Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NEDELJNI PREGLED DOGAĐAJA

SKUPŠTINA SAVEZA PENZIONERA SRBIJE - Događaj je završen1. maj 2016.

INFORMACIJA U VEZI OBAVEZE IZVRŠNOG POVERIOCA PREMA ČLANU 547. ZAKONA O IZVREŠENJU I OBEZBEĐENJU („SL. GLASNIK RS, BROJ  106/2015)

Narodna skupština Republike Srbije donela je 18. decembra 2015. godine novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji je objavljen u  Službenom glasniku  RS", br. 106/2015)
Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čija primena počinje 01. jula 2016. godine, je pored znatnih novina u sistemu izvršenja i obezbeđenja, kao i u položaju i ulozi javnih izvršitelja, članom 547. propisao i obavezu izvršnog poverioca koja se tiče izjašnjenja, sa prekluzivnim rokom od 60 dana i posledicom obustave postupka.
Član 547. glasi:


5. maj 2016.

POSLOVNA POSETA DELEGACIJE FRANCUSKIH PRIVREDNIKA IZ PARISKOG OKRUGA VAL D'OISE

U cilju uspostavljanja intenzivnije i efikasnije ekonomske saradnje, Privredna komora Beograda, u saradnji sa Odborom za ekonomsku saradnju i ekspanziju – CEEVO, organizuje Poslovnu posetu delegacije francuskih privrednika iz pariskog okruga Val d'Oise, 5. maja 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, s početkom u 10.00 časova, u sali IVb na IV spratu.
Učesnici sastanka imaće priliku da upoznaju francuske kompanije, zainteresovane za poslovanje na našem tržištu, posebno za uvoz i izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (vina, mleka, mesa); industriju kozmetičkih proizvoda i parfema (proizvodnja drvene ili kartonske ambalaže); projektovanje iz oblasti zaštite životne sredine; transport, nude usluge izvoza u Francusku, prevoz robe iz Francuske u Srbiju, mogućnost zajedničkog ulaganja u logistiku sa kompanijama iz Srbije, razmene  informacija o mogućnostima saradnje dveju zemalja, posebno regiona Pariza i Beograda, direktan kontakt sa potencijalnim partnerima iz Francuske za distributere, uvozno – izvoznu saradnju, transport i logistiku. 

Za dodatne informacije obratite se Udruženju saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti, Jovani Aleksić, 2643-284 lok 183, aleksicj@kombeg.org.rs.      prijava    spisak kompanija  


7. maj 2016.

JAVNI KONKURS ZA DODELU START-AP I INOVATIVNIH KREDITA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U REPUBLICI SRBIJI U 2016. GODINI

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija uputilo je Javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start-ap i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu.
Start-ap krediti dodeljuju se privrednim subjektima koji su registrovani u prethodne dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava, dok se Inovativni krediti dodeljuju privrednim subjektima koji su registrovani duže od dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava.
Ostala pravila konkursa, obrasci, kao i dodatne informacije za podnosioce zahteva, nalaze se na sajtu ministarstva http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-start-ap-i-inovativnih-kredita-2016/?lang=lat

Rok za podnošenje zahteva je 7. maj 2016. godine.


9. maj 2016.

ENGLESKI JEZIK U OSNOVNOJ POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI - ZA MESEC DANA

Imajući u vidu savremene trendove poslovanja, dinamiku poslovnih komunikacija i potrebu međusobnog povezivanja institucija i subjekata svuda u svetu, Privredna komora Beograda ukazuje na značaj učenja engleskog jezika u cilju unapređenja kvaliteta poslovanja u Beogradu i u saradnji sa školom engleskog jezika »Memphis« organizuje jednomesečne kurseve engleskog jezika u osnovnoj poslovnoj komunikaciji (za početni, srednji i viši nivo).
Kurs je kreiran tako da se kod polaznika, u najkraćem mogućem roku, razviju veštine potrebne za učestvovanje u različitim poslovnim situacijama i premoste problemi u osnovnoj komunikaciji sa klijentima.

