Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

SKUPŠTINA SAVEZA PENZIONERA SRBIJE - Događaj je završen3. septembar 2015.

SEMINAR: AUTOMATIZACIJA FINANSIJSKOG POSLOVANJA KROZ HALKOM B2B REŠENJE

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičkih delatnosti i Udruženje saobraćaja i telekomunikacija, u saradnji sa kompanijom Halcom a.d, organizuju seminar "Automatizacija finansijskog poslovanja kroz Halkom B2B rešenje" koji će biti održan u četvrtak, 3. septembra 2015. godine, u Privrednoj komori Beograd, Kneza Miloša 12, sa početkom u 12 časova, sala VI na 6. spratu.

Seminar je besplatan i namenjen je pre svega direktorima privrednih društava, rukovodiocima finansijskih i računovodstvenih službi. Sve kompanije prisutne na seminaru će dobiti vaučer od 50% popusta za licencu B2B rešenja.

Zbog ograničenog broja mesta svoje prisustvo je potrebno potvrditi slanjem mejla ili pozivom kontakt osobe, najkasnije do 2. septembra 2015. Kontakt osoba: Stevan Obradović, mejl: stevano@kombeg.org.rs , telefon 011/2642855. 


7-9. septembar 2015.

POSETA MEĐUNARODNOM OBRTNIČKOM SAJMU - MOS 2015 U CELJU

Na poziv Regionalne-obrtničke komore Maribor Privredna komora Beograda organizuje odlazak privredne delegacije na 48. Međunarodni obrtnički sajam u Celju - MOS 2015, koji će biti održan u periodu od 8. do 13. septembra 2015. godine. Ovaj sajam predstavlja najveći sajam male privrede i najznačajniju manifestaciju te vrste u regionu.

Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže delegaciji Privredne komore Beograda i da kroz susrete sa velikim brojem privrednika iz Evropske unije i regiona, ostvare nove poslovne kontakte i šansu za dalji razvoj poslovanja.

Na Međunarodnom obrtničkom sajmu biće održani i međunarodni poslovni susreti u kojima će učestvovati privrednici iz 12 evropskih zemalja. Ciljna grupa su mala i srednja preduzeća drvno prerađivačke, metalske, građevinske, elektro i elektronske industrije, industrije plastike i obnovljivih izvora energije.

Privredna komora Beograda organizuje besplatan autobuski prevoz za preduzetnike i privrednike iz Beograda i Srbije, uz obezbeđene karte za sajam. Polazak iz Srbije biće 7. septembra, a povratak 9. septembra 2015. godine. Učesnici delegacije snose jedino trošak smeštaja.

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osobe je: Dragana Živković, tel. 3619 646 ili putem e-maila: dragana@kombeg.org.rs  


8-10. septembra 2015. 

Sarajevo, BiH

ADRIA SECURITY SUMMIT

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti jedan je od partnera Magazina A&S Adria u organizaciji predstojećeg stručnog skupa i ujedno Vas poziva da uzmete učešće na ovogodišnjem jedinstvenom kongresno-izložbenom događaju Adria Security Summit, koji će se održati od 08 do 10.septembra 2015 u Sarajevu, BiH.

Informacije o načinu prijavljivanja, programu događaja, predavačima i ostalim informacijama možete saznati na veb-stranici organizatora www.asadria.com/summit  Kontakt telefoni organizatora Samita:  387(0)33 788 985;  fax: +387(0)33 788 986; mob: +387(0)61 25 27 74  ili e-mail: summit@asadria.com  


10. septembar 2015.

SEMINAR: MERE I RADNJE POZNAVANJA I PRAĆENJA STRANKE U PRIMENI PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

U skladu sa interesovanjem privrednika, a u cilju permanentne edukacije obveznika u primeni propisa iz oblasti  sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija, Udruženja trgovine i usluga  i Centra za edukaciju, biće održan seminar na temu: Mere i radnje poznavanja i praćenja stranke u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa posebnim osvrtom na  obaveze posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Seminar  će biti realizovan  10. septembra  2015. godine u terminu od 15:00 do 19:00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 4 na četvrtom spratu.

