Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


29. oktobar 2014. 

OBAVEZE TRGOVACA I PRAVA POTROŠAČA NA FER TRŽIŠTU

Na zajedničkoj sednici udruženja trgovine Privredne komore Beograda i Privredne komore Srbije, razmatrajući zaštitu potrošača u Srbiji i novi zakon koji reguliše tu oblast od septembara ove godine, ukazano je na povećan broj prigovora potrošača, ali i na brojne probleme sa kojima su se već suočili u poslovanju zbog zloupotreba tog zakona. 

Milivoje Miletić, v.d. predsednika Privredne komore Srbije i predsednik Privredne komore Beograda i predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, razjasnili su određene nejasnoće u tumačenju novog zakona. Oni su naveli da je njime definisan rok za odgovor trgovca potrošaču na reklamaciju od osam dana, a za rešavanje reklamacije ne duži od 15 dana, kao i da je popravka robe moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.


Komentari
(0)

29. oktobar 2014.

HEDŽING – ZAŠTITA OD PROMENE CENA VALUTA I SIROVINA

U Privrednoj komori Beograda u organizaciji Centra za Javno-privatno partnerstvo, upravljanje projektima i razvoj akcionarstva Privredne komore Beograda, a u saradnji sa kompanijom Professional Stock Invest održan je seminar na temu Hedžing – zaštita od promene cena valuta i sirovina.
Kako smo zemlja koja posluje u dvovalutnom sistemu, i kako je berzansko tržište u svetu podložno promenama na koje je nemoguće uticati, javlja se potreba da kompanije osiguraju svoje poslovanje i rizik od promena cena robe i promena valutnih pariteta kroz realne projekcije. Finansijski instrumenti poput hedžinga, forvarda i opcija su najbolji način da se osigura poslovanje u budućem periodu.


Komentari
(0)

28. oktobar 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


Komentari
(0)

28. oktobar 2014. 

PRAVO VREME ZA TURSKE INVESTICIJE U SRBIJI

Privredne veze, dobra praksa, transfer znanja i zajednički nastup na trećim tržištima čine kapacitet za povećanje ukupne saradnje Srbije i Turske, poruka je Poslovnog foruma Srbija-Turska, održanog danas u Beogradu.
Predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić,  izjavio je da je cilj biznis foruma, koji se u Beogradu održava po šesti put, dok je u Istanbulu održano 12 takvih susreta, bolje uzajamno informisanje i upoznavanje privrednika dve zemlje. “Saradnja na sadašnjem nivou ni po obimu, ni po strukturi ne zadovoljava obe strane” , ocenio je Miletić i podsetio da su ranije dominirali kupoprodajni ugovori,  a da su sada u fokusu investicije.
Miletić je naveo da je za sedam meseci ove godine robna razmena između Srbije i Turske iznosila 46 miliona evra (56 miliona dolara), u čemu Beograd učestvuje sa 10 miliona evra, a deficit je na srpskoj strani.  On je ocenio da postoji interes da se saradnja proširi u tekstilnoj industriji, infrastrukturi i u poljoprivredno-prehrambenoj industriji. Turska je do sada u Srbiji investirala 95 miliona evra, a ova cifra mogla bi da se znatno uveća učešćem turskih kompanija u završnoj fazi privatizacije u Srbiji, rekao je Miletić.

Komentari
(0)

28. oktobar 2014.

USAGLAŠENOST SPOLJNOTRGOVINSKE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE SA EU

Udruženje trgovine Privredne komore Beograda, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, organizovalo je stručni skup na temu: Usaglašenost spoljnotrgovinske politike Republike Srbije sa spoljnotrgovinskom politikom Evropske unije.  Ovu temu, sa posebnim osvrtom na pregovaračko poglavlje 30, prezentovala je dr Ana Blagojević, nadležna za usaglašavanje zakonskog okvira Republike Srbije sa pravilima i principima STO i regulativom EU u oblasti spoljne trgovine i sprovođenja spoljnotrgovinske politike, pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Tom prilikom prisutne je informisala o potpisanim sporazumima, ali i o procesima koji su u toku. Na sastanku, prisutni su imali priliku da nešto više čuju i o primeni Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, koji  definiše spoljnotrgovinski promet kao promet između domaćih i stranih lica koji se realizuje na osnovu ugovora zaključenog u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima.


Komentari
(0)

28. oktobar 2014.

JADRANSKI SAJAM DEFINISAO KALENDAR MANIFESTACIJA ZA 2015. GODINU

Uprava Jadranskog sajma definisala je Kalendar sajamskih manifestacija za 2015. godinu, koji je predstavljen na zasedanju Centralno Evropske Sajamske Alijanse - CEFA, održanom u Slovačkoj.  Kalendar za 2015. godinu   www.adriafair.co.me


Komentari
(0)

28. oktobar 2014.

ISKORISTITI OPTIMALAN ROK ZA SETVU PŠENICE

Poljoprivredni proizvođači trebalo bi nakratko da prekinu berbu kukuruza i u optimalnom agrotehničkom roku poseju pšenicu, izjavio je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu dr Jovan Crnobarac. Podsećajući na to da optimalni setveni rok ističe krajem oktobra, on je naglasio da kašnjenje u setvi hlebnog žita ima negativnije posledice nego produžena berba kukuruza. Crnobarac preporučuje da oni proizvođači koji su planirali da seju pšenicu na određenim površinama koje su im sad pod kukuruzom, čim to vremenski uslovi dozvole prekinu berbu, pripreme oranice i poseju pšenicu, a potom dovrše berbu kukuruza. On istovremeno očekuje da će ratari u Srbiji i ove jeseni zasejati uobičajene površine pod pšenicom, uprkos tome što ta proizvodnja ne ostvaruje poslednjih godina neki veći profit, jer je hlebno žito neophodan usev u plodoredu i važno je sejati ga zbog mnogih drugih razloga.


Komentari
(0)

27. oktobar 2014.

