Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


23. juna 2017.

Održan seminar: „Microsoft Project Professional 2013“- alat za Upravljanje projektima

U PKS-Privrednoj komori Beograda održan je seminar: „Microsoft Project Professional 2013“- alat za Upravljanje projektima. Fokus seminara bio je na praktičnoj upotrebi ovog moćnog i popularnog softverskog alata, koji je postao nezamenljiv u svim industrijskim granama i poslovnim oblastima, od građevinskih i infrastrukturnih projekta, preko javnih, 'državnih', finansijskih pa sve do istraživačkih projekata. Ova trodnevna obuka  (21 ‘contact hours’) pomogla je svim učesnicima, sadašnjim i budućim rukovodiocima projekata, menadžerima privatnih i javnih kompanija da steknu znanja koja će biti odmah primenljiva na poslovima kojima  se bave.

Predavač: Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP, MCTS


Komentari
(0)

23. jun 2017.

ODRŽAN SASTANAK SA PRIVREDNOM DELEGACIJOM NARODNE REPUBLIKE KINE

Danas je u PKS-Privrednoj komori Beograda održan susret između privredne delegacije Narodne Republike Kine i prestavnika srpskih kompanija iz sektora građevinarstva. Devetočlana delegacija sastojala se od predstavnika privrednih institucija i asocijacija NR Kine-Udruženje preduzeća Privrednih komora Kine za investicije, koji su istovremeno i predstavnici kineskih kompanija iz sektora građevinarstva sa poslovanjem na tržištu Pekinga i Šangaja. Goste je pozdravio Svetozar Krstić, savetnik u PKS-Privrednoj komori Beograda koji je istakao tradicionalno dobre političke i ekonomske odnose dveju zemalja, koji se potvrđuju čestim zvaničnim i privrednim posetama na najvišem, nacionalnom nivou. Istakao je izuzetnu saradnju PKS-Privredne komore Beograda sa komorama i privrednim asocijacijama Narodne Republike Kine, koja se može sagledati i kroz nedavno otvorena predstavništva Privredne komore Srbije u Šangaju i Pekingu i do sada, 18 potpisanih Sporazuma o saradnji PKS-PK Beograda sa komorama i privrednim asocijacijama NR Kine.


Komentari
(0)

22. jun 2017.

PRIVREDNICI ČADEŽU POVERILI MANDAT

Marko Čadež, dosadašnji predsednik vodiće Privrednu komoru Srbije i u narednom mandatu. To je odlučila novoizabrana Skupština PKS koju čini 150 privrednika iz cele Srbije – predstavnika 16 regionalnih i parlamenta komore glavnog grada, prvi put biranih u otvorenom demokratskom postupku u kome je svaki privrednik dobio pravo da se kandiduje, da bira i bude biran.
Konstituisanjem Skupštine i izborom  Upravnog i  Nadzornog odbora, predsednika i potpredsednika PKS, završen je izborni postupak u jedinstvenom komorskom sistemu sproveden u  protekla  gotovo  četiri meseca, koji obezbeđuje da se glas privrednika čuje na svim nivoima odlučivanja.


Komentari
(0)

21. jun 2017.

REPUBLIKA SRBIJA JE POSTALA PARTNER U FONDU ZA INOVATIVNA PREDUZEĆA (ENIF)

Potpisivanjem ugovora o pristupanju, Republika Srbija je postala partner u Fondu za inovativna preduzeća (ENIF) i na taj način omogućila tehnološkim kompanijama u ranoj fazi razvoja da koriste sredstva u visini od 41 milion evra.

ENIF je fond rizičnog kapitala u čijem su fokusu inovativna mala i srednja preduzeća u ranoj fazi razvoja na Zapadnom Balkanu. Strategija ENIF je da investira u lokalne timove izvanrednih veština sa ambicijom i potencijalom da se razvijaju regionalno ili globalno. Aktivan je od septembra 2015. godine i njime upravlja South Central Ventures, koji je izabran od strane Evropskog investicionog fonda. Investitori u ENIF su Evropska komisija, Evropski investicioni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, Nemačka razvojna banka, kao i ekonomije Zapadnog Balkana, a i nekoliko individualnih investitora. Do sada je kroz ENIF podržano osam tehnoloških kompanija u ranom razvoju, od kojih četiri iz Srbije.