Nakon popunjavanja prijave, biće Vam poslat predračun. Rok za prijavu i uplatu  je 8. septembar  2015. godine. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju  na tel: 011/ 3619-472. 


11. septembar 2015.

POSLOVNI SUSRETI PRIVREDNIKA MARIBORA I BEOGRADA

Kao rezultat uspešne saradnje gradova Beograda i Maribora, 11. i 12. septembra 2015. godine na Trgu Republike u Beogradu biće održana promocija Maribora pod nazivom:“Destinacija Maribor – Pohorje u Beogradu“. Cilj prezentacije Maribora-Pohorja je da se uz promociju vinsko-kulinarskih specijaliteta i muzike, unapredi privredna saradnja kroz potpisivanje niza bilateralnih sporazuma, između gradova Beograda i Maribora, turističkih organizacija i komora.
Privredna komora Beograda u saradnji sa Regionalnom obrtničkom komorom Maribor organizovaće 11. septembra 2015. godine bilateralne susrete privrednika Beograda i Maribora. Delegaciju slovenačkih privrednika čine pretežno delatnosti građevinske, drvoprerađivačke i mašinske industrije, ali i predstvanici sektora turizma i ugostiteljstva i drugih delatnosti (spisak privredne delegacije u prilogu).

Bilateralni susreti biće održani u Privrednoj komori Beograda, u sali 6 na 6. spratu, 11. septembra 2015. godine, sa početkom u 10 časova.
Nakon održanih poslovnih razgovora, predviđena je poseta samoj lokaciji promocije grada Maribora na Trgu Republike.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba je Dragana Živković, tel. 3619 646, e-mail: dragana@kombeg.org.rs. Molimo da prijavu pošaljete najkasnije do 7. septembra 2015. godine.


15. septembar 2015.

SEMINAR: KORPORATIVNO UPRAVLJANJE - STANJE, PERSPEKTIVA I PRAVAC RAZVOJA I UNAPREĐENjA

U Privrednoj komori Beograda, 15. septembra 2015. godine sa početkom u 10:00 časova, u sali na međuspratu, biće realizovan seminar na temu: "Korporativno upravljanje - stanje, perspektiva i pravac razvoja i unapređenja".

Seminar je namenjen direktorima, diplomiranim pravnicima, finansijskim stručnjacima i menadžerima u privrednim društvima koja u svom poslovanju primenjuju i nastoje da afirmišu korporativno upravljanje kao put za stvaranje bolje ekonomske pozicije i postizanja veće efikasnosti društva.

Predavač: dr Ljiljana Rajnović, ekspert za poslovno pravo, tržište hartija od vrednosti, restukturiranje i  reorganizaciju, stečaj i likvidaciju.

Rok za prijavu i uplatu je ponedeljak, 14. septembar 2015. godine. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju  (tel: 011/ 3619-472).

16. septembar 2015.

INFO SESIJA: NOVI EU PROGRAMI 2015-2020 I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015. GODINI

Info sesija pruža orijentaciju učesnicima o svim raspoloživim izvorima finansiranja. Glavni cilj Info sesije je da pruži učesnicima informacije o tome šta su EU fondovi i programi, čemu služe, kako funkcionišu i da omogući jasan pregled konkretnih EU programa, otvorenih i predviđenih konkursa koji su namenjeni organizacijama u Srbiji, kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata.

Preuzmite: cv predavača, program info sesije, prijavu

Mesto i vreme održavanja: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, 9,30 časova.

Kotizacija za info sesiju: 1.500 din + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 3.000 dinara + PDV. Zbog aktuelnosti tema i ograničenog  broja polaznika, sugerišemo Vam da popunjenu prijavu pošaljete u što kraćem roku. Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka info sesije.

ZA DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVU UČEŠĆA možete se obratiti Centru za edukaciju, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs

Detaljnije, link: OBUKE PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA


17-18. septembar 2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Usled velikog interesovanja članova i šire javnosti, Privredna komora Beograda organizuje: OBUKU ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Dvodnevna obuka će biti održana  17. i 18.  septembra 2015. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala na međuspratu, prema satnici programa.