PRIVREDA TRAŽI FER PROCENU VREDNOSTI IMOVINE

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda predložiće Skupštini grada i gradonačelniku da se u određivanju poreza na imovinu za 2015. godinu, čije je rešenje u pripremi, kao osnovica uzima  fer, odnosno realna vrednost imovine pravnih i fizičkih lica.
Na okruglom stolu na temu: “Državna procena vrednosti nepokretnosti u Republici Srbiji” , predsednik Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti Dejan Mišović podsetio je da je porez na imovinu privrednih subjekata povećan ove godine za tri do četiri puta u Beogradu, u zavisnosti od zone. Osnovica  oporezivanja nije menjana od 2008. godine, a od tada je vrednost nekretnina skoro prepolovljena i mi tražimo da se to uvaži, rekao je Mišović i dodao da posustala privreda više ne može da podnosi ovolika opterećenja.


Komentari
(0)

27. oktobar 2014.

SKUPŠTINA USVOJILA REBALANS BUDŽETA SRBIJE

Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta i prateće zakone kojima je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara. Smanjenje plata preko 25.000 dinara važi za sve zaposlene u javnom sektoru, uključujući direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava i javnih preduzeća, dok će smanjenje penzija biti raspoređeno po rastućoj graničnoj stopi, tako da veći teret podnesu oni koji imaju visoke penzije, dok 61 odsto penzionera neće imati nikakvo smanjenje. Smanjenje plata i penzija stupa na snagu 1. novembra. Pored toga, usvojenim rebalansom, tj Zakonom o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2014. godinu biće povećan manjak u budžetu za 42 milijarde dinara, što je 4,64 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Budžetskih rashodi povećani su sa 1.113 milijardi dinara na 1.122 milijarde, a prihodi su smanjeni sa 930 milijardi, na 897 milijardi dinara. Na strani prihoda, ukupni prihodi budžeta Srbije za 2014. smanjeni su za 32,7 milijardi dinara ili 3,5 odsto, pri čemu su poreski prihodi smanjeni za 43 milijarde dinara ili za 5,4 odsto, a neporeski su povećani za osam milijardi ili za 6,5 odsto.


Komentari
(0)

27. oktobar 2014.

U OVOJ GODINI SEAF-OV FOND 10 MILIONA EVRA ZA BRZORASTUĆA SRPSKA PRIVREDNA DRUŠTVA

Tokom druge polovine 2014. godine, SEAF - Small Enterprise Assistance Fund je podigao još jedan fond - SEAF Opportunity Serbia Fund, veličine 10 miliona evra, sa mandatom za ulaganja u brzorastuća privatna privredna društva, putem dokapitalizacije ili obezbeđenjem takozvanih mezzanine kredita.  
SEAF, kao finansijski investitor, predstavlja dugoročnog partnera domaćim preduzetnicima, koji osim finansijskih sredstava, stavlja na raspolaganje veliko iskustvo svojih zaposlenih u unapređenje poslovanja svojih partnera, a takođe i mrežu partnerskih stručnjaka i kompanija širom sveta. 
Sva privredna društva, koja ispunjavaju gore preporučene uslove, mogu da se obrate putem mail-a: office@seaf.co.rs ili putem telefona: 011.2129.524. 


Komentari
(0)

25. oktobar 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE – PDV (Porez na dodatu vrednost)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put organizuje "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U drugoj nedelji Specijalističke obuke za poresko savetovanje koja je realizovana od 24. do 25. oktobra 2014. bilo je reči o Porezu na dodatu vrednost. Predavač je bila Irina Stevanović Gavrović iz Ministarstva finansija.
Teme koje su obrađene: Predmet oporezivanja PDV, Poreska osnovica, Poreska stopa, Poreska oslobođenja sa pravom  na odbitak prethodnog poreza, Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza...


Komentari
(0)

24. oktobar 2014.

INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014.

Privredna komora Beograda je održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI» 


Komentari
(0)

24. oktobar 2014. 

POLJOPRIVREDNI FORUM “HRANA ZA EVROPU”

Na četvrtom po redu forumu posvećenom agroprivredi i selu Srbije, na temu "Kako realizovati strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja 2014-2024", Zoran Rajić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, istakao je da će novca za agrar biti dovoljno, ali da se poljoprivrednici moraju aktivnije uključiti u realizovanje važnih programa. Vlada je usvojila rebalans budžeta, koji će dati finansijski okvir za sprovođenje strategije, a za poljoprivrednike je dobra vest da nisu smanjena sredstva za poljoprivredu. Kolika će ona biti naredne godine niko ne može sada da kaže, a sigurno je da neće biti odstupanja u pogledu podsticaja. U okviru foruma "Hrana za Evropu" održanva se sedam panel diskusija na kojima će se govoriti o realizacije Strategije, regionalnim iskustvima, konkurisanju kod evropskih fondova, privatizaciji u agroprivredi, bioekonomiji i organskoj proizvodnji, kao i zašto je zadrugarstvo u Srbiji zapostavljeno.


Komentari
(0)

23. oktobar 2014.

STUDIJA SLUČAJA: INTEGRALNI IS ZA EFIKASNO POSLOVNO UPRAVLJANJE

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i Udruženja informatičke delatnosti u Privrednoj komori Beograda je predstavljena studija slučaja primene integralnog informacionog sistema (IS) u vođenju kompanije i donošenju poslovnih odluka. Na prezentaciji je praktično demonstirano kako dostupnost poslovnih podataka u svakom trenutku može da smanji administrativne poslove i produkciju različitih dokumenata. Demonstracija je uključila i uživo modelovanje planova i troškova, i kako pojedinačni parametri direktno u svakom trenutku utiču na profit firme.


Komentari
(0)

23. oktobar 2014.