ENIF je jedan od stubova u okviru Programa za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana, koji nudi set komplementarnih finansijskih mera podrške MSP sektoru na Zapadnom Balkanu. 

Više informacija možete pronaći na stranici Fonda za inovacionu delatnost.


Komentari
(0)

20. jun 2017.

ODRŽANA PREZENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA  

U Privrednoj komori Srbije - Privrednoj komori Beograda, Fond za inovacionu delatnost danas je predstavio programe podrške mikro, malim i srednjim preduzećima za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.
Podrška je podeljena na dva programa: Program ranog razvoja- minigrants, namenjen mikro i malim preduzećima, služi da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća iz različitih oblasti nauke i tehnologije, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru. U okviru ovog programa, maksimalan iznos finansiranja može biti do 80.000 evra, odnosno do 85% ukupno odobrenog budžeta projekta, u trajanju do jedne godine. Uslovi za konkurisanje su da podnosilac mora biti privatno mikro ili malo preduzeće, u većinski srpskom vlasništvu, osnovano u Srbiji i ne starije od tri  godine u trenutku prijavljiavanja.


Komentari
(0)

15. jun 2017.

ODRŽAN JE OKRUGLI STO NA TEMU: ”POVEĆANJE KONKURENTNOSTI MSP KROZ    UŠTEDU ENERGIJE I MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA ENERGETSKI EFIKASNIH TEHNOLOGIJA” 

U Privrednoj Komori Srbije - Privrednoj Komori Beograda, danas je održan okrugli sto na temu: ”POVEĆANJE KONKURENTNOSTI MSP KROZ UŠTEDU ENERGIJE I MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA ENERGETSKI EFIKASNIH TEHNOLOGIJA” gde su Ana Bačurova i Marko Čolović iz EBRD-a, Mladen Prodanović iz Ambasade Švedske i Luka Naglić iz Carbon & Energy Experts predstavili učesnicima programe i mehanizme pomoću kojih institucije iz kojih dolaze odobravaju kredite, grantove i vaučere malim i srednjim preduzećima u Srbiji, u cilju povečanja energetske efikasnosti i konkurentnosti istih, zarad očuvanja i zaštite životne sredine. 


Komentari
(0)

14. jun 2017.

POSETA PREDSTAVNIKA AMBASADE JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE- PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Njegova ekselencija Marthinus van Schalkwyk i njegova saradnica Liana Hattingh posetili su danas PKS-Privrednu Komoru Beograda.

Svetozar Krstić, savetnik direktora, predstavio je njegovoj ekselenciji način funkcionisanja jednistvenog komorskog sistema Srbije. U razgovoru sa predstavnicima Komore, njegova ekselencija je izrazila zadovoljstvo dosadašnjim investicijama Južnoafričke Republike u Republiku Srbiju i ukazala na veliki potencijal za privrednu saradnju dve zemlje, zainteresovanost Južnoafričke Republike za investiranje u ovaj region kao i na mogućnosti buduće saradnje komora dve države. Njegovoj ekselenciji je upućen poziv na predstojeći forum “Beogradski investicioni dani”-  jedinstvenu poslovnu platformu za privrednu saradnju, a bilo je reči i o zajedničkom organizovanju konferencije o mogućnostima saradnje Južnoaričke Republike i Srbije, u septembru ili oktobru.


Komentari
(0)

13. jun 2017.

