8. decembar 2016.

PREZENTACIJA: "INOVACIONE TEHNOLOGIJE GAŠENJA POŽARA TEMPERATURNO AKTIVIRANOM VODOM I LEVITIRAJUĆOM PENOM"

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Rusko-srpskim humanitarnim centrom i Ruskom akademijom nauka, organizuje okrugli sto na  kome će  se stručnoj javnosti u Srbiji i regionu prezentovati novi inovativni projekat gašenja požara sa minimalnom upotrebom vode. Projekat koji je naišao na izuzetnu podršku stručne javnosti u Rusiji će predstaviti najveći ruski eksperti-akademici u oblasti požarne tehnike i taktike gašenja požara. 
Okrugli sto će biti održan 8. decembra 2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu. 

Za dodatne informacije možete se obratiti Udruženju građevinarstva i komunalne delatnosti, osoba za kontakt Ljiljana Urošević,  tel. 36 25 144 , e-mail: ljurosevic@kombeg.org.rs      


9. decembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM APELACIONIM SUDOM

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim apelacionim sudom Vas poziva na stručni skup, na kojem će biti obrađene sledeće teme: "O primeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama" - predavač dr Vesna Dabetić Trogrlić i "Zastupanje pravnog lica" - predavač mr Zagorka Kolović.
Stručni skup će biti održan 9. decembra 2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu.
Prijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVA.   Učešće na stručnom skupu je bez kotizacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti Centru za privredno pravni sistem, osoba za kontakt Milivoj Janković, rukovodilac Centra, tel. 2641-355 lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs . 


12-16. decembar 2016.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PO PMI METODI I STANDARDIMA (PROJECT MANAGEMENT, PMI, PMBOK V.5)

Upravljanje projektima uključuje jedinstvena i specifična znanja, veštine, procese, alate i metode čija pravilna primena omogućava da se projekti uspešno realizuju, kao i da se ostvare svi potrebni ciljevi i rezultati radi kojih su i bili pokrenuti.
Ovaj seminar će vam omogućiti da steknete potrebna znanja da biste bili uspešni, fokusirajući se na metodu najvećeg i najpriznatijeg svetskog autoriteta iz Upravljanja projektima, PMI (Project Managaement Institute) iz SAD, sadržanu u njihovom poslednjem izdanju standarda, PMBOK v.5. Sve vodeće globalne korporacije i vlade većine država su već usvojile i primenjuju PMI metodu, kastomizovanu ili ne, uspešno izlazeći na kraj sa mnogobrojnim izazovima sa kojima se susreću na svojim projektima.
Polaznicima će biti predstavljen kompletan i sveobuhvatni trening program ispunjen znanjima i savetima proisteklim iz najbolje svetske prakse za pripremu, planiranje i kontrolu projekata, kao i praktičnim vežbama primenjenim na stvarnim projektima.
Predavač: Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP.

Kotizacija po polazniku, iznosi 60.000,00 din. + PDV.  Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju (tel: 011/ 3619-472). 

12. decembar 2016.

Seminar: "PRAVNI  MEHANIZMI ZAŠTITE PODATAKA"

Seminar "Pravni  mehanizmi zaštite podataka" posvećen je unapređenju bezbednosne kulture u oblastima zaštite podataka i informacione bezbednosti. Pozitivni propisi nameću brojne obaveze vezane za čuvanje, obradu i zaštitu podataka, što od privrednih društava zahteva uspostavljanje efikasnog i ekonomičnog sistema upravljanja bezbednošću podataka i usaglašavanje poslovnih praksi sa normativnim aktima.
Seminar će biti realizovan u ponedeljak, 12. decembra  2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, sa početkom u 10:00 časova, prema satnici programa iz priloga.

Kotizacija po polazniku, za članove Privredne komore Beograda i SAMKB, iznosi 4.000,00 din + PDV, za ostale učesnike iznosi 8.000,00 din + PDV.
Za dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju i upravljanje projektima, tel. 011/3619-472.


13. decembar 2016.

TRENING: VEŠTINE PRODAJNOG PREGOVARANJA

U cilju upoznavanja članova i šire stručne javnosti o novinama u oblasti prodajnog pregovaranja, Privredna komora Beograda, u saradnji sa kompanijom "Poslovna Znanja", organizuje trening na temu: "Veštine naprednog prodajnog pregovaranja", koji će biti održan u utorak, 13. decembar 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, prema satnici programa. 
Trening je namenjen izvršnom menadžmentu, zaposlenima u sektoru trgovine, komercijale, prodaje, direktorima/vlasnicima firmi, tim liderima, kao i svima koji žele da unaprede svoje lične veštine i upoznaju se sa važnim principima upravljanja velikim kupcima.
Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 7.000,00 din +PDV, za ostale učesnike iznosi 9.000,00 din + PDV. Prijavljivanje se vrši on-line.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Centru za edukaciju i upravljanje projektima, tel. 011/3619-472.

14-15. decembar 2016.

Trening: POSLOVNA PRIMENA DRUŠTVENIH MERŽA

U Privrednoj komori Beograda 14. i 15. decembra biće organizovan promotivni dvodnevni trening o sve aktuelnijoj temi društvenih mreža koji će omogućiće svim zainteresovanim polaznicima da saznaju prednosti  korišćenja novih tehnologija u poslovnom marketingu i komunikaciji.

Predavač: Olivera Baković, sertifikovani Internet konsultant od strane WSI (We Simplify the Internet)

Cilj obuke je da svi polaznici, bez obzira na predznanje o Digitalnim tehnologijama, budu osposobljeni da primene Društvene mreže kako bi unapredili poslovanje, postigli bolje radne rezultate i ostvarili velike uštede u vremenu i novcu.

Kotizacija: 13000 + PDV za aktivne članove komore, za sve ostale zainteresovane 15000 + PDV

Dodatne informacije: Centar za edukaciju i upravljanje projektima tel: 011/ 3619 472


21. decembar 2016.

SEMINAR: GODIŠNJI PLAN MARKETINGA I PRODAJE

Privredna komora Beograda organizuje trening na temu Izrada godišnje plana marketinga i prodaje - priprema za proces planiranje aktivnosti za 2017. -  koji će biti realizovan 21. decembra 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 403 na 4. spratu, prema satnici programa.
Seminar  je namenjen zaposlenima koji aktivno realizuju marketing i prodajne aktivnosti, vlasnicima kompanija, direktorima, direktorima i menadžerima prodaje, direktorima finansija, menadžerima iz trgovačkog marketinga, menadžerima izvoza.

Za dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472, e-mail: treningkom@kombeg.org.rs.