MOGUĆNOST IZVOZA NA TRŽIŠTE RUSIJE

Direktor predstavništva Privredne komore Srbije u Ruskoj Federaciji, Sveta Vasiljević govorio  je danas zainteresovanim privrednicima o mogućnostima izvoza na tržište Ruske Federacije, na sastanku organizovanom u Privrednoj komori Beograda. Prisutne je pozdravio predsednik Privredne komore Beograda Milivoje Miletić, koji je istakao da je Sporazum o slobodnoj trgovini s Rusijom nedovoljno iskorišćen i pored zabeleženog rasta izvoza iz Srbije u Rusiju. Sveta Vasiljević informisao je prisutne o procedurama izvoza na rusko tržište i najvećim preprekama s kojima se izvoznici susreću. Trenutno je u fazi  realizacija projekta izgradnje “Srpskog trgovinskog doma”, koji će na jednom mestu, u formi maloprodajnog objekta, okupljati sve srpske prehrambene proizvode prisutne na tržištu Rusije. Očekuje se prisustvo od oko 100 proizvođača iz Srbije, a otvaranje ovog svojevrsnog “show room-a” planirano je za 2015. godinu. Gospodin Vasiljević zamolio je sve zainteresovane privrednike da se obrate Predstavništvu, čija je e-mail adresa inforusija@pks.rs ili Centru za ekonomske odnose s inostranstvom Privredne komore Beograda, centareoi@kombeg.org.rs .


Komentari
(0)

22. oktobar 2014. 

SLAP IS – KORAK KA EU GRANTOVIMA

SLAP IS predstavlja project pipeline infrastrukturnih projekata na lokalnom nivou i sadrži sve neophodne informacije o spremnosti projekata (dostupnost projektno-tehničke dokumentacije) i o njihovim institucionalnim, finansijskim i svim drugim aspektima.
Ukazujući na potrebu i značaj registracije predloga projekata JKP u SLAP IS bazu, gospodin Boris Šćekić, ekspert za institucionalna pitanja i SLAP IS, MISP IPA 2010, naveo je da ovu bazu vodi Stalna konferencija  gradova i opština (SKGO) i da se njen značaj ogleda u  činjenici da SLAP IS: podržava razvoj lokalnih i međuopštinskih infrastrukturnih projekata, daje jasne smernice jedinicama lokale samouprave o kriterijumima važnim prilikom odabira projekata za podršku iz nacionalnih i EU sredstava, omogućuje vrednovanje projekata na osnovu kvaliteta, a ne samo njihove tehničke spremnosti...


Komentari
(0)

21. oktobar 2014.

STRUČNI SKUP - RADIONICA: MREŽA TEHNOLOŠKIH BROKERA SRBIJE (MTBS) – PODRŠKA U PONUDI I POTRAŽNJI INOVATIVNIH REŠENJA I KOMERCIJALIZACIJI ISTRAŽIVAČKIH REZULTATA

Mreza tehnoloskih brokera SrbijeU saradnji Privredne komore Beograda i Mreže tehnoloških brokera Srbije, održan je stručni skup – radionica: Mreža tehnoloških brokera Srbije (MTBS) – podrška u  ponudi i potražnji inovativnih rešenja i komercijalizaciji istraživačkih rezultata.
Stručni skup je bio namenjen malim i srednjim privrednim društvima s ciljem da se upoznaju o mogućnostima podrške na putu ostvarenja inovativnih poduhvata u poslovanju, od analize stanja do implementacije i komercijalizacije novih i razvojnih rešenja. Kao rezultat skupa, uz razmenu informacija i networking, učesnici i tehnološki brokeri su izneli pojedinačne inicijative za saradnju i dalje preporuke u radu.
Na teritoriji Beograda, podršku u ponudi i potražnji inovativnih rešenja i niz specijalizovanih vrsta usluga (informacija, konsultacija, komunikacija, menadžment, analize, studije, ispitivanja, simulacije, oprema, stručno osoblje…) kroz MTBS pružaju tehnološki brokeri iz institucija, članica mreže, i to Centar za transfer tehnologija Univerziteta u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta i Institut Mihajlo Pupin.  Opširnije informacije o MTBS u brošuri.


Komentari
(0)

21. oktobar 2014.

MLEKO ZA RUSIJU

Nadležne institucije Rusije odobrile su izvoz za još dva proizvođača mleka iz Srbije na tržište Carinske unije. Dozvolu za izvoz dobile su Subotička mlekara i firma “Beokapra”, saopšteno je Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Kako navode u Ministarstvu, smatra se da je ova odluka direktna posledica uspešno vođenih pregovora srpskog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u ime Vlade Srbije sa Ministarstvom poljoprivrede Ruske Federacije u prethodn­om periodu, kao i posete ruskog predsednika Srbiji. U Ministarstvu podsećaju da ukupno sedam mlekara iz Srbije ima dozvolu za izvoz na to tržište.


Komentari
(0)

21. oktobar 2014.

SMANJENA CARINA NA UVOZ SVINJA IZ EU

Vlada Srbije spustila je carinu na uvoz živih svinja težine do 50 kilograma iz Evropske unije na pet posto, a ova odluka će važiti do 15. marta 2015. godine. Takvo rešenje Vlada je do­nela 4. septembra, a samo dan nakon toga, odluka je objavljena u Službenom glasniku. U Upravi carina kažu za Tanjug da su od 5. septembra do 13. oktobra u Srbiju uvezene 2.743 žive svinje, čija je ukupna težina gotovo 70 tona. Ovo je dobra mera doneta u pravom trenutku, jer cena svinjetine u EU pada, a u Srbiji raste, tako da naši proizvođači mesa imaju priliku da kupe svinje za tov jeftinije.


Komentari
(0)

18. oktobar 2014.

KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A, VIZUELNI PREGLED POSLOVANJA

Excel DashboardDashboard, kao vizuelni interfejs, omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini, a dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju kvalitne informacije i na osnovu njih da brzo donesu odluke.
Učesnici treninga su se tokom tri dana obučavali na koji način da velikoj količini podataka, koji im svakodnevno pristižu, daju smisao i na koji način da sačine kvalitetnu informaciju i izveštaj koji će menadžmentu omogućiti vizuelni pregled nekog segmenta poslovanja ili poslovanja u celini i pri tom pomoći pri donošenju odluka.


Komentari
(0)

17. oktobar 2014.

STRUČNO - PRIVREDNI SKUP O PUTEVIMA

Privredna komora Beograda - Udruženje saobraćaja i telekomunikacija je u saradnji sa Srpskim društvom za puteve „Via – Vita“, organizovalo i održalo jubilarnu šesdesetu Skupštinu Društva i obeležilo osamdeset godina postojanja. U ime Društva, učesnike je pozdravio predsednik Duško Blagojević.
Mr Dragan Stefanović, sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda je istakao značaj puteva za društvo i privredu, naglasivši da Privredna komora Beograda daje punu podršku radu Društva i svim aktivnostima koje su od značaja za grad i Republiku Srbiju.