Polaznik bi trebalo da se odluči za jedan od navedenih termina:
I termin: ponedeljak – sreda od 17.00-19.00 časova (početak 09.05.2016.)
II termin: subota – 10.00 - 14.15 časova - blok nastava (početak 14.05.2016.)

Prijava je otvorena do 3. maja 2016. godine. Za dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju i upravljanje projektima, tel. 011-3619-472


9-12. maj 2016.

BESPLATNA OBUKA U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNJE

Uprava za poljoprivredu Sekretarijata za privredu grada Beograda, u saradnji sa Privrednom komorom Beograda organizuje, od 9. maja do 12. maja 2016. godine, besplatnu teorijsku i praktičnu obuku u oblasti organske proizvodnje u okviru projekta transfera znanja i razvoja savetodavstva.

Osnovni ciljevi obuke su povećanje dostupnosti i kvaliteta znanja u oblasti organske proizvodnje, poboljšanje obrazovne strukture radne snage na gazdinstvima, kao i jačanje kapaciteta za prihvatanje znanja razvijanjem svesti i motivisanosti za obrazovanje poljoprivrednih proizvođača. Obuka obuhvata tri dana teorijske i jedan dan praktične obuke. 
Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona Uprave za poljoprivredu (011) 7157-831; (011) 7157-403 ili Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije (011) 2642-483 


10. maj 2016.

RADIONICA: EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PREKRŠAJIMA I POSLEDNJE IZMENE IZ 2016. GODINE

Privredna komora Beograda i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast započinju realizaciju serije jednodnevnih radionica na temu "Efekti primene Zakona o prekršajima i poslednje izmene iz 2016. godine", koje će se realizovati u periodu od maja do juna 2016. godine.  

Zainteresovane kompanije za učešće na radionici, koja će biti održana 10. maja 2016. godine,  mogu da se prijave popunjavanjem on-line PRIJAVE.
Radionica se održava bez kotizacije u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na IVa na četvrtom spratu, sa početkom u 10 časova.
Kontakt osoba za dodatne informacije: Milivoj Janković, rukovodilac Centra za privredno-pravni sistem,  telefon: 011-2641 - 355 lok. 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs.

Održavanje ovog seminara podržala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za reformu pravosuđa I odgovornu vlast.


10. maj 2016.

PREZENTACIJA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU PODZAKONSKI PROPISI I KONTROLNE LISTE

Zakon o inspekcijskom nadzoru je stupio na snagu u aprilu 2015. godine, a u punoj primeni će biti od 30.aprila 2016.godine. Ovim zakonom se uređuje sadržina, vrsta, oblik i postupak inspekcijskog nadzora i prava, obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru. Novom zakonskom regulativom uvedene su i kontrolne liste.
Privredna komora Beograd vas poziva na prezentaciju „Zakon o inspekcijskom nadzoru, podzakonski propisi i kontrolne liste za oblast rada“.
Prezentacija će se održati u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 6 na šestom spratu, sa početkom u 11 časova.
Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Jelena Stolica-Jovanović, tel:2642-778, elektronska adresa: jelenasj@kombeg.org.rs.
Prijavu za učešće na prezentaciji, možete popuniti na sledećem linku: PRIJAVA
AGENDA.doc


12. maj 2016.

STRUČNI SKUP: PREZENTACIJA MONOGRAFIJE ''PRIVATNA BEZBEDNOST - PRAVNA I SOCIJALNA DIMENZIJA''

Privredna komora Beograda u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti i Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, organizuje i poziva Vas da uzmete učešće u okviru stručnog skupa- prezentacije naučne monografija na temu: "Privatna bezbednost-pravna i socijalna dimenzija" 
Prezentacija će biti realizovana u četvrtak, 12. maja 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, sala 4a, u 10:00 časova, prema satnici programa iz priloga.
Prezentaciju stručne literature izvršiće njen autor dr Dejan Labović, Vojnobezbednosna agencija Ministarstva odbrane Republike Srbije.
Učešće na skupu je bez kotizacije! Prijavljivanje se vrši popunjavanjem On-line prijave. Rok za prijavu  je utorak, 10. maj 2016. godine.
Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Vladimir Vuksanović, rukovodilac korporativne bezbednosti Centar za privredno-pravni sistem tel. 011/2644-880, elektronska adresa: vladav@kombeg.org.rs            

12. maj 2016.

