Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA


SKUPŠTINA SAVEZA PENZIONERA SRBIJE

 Mesto
 Organizator Tema
Kneza
Miloša 12
11000 Beograd
29. jun
11h, sala VI

 Privredna komora
Beograda

SKUPŠTINA SAVEZA PENZIONERA SRBIJE
22-23. april 2014.

PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA sa fokusom na novi EU program HORIZON 2020

Tokom dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje učesnika za otvorene konkurse i nove EU programe 2014-2020. sa fokusom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi eura. Cilj obuke je da unapredi i produbi sposobnosti i veštine za razvoj i pisanje projekata zadovoljavajući najviše standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Inovativna metodologija obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama. Stoga, ukoliko želite da pokrenete svoj EU projekat ili ste već započeli rad na projektu pomoći ćemo Vam da ga usavršite u skladu sa postavljenim kriterijumima za ocenjivanje. Obuka će se održati na srpskom i engleskom jeziku.     cv predavača


22. april 2014.

DAN PLANETE ZEMLJE - 22. APRIL

Dan planete ZemljeMeđunarodni Dan planete Zemlje - 22. april, obeležava se različitim manifestacijama i akcijama koje imaju za cilj da skrenu pažnju građanima na značaj očuvanja životne sredine.
U mnogim zemljama u svetu, na taj dan organizuju se akcije koje imaju za cilj promenu ekološke svesti i u kojima, prema nekim podacima, svake godine učestvuje više od pola milijarde ljudi.
Neke od poruka obeležavanja tog datuma su i želja za stvaranjem nove, "zelene" ekonomije, kao i usmeravanje svetskog obrazovnog sistema ka problemima koji se tiču ekologije. Svrha obeležavanja ovog dana  jeste  da se upozori na opasnost koja preti životu na Zemlji usled naglog razvoja industrije i porasta potrebe za energijom, što je dovelo do ispuštanja velikih količina otrovnih supstanci u atmosferu i povećanog iskorišćavanja fosilnog goriva, a posredno uticalo i na globalno zagrevanje i klimatske promene.


23. april 2014.

»HORIZONT 2020« -KAKO KORISTITI »HORIZONT 2020« ZA FINANSIRANJE ISTRAŽIVAČKO-INOVACIJSKIH PROJEKATA EU 2014-20?

EuroEdu centar Beograd u saradnji sa Akademijom za evropsko pravo Ljubljana i RR&Co. Knowledge Centre d.o.o.-Slovenija i  Privrednom komorom Beograda, organizuje seminar "Horizont 2020 kako koristiti "Horizont 2020  za finansiranje istraživačko-inovacionih projekata EU 2014-20?, u sredu, 23. aprila 2014. godine, od 09.00 do 15.00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu. 

Cilj radionice je pokazati polaznicima kako pripremiti projekat za istraživačko-inovacijski program Horizont 2020, preko koga od ove godine Evropska Unija plasira finansijska sredstva za istraživačke organizacije, preduzeća i druge organizacije koje se bave istraživanjem i inovacijama.

Kotizacija: 19.990,00 dinara +20% PDV Popusti: 10% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popust, 10% popust za prijavu do 19.4.2014! Prijavu možete poslati do 24. aprila 2014.


24. april 2014.

PRIPREMA BUDŽETA PROJEKTA ZA PRIJAVU NA KONKURSE EU 2014-20, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA

EuroEdu centar Beograd u saradnji sa Akademijom za evropsko pravo Ljubljana i RR&Co. Knowledge Centre d.o.o.-Slovenija i Privrednom komorom Beograda, organizuje seminar Priprema budžeta projekta za prijavu na konkurse EU 2014-20, izveštavanje i revizija, u četvrtak, 24. aprila 2014. godine, od 09.00 do 15.00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu.

Cilj radionice je pokazati učesnicima kako se priprema budžet za istraživačko razvojni projekat za programe EU. Na radionici ćete usvojiti neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pripremu budžeta i finansijsko izvođenje projekta. Ne više od 25 polaznika radiće u grupama na strukturiranju troškova i pripremi budžeta za projekat.

Kotizacija: 18.900,00 dinara +20% PDV, Popusti:   10% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popust, 10% POPUSTA ZA PRIJAVE DO 19.4.2014. Prijavu možete poslati  do 23. aprila 2014.


24. april 2014.

OSNOVNI PRAVCI ODRŽIVOG RAZVOJA JAVNOG SAOBRAĆAJA U BEOGRADU

U skladu sa aktuelnim pitanjima i planiranim aktivnostima Privredne komore Beograda, održaće se stručno - privredni skup na temu: Osnovni pravci održivog razvoja javnog saobraćaja u Beogradu.
Javni gradski prevoz u Beogradu već duže vreme nije na odgovarajući način rešavan, te je novi Nadzorni odbor JKP GSP "Beograd" više puta razmatrao postojeće stanje, donosio određene odluke i predlagao dugoročna rešenja održivog razvoja javnog prevoza putnika.