Komentari
(0)

17. oktobar 2014.

KAKO OČUVATI PORODIČNA GAZDINSTVA

U Srbiji postoji više od 600.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, ali država nema odgovarajuću ekonomsku i socijalnu politiku prema selu, ni kratkoročnu niti na dugi rok ocenjeno je u Privrednoj komori Beograda na okruglom stolu “Upravljanje razvojem porodičnih poljoprivrednih gazdinstava“, organizovanom sa ciljem da se obeleži Međunarodna godina porodičnih gazdinstava. Porodična gazdinstva su dominantan vid organizovanja poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, poseduju 85% poljoprivrednih površina i zato moraju biti pozicionirana u centar svih politika u Srbiji – ekonomske, agrarne, socijalne. Koliko je to teško ostvarivo pokazuje i činjenica da Srbija nije uspostavila infrastrukturu za IPARD fondove preko kojih bi ova gazdinstva mogla doći do preko potrebnih sredstava. Možda će 2016. godine to biti institucionalno uređeno, a operativno tek 2017. godine.
Zaljučak okruglog stola je da će bez intervencije države porodična poljoprivredna gazdinstva teško opstati, a njihovo zanemarivanje od strane društva će se vratiti kroz migracije i potpuno napuštena i degradirana područja, jer upravo ona doprinose stabilnosti društva i očuvanju njegovih vrednosti.


Komentari
(0)

17. oktobar 2014.

UNAPREĐENJE KVALITETA SOFTVERA

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Društvo za informatiku Srbije organizovali su okrugli sto na temu „Kvalitet softvera“. Uvodne napomene su izneli Hans Hartman-Objentis, prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija-DIS, dr Snežana  Pantelić-IMP, Mile Čanković-Omnis i dr Lubomir Lazić –Metropolitan univerzitet. Za primenu standarda i testnih procedura su zainteresovane domaće kompanije koje razvijaju softver, kako zbog sopstevnog razvoja, tako i zbog izvoza softvera. Prilikom tendera i javnih nabavki, prisutna je praksa da je presudan kriterijum najniža ponuđena cena, što može dovesti do višestrukih problema u kasnijoj eksploataciji softvera. Rešenje za ovu neuređenu oblast u Srbiji je osnivanje Centra izvrsnosti softvera ili ovlastiti postojeću instituciju koja bi se bavila ispitivanjem kvaliteta i dodeljivala neku vrstu licence.


Komentari
(0)

17-19. oktobar 2014.

BEOGRADSKI GASTRO FESTIVAL

BEOGRADSKI GASTRO FESTIVALU hali 5 Beogradskog sajma od 17. do 19. oktobra održan je prvi Beogradski gastro festival u organizaciji Kulinarske federacije Srbije i Diplomatske asocijacije Srbije.
Najveći gastronomski spektakl u regionu, Beogradski gastro festival, objedinio je četiri manifestacije: Balkan Culinary Cup, Big Master, Balkan Chilli Festival i Expo.
Privredna komora Beograda, Udruženje ugostiteljstva i turizma i Zajednica preduzetnika podržali su ovu međunarodnu manifestaciju, koja je na najbolji način promovisala gastronomiju Srbije i Beograd, kao značajnu turističko gastronomsku destinaciju.


Komentari
(0)

17. oktobar 2014.

NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast održana je deseta u nizu radionica na temu: Novine u zakonu o prekršajima. Realizatori desete radionice bili su Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu i Nevenka Pančić, sudija Apelacionog prekršajnog suda.
Na radionici su obrađene sledeće teme: Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima, Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata, Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku, Izmene u sistemu prekršajnih sankcija, Prekršajni nalog, Sporazum o priznanju krivice.


Komentari
(0)

15. oktobar 2014.

STANJE I PERSPEKTIVE GODINU DANA POSLE DONOŠENJA ZAKONA O FAKTORINGU

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija,  održana je proširena sednica Sekcije za faktoring na temu ,,Faktoring – stanje i perspektive godinu dana posle donošenja Zakona o faktoringu’’. U radu sednice učestvovali su predstavnici Ministarstva finansija Republike Srbije, Agencije za privredne registre, Uprave za sprečavanje pranja novca, predstavnici registrovanih faktoring kompanija i poslovnih banaka, kao i predstavnici  hrvatske  kompanije Centar Faktor. U osvrtu na prethodnu godinu i efekte donošenja Zakona o faktoringu, na sednici su istaknuti pozitivni aspekti, pre svega u smislu uređenja tržišta i boljeg razumevanja usluge faktoringa, ali je istaknuta i činjenica da dalji razvoj zavisi od stanja u privredi i unapređenja ukupnog poslovnog ambijenta, a posebno u delu jačanja pravne zaštite poverioca.   


Komentari
(0)

15. oktobar 2014.

ODRŽAN SAJAM ZAPOŠLJAVANJA NA VOŽDOVCU

Predstavnici Zajednice preduzetnika Privredne komore Beograda učestvovali su na Sajmu zapošljavanja koji je Gradska opština Voždovac, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Beograd, Služba Voždovac, organizovala u sredu, 15. oktobra 2014. godine, u Centru za kulturu i sport „Šumice“.
U periodu između 10 i 15 časova, koliko je Sajam trajao, preko 1.500 ljudi  obišlo je štandove 20 privatnih poslodavaca, koji su ponudili preko 300  radnih mesta za radnike različitih zanimanja i kvalifikacija.


Komentari
(0)

14. oktobar 2014.

MILIVOJE MILETIĆ  PREDSEDNIK PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Skupština Privredne komore Beograda danas je za  predsednika Privredne komore Beograda izabrala Milivoja Miletića, v.d predsednika Privredne komore Srbije,  na mandat od četiri godine.