OBJAVLJEN KONKURS ZA PREDLAGANJE PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA I OSNOVNIH USMERENIH ISTRAŽIVANJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo konkurs  za predlaganje projekata u okviru Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine
Radi ostvarivanja strateških cilјeva razvoja nauke i tehnologije u Republici Srbiji, utvrđenih Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanja za inovacije („Službeni glasnik RS“, broj 25/16) – (u dalјem tekstu: Strategija) i u skladu sa cilјevima i tematskim oblastima utvrđenim Programom osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine (Program OI) i Programom istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine (Program TR), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u dalјem tekstu: Ministarstvo) raspisuje konkurs za predlaganje nučnoistraživačkih projekata koji se finansiraju budžetskim sredstvima. Rok za prijavu je 12. maj 2016. godine
Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


12-27. maj 2016.

STRUČNA OBUKA: EU PROJEKTI OD A DO Z

Napredna EU obuka, "EU projekti od A do Z", od ideje, preko pripreme i pisanja, do implementacije i upravljanja projektima Evropskih fondova. Program obuke daje ekspertizu u ključnim procesima izrade i sprovođenja projekata Evropske unije, od funkcionisanja tržišta EU donacija, analizu otvorenih i predstojećih konkursa, izradu logičke matrice i budžeta za EU projekte, poznavanje procedura javnih nabavki i pripremi tenderskih dosijea i ponuda, do alata za efikasno lobiranje i pregovaranje i najsavremenije metode i koncepte upravljanja međunarodnim projektima.
Stručna obuka: "EU projekti od A do Z" će biti održana u Privrednoj komori Beograda, sala III, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 maj. 2016, godine, od 9:30 do 16:30 časova.

Preuzmite detaljnije o EU obuci, EU projekti od A do Z: pozivno pismo i opis programa obuke, program EU obukecv predavača i prijavu
Kotizacija za dvodnevnu obuku: 60.000 dinara + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 72.000 dinara + PDV.

Za dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti Centru za edukaciju, kontakt: Aleksandra Inić +381.11.3619.472; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs


13. maj 2016.

OKRUGLI STO "INFORMACIJE SA TRŽIŠTA RADA – OSNOV ZA UVOĐENJE I REGULISANJE NOVIH MODELA OBRAZOVANJA", PROJEKAT PT&SCHE (“INTRODUCTION OF PART-TIME AND SHORT CYCLE STUDIES IN SERBIA”)

Pozivamo Vas da, kao predstavnik privrede, uzmete aktivno učešće na okruglom stolu na kome će biti predstavljeni rezultati istraživanja i na kome će se, na osnovu Vaših predloga, sugestija, kao i predstavljenih iskustava iz Vašeg poslovanja, doneti radni zaključci koji će biti upućeni resornom ministarstvu. Okrugli sto će biti održan u petak, 13. maja 2016. godine sa početkom u 11 časova u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IVa. Molimo Vas da, najkasnije do 12. maja 2016. godine potvrdite svoje učešće putem on line prijave. Kontakt za sve dodatne informacije: Ana Miličević, el. pošta: anam@kombeg.org.rs, tel: 011/2641-355, lok 180.          prijava

14. maj - 16. jul 2016.

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU UZ STICANJE PRAKTIČNIH ZNANJA I RAD NA RAČUNARU I PROGRAMU ZA KNJIGOVODSTVO

Usled sve većih i bržih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, povećano je i interesovanje za angažovanjem kadrova u ovoj oblasti. Privredna komora Beograda, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa za obavljanje ovih poslova, u saradnji sa SAOP d.o.o. organizuje: Obuku za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo, od 14. maja do 16. jula 2016. godine,  subotom od 09:00 do 15:30. časova.
Predavanja su orijentisana na praktičan rad u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, polaznici stiču primenjiva znanja, tako da će, po završetku obuke, lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 25.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 30.000,00 din. + PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, skripte, radne zadatke, pristup knjigovodstvenom programu i prateće materijale kao i osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju kursa. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. Rok za prijavu i uplatu je  4. maj 2016. godine.    