Planirani stručno - privredni skup će se održati u četvrtak 24. aprila 2014. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12, u sali IVa. Za detaljnije informacije možete se obratiti mr Draganu Stefanoviću, sekretaru Udruženja saobraćaja i telekomunikacija i predsedniku Nadzornog odbora JKP GSP "Beograd", na telefon 2642 855.


25. april 2014.

ZAŠTITA INTELEKTUALNIH PRAVA PRED PRIVREDNIM SUDOM

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu organizuje stručni skup na temu: ZAŠTITA INTELEKTUALNIH PRAVA PRED PRIVREDNIM SUDOM.

Stručni skup će se održati  25. aprila 2014. godine (petak) sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali na VI spratu, a realizovaće ga: Vesna Dabetić Trogrlić, sudija Privrednog suda u Beogradu i Mirjana Šarić, načelnik Odeljenja za žigove u Zavodu za intelektualnu svojinu RS.

Učešće je BEZ KOTIZACIJE. Rok za prijavu: 23. april 2014. godine. Prijava se vrši popunjavanjem on-line prijave. Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Milivoj Janković - Centar za privredno pravni sistem (tel: 011-2641 - 355 lok. 169, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs).


25. april 2014. 

NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

Privredna komora Beograda, Centar za privredno–pravni sistem, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu u periodu od aprila do juna meseca 2014. godine organizuju seriju radionica na temu: NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

Realizatori radionice biće članovi radne grupe za izradu Zakona, sudije prekršajnih sudova u Republici Srbiji, profesori, eminentni stručnjaci iz ove oblasti.

U Privrednoj komori Beograda do 20. juna 2014. godine biće održano ukupno deset radionica na ovu temu, koje će biti realizovane svakog petka i to BEZ KOTIZACIJE. Privredna komora Beograda poziva sve zainteresovane predstavnike privrednih subjekata da se prijave za učešće na radionicama na brojeve telefona 3619-472, ili 2641-355, lokal 169.


25. april 2014.

PLANIRANJE I IMPLEMENTACIJA INTEGRALNOG SISTEMA BEZBEDNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA – SISTEM KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI

Privredna komora Beograda organizuje jednodnevnu edukaciju, koja će biti održana u petak, 25. aprila 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, Kneza Miloša br. 12 (sala IV), na temu: „PLANIRANJE I IMPLEMENTACIJA INTEGRALNOG SISTEMA BEZBEDNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA –SISTEM KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI".

Svoja iskustva i znanje podeliće sa privrednicima prof. dr Milan Milošević i mr Momir Ostojić. Cilj seminara je iznalaženje odgovora na pitanje kako, u odnosu na veličinu poslovne organizacije i specifičnost poslovanja, racionalizovati i integrisati na zajedničkim osnovama bezbednosne poslove, obaveze i potrebe poslovnih subjekata u oblasti FTO, PPZ, informacione bezbednosti, upravljanja vanrednim situacijama, upravljanja incidentima i akcidentima, bezbednosti i zdravlja na radu, ekološke bezbednosti, upravljanja poslovnim rizikom, odbrambenim pripremama i drugim bezbednosnim poslovima u savremenom poslovanju.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članova Privredne komore Beograda i SAMKB, iznosi 5.000,00 din. neto + PDV, za ostale učesnike iznosi 7.500,00 din. neto + PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju seminara. Rok za prijavu i uplatu je četvrtak, 24. april 2014. godine.      


25. april 2014.

KREDITNA PODRŠKA I OSIGURANJE U POLJOPRIVREDI

Imajući u vidu značaj kreditne podrške poljoprivrednom sektoru, posebno početak odobravanja  subvencionisanih kredita iz programa Ministarstva poljoprivrede šumarstva i poljoprivrede, za čije je namene u ovoj godini izdvojeno oko 35 miliona evra, u Privednoj komori Beograda - u organizaciji Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije, Zadružnog saveza Beograda i Udruženja finansijskih organizacija, održaće se poslovni skup na temu: Kreditna podrška i osiguranje u poljoprivredi sa posebnim osvrtom na program subvencionisanih  kredita.

U okviru skupa biće prezentirani uslovi i procedure korišćenja subvencionisanih kredita i  kreditne ponude za razvoj agrobiznisa Procredit banke, ad Beograd, jedne od najaktivnijih banka u realizaciji programa suvbencionisanih kredita sa, preko 50% ukupnog portfolija odobrenih subvencionisanih kredita. Pozivamo nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnike i pravna lica, zemljoradničke zadruge, mikro i mala pravna lica kao i velika preduzeća da  učestvuju u radu skupa i da u direktonom kontaktu sa predstavnicima poslovne banke i osiguravajuće kompanije  dobiju adekvatne informacije o kreditnoj podršci. Poslovni skup će se održati  u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u petak 25. aprila 2014 . godine, u sali IV-b , sa početkom u 11 časova. Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Emil Čukić, 2642-483, e-mail: emil@kombeg.org.rs.