Miletića su predložila  sva  komorska udruženja, a zvanični predlagač prema Statutu bio je Upravni odbor Privredne komore Beograda. On je rekao  da će se strategija  rada Komore zasnivati na promeni zakonskog okvira i boljoj konekciji  sa članicama i nosiocima vlasti, po ugledu na model nemačkih i  austrijskih  komora.
U izlaganju pod nazivom “Privredna komora Beograda  u službi privrede” Miletić je najavio saradnju komorskog sistema  i privrede  na strukturnim reformama u privredi koje je ocenio kao prioritetne. “Komora treba da bude deo rešenja kao kuća koja štiti interese privrede i privrednika”, rekao je Miletić. On je ocenio da je unapređenje saradnje sa Skupštinom grada Beograda od strateškog interesa za srpsku privredu i naveo da u privredi Grada posluje 48.789 privrednih društava i 57.592 preduzetnika.  Privredna komora Beograda  će u narednom periodu unapređivati saradnju sa Privrednom komorom Srbije i drugim komorama i raditi na uvođenju dualnog sistema obrazovanja u skladu sa kadrovskim potrebama privrede.
Pozdravljajući izbor Miletića  kao iskusnog privrednika  na čelo Privredne komore Beograda  gradonačelnik Beograda Siniša Mali,  rekao da je  Grad prepoznao značaj zajedničkog rada sa Komorom u rešavanju privrednih problema i dodao da Beograd učestvuje sa 40 procenata u bruto proizvodu Srbije.


Komentari
(0)

14. oktobar 2014.

ISKORISTITI POVEĆANE MOGUĆNOSTI IZVOZA

Najbitniji elementi koje kontroliše poljoprivredna inspekcija i koje treba ispoštovati u izvozu poljoprivredno – prehrambenih proizvoda na tržište Carinske unije (Ruska Federacija, Belorusija, Kazahstan) jesu higijena, bezbednost i sledljivost, rečeno je na stručnom skupu u Privrednoj komori Beograda, na kome su razmatrani Sporazum o slobodnoj trgovini sa Carinskom unijom i mogućnosti povećanja izvoza. Skup je organizovan sa ciljem da se dodatno informišu kompanije zainteresovane za izvoz i da se prevaziđu najčešće greške. Na skupu su izlagali predstavnici najkompetetnijih institucija iz ove oblasti: Ministarstva finansija - Uprave carina, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Poljoprivredne inspekcije i Koordinacionog centra za podršku izvoznicima u Rusiju Privredne komore Srbije. Ekonomski savetnik Ambasade Belorusije, Grigorij Gromiko, najavio je održavanje Poslovnog saveta i zasedanje Mešovitog komiteta u oblasti poljoprivrede na kojima će se dalje razmatrati unapređenje spoljnotrgovinske razmene. Trenutno se traži rentabilniji način za transport i korišćenje Dunava u te svrhe, kako bi se prevazišao jedan od najvećih problema u izvozu na tržište Rusije.


Komentari
(0)

13. oktobar 2014.

PREZENTACIJA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ ZA 2014. GODINU

U organizaciji Udruženja trgovine, u Privrednoj komori Beograda, održana je prezentacija Programa Fonda za razvoj Republike Srbije za 2014. za članove Udruženja. Direktor filijale Beograd, Milan Ljušič, prezentovao je program Fonda i mogućnosti da se trgovinska preduzeća prijave za sredstva fonda. Prioritet u korišćenju sredstava imaju programi koji obezbeđuju otvaranje novih radnih mesta, kao i poslovi orijentisani izvozu. Trgovinska preduzeća mogu konkurisati za sredstva koja se tiču investicionih aktivnosti, unapređenja energetske efikasnosti, modernizacije opreme, kao i nabavke trajnih obrtnih sredstava.

Detalje prezentiranog programa Fonda možete pogledati na: Prezentacija Fonda za razvoj , a za dodatne informacije možete kontaktirati Udruženje trgovine: trgovina@kombeg.org.rs, ili na telefon 2642-778.


Komentari
(0)

13. oktobar 2014.

PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Povodom početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Sl. Glasnik RS“, br: 83/14 od 05. avgusta 2014. godine), Privredna komora Beograda u saradnji sa Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika, Privrednim sudom u Beogradu i Privrednom komorom Srbije, u prepunoj sali na  šestom spratu, organizovala je prezentaciju Zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju.
Prezentaciju su realizovali Ivana Matić, vd direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Jovan Kordić, predsednik Privrednog suda u Beogradu


Komentari
(0)

13. oktobar 2014.

PORESKI TRETMAN OTPISA NENAPLATIVIH PLASMANA

Na proširenoj sednici Odbora za bankarstvo i osiguranje Privredne komore Srbije, održanoj 13. oktobra 2014. godine, razmatran je poreski tretman otpisa duga fizičkim i pravnim licima  i  u tom pravcu predložene su izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, radi preciznijeg definisanja pojedinih odredbi i olakšavanja otpisa u slučajevima kad je banka preduzela sve pravne radnje radi naplate potreživanja. Takođe, podneta je  nicijativa  za izmenu Pravilnika o kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike, radi omogućavanja razgraničavanja  negativnih efekata ugovorene valutne klauzule i neto efekata  kursnih razlika  po dugoročnim obavezama i potraživanjima, na rok u kome dospevaju. U radu sednice učestvovali su predstavnici skoro svih poslovnih banka, Ministarstva finansija, Poreske uprave i komorskog sistema. Inicijative će biti prosleđene Ministarstvu finansija na razmatranje.


Komentari
(0)

10. oktobar 2014.

SEMINAR: WORDPRESS STARTER

U Privrednoj komori Beograda realizovan je prvi u nizu seminara na temu „WordPress STARTER“.  WordPress je besplatan alat otvorenog koda za kreiranje Web sajtova i blogova sa ugrađenim sistemom za upravljanje sadržajem.

Ovo je jedan od najpopularnijih sistema za upravljanje sadržajem i kreiranje Internet prezentacija, a atkuelan podatak iz drugog kvartala 2014. godine je da je preko 25% najpopularnijih Web sajtova napravljeno pomoću WordPress-a.


Komentari
(0)

10. oktobar 2014.