18. maj 2016.

SEMINAR: NOVA ZAKONSKA REŠENJA U POSTUPKU IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA

Povodom  donošenja novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. Glasnik RS”, br. 106/15) čija primena počinje 01. jula 2016. godine, a zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda organizuje seminar na temu: "Nova zakonska rešenja u postupku izvršenja i obezbeđenja"
Nova zakonska rešenja predstaviće vodeći stručnjaci iz ove oblasti, Zoran Rogić, sudija Trečeg osnovnog suda u Beogradu i član Radne grupe za izradu ZIO i Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti izvršenja i obezbeđenja.
Seminar će biti održan 18. maja 2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, sala VI prema programu.  Broj mesta učesnika je ograničen.
Prijava za seminar se vrši popunjavanjem on-line. PRIJAVE.
Kontakt osoba za dodatne informacije: Milivoj Janković - tel. 2641-355, lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs .

 


19-21. maj 2016.

SAJAM FARMACIJE I MEDICINE EXPO MEDIC


EXPO MEDIC
„Znanjem do zdravlja“,
od 19. do 21. maja 2016. godine,
u Belexpo centru


Organizator sajma je Privredna komora Beograda - Grupacija proizvođača, distributera i pružaoca zdravstvenih usluga u oblasti lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata, uz podršku Grada Beograda i Sekretarijata za zdravstvo Grada Beograda.
Ovaj multidisciplinarni sajam ima za cilj da predstavi proizvode i usluge iz oblasti medicine i farmacije, kroz organizovano izlaganje predstavnika više desetina farmaceutskih kompanija, zdravstvenih ustanova, proizvođača medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata, funkcionalne hrane, kozmetičkih preparata, itd.

Ne propustite priliku da kroz rezervaciju štanda ili organizaciju akreditovanog ili komercijalnog predavanja budete deo ovog jedinstvenog događaja!

Krajnji rok za prijavu izlagača je 5. maj 2016.godine. Za sve dodatne informacije, kontakt osobe: Udruženje industrije-Ljiljana Dragić, e-mail: drljilja@kombeg.org.rs, tel. 2643-199; Udruženje trgovine, turizma i usluga-Vesna Vučićević, samostalni savetnik, e-mail: vesnav@kombeg.org.rs, tel. 2642-778.     šema prostora


19-20. maj 2016.

XX INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM IZ PROJEKTNOG MANADŽMENTA

Na Fakultetu za projektni menadžment, Bože Jankovića 14, Beograd, 19-20. maja 2016. godine biće održan XX internacionalni simpozijum iz projektnog manadžmenta.
Cilj simpozijuma je razmena znanja i iskustava u razvoju i primeni upravljanja projektima u svetu i kod nas.
Prijava i slanje radova do 15. aprila 2016. godine.
Kontakt: Udruženje za upravljanje projektima Srbije- YUPMA, tel/fax 011/3912-484, e-mail: info@yupma.org.rs . Osoba za kontakt: Jelena Mitrović.   


19. maj 2016.

SEMINAR: PREGOVARANJE – VEŠTINA I UMETNOST

Privredna komora Beograda organizuje seminar na temu: "Pregovaranje - Umetnost i veština, koji će biti realizovan  19. maja 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, prema satnici programa.

Ovaj program namenjen je svima koji žele da unaprede umeće pregovaranja, interakcije sa drugima, da steknu samopouzdanje i da postanu uspešniji u svojoj karijeri i produktivniji u svom poslu, radu sa klijentima, kolegama, partnerima, dobavljačima.
Predavač:  Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 11.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 12.000,00 din. + PDV. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. 
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.      


