Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


12. januar 2017.

SINIŠA MALI: POKRENULI SMO PROJEKTE KOJI SU DECENIJAMA TAPKALI U MESTU

Beograd na vodi je pokrenuo mnoge stvari u gradu koje su decenijama tapkale u mestu. Osim što smo barake i udžerice iz tog dela grada zamenili kranovima i dizalicama, mi ćemo završiti i svu neophodnu infrastrukturu do granica projekta, što se nije realizovalo decenijama unazad, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali u intervjuu za „Diplomacy & Commerce”.

– Ako danas odete na gradilište, videćete nekoliko stotina radnika koji vredno rade i ubrzane radove na svim objektima iz prve faze. To je bio ogroman posao i mislim da smo najteži deo završili. Naravno da su i drugi potencijalni investitori osetili da je drugačiji investicioni ambijent u gradu, i da žele da ulažu. Njima su naša vrata širom otvorena, istakao je Mali.
Izvor: www.beograd.rs


Komentari
(0)

9. januar 2017.

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE RASPISALA JE   JAVNI POZIV ZA SERVISE IZ RASHLADNOG I KLIMATIZACIONOG SEKTORA

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisuje javni poziv i poziva da se prijave svi servisi koji obavljaju delatnosti instalacije, održavanja ili servisiranja i provere ispuštanja rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koje sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač ili na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, delatnost sakupljanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi i  isključivanje iz upotrebe takve opreme i sistema. Uslov za prijavljivanje je da servis imenuje jedno svoje stalno zaposleno lice za obuku servisnih tehničara, koje je državljanin Republike Srbije i ima stečeno osnovno stručno obrazovanje ili najmanje tri godine prakse iz oblasti koja odgovara vrsti delatnosti koju servis obavlja, kao i da najkasnije do 15. 01. 2017. dostavi popunjeni obrazac – Upitnik za servise (obrazac 1 ili obrazac 2 – u zavisnosti od vrste servisiranja rashladnih sistema ili klima uređaja), koji je sastavni deo ovog poziva i koji mora biti potpisan i overen od strane ovlašćenog pravnog lica ili preduzetnika.
Sve detaljne informacije u vezi javnog poziva možete naći na sajtu Ministarstava poljoprivrede i zaštite životne sredine.


Komentari
(0)

5. januar 2017.

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

U izradi Lokalnog Akcionog plana zapošljavanja grada Beograda za 2017. godinu učestvovali su socijalni parteneri koji ostvaruju međusobnu saradnju u okviru Saveta za zapošljavanje grada Beograda osnovanog 26.09.2014. godine.
Ovaj dokument predstavlja objedinjen pregled ciljeva i prioriteta regionalne politike zapošljavanja koje je potrebno ostvariti kako bi se doprinelo punoj implemnetaciji strateškog cilja politike zapošljavanja na nacionalnom nivou i tekućim reformskim procesima od značaja i uticaja na oblast politike zapošljavanja kako na nivou Grada Beograda, tako i na nivou Republike Srbije.


Komentari
(0)

4. januar 2017.

ZA INVESTICIJE I MALA PREDUZEĆA TRI MILIJARDE DINARA

Ministarstvo privrede uputilo je javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama za dodelu bespovratne pomoći za širenja poslovanja, investicije u proizvodnju i unapređenje tehnoloških procesa, a za taj projekat planirano je tri milijarde dinara. 
Ova podrška se privrednicima pruža u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte koji predstavlja kombinaciju 20 odsto bespovratnih sredstava države i 80 procenata povoljnog kredita Fonda za razvoj, saopštilo je resorno ministarstvo.

Izvor: PKS


Komentari
(0)

22. decembar 2016.

DODELJENA GODIŠNJA NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE, PRONALASKE, TEHNIČKA UNAPREĐENJA I DIZAJNERSKA REŠENJA 2015/2016.

U Skupštini grada dodeljene nagrade Privredne komore Beograda za 2015/2016. godinu autorima 6 doktorskih disertacija, 2 master rada, 2 diplomska rada, 2 dizajnerska rešenja i 1 tehničkog unapređenja.

Predsednik Privredne komore Beograda Milivoje Miletić otvorio je svečanost dodele priznanja, podsećanjem da Privredna komora Beograda  danas posluje u okviru komorskog sistema Srbije.
Večeras ukazujemo na jednu izuzetno važnu potrebu saradnje nauke i privrede. Naša namera je da praktično promovišemo znanje i nauku, a naš cilj da ukažemo da postoji zaista velika potreba da se u narednom periodu, u kome će se sve više nametati  preduzetništvo kao način razmišljanja i nešto što mora biti prisutno u svim porama našeg društva, znanje i nauka što više približi privredi.  Jedan  od naših osnovnih poslova i zadataka danas je zaštita interesa naših članova  koje zastupamo u Komori. Mi takođe želimo da ukažemo da je naša privreda spemna i da želi da sarađuje sa domaćom naukom. 
Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović je izjavio da su nagrade Privredne komore Beograda izuzetno značajne, jer promovišu znanje koje pomaže pospešivanju privrede u Beogradu. Mladenović je rekao da Grad Beograd ima ambiciozne investicione planove i da je na kraju 2016. godine broj nezaposlenih u prestonici smanjen ispod 100.000.
Bez ozbiljne bazične nauke nema inovacija i postajemo samo spoljni  prirepci nečega što se zovu ozbiljne tehnologije, rekao je Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i podsetio  da je Srbija  preskočila čitave tehnološke cikluse. Nauka se mora podržavati zbog održavanja socijalne pismenosti civilizacije kojoj pripadamo, a društveno humanističke nauke su danas potrebnije u aktuelnim moralnim i etičkim zavrzlamama od onih koje nazivamo lajf sajensiz. Može se i jedno i drugo što potvrđujue primer Milutina Milankovića, člana SANU, koji je sanjao nedosanjane snove, ali istovremeno  bio i vrlo ozbiljan preduzimač. Verovatno može jedno i drugo, ali utilarnost ne sme biti glavno obeležje srpske nauke, naglasio je Kostić.
Pomoćnik ministra prosvete, Vesna Mandić ukazala je na potrebu podsticanja preduzetništva u Srbiji, ali je isto tako istakla da ogroman naučni potencijal ostaje zatvoren u laboratorijama, što u budućnosti mora biti promenjeno.
Nagrade su, prema rečima predsednika Žirija prof. dr Dragana Đuričina, dodeljene jednoglasnom odlukom, a pri ocenjivanju ključni kriterijum je bio primenljivost radova u privredi.


Komentari
(0)