Za razliku od ranije važećih zakona, po novom Zakonu o javnim nabavkama, ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice, bilo da je predstavnik naručioca ili zaposleno kod ponuđača. Za polaganje ispita može se samostalno prijaviti i nezaposleno lice, koje sticanjem sertifikata za službenika za javne nabavke dobija veću šansu za zaposlenje. Otuda je obuka namenjena predstavnicima naručioca, ponuđača, nezaposlenim licima, odnosno svima koji žele da steknu profesionalno zvanje u oblasti javnih nabavki i dodatnu kvalifikaciju u svom obrazovnom profilu.

Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju  (tel: 011/ 3619-472). 


22. i 23. septembar 2015.

OBUKA: PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2015-2020. SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Tokom napredne dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje učesnika za otvorene konkurse i nove EU programe 2015-2020, sa akcentom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi evra. Cilj obuke je da unapredi i produbi znanja, sposobnosti i veštine za razvoj i pisanje projekata zadovoljavajući najviše standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Inovativna metodologija obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na konkretnim projektnim inicijativama prolazeći kroz faze pripreme i razvoja projekta, a na kraju se procenjuju podneti predlozi projekata, analizirajući finansijsku prohodnost i prihvatljivost.

Preuzmite
: cv predavača, program EU obuke i prijavu

Mesto i vreme održavanja: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala III, 9 časova.

Kotizacija za dvodnevnu obuku: 11.500 din + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 15.500 dinara + PDV. Zbog aktuelnosti tema i ograničenog  broja polaznika, sugerišemo Vam da popunjenu prijavu pošaljete u što kraćem roku. Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka obuke.

ZA DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVU UČEŠĆA možete se obratiti Centru za edukaciju, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs

Detaljnije, link: OBUKE PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA


24. septembar 2015.

TEAM BUILDING EXPLAINED 

Privredna komora Beograda organizuje seminar pod nazivom: TEAM BUILDING EXPLAINED - kako obezbediti da  ulaganje u tim bilding donese rezultate na radnom mestu
Ovaj seminar će Vam pomoći da saznate koje su to brojne greške koje je neophodno izbeći pri organizaciji tim bildinga, kao i kako da ostvarite najbolje moguće rezultate i povratak investicije kako u novcu, tako i u uloženom vremenu, energiji i trudu.
Seminar je namenjen direktorima preduzeća, menadžerima ljudskih resursa i osobama koje se bave timskim radom

Radni jezik seminara je engleski (text in english). Predavač: Hans Buster, trener iz oblasti ljudskih resursa sa velikim međunarodnim iskustvom.
Kotizacija uključuje potrebni radni materijal, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. Rok za prijavu i uplatu je  četvrtak, 21. septembar 2015. godine.

Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju (tel: 011/ 3619-472).


25. septembar 2015.

STRUČNI SKUP SA PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu vas poziva na nastavak stručnog skupa: "Procesne pretpostavke za meritorno odlucivanje u parnicnom postupku" koji je započeo u junu mesecu,a na kojem će ovog puta biti obrađene sledeće teme: Procesne pretpostavke koje se tiču predmeta spora – predavač dr Vesna Dabetic-Trogrlić i Procesne pretpostavke koje se tiču stranaka – predavač Branka Žerajić.

Stručni skup će biti održan 25. septembra 2015. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu.
Prijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVE.
Učešće na stručnom skupu je bez kotizacije. Registracija učesnika u 10:45 časova.
Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Milivoj Janković- tel: 2641-355 lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs.

25. septembar 2015.

SEMINAR: "UVOD U SPOLjNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANjE"

U organizaciji Privredne komore Beograda, 25. septembra 2015. godine, u sali na trećem spratu sa početkom u 10:00 časova, biće održan jednodnevni seminar ma temu: "UVOD U SPOLjNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANjE".

Cilj seminara  je upoznavanje sa aktuelnim propisima iz oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja. Ovo je uvodni seminar iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja gde polaznici dobijaju zaokruženi prikaz propisa koji su neophodni za rad. Polaznici seminara, posebno oni koji tek počinju da rade u spoljnoj trgovini, ali i rukovodioci službi, moći će da steknu kompletan uvid u složeno poslovanja  iz ove oblasti.