20. maj - 18. jun 2016.

ŠKOLA DIGITALNOG MARKETINGA: NAUČITE DIGITALNI MARKETING OD A DO Š!

Privredna komora Beograda poziva vas da postanete polaznik jedinstvene Škole digitalnog marketinga: Naučite digitalni marketing od A do Š!, nakon koje ćete biti osposobljeni da potpuno samostalno kreirate kampanje na društvenim mrežama i putem njih poboljšate prodaju proizvoda ili usluga. Tokom kurseva naučićete da pravite Facebook i Instagram kampanje, da se uspešno promovišete preko Google-a, posebno primenom  Adwords alata, promovišete video sadržaj putem Youtube-a, i  kreirate newslettere.
Predavači Škole za digitalni marketing su ljudi, koji stoje iza uspešnih domaćih i internacionalnih kampanja na društvenim mrežama.
Škola je sa kotizacijom u iznosu od 50.000+PDV za polaznike koji su članovi Privredne komore Beograda i u iznosu od 55.000,00+PDV za ostale polaznike. Prijava se vrši do 9. maja 2016. godine. Za dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.     


20. maj 2016.

AKADEMIJA SPOLJNOTRGOVINSKOG  I  DEVIZNOG POSLOVANJA

Usled velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja Privredna komora Beograda vas poziva da se priključite programu Akademija spoljnotrgovinskog  i  deviznog poslovanja.

Predavanja će biti realizovana petkom, u Privrednoj komori Beograda, u sali 4 na četvrtom spratu, u periodu od 20. maja do 1. jula 2016. godine, od 10:00 do 15:00 časova.

Cilj je da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad u oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju adekvatno obrazovanje iz ove materije kroz sedam modula.   
Rok za prijavu i uplatu je  17. maj 2016. godine. Za dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju i upravljanje projektima, tel. 011/ 3619-472).  


24. maj 2016.

Kreiranje nacionalne kampanje za 10.000,00 evra

Trening omogućava primenu procedura kreiranja i upravljanja brendom. Predstavljanje novih potencijala kroz brend inicijative u okviru poslovne i kreativnih ideja od strane brend menadžera u procesu kreiranja i upravljanja brend menadžmentom. Osposobljavanje učesnika politike kompanije. Promovisanje uloge upravljanja brednovima i kreiranjem novih vrednosti od strane kompanije. Demonstrirati interno značenje pojma "brendiranja".

Ciljna grupa: Trening je namenjen svim zaposlenima kompanijama nameravaju ili kreairaju medija i marketing planove, članovima marketnig timova koji koriste marketig budžete, marketerima koji planiraju da lansiraju nov proizvod, vlasnicima kompanija, direktorima, komercijalnim direktorima, menadžerima trgovačkog marketinga, menadžerima izvoza.
Predavač: Branko Budanović, direktor  konsalting agencije Smart target (http://www.smarttarget.rs) koja se bavi marketing planiranjem i komercijalizacijom inovacija i aktivno radi na razvijanju poslovanja kompanija u Srbiji i regionu.
Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 12.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 14.000,00 din. + PDV.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. Rok za prijavu i uplatu je do 21. maj 2016. godine. Nakon popunjavanja prijave, biće Vam poslat predračun. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju i upravljanje projektima  (tel: 011/ 3619-472).    


30. maj – 1. jun 2016.

TRENING: POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP

U Privrednoj komori Beograda (Kneza Miloša 12, sala III) od  30. maja do 1. juna 2016. godine u periodu od 900 do 1600 časova, biće organizovan trodnevni trening: Microsoft PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima –
Microsoft PowerPivot za Excel 2010 je tehnologija čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja (BI). PowerPivot je fantastičan alat u svetu analize podataka zato što korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza poslovnih podataka i to bez pomoći IT odeljenja.
Trening je dizajniran za profesionalce koji žele da koriste sve mogućnosti PowerPivot-a dok u isto vreme dozvoljava da se identifikuju oni slučajevi kada upotreba PowerPivot-a nije optimalna.