ODRŽANA OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

U PKS-Privrednoj Komori Beograda danas je uspešno završena dvodnevna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa svim aspektima javnih nabavki, od pojma i predmeta javne nabavke, zakonodavnih i institucionalnih okvira u Republici Srbiji i EU, konkursne dokumentacije, kriterijuma za dodelu ugovora kao i javnim nabavkama iz oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja, poštanskih usluga, odbrane i bezbednosti.
Za razliku od ranije važećih zakona, po novom Zakonu o javnim nabavkama, ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice, bilo da je predstavnik naručioca ili zaposleno kod ponuđača. Za polaganje ispita može se samostalno prijaviti i nezaposleno lice, koje sticanjem sertifikata za službenika za javne nabavke dobija veću šansu za zaposlenje. 


Komentari
(0)

8. jun 2017.

"USA – EU – Far East – Serbia Conference on Advanced Manufacturing Technology Program"

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu otvorena je trodnevna konferencija: “USA – EU – Far East – Serbia Conference on Advanced Manufacturing Technology Program” (SAD-EU-Japan-Srbija” Tehnološki Samit 2017”) od 7. do 9. juna 2017. godine u organizaciji Mašinkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i PKS-Privredne komore Beograda i pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Konferenciji koja je međunarodnog karaktera, prisustvuje veliki broj stručnjaka iz zemlje i inostranstva, predstavnici resornih ministarstava, grada, kao i predstavnici poslovne zajednice. Ovaj skup je jedinstvena prilika da se čuju iskustva razvijenih zemalja u primeni modela Industry 4.0, kako bi se ista iskorisitila za uspostavljenje nove industrijske prakse u Srbiji, zasnovanoj na novoj generaciji proizvoda – smart proizvoda.
Svrha konferencije je da eminenti stručnjaci iz oblasti zakonodavsta, ekonomije, tehnološkog i industrijskog razvoja predstave smernice i okvire neophodne za uspostavljanje procesa nove industrijalizacije u Srbiji.


Komentari
(0)

7. jun 2017.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU „MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“ U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

U organizaciji Privredne komore Srbije, održan je seminar: “MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“

Seminar je održala gospođa dipl. ecc Biljana Trifunović.  Izuzetno složena i ozbiljna tema na kojoj su uzeli učešće eksperti  iz gotovo cele Srbije. Pomenućemo prisutne: PKBeograda imala je čast sa predavačem, da podeli znanje i iskustvo sa stručnjacima iz kompanija kao što su: Uni Credit Banka, IMH Frikom, Gombit, Delta DTS, Trayal hem, SDPR, Mikrotri d.o.o.,Polet -Keramika d.o.o., Delta DMD, ABL Faktor, Roma Company d.o.o., Papir Servis FHB d.o.o., Standard a.d.,  Credit Agricol banka a.d., Prisma Risk Services d.o.o., Fotocommerce d.o.o..


Komentari
(0)

7. jun 2017.

DANI MINSKA U BEOGRADU

Manifestacija “Dani Minska u Beogradu” održava se od 5. juna do 7. juna 2017. godine u organizaciji Grada Beograda i PKS - Privredna komora Beograda.
Manifestacija je posvećena razvoju bilateralnih ekonomskih odnosa. Takođe, propraćena je bogatim kulturno-umetničkim sadržajem.
U okviru ove manifestacije održan je Poslovni forum 6. Juna 2017. godine tokom kojeg su privrednici Minska i Beograda imali priliku da razmene iskustva i naprave preliminarne dogovore o budućoj saradnji. 
Tokom Poslovnog foruma, akcenat je stavljen na saradnju privrednika iz oblasti turizma i prehrambene industrije.
U toku Poslovnog foruma, nizom kulturno umetničkih događaja i izložbom svojih najznačajnijih proizvoda, grad Minsk je predstavio beograđanima svoje ključne potencijale.
Forum je otvoren plenarnom sesijom- “Razvoj poslovne saradnje Minska i Beograda”, kojoj su prisustvovali direktor PKS-Privredne Komore Beograda Milivoje Miletić, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, generalni direktor Minskog odeljenja Beloruske trgovinsko – industrijske komore Aleksandar Fedorčuk, predsednik Minskog gradskog izvršnog komiteta Andrej Šorec.
Učesnici poslovnog foruma su imali priliku da prisustvuju prezentacijama o investicionim i turističkim potencijalima Beograda, kao i prezentaciji o unapređenju privredne saradnje Beograda i Minska, ali i turističkim potencijalima grada Minska.
Potpisan je sporazum o saradnji između “MINSK Turističko informacioni centar” i “Turističke organizacije Beograda”.
U okviru privrednog foruma održana su dva okrugla stola, gde su se predstavile beloruske kompanije iz oblasti prehrambene industrije i turizma. Paralelno su održani i B2b susreti privrednika iz Minska i Beograda.