ODRŽAN STRUČNI SKUP: PRIMENA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI

U Privrednoj komori Beograda je održan stručni skup na temu: Primena najnovije izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administarciji.
Skup je vodio mr Momo Kijanović, direktor Certus Consulting doo Beograd. Kijanović je naglasio da su, prema  usvojenim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administracij, koje su u primeni od  04. jula 2014. godine, izvršene vrlo obimne i značajne izmene i dopune kojima se ujednačava, objedinjava i pooštrava prekršajna politika u domenu poreskih propisa, stavranje pravnog okvira za dalje informatičko osavremenjivanje usluga poreskim obveznicima od strane Poreske uprave, uspostavljanje pravila koja obeshrabruju obezbeđivanje poslovne likvidnosti neplaćanja poreza i usaglašavanje odredbi ZPPPA sa odredbama drugih zakona.


Komentari
(0)

10. oktobar 2014.

SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE U SEKTORU TRGOVINE, TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

Svesni smo činjenice da je siva ekonomija mnogo više od nenaplaćenog poreza, jer dovodi do nelojalne konkurencije, smanjenja mogućnosti legalnog zapošljavanja i nemogućnosti kontrolisanja bezbednosti proizvoda. Nelegalno zapošljavanje i nelegalna prodaja robe i usluga su dva osnovna oblika sive ekonomije u Srbiji. Imajuću u vidu značaj i aktuelnost ove teme i veliko interesovanje članova Privredne komore Beograda, Udruženje trgovine i Udruženje ugostiteljstva i turizma organizovali su, u petak, 10. oktobra, sastanak na temu suzbijanja sive ekonomije. Zamenik direktora Poreske uprave, Marko Marinković, najavio je da će Poreska uprava u narednom periodu pojačati kontrolu i biti agilnija u naplati dugovanja.


Komentari
(0)

10. oktobar 2014.

ICT PROPOSERS’ DAY 2014 HORIZON 2020

U Firenci, Italija, je 9. i 10. oktobra održan ovogodišnji ICT Proposers’ Day 2014, koji je okupio sve one koji žele da učestvuju u nekom projektu iz oblasti ICT-a, u okviru programa EU Horizon2020. ICT Proposers’ Day 2014 (dan IKT Predlagača 2014) je organizovala Evropska Komisija (EK) sa ciljem promovisanja informacionih tehnologija (IT) u Evropi, i fokusiran je na „Horizon 2020 Work Programme 2015“, fondova EU sa ukupnim budžetom od 78 milijardi Evra.


Komentari
(0)

8. oktobar 2014.  

DOMAĆIM PROIZVOĐAČIMA HRANE POTREBAN VIŠI NIVO ZAŠTITE

Na sastanku organizovanom sa namerom da se uključivanjem u aktivnosti Privredne komore Srbije, Ministarstva privrede i drugih resornih ministarstava zajednički definišu ključne prepreke uspešnijem poslovanju, predstavnici  sektora poljoprivrede su predložili niz rešenja za probleme sa kojima se suočavaju. Osnovni zahtev je da država dosledno primenjuje doneta zakonska rešenja i zaštiti domaći poljoprivredno – prehrambeni sektor od nelojalne konkurencije. S obzirom da proizvođači u Srbiji nemaju ni približno iste uslove poslovanja kao konkurenti u regionu i posebno EU, neophodan im je viši nivo zaštite. U suprotnom će doći do daljeg smanjenja proizvodnje i sve većeg uvoza hrane, zaključak je ovog dijaloga privrede i struke o merama koje treba preduzeti kako bi se unapredio ambijent za poslovanje i investiranje u agrarnom sektoru.


Komentari
(0)

8. oktobar 2014.

OKRUGLI STO: "FINALNO ČITANJE NACRTA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI-DAJTE NAM SVOJE PREDLOGE I SUGESTIJE"

U organizaciji Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda održan je okrugli sto na temu: "Finalno čitanje Nacrta zakona o planiranju i izgradnji – dajte nam svoje predloge i sugestije".
Gost Okruglog stola Dušan Vasiljević, lider tima za regulatorne reforme u privredi na USAID Projektu za bolje uslove poslovanja, je naglasio da je prošle nedelje oformljena Radna grupa za izmenu Zakona o državnom premeru i katastru kao značajan korak da se sinhronizuje sadržaj oba zakona i da se oformi objedinjena procedura. Dat je predlog za uvođenje objedinjene procedure koju čine dve faze: prvu fazu čini postupak „papirom“, rad kurirske službe, dok druga faza predstavlja izdavanje dozvola elektronskim putem.
 


Komentari
(0)

7. oktobar 2014.

PRIVREDNICI I RUKOVODSTVO OPŠTINE RAKOVICA: POSEBNO INTERESOVANJE ZA JPP

Udruženja preduzetnika opštine Rakovica, koje okuplja skoro 500 aktivnih članova, organizovalo je 07. oktobra 2014. godine sastanak sa predstavnicima Privredne komore Beograda na kojem je prisustvovao i predsednik Gradske opštine Rakovica, Vladan Kocić. Privrednici Rakovice predstavljauju pravi primer za uspešno organizovanje i saradnju, kako sa matičnom opštinom, tako i sa Privrednom komorom Beograda. Na sastanku je pokazano interesovanje za unapređenje saradnje sa Privrednom komorom Beograda, naročito u oblasti javno-privatnog partnerstva.
Sastanak je bio prilika da privrednici direktno postave pitanje predsedniku opštine i na licu mesta dobiju odgovore na probleme sa kojima se susreću u svom poslovanju.


Komentari
(0)

7. oktobar 2014.       

NASTAVAK PMI PRIPREMNIH RADIONICA

U organiziaciji Udruženja informatičke delatnosti i PMI ogranak Srbija, nastavljeno je održavanje pripremnih radionica za pologanje ispita za sticanje PMP i CAPM sertifikata, a danas je održana treća radionica koja je obrađivala temu "Time Management". Od ove godine, polaganje ispita za sticanje ovih sertifikata u pisanom obliku se organizuju dva puta godišnje, u proleće i jesen, sa pripremnim dvočasovnim radionicama koje pored tematske prezentacije, sadrže i "tips and tricks" sa primerima ispitnih pitanja.
PMI ogranak Srbija je neprofitna, profesionalna organizacija projektnih menadžera čiji je cilj promovisanje i unapređenje profesije projektnog menadžmenta u Srbiji i regionu, a broji preko 270 članova, od kojih 150 poseduje neke od PMI sertifikata. Više informacija na sajtu PMI: www.pmi-serbia.rs


Komentari
(0)

7. oktobar 2014.  