Svoja iskustva i znanja sa polaznicima će podeliti dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “IFA -INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, koja aktivno primenjuje spoljnotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija.

Rok za prijavu i uplatu je  23. septembar 2015. godine. Nakon popunjavanja prijave, biće Vam poslat predračun. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju  (tel: 011/ 3619-472).       

25. septembar 2015.

POZIV NA MEĐUNARODNI INVESTICIONI FORUM INVESTIRAJTE U BATUMI

Obaveštavamo zainteresovane da će međunarodni investicioni forum Investirajte u Batumi biti održan 25. septembra  u Batumiju. Cilj ovog događaja je privlačenje investitora i upoznavanje s investicionim potencijalima Autonomne republike Adžarije u sektorima turizma, poljoprivrede, energetike, logistike i proizvodnje. Organizator je Ministarstvo finansija i ekonomije Adžarije, a očekuje se učešće predstavnika Nacionalne investicione agencije, stranih investitora, domaćih i stranih kompanija koje posluju u Adžariji, privrednih komora, poslovnih asocijacija i medija.   

Za dodatne informacije možete kontaktirati Centar za ekonomske odnose s inostranstvom, telefon 2642-088, elektronska adresa centareoi@kombeg.org.rs.


27. septembar - 3. oktobar 2015.

INFOFEST 2015

Ovogodišnji XXII Festival informatičkih dostignuća – Infofest 2015 biće održan u periodu 27. septembar – 03. oktobar, u Budvi, u organizaciji Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore i kompanije Biznis Link iz Beograda.
Infofest je najznačajnija regionalna manifestacija iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija koja, svake godine, zabeleži više od 1.000 pojedinačnih učesnika – predstavnika javnih preduzeća, državnih organa, obrazovanja, finansijskih institucija, sektora energetike, telekomunikacionih operatora i drugih velikih privrednih sistema.
Specijalni program XXII Festivala će biti Ministarska konferencija učesnica „Strategije Jugoistočna Evropa 2020“, odnosno članica Electronic SEE Iniciative.
Više informacija na sajtu http://www.infofest.com/  

29-30. septembar 2015. 

Menadžment promena

U Privrednoj komori Beograda, u periodu od  29. do 30. septembara 2015. godine, biće organizovan seminar na temu: Menadžment promena.

Ovaj seminar odgovara na pitanja kada je krajnje vreme da učinimo neophodne promene i na kakav način da uklonimo probleme koje nam zaustavljaju razvoj i napredovanje. Kroz seminar, imaćete priliku da se upoznate sa različitim motivacionim tehnikama koje nam daju mogućnosti da možemo uspešno rukovoditi ljudima i poslom tokom kriznih perioda. Lomljenje otpora prema promenama svih vrsta je jedno od najbitnijih znanja koje rukovodilac treba da ima.

Rok za prijavu i uplatu je  četvrtak, 24. septembar 2015. godine. Nakon popunjavanja prijave, biće vam poslat predračun. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju  (tel: 011/ 3619-472).  


oktobar 2015.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PO PMI METODI I STANDARDIMA (PROJECT MANAGEMENT, PMI, PMBOK V.5)

Privredna komora Beograda organizuje trening na temu: Upravljanje projektima po PMI metodi i standardima (PMBOK v.5) (Project Management, PMI, PMBOK v.5)

Trening će biti realizovan tokom oktobra 2015. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na trećem spratu.
Kotizacija po polazniku, iznosi 60.000,00 din. + PDV.  Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju (tel: 011/ 3619-472).   


3. oktobar - 5. decembar 2015.

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU UZ STICANJE PRAKTIČNIH ZNANJA I RAD NA RAČUNARU I PROGRAMU ZA KNJIGOVODSTVO 

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. Privredna komora Beograda u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova u saradnji sa SAOP d.o.o. organizuje:  "Obuku za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo". 
Obuka je namenjen licima koja imaju osnovno ili nemaju iskustvo u knjigovodstvenom radu i onima koji žele da svoje postojeće znanje iz knjigovodstva nadograde. 
Obuka će biti realizovana u Privrednoj komori Beograda u periodu od 3. oktobra do 5. decembra 2015. godine, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, subotom od 09:00 do 15:30.  
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave.

Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.   CV-predavača


6. oktobar 2015.

TRENING: PRIPREMA I PISANJE INVESTICIONIH PROJEKATA

Cilj treninga je da omogući uvid u alternativne izvore finansiranja koji su na raspolaganju kompanijama u regionu (krediti, investicioni fondovi, zajednička ulaganja) i da razvije veštine za pripremu i pisanje projekata za privatne fondove uz privlačenje potencijalnih partnera za zajedničko ulaganje.

Preuzmite: cv trenera, program treninga i prijavu

Mesto i vreme održavanja: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala III, u 9,30 časova.

Kotizacija za trening: 5.000 din + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 7.000 dinara + PDV. Zbog aktuelnosti tema i ograničenog  broja polaznika, sugerišemo Vam da popunjenu prijavu pošaljete u što kraćem roku. Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka obuke.

ZA DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVU UČEŠĆA možete se obratiti Centru za edukaciju, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs

Detaljnije, link: OBUKE PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA

 


13-16. oktobra 2015.

5. MEĐUNARODNI SAJAM BEZBEDNOSTI OBJEKATA, INFRASTRUKTURE, LICA I POSLOVANJA – iSEC

5. Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja- iSEC, pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije održaće se od 13. do 16. oktobra 2015. godine u hali 4 Beogradskog sajma.
iSEC je postao referentno i nezaobilazno mesto za predstavljanje i informisanje o najnovijim tehnologijama u funkciji poslovne, imovinske, lične i informacione bezbednosti u regionu zapadnog Balkana. 

Preuzmite ovde Prijavni materijal i upoznajte se sa uslovima izlaganja na sajmu iSEC 2015.
Za sve dodatne informacije, možete se obratiti projektnom timu sajma na e-mail: isec@sajam.rs kao i na telefon: +381 11 2655-486. Više o sajmu iSEC na www.isec-expo.rs.

14. oktobar 2015.

INFO SESIJA: NOVI EU PROGRAMI 2015-2020 I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015. GODINI

Info sesija pruža orijentaciju učesnicima o svim raspoloživim izvorima finansiranja. Glavni cilj Info sesije je da pruži učesnicima informacije o tome šta su EU fondovi i programi, čemu služe, kako funkcionišu i da omogući jasan pregled konkretnih EU programa, otvorenih i predviđenih konkursa koji su namenjeni organizacijama u Srbiji, kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata.

Preuzmite: cv predavača, program info sesije, prijavu

Mesto i vreme održavanja: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, 9,30 časova.

Kotizacija za info sesiju: 1.500 din + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 3.000 dinara + PDV. Zbog aktuelnosti tema i ograničenog  broja polaznika, sugerišemo Vam da popunjenu prijavu pošaljete u što kraćem roku. Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka info sesije.

ZA DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVU UČEŠĆA možete se obratiti Centru za edukaciju, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs

Detaljnije, link: OBUKE PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA


20-21. oktobar 2015.

OBUKA: PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2015-2020. SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Tokom napredne dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje učesnika za otvorene konkurse i nove EU programe 2015-2020, sa akcentom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi evra. Cilj obuke je da unapredi i produbi znanja, sposobnosti i veštine za razvoj i pisanje projekata zadovoljavajući najviše standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Inovativna metodologija obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na konkretnim projektnim inicijativama prolazeći kroz faze pripreme i razvoja projekta, a na kraju se procenjuju podneti predlozi projekata, analizirajući finansijsku prohodnost i prihvatljivost.

Preuzmite
: cv predavača, program EU obuke i prijavu

Mesto i vreme održavanja:
Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala III, 9 časova.

Kotizacija za dvodnevnu obuku: 11.500 din + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 15.500 dinara + PDV. Zbog aktuelnosti tema i ograničenog  broja polaznika, sugerišemo Vam da popunjenu prijavu pošaljete u što kraćem roku. Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka obuke.

ZA DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVU UČEŠĆA možete se obratiti Centru za edukaciju, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs

Detaljnije, link: OBUKE PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA


21-25. oktobar 2015.

