Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

SKUPŠTINA SAVEZA PENZIONERA SRBIJE - Događaj je završen20. februar 2017.

NAGRADE GRADA BEOGRADA ZA 2016. GODINU

Nagrada Grada Beograda dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju i sportu. Nagrada Grada Beograda dodeljuje se i za herojsko delo, za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda i za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd.
Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine (ne odnosi se na Nagradu Grada Beograda za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju Beograda).
Pored ove dodeljuju se i Nagrada Grada Beograda za stvaralaštvo mladih za delo koje predstavlja najvrednije ostvarenje u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata. U jednoj godini dodeljuju se dve nagrade, i to jedna za naučni, a druga za umetnički rad mladih. Nagrada Grada Beograda „Svetislav Stojanović” dedeljuje se za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti zaštite od požara na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine. Nagrada se dodeljuje pojedincu i vatrogasnoj jedinici.

Rok za podnošenje predloga za dodelu Nagrade Grada Beograda je 20. februar 2017. godine.

Više informacija o uslovima, propozicijama i potrebnoj dokumentaciji možete naći na linku www.beograd.rs