ODLIČAN ROD SUNCOKRETA, SOJE I REPE

Žetva suncokreta je pri kraju, rod je odličan, a prinosi soje i šećerne repe su izuzetno dobri, izjavila je direktorka doo "Industrijsko bilje", Olga Čurović. Prinosi suncokreta kreću se oko tri tone po hektaru, a zbog velikih kiša procenat ulja je nešto niži nego što se očekivalo. Ukupna ovogodišnja proizvodnja te uljarice prognozira se između 550.000 i 600.000 tona. Soja je požnjevena sa 50 odsto površina i njoj je ovo vreme pogodovalo. Prinosi su izuzetno dobri, više od tri tone po hekta­ru, a možda će biti i 3,5 tone u proseku u celoj zemlji. Očekuje se da će ukupan rod biti veći od 500.000 tona.


Komentari
(0)

7. oktobar 2014.

PMI PRIPREMNE RADIONICE: PROJECT HR MANAGEMENT

U organiziaciji Udruženja informatičke delatnosti i PMI ogranak Srbija, nastavljeno je održavanje pripremnih radionica. Šesta po redu radionica je obrađivala temu "Human Resource Management". Upravljanje ljudskim resursima je jedna od najdelikatnijih aktivnosti u realizaciji projekta, a planiranju korišćenja i upravljanja ovim resursima se mora posvetiti bitna pažnja.
Naredni PBT (Paper Based Test) je predviđen za 13. decembar 2014. na kome se može polagati za sve sertifikate PMI portfolija.
PMI ogranak Srbija je neprofitna, profesionalna organizacija projektnih menadžera čiji je cilj promovisanje i unapređenje profesije projektnog menadžmenta u Srbiji i regionu, a broji preko 270 članova, od kojih 150 poseduje neke od PMI sertifikata. više info


Komentari
(0)

6. oktobar 2014.

DRŽAVA I AGROBIZNIS ZAJEDNIČKI DO VEĆEG IZVOZA

Neophodan je zajednički i koordinisan rad nadležnih državnih organa i institucija, proizvođača i agrobiznisa kako bismo znatnije povećali izvoz poljoprivrednih proizvoda na tržišta EU, Rusije i drugih zemalja, ocenjeno je na 6. Nacionalnoj konferenciji "Agrobiznis Srbije" u Novom Sadu, na kojoj je učestvovao i Zadružni savez Beograda. Iako su države CEFTA i članice Carinske unije Rusije, Belorusije i Kazahstana značajna tržišta na koja plasiramo agrarne proizvode, EU je ipak naš ključni spoljno-trgovinski partner. Za naš agrar je loše to što dugi niz godina ne uspevamo da iskoristimo više od 15 odsto kvote za izvoz junećeg mesa i prerađevina u EU i to je jedan od značajnih prostora na kojima bi trebalo zajednički da rade predstavnici države, prozvođači i trgovci, rečeno je na skupu.


Komentari
(0)

6. oktobar 2014.

ODOBRENO 181,5 MILIONA DINARA IZ FONDA ZA RAZVOJ

Upravni odbor Fonda za razvoj je na sednici 3. oktobra odobrio kredite u vrednosti od 181,5 miliona dinara po osnovu Programa za 2014. godinu.
Krediti su namenjeni preduzetnicima i pravnim licima i mogu se koristiti za investicije i trajna obrtna sredstva, kao i za početak poslovanja (start ap krediti).


Komentari
(0)

6.  oktobar 2014.

"PAYPAL"- KOMPLETNA USLUGA OD 8. OKTOBRA

Prema rečima pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Save Savića, kompletna usluga "PayPal"-a biće dostupna u Srbiji osmog oktobra. To znači da od ovog datuma se očekuje da bude dostupna i  opcija “prijem” preko “PayPal-a”, zahvaljujući čemu će naša mala i srednja preduzeća moći da prodaju svoju robu na stranim tržištima i da tu robu naplate. Prema Savićevim rečima, uključivanjem i ove opcije očekuje se  veći izlazak na strana tržišta domaćih malih i srednjih preduzeća, ali sa druge strane i veći priliv svežeg novca u našu državu.  Savić objašnjava da je preduslov korišćenja ovog sistema da klijenti poseduju računar i internet konekciju, da otvore svoj nalog, kao i da povežu svoju platnu karticu sa “Paypal"-om. Građanima Srbije u aprilu ovo godine je omogućeno da otvore naloge na najvećem onlajn servisu za slanje novca i plaćanje preko interneta. Tada je najavljeno da će se servis puštati u nekoliko faza. U početku je bilo moguće jedino kupovanje i slanje novca. Savić ističe da je ovaj sistem jedan od najboljih i najbezbednijih načina kada je reč o transakciji novca.


Komentari
(0)

3. oktobar 2014.

EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO FISKALNE KASE

U Privrednoj komori Beograda je uspešno realizovan stručni skup na temu "Evidentiranje prometa preko fiskalne kase", sa ciljem otklanjanja eventualnih problema kod upotrebe fiskalnih kasa i unapredjenje fiskalnog sistema.
Skup je vodio Ivan Antić, specijalista za poresko savetovanje i fiskalni sistem, iz Privrednog savetnika. Na skupu je bilo reči o problemima sa kojima su se učesnici susretali u toku rada, sa akcentom na obveznike evidentiranja i lica koja su oslobođena obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, fiskalni dokumenti i evidencije u vezi sa fiskalnim kasama i evidentiranje prometa, otklanjanje grešaka pri evideniranju prometa kao i kaznene odredbe u fiskalnom sistemu.


Komentari
(0)

3. oktobar 2014.

PERSPEKTIVE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA


U organizaciji Balkanmagazin-a, u Beogradu je 3. oktobra 2014. godine održana prva međunarodna konferencija pod nazivom „Šta Zapadnom Balkanu donosi zajednička saobraćajna politika u sektoru železnice?“, na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Železnica Srbije, Direkcije, Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, privrednih društava i Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda. Ono što će karakterisati železnički saobraćaj u narednom periodu je razdavajanje infrastrukture i prevoza, a zatim razdvajanje teretnog transporta od prevoza putnika.


Komentari
(0)

3. oktobar 2014.

SASTANAK SA PRIVREDNICIMA PALILULE

Na sastanku u Klubu privrednika opštine Palilula predstavnici Zajednice preduzetnika razgovarali su 3. oktobra 2014. godine sa Tomislavom Jovanovićem, osnivačem tog Kluba. Isaknuto je da je za bolji privredni ambijent neohodna saradnja lokalne samouprave, opštih  udruženja preduzetnika i Privredne komore Beograda. Razmatrano je takođe  da u opštinske kancelarije za brze odgovore privredi budu uključeni sekretari opštih udruženja kao adekvatna podrška u unapređenju privredničkog delovanja u gradu.

Tokom sastanka predstavljena je i anketa Zajednice preduzetnika u cilju iznalaženja mera za razvoj preduzetništva u Beogradu.


Komentari
(0)

3. oktobar 2014.

KONFERENCIJA U PKS: "LIZING KAO PODRŠKA PRIVREDI SRBIJE"

LizingNa konferenciji „Lizing kao podrška privredi Srbije“ održanoj u Privrednoj komori Srbije u saradnji sa Asocijacijom lizing kompanija Srbije, prisustvovali su predstavnici lizing industrije, Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije, predstavnici Udruženja lizing kompanija Austrije, Hrvatske i Slovenije, komorskog sistema Srbije i brojni drugi učesnici. Konferenciju je otvorio Zlatko Milikić, pomoćnik ministra finansija Srbije, istakavši potrebu  unapređenja regulatornog okvira za lizing i uopšte intenzivniji razvoj nebankarskih usluga. Učešće lizinga u finansijskom sistemu zastupljeno je sa svega 2,1 odsto, osiguranje ima udeo od pet odsto, dok je najzastupljeniji bankarski sektor - 92 odsto.


Komentari
(0)

3. oktobar 2014.

PODRŠKA PRIVREDNICIMA KROZ KREDITE FONDA ZA RAZVOJ

Prema najavama ministra privrede Željka Sertića, država je do kraja 2014. opredelila sredstva u iznosu od pet milijardi dinara kao podršku privrednicima kojima je potreban podsticaj države za početak i unapređenje poslovanja, a iznos može biti i veći, u zavisnosti od iskazanog interesovanja. Ova sredstva domaća privreda može da koristi za čitav niz aktivnosti, kao što su rekonstrukcija postojećih ili izgradnja novih objekata, modernizacija proizvodnje novom opremom, obezbeđivanje obrtnih sredstava, kao podsticaj početnicima u poslu ili nezaposlenima koji se okreću preduzetništvu. Vlada Srbije je usvojila programe kreditiranja  prema kojima na najduži rok od deset godina će biti moguće podići investicioni kredit na maksimalan iznos, za ove namene, od 200 miliona dinara, na osam godina, uz grejs period od dve godine i godišnju kamatu od dva do tri odsto.  Privrednicima će biti na raspolaganju i pozajmice za finansijsko restrukturiranje na sedam godina, uz dve godine počeka i četiri odsto godišnje kamate. Investicioni krediti na sedam godina, u iznosu od 50 miliona dinara ili na četiri godine u istom iznosu, uz godinu dana grejs perioda za nabavku opreme, sa najmanjom kamatnom stopom od 1,5 odsto su namenjeni firmama sa poplavljenih područja.


Komentari
(0)

2. oktobar 2014.

5. QUALITY AUSTRIA FORUM

U Privrednoj komori Beograda, 2. oktobra 2014. godine, realizovan je 5. Quality Austria forum. Tema ovogodišnjeg Foruma je bila: „Menadžment rizikom vs. spoznaja katastrofe – meč u 10 rundi” 
Petu godinu za redom  QA Center i Privredna komora Beograda nastoje da učesnicima Foruma pruže informacije o novim trendovima u oblasti kvaliteta i standardizacije. Forumu je prisustvovalo preko sto učesnika, članova Privredne komore Beograda kao i predstavnika partnerskih organizacija. Predavači QA i QAC su nastojali da prenesu učesnicima zaključke iz svog bogatog iskustva u saradnji sa kompanijama koje imaju implementirane standarde. Obrađene su teme „Tajna pametnog poslovanja“ - Axel Dick, Izvršni potpredsednik QA, „Menadžment rizikom i upravljanje kontinuitetom poslovanja“ - g. Eckehard Bauer, Izvršni potpredsednik QA  i  „Obuke za bezbednost hrane – postupanje u vanrednim situacijama“ g. Vladimir Surčinski, Project Manager QAC. Posebno interesantni su bili rezultati istraživanja koje je prezentovala gđa Jelena Cice - izvršni direktor QA Center.


Komentari
(0)

2. oktobar 2014.

U POSETI AUTO CENTRU NINIĆ

O srpskim preduzetnicima niko, izuzev Privredne komore Beograda, iskreno ne brine, a oni imaju potencijal da zaposle nove radnike i podignu privrednu aktivnost, kaže Vid Ninić, predsednik Opšteg udruženja preduzetnika Zvezdare na sastanku sa predstavnicima Zajednice preduzetnika koji je održan 2. oktobra 2014. godine u Auto centru Ninić.
Vlasnik istoimenog Autocentra, koji je u preduzetničke vode ušao 1998. godine dok sama firma postoji od 2003. godine stanje u privredi ilustruje tako da je jedan od glavnih problema postojanje sive ekonomije i crnog tržišta, koje legalnim preduzetnicima oduzimaju posao, pad poslovanja u odnosu na isti period 2013. godine je 40 odsto, a prošle godine je 33 preduzetnika – članova Udruženja zatvorilo radnje.


Komentari
(0)