29. april 2014.

SEMINAR: KAKO UNAPREDITI B2B PRODAJU PRIMENOM LEAN I KAIZEN-A?

Privredna komora Beograda – Udruženja trgovine i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, organizuje jednodnevni seminar, koji će biti održan u utorak, 29. aprila 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, Kneza Miloša br. 12, sala III na trećem spratu, na temu: "Kako unaprediti B2B prodaju primenom LEAN i KAIZEN-a?"
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima će podeliti Miodrag Kostić i mr Marko Burazor,
 konsultanti i  treneri prodajnih i poslovnih veština.

Za aktivne članove Privredne komore Beograda, kotizacija po polazniku iznosi: 7.000,00 din neto +  PDV . Za ostale kotizacija iznosi 9.000,00 din +  PDV. Rok za prijavu i uplatu: petak, 25.04.2014. godine. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem  on-line aplikacije. Kontakt osobe za sve dodatne informacije: Jelena Radić - Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta (tel: 011-3619-472, e-mail: jelenar@kombeg.org.rs).     


7-8. maj 2014.

OSNOVNA OBUKA ZA INTERNU REVIZIJU

Interna revizijaUsled velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja Privredna komora Beograda u saradnji sa Komon Sens d.o.o. kompanijom  za razvoj poslovnih projekata po četvrti put organizuje: "OSNOVNU OBUKU ZA INTERNU REVIZIJU" od 07. do 08. maja 2014. od 1700 do 2015  u Privrednoj komori Beograda, sala IVa.

Predavači su eminentni stručnjaci iz oblasti interne revizije, Ministarstva finansija, Odseka za internu reviziju:  Slobodan Gavrović, Zoran Živojinović, Ljubinko Stanojević i Vesna Jovičić.

Kotizacija: za aktivne članove 8.000,00 dinara, ostali 12.000 dinara, cene su izražene bez PDV-a.
Prijavljivanje na obuci se vrši  putem on-line PRIJAVE
 do 5. maja 2014. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta. Kontakt osoba: Nenad Kostić: 011/2641 355 lok.174       

12. maj 2014.

5. SRPSKO – TURSKI POSLOVNI FORUM

Udruženje građana SITA u saradnji sa Privrednom komorom Beograda i ove godine organizuje Srpsko - turski poslovni forum, na kome će učestvovati preko 40 privrednika iz Turske. Turski privrednici su članovi poslovne federacije biznismena ESIDEF (Federacija Biznismena Egejske oblasti Turske), koja broji ukupno 30 poslovnih asocijacija, sa oko 15.000 članova.
5. Srpsko - turski poslovni forum trebalo bi da se održi 12. maja 2014. godine. Na ovogodišnjem Forumu planirano je organizovanje prezentacije o mogućnostima ulaganja u privredu Republike Srbije, kao i bilateralni susreti srpskih i turskih privrednika, radi razmene poslovnih iskustava i ostvarivanja novih oblika saradnje.

Kontakt osoba u Udruženju SITA je gospodin Nedžad Kačapor, generalni sekretar, telefon: 33 49 031, e – mail: info@sita.rs. Takođe, dodatne informacije su dostupne i u Centru za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Beograda, telefon: 011/264 20 88, e–mail: centareoi@kombeg.org.rs.


16. maj 2014.

SMANJENJE TROŠKOVA ŠTAMPANJA UPOTREBOM "PRETONSAVER" SOFTVERA


Privredna komora Beograda u saradnji sa Strima Plus“ iz Slovenije, zastupnik izrealske kompanije "Preton" organizuje prezentaciju softverskog rešenja koja će se održati u petak 16. maja 2014., sa početkom u 12.00 časova, u sali VI Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12.

Molimo Vas da svoje prisustvo prijavite do 13. maja, popunjavanjem on-line PRIJAVE. Kontakt osobe: Nenad Kostić, Centar za poslovno obrazovanje i unapredjenje kvalitete, Tel: 011/3619-472.


20-26. maj 2014.

81. MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM U NOVOM SADU

Privredna komora BeogradaMeđunarodni poljoprivredni sajam ima tradiciju dugu preko osam decenija i ubraja se u najznačajnije događaje iz oblasti agrobiznisa u Evropi. Holandiji je ove godine pripala značajna uloga u organizaciji 81. međunarodnog poljoprivrednog sajma kao zemlji partneru. Međunarodni poljoprivredni sajam predstavlja učesnike iz Srbije, zemalja regiona, Evropske unije, Azije i Amerike. Među njima je 30% stranih izlagača, 30% izlagača koji izlažu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu i 10% izlagača koji predstavljaju stočarsku proizvodnju Srbije. Od posebnog značaja je nastup domaćih kompanija, koje se svojim kvalitetom ističu na tržištu prehrambene industrije, poljoprivredne mehanizacije, u stočarstvu ili privrednim granama koje su vezane za agrar.