Rok za prijavu i uplatu: 26. maj 2016. godine. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011-3619-472.  


30. maj 2016.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OBJAVLjUJE POZIV ZA DODELU STIPENDIJA ZA PROGRAM eMBA STUDIJA (30. maj 2016.)

Mokrogorska škola menadžmenta i Privredna komora Beograda objavljuju konkurs za dodelu tri stipendije za Mokrogorski Executive MBA program za 2016. godinu i to:

  • Jednu stipendiju u iznosu od 60% od ukupne školarine
  • Jednu stipendiju u iznosu od 40% od ukupne školarine
  • Jednu stipendiju u iznosu od 20% od ukupne školarine

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju i esej na temu  „Moja lična inicijativa u 2016.godini“ popunjavanjem prijavnog formulara na web adresi http://msm.edu.rs/executive-mba/emba-stipendije-2016/ do 30.05.2016 godine.  Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju sa direktorima programa.
Stipendija se dodeljuje onim licima koja su svojom dosadašnjim radom postigla značajne rezultate a nisu u finansijskoj mogućnosti da u celosti snose troškove školarine. Stipendija ne pokriva troškove smeštaja tokom trajanja programa.
Link ka stranici programa: http://msm.edu.rs/memba
Link ka prijavi za stipendije: http://msm.edu.rs/executive-mba/emba-stipendije-2016/
Prijave traju do 30.05.2016. godine. 
Rezultati konkursa će biti objavljeni 15.06.2016 na portalu Mokrogorske škole.

31. maj - 2. jun 2016.

IoT week Belgrade 2016  

U Beogradu se po prvi put organizuje međunarodna konferencija IoT week 2016 u periodu od 31.5. do 2.6.2016 u hotelu Crown Plaza, u organizaciji Iot Forum-a, DunavNet-a i podršku partnera među kojima je i Privredna komora Beograda. Konferencija predstavlja mogućnosti u razvoju; povezivanje globalne poslovne i istraživačke zajednice u inovacijama; promovisanje međunarodne saradnje, realizovanih istraživačkih projekata i partnerstava u FP7 i Horizon2020, rešavanju društvenih i tržišnih pitanja. 
Glavni program obuhvata sesije u sferi Biznisa, Inovacija i istraživanja. Konferencija okuplja oko 400 učesnika i posetilaca među kojima će biti i gosti iz Australije, Brazila, Južne Koreje, EU, Japana....a teme kojima je posvećena su Smart ili pametna rešenja u domenu poljoprivrede, maloprodaje, servisi pametnih gradova, dronovi, IoT usluge u službi zdravlja i nege životinja, IoT i umetnost, projekti FP7 i Horizon2020. Za članice Privredne komore Beograda, posetioce naših meetup-a i aktivnosti, omogućen je popust na kotizaciju. Više informacija na IoT week 2016 ili  Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti, Ana Miličević, anam@kombeg.org.rs, tel: 011 2641 355 lok 180, Vesna Muhić, vmuhic@kombeg.org.rs, 011 2645 333.


31. maj 2016.

KONKURS-ZAJEDNICI ZAJEDNO 2016

U saradnji s lokalnim samoupravama, NIS a.d. Novi Sad (NIS) raspisuje javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i pomoći socijalno ugroženim grupama, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak, Kikinda i opština Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Svi nosioci projekata moraju imati sedište u navedenim lokalnim zajednicama.
Minimalna vrednost projekta za finansiranje iznosi 300.000 dinara. Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta ne treba da prelazi 30% u odnosu na ukupna raspoloživa sredstva namenjena lokalnoj samoupravi iz koje se konkuriše.
Cilj konkursa je da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima se posluje, korporativnea društvena odgovornost i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata.
Ostala pravila konkursa, obrasci, kao i dodatne informacije za podnosioce zahteva, nalaze se na sajtu http://www.zajednicizajedno.nis.eu/uslovi-konkursa

Konkurs je otvoren od 01. aprila 2016. godine do 31. maja 2016. godine do 16 časova.