30. TRGOVINSKI SAJAM INDONEZIJE -TRADE EXPO INDONESIA  (TEI)

U periodu od 21. do 25. oktobra 2015. godine u Džakarti će biti održan 30. Trgovinski sajam Indonezije - TRADE EXPO INDONESIA na kome se očekuje  2.000 izlagača. Na sajmu će biti predstavljeni prehrambeni proizvodi, proizvodi automobilske industrije, tekstil i odeća, palmino ulje, gume i proizvodi od gume, kakao, čaj, kafa, nameštaj, nakit, mašine i oprema. Što je još važnije, TRADE EXPO INDONESIA  pruža priliku za b2b susrete sa  predstavnicima  različitih kompanija u Indoneziji. 
Za više detalja posetite veb-sajt manifestacije www.tradeexpoindonesia.com. Za registraciju, organizaciju puta i sastanaka sa potencijalnim partnerima iz Indonezije, kontaktirajte Ambasadu Republike Indonezije, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 18 Beograd, tel. (011) 3635666, faks (011) 3672 984, Odeljenje za ekonomske odnose. brošura


21. oktobar 2015.

PREGOVARANJE - UMETNOST I VEŠTINA


Usled velikog interesovanja članova i šire javnosti, Privredna komora Beograda organizuje trening:  PREGOVARANJE - UMETNOST I VEŠTINA. Jednodnevno trening će biti održan  21. oktobra 2015. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala IVb, prema satnici iz programa.

Ovaj trening će vam pružiti znanja kako da postanete uspešan pregovarač i pronađete idealno i kreativno rešenje za svako pitanje. On je prvi ali i neizbežni korak kako da u svom poslovnom i privatnom životu dobijete ono šta želite.
Trening je namenjen svima koji žele da unaprede svoje umeće pregovaranja, interakcije sa drugima, da steknu samopouzdanje i da postanu uspešniji u svojoj karijeri i produktivniji u svom poslu u radu sa klijentima, kolegama, partnerima, dobavljačima, itd., bez obzira iz koje poslovne oblasti dolaze. Sve tehnike koje će biti obrađene će vam sigurno pomoći i u privatnom životu.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 11.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 12.000,00 din. + PDV.
Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju seminara. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. Rok za prijavu i uplatu je jedan dan pred početak treninga. Nakon popunjavanja prijave, biće Vam poslat predračun. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju (tel: 011/ 3619-472).


4-6. novembar 2015.

TRENING: MS PROJECT PROFESSIONAL 2010 – ALAT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Privredna komora Beograda organizuje trening na temu: MS Project Professional 2010 – Alat za Upravljanje projektima.
Obuka će biti realizovana u periodu 4-6. novembra 2015. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na trećem spratu, prema satnici programa iz priloga.
Fokus treninga je na praktičnoj upotrebi softverskog alata, tzv. 'Workshop', gde će više pažnje biti posvećeno samom alatu prilikom planiranja i vođenja stvarnih projekata. Tokom 3 dana odnos praktičnog rada i teorije biće približno oko 70:30. Polaznici će posle završenog treninga biti u mogućnosti da odmah koriste ovaj moćan alat na svom radnom mestu

17. novembar 2015.

INFO SESIJA: NOVI EU PROGRAMI 2015-2020 I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015. GODINI

Info sesija pruža orijentaciju učesnicima o svim raspoloživim izvorima finansiranja. Glavni cilj Info sesije je da pruži učesnicima informacije o tome šta su EU fondovi i programi, čemu služe, kako funkcionišu i da omogući jasan pregled konkretnih EU programa, otvorenih i predviđenih konkursa koji su namenjeni organizacijama u Srbiji, kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata.

Preuzmite: cv predavača, program info sesije, prijavu

Mesto i vreme održavanja: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, 9,30 časova.  

Kotizacija za info sesiju: 1.500 din + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 3.000 dinara + PDV. Zbog aktuelnosti tema i ograničenog  broja polaznika, sugerišemo Vam da popunjenu prijavu pošaljete u što kraćem roku. Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka info sesije.

ZA DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVU UČEŠĆA možete se obratiti Centru za edukaciju, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs

Detaljnije, link: OBUKE PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA

24-25. novembar 2015.