Privredna komora Beograda poziva zainteresovane članove, sve privredne subjekte, preduzetnike i proizvođače da nam se pridruže u organizovanju zajedničkog nastupa, putem prezentacije novih proizvoda, ideja i projekata kako bi nastup bio inovativniji i sadržajniji. Za detaljnije informacije možete se obratiti Privrednoj komori Beograda, Udruženju poljoprivrede i prehrambene industrije, na sledeće telefone 2642-483 i 2642-688, e-mail emil@kombeg.org.rs ili Udruženju turizma i ugostiteljstva, kontakt osoba Vesna Škorić, telefon 361-59-93 ili na e-mail vesnas@kombeg.org.rs.


21-23. maj 2014.

TRODNEVNI TRENING: POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP – DAJTE SMISAO VAŠIM PODACIMA

Privredna komora Beograda organizuje trodnevni trening: PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima koji će biti realizovan 21-23. maja 2014. godine u  Privrednoj komori Beograda u sali III na trećem spratu, u periodu od 1000 do 1700 časova.

Kotizacija po polazniku, za članove Privredne komore Beograda, iznosi: 18.000,00 din. neto + PDV, za ostale učesnike iznosi 22.000,00 din. neto + PDV.  Kotizacija uključuje: potreban radni materijal za seminar, osveženje u pauzama i Uverenje o pohađanju seminara.  Rok za prijavu i uplatu: 16. maj 2014. godine.  


8-11. jun 2014.

 

SAJAM PROIZVODA ZEMALJA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE U KINI, NINGBO

U cilju unapređenja trgovinske i ekonomske saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, a u skladu sa programom usvojenim tokom Samita lidera Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, održanog 26.11.2013. u Bukureštu, planirano je da se od 8. do 11. Juna 2014 godine u gradu Ningbo, u okviru postojećeg Međunarodnog sajma kineske robe široke potrošnje (http://www.cicgf.com/en/about/about_cicgf.php), održi i Sajam proizvoda iz zemalja Centralne i Istočne Evrope. Organizatori Sajma su Ministarstvo Trgovine NR Kine i gradska vlada grada Ningbo. Organizatori za izlagače iz 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope obezbeđuju besplatan izložbeni prostor (štandovi 3x3 metra sa standardnom opremom), dok se od izlagača očekuje da sami snose sve ostale troškove učešća na Sajmu.
Prema zahtevu organizatora, potrebno je da se najkasnije do 31. marta 2014. godine potvrdi zainteresovanost za učešće na Sajmu. Eksponati treba da budu u Kini najkasnije do 20. maja 2014. godine.  Smatramo da je ovo odlična prilika za kompanije iz Srbije i iz Beograda koje žele da predstave svoje proizvode kineskom tržištu.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom,  e-mail: centareoi@kombeg.org.rs, kontakt telefon:  011/264 20 88.     


25-27. avgust 2014.

52. MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE AGRA - GORNJA RADGONA

Privredna komora Beograda-Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije i Zadružni savez Beograda u saradnji sa Agencijom za izdavačku delatnost i organizovanje sajamskih manifestacija AID „AGRAR PRES“ - Zrenjanin, organizuju posetu 52. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i hrane-AGRA Gornja Radgona Slovenija u periodu od 25-27. avgusta 2014. godine. Na sajmu će se predstaviti 1.730 izlagača iz 29 zemalja na površini od preko 68.000 m2 sajamskog prostora i koji poseti preko 120.000 posetilaca. Sajam AGRA 2014 tradicionalno je najveći sajam poljoprivrede i prehrane u Sloveniji i u regionu. Istovremeno sa sajmom AGRA održaće se i 19. Međunarodni sajam ambalaže, pakiranja, tehnike i logistike-INPAK, koji će ponuditi različite vrste ambalaža, materijala i tehnologije za pakovanje i obeležavanje, za opremanje skladišta i logistiku.

Program je namenjen poljoprivrednim proizvođačima, preduzetnicima, predstavnicima zadruga i privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.
Za sve detaljnije informacije i prijavu učešća, kontakt osoba je Emil Čukić, Privredna komora Beograda, tel: 2642-483 ili na e-mail: emil@kombeg.org.rs a za uplatu aranžmana kontakt osoba je Božidar Drinić mob.063/ 195-10-85 ili na e-mail: bozidardrinic@yahoo.com