3. jun 2016.

NAUČNO-STRUČNO SAVETOVANJE: ZITEH 16 

Naučno-stručno savetovanje "ZITEH 16" će se održati u Privrednoj komori Srbije, Beograd, Terazije 23, drugi sprat, 3. juna 2016. godine sa početkom u 9.00 časova.
Cilj savetovanja je sticanje, širenje i razmena znanja o zloupotrebana informacionih tehnologija (činjenje, otkrivanje, dokazivanje, veštačenje i sankcionisanje) i zaštite.
Na Savetovanju će biti prezentovani radovi po pozivu i izboru Programskog odbora. Svi radovi po pozivu i prihvaćeni prijavljeni  radovi biće publikovani u Zborniku radova (na  CD) registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije sa ISBN i COBISS obeležjima.
Više informacija na www.itvestak.org.rs. Osobe za kontakt: Živko Dženopoljac 060 0506 641 i Milorad Jovanović 063 7701 265.     


8-10. jun 2016.

POSLOVNA ANALIZA PO IIBA STANDARDU

Privredna komora Beograda organizuje seminar na temu "Poslovna analiza po IIBA standardu (Business Analysis, IIBA, BABOK v.3)", koji će biti realizovan od 8-10. juna 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 3, prema satici programa.
Polaznicima će biti predstavljen kompletan trodnevni trening program ispunjen znanjima i savetima proisteklim iz najbolje svetske prakse u primeni poslovne analize, baziran na svetskom standardu, BABOK Guide v.3, koji održava IIBA (International Institute of Business Analysis, Canada). Na treningu će biti obrađene sve oblasti BABOK-a počev od koncepta, preko potrebnih koraka i aktivnosti do najvažnijih alata i tehnika.
Obuka je namenjena sadašnjim i budućim poslovnim analitičarima, sistem analitičarima, softverskim inženjerima, rukovodiocima projekata, tim liderima, produkt i program menadžerima, testerima i specijalistima za QA, kao i svima onima koji žele da prošire svoje poslovne vidike.
Predavač je Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju,  tel: 011/ 3619-472. 


19-21. jun 2016. 

23. MEĐUNARODNI SAJAM ROBE ŠIROKE POTROŠNJE SAITEX 2016

Međunarodni sajam robe široke potrošnje SAITEX (Southern African International Trade Exhibition for Retail Products) biće, 23. put  od osnivanja, održan u periodu od 19. do 21. juna 2016. godine u Galager kongresnom centru u Midrandu.
SAITEX sajam se smatra najvećim mestom okupljanja privrednika na afričkom kontinentu na kojem se izlažu svi proizvodi široke potrošnje. Osim poljoprivrednih, zastupljeni su proizvodi sektora: građevinarstva, finalne prerade drveta - nameštaja, aparata i elektronike za domaćinstva, kožarskih proizvoda, alata i dr.
Za dodatne informacije možete kontaktirati Centar za ekonomske odnose s inostravstvom Privredne komore Beograda (centareoi@kombeg.org.rs, 2642-088).


6-8. septembar 2016.

2. ADRIA SECURITY SUMMIT

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti uz pomoć Privredne komore Beograda jedan je od partnera magazina A&S Adria u organizaciji predstojećeg stručnog skupa i ujedno Vas poziva da rezervišete svoje mesto i budete učesnik na ovogodišnjem drugom po redu kongresno-izložbenom događaju ''Adria Security Summit'', koji će se održati od 06 do 08. septembra 2016. u hotelu Crowne Plaza, Beograd, Srbija.
Informacije o načinu prijavljivanja, programu događaja, predavačima i ostalim informacijama možete saznati na web-stranici organizatora http://www.adriasecuritysummit.com/index.php/bs/

Za dodatna pitanja u vezi Adria Security Summit-a, ispred SAMKB i Privredne komore Beograda, kontakt osoba je Vladimir Vuksanović, sekretar SAMKB, tel: +381 11 2644-880 ili e-mail: office@korporativnabezbednost.rs.