Komentari
(0)

5. jun 2017.

KONSTITUISAN PARLAMENT PRIVREDNIKA PKS- PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA

U PKS-Privrednoj komori Beograda,  danas je održana  konstitutivna sednica Parlamenta privrednika - najvišeg organa koji ima ključnu ulogu u svim aktivnostima jedinstvenog komorskog sistema Srbije.
Parlament privrednika je najvažnije telo i temelj jedinstvenog komorskog sistema Srbije.  Od parlamenata i angažovanja privrednika zavisi koliko ćemo biti uspešni u unapređenju privrednog ambijenta, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS, na sednici u beogradskoj komori.
Predsednik PKS i v.d. direktor PKS - Privredne komore Beograda Milivoje Miletić su podsetili da su izbori za parlamente privrednika sprovedeni na nov način, na najširim demokratskim principima, u kome će svaki privrednik suštinski, zaista ostvariti svoje pravo da bira i da bude izabran, kao i da kreira komoru po meri privrede.
Skupu je prisustvovao i gradonačelnik grada Beograda Siniša Mali, koji je pohvalio uspešnu saradnju PKS - Privredne komore Beograda i grada Beograda.
Nakon kratkih obraćanja, direktor Privredne komore Srbije-PKB Milivoje Miletić je zajedno sa članovima Parlamenta privrednika Privredne komore Beograda usvojio dnevni red sednice, na kojoj je Izabrano 85 članova Parlamenta privrednika Privredne komore Beograda.
Članovi Parlamenta privrednika su birani po teritorijalnom i granskom principu. Po teritorijalnom je izabrano 43 člana Parlamenta, a po granskom 42 člana. Za predsednika Parlamenta izabran je Miroljub Aleksić “ALCO GROUP”, a za zamenika predsednika Parlamenta izabran je Bojan Kekić “POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD".
U okviru svojih nadležnosti, parlamenti privrednika posebno će se baviti razmatranjem uticaja propisa i mera ekonomske politike na poslovanje privrede regiona i dostavljati predloge i inicijative Skupštini i Upravnom odboru PKS za kvartalne analize propisa od značaja za privredu, kako bi stavovi privrednika ovog regiona bili na pravi način zastupljeni pred nadležnim državnim organima i institucijama.


Komentari
(0)

30. maj 2017.

RADIONICA FOKUS GRUPE PROJEKTA “LEARNING BY DOING”

U okviru projekta “Learning By Doing” koji realizuje Privredna komora Srbije sa partnerima iz zemlje i regiona, 30. maja 2017. u Privrednoj komori Beograda održana je radionica: “Izazovi realizacije učenja kroz rad – dualno obrazovanje”. Radionici je prisustvovalo 18 predstavnika zainteresovanih institucija koji čine fokus grupu. Cilj je bio da se dobije uvid u pregled postojećeg stanja kroz razgovore o četiri teme značajne za sprovođenje učenja kroz rad-dualnog obrazovanja: Institucionalni izazovi, Izazovi saradnje, Kulturološki izazovi i stavovi, Ekspertiza i kapaciteti. Pored indentifikacionih izazova, primera dobre prakse, učesnici su prepoznali i mogućnosti za unapređenje sisitema obrazovanja.


Komentari
(0)