OBUKA: PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2015-2020. SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Tokom napredne dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje učesnika za otvorene konkurse i nove EU programe 2015-2020, sa akcentom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi evra. Cilj obuke je da unapredi i produbi znanja, sposobnosti i veštine za razvoj i pisanje projekata zadovoljavajući najviše standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Inovativna metodologija obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na konkretnim projektnim inicijativama prolazeći kroz faze pripreme i razvoja projekta, a na kraju se procenjuju podneti predlozi projekata, analizirajući finansijsku prohodnost i prihvatljivost.

Preuzmite
: cv predavača, program EU obuke i prijavu

Mesto i vreme održavanja: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala III, 9 časova.  

Kotizacija za dvodnevnu obuku: 11.500 din + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 15.500 dinara + PDV. Zbog aktuelnosti tema i ograničenog  broja polaznika, sugerišemo Vam da popunjenu prijavu pošaljete u što kraćem roku. Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka obuke.

ZA DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVU UČEŠĆA možete se obratiti Centru za edukaciju, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs

Detaljnije, link: OBUKE PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA


8. decembar 2015.

TRENING: PRIPREMA I PISANJE INVESTICIONIH PROJEKATA

Cilj treninga je da omogući uvid u alternativne izvore finansiranja koji su na raspolaganju kompanijama u regionu (krediti, investicioni fondovi, zajednička ulaganja) i da razvije veštine za pripremu i pisanje projekata za privatne fondove uz privlačenje potencijalnih partnera za zajedničko ulaganje.

Preuzmite: cv trenera, program treninga i prijavu
Mesto i vreme održavanja:
Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala III, u 9,30 časova.

Kotizacija za trening: 5.000 din + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 7.000 dinara + PDV. Zbog aktuelnosti tema i ograničenog  broja polaznika, sugerišemo Vam da popunjenu prijavu pošaljete u što kraćem roku. Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka obuke.

ZA DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVU UČEŠĆA možete se obratiti Centru za edukaciju, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs

Detaljnije, link: OBUKE PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA

15. decembar 2015.

INFO SESIJA: NOVI EU PROGRAMI 2015-2020 I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015. GODINI

Info sesija pruža orijentaciju učesnicima o svim raspoloživim izvorima finansiranja. Glavni cilj Info sesije je da pruži učesnicima informacije o tome šta su EU fondovi i programi, čemu služe, kako funkcionišu i da omogući jasan pregled konkretnih EU programa, otvorenih i predviđenih konkursa koji su namenjeni organizacijama u Srbiji, kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata.

Preuzmite: cv predavača, program info sesije, prijavu

Mesto i vreme održavanja: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, 9,30 časova.  

Kotizacija za info sesiju: 1.500 din + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 3.000 dinara + PDV. Zbog aktuelnosti tema i ograničenog  broja polaznika, sugerišemo Vam da popunjenu prijavu pošaljete u što kraćem roku. Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka info sesije.

ZA DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVU UČEŠĆA možete se obratiti Centru za edukaciju, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs

Detaljnije, link: OBUKE PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA

22-23. decembar 2015.

OBUKA: PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2015-2020. SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Tokom napredne dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje učesnika za otvorene konkurse i nove EU programe 2015-2020, sa akcentom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi evra. Cilj obuke je da unapredi i produbi znanja, sposobnosti i veštine za razvoj i pisanje projekata zadovoljavajući najviše standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Inovativna metodologija obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na konkretnim projektnim inicijativama prolazeći kroz faze pripreme i razvoja projekta, a na kraju se procenjuju podneti predlozi projekata, analizirajući finansijsku prohodnost i prihvatljivost.

Preuzmite
: cv predavača, program EU obuke i prijavu

Mesto i vreme održavanja: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala III, 9 časova.

Kotizacija za dvodnevnu obuku: 11.500 din + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 15.500 dinara + PDV. Zbog aktuelnosti tema i ograničenog  broja polaznika, sugerišemo Vam da popunjenu prijavu pošaljete u što kraćem roku. Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka obuke.

ZA DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVU UČEŠĆA možete se obratiti Centru za edukaciju, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs

Detaljnije, link: OBUKE PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA