Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


27. jul 2015.

ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ, SEKRETAR UDRUŽENJA TRGOVINE I USLUGA O ZAKONU O INSPEKCIJSKOM NADZORU U TREĆEM DNEVNIKU RTS

Privrednici su  inicirali i podržali donošenje Zakona o inspekcijskom nadzoru koji stupa na snagu 1. avgusta   jer on  objedinjujući rad nekoliko inspekcija, štiti legalne firme i preduzetnike od poslovanja nelegalne konkurencije. O glavnim odredbama ovog zakona i ciljevima koji se žele postići privrednici i preduzetnici su imali prilike da se informišu u Privrednoj komori Beograda  u toku javne rasprave i posle usvajanja zakona na prezentacijama predstavnika Ministarstva lokalne samouprave koji su bili predlagači, izjavio je u Trećem dnevniku Radio televizije Srbije, sekretar Udruženja trgovine i usluga  Privredne komore Beograda, Aleksandar Milošević.

U razgovoru sa urednikom Dnevnika, Vladimirom Stanojevićem, Milošević je ocenio da novi zakon koji je usvojen 15. aprila u Skupštini Srbije  donosi određenu stabilnost poslovanju legalnih privrednih subjekata. Njime će se sprečiti neujednačenost postupanja  inspektora na terenu jer je bilo primera  da u različitim delovima Srbije inspektori različito tumače određene zakone, dodao je on.  


Komentari
(0)

27. jul 2015.

PROSEČNA ZARADA U SRBIJI U MAJU  44.583 DINARA

Prosečna neto zarada u Srbiji u junu bila je 44.583 dinara (oko 370 evra) i nominalno je veća za 1,4 odsto, a realno za 0,9 odsto od prosečne zarade isplaćene u maju, objavio je  Republički zavod za statistiku. Kako se navodi u saopštenju, prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2015. godine nominalno je manja za 0,7 odsto, a realno je manja za 2,6 procenata nego neto prosečna zarada isplaćena u istom mesecu prošle godine. 


Komentari
(0)

27. jul 2015.

JAVNI DUG ZA MESEC DANA MANJI ZA 320 MILIONA EVRA

Javni dug Srbije iznosio je na kraju juna 24,09 milijardi evra, što znači da je za mesec dana smanjen za 320 miliona evra, objavilo je  Ministarstvo finansija. Prema poslednjim podacima resorog ministarstva, dug je na kraju juna iznosio 71,8 odsto bruto domaćeg proizvoda, odnosno učešće duga u BDP-u za mesec dana, u odnosu na maj, palo je za 0,9 odsto. Na kraju januara ove godine, javni dug je iznosio 23,21 milijarde evra, što je 72,3 odsto BDP-a. U ovoj godini, javni dug je bio na najvišem nivou na kraju prvog tromesečja kada je iznosio 24,19 milijardi, što je 73,3 odsto BDP-a.


Komentari
(0)

27. jul 2015.

DEFICIT BUDŽETA SRBIJE 26,4 MILIJARDE DINARA U PRVOJ POLOVINI 2015.

Deficit budžeta Srbije u prvoj polovini 2015. godine iznosio je 26,4 milijarde, a zajedno sa projektnim zajmovima 33,3 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija. Deficit budžeta Srbije 26,4 milijarde dinara u prvoj polovini 2015. U junu su prihodi budžeta bili 84,7 milijarde, a rashodi 86,6 milijardi dinara. Poreski prihodi u junu iznosili su 73,6 milijardi, a donacije jednu milijardu dinara.    


Komentari
(0)

23. jul 2015.

  JAVNA RASPRAVA O TEKSTU NACRTA GRAĐANSKOG ZAKONIKA

Ministarstvo pravde Republike Srbije objavilo je tekst Nacrta građanskog zakonika i pokrenulo javnu raspravu i poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom, kao i da daju svoje komentare,  primedbe i sugestije.
Građanski zakonik treba doneti, zbog racionalizacije važećeg zakonodavstva, kao i zbog značajnog koraka ka vladavini prava. Svaka kodifikacija Građanskog prava, uveličava bogatstvo pravne zajednice i doprinosi stabilnosti pravnih ustanova. što predstavlja jedan od neophodnih uslova konstitucije pravne države. Kodifikacija Građanskog prava omogućava svim pravnim subjektima, kako građanima, tako i pravnim licima, da na jednom mestu imaju korpus svih građanskih subjektivnih prava.


Komentari
(0)

22. jul 2015.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA KOMOROM ITALIJANSKO-SRPSKIH PRIVREDNIKA

Predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić i predsednik Komore italijansko-srpskih privrednika, Klaudio Ćezario, potpisali su danas Sporazum o saradnji dve komore.
Italija je jeda n od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije, izjavio  je Miletić. On je naveo da je  razmena u prvih pet meseci ove godine iznosila  1,852 miliona dolara u čemu je izvoz iz Srbije u Italiju bio  oko milijardu dolara, a uvoz iz Italije 852 miliona dolara. Prošle godine Srbija je u Italiju izvezla robe i usluga  za oko 2,5 milijardi dolara, a uvoz  iz Italije  iznosio je oko  2,5 milijardi dolara.
„Imamo dosta zajedničkog u razvojnim programima i cenimo spremnost italijanskih partnera da razgovaramo ne samo o klasičnoj razmeni  nego i o transferu tehnologija i znanja“, rekao je Miletić. Zainteresovani smo za iskustva u razvoju preduzetništva koje ima Italija, a potpisivanjem Sporazuma želimo da institucionalizujemo saradnju i damo novi impuls različitim oblicima i sadržajima rada, istakao je Miletić. On je naglasio da da će za Privrednu komoru Beograda biti značajna i iskustva koje Italija ima u unapređenju rada komora jer je u toku priprema za reformu i modernizaciju komorskog sistema u Srbiji.


Komentari
(0)

21. jul 2015.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA BIĆE UKLJUČENA U PREGOVORE SA EU

Privredna komora Beograda biće aktivan učesnik u pripremi predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom, najavili su danas šef Pregovaračkog tima Srbije sa EU, Tanja Miščević i predsednik Privredne  komore Beograda, Milivoje Miletić.
Započeli smo seriju sastanaka sa privrednicima u Privrednoj komori Beograda koja će obuhvatiti  konkretne teme, kao što je poglavlje 20 koje se odnosi na industriju i preduzetništvo o kome smo danas razgovarali, kazala je Miščević.
Pregovori sa EU su u interesu svih građana Srbije i svi delovi društva bi trebalo da budu uključeni, a posebno privreda, istakla je Miščević.“ Posle letnje pauze intenziviraćemo saradnju sa Privrednom komorom Beograda. Moramo da razgovaramo o poglavljima, razmenjujemo informacije  i zajednički nalazimo rešenja koja će predstavljati najbolje interese privrede“, navela je Miščević. Ona je dodala da će u fokusu biti i poglavlja 15 i 27 koja se odnose na energeitiku, energetesku efikalsnost i zaštitu životne okoline kojima EU poklanja posebnu pažnju.
Vreme pregovora predstavlja vreme reformi, a mi želimo aktivno da učestvujemo u pregovorima imajući u vidu standarde EU, koje će privreda implementirati, rekao je Miletić. On je naveo da Privredna komora  Beograda ima tehničke i kadrovske kapacitete koje će staviti na raspolaganje Pregovaračkom timu Srbije.


Komentari
(0)

17. jul 2015.

IDEJNO REŠENJE ZA LOKACIJSKE USLOVE NAJVAŽNIJE

Najviše problema u izdavanju građevinskih dozvola po novim odredbama  Zakona  o planiranju i izgradnji odnosi se na   idejno rešenje za lokacijske uslove, rečeno je danas u Privrednoj komori  Beograda.
Na okruglom stolu "Pomoć investitorima da na što lakši i brži način dobiju lokacijske uslove, građevinsku i upotrebnu dozvolu", koji je organizovalo Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda u saradnji sa  Sekretarijatom za urbanizam i građevinske poslove Grada, ocenjeno je da  oni koji podnose zahteve nisu dovoljno upoznati sa celom procedurom.
Bilo je mnogo poziva i pitanja na  temu primene Objedinjene procedure zbog čega je ovo samo prvi od tematskih informativnih skupova,  koji će u Privrednoj komori Beograda biti održani ovog leta i početkom jeseni, najavila je sekretar Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti, Ljiljana Brajović.


Komentari
(0)

15. jul 2015.

DANAS POČEO DA RADI SAJT WWW.BELGRADEINVESTMENTDAYS.ORG.RS

Sve informacije i kontakti u vezi Foruma Beogradski investicioni dani  mogu od danas da se nađu na istoimenom sajtu www.belgradeinvestmentdays.org.rs koji je danas pušten u funkciju, rečeno je danas u Privrednoj komori Beograda.
Na prezentaciji projekta Beogradski investicioni dani  za  predstavnike diplomatskog kora i poslovniih klubova savetnik predsednika Privredne komore Beograda, Vekoslav Šošević rekao je da je cilj da se što više doprinese povećanju investicija ne samo u Beogradu nego u celoj zemlji. On je istakao da  su organizatori Foruma koji se odžava 21. i  22. septembra u Beogradu, Privredna komora Beograda, Grad Beograd i nevladina organizacija Centralno evropski forum za razvoj - CEDEF formirali stručni tim za pripremu ovog skupa, Privredna komora Beograda ima zadatak da prikupi investicione projekte domaćih i stranih kompanija, rekao je Šošević i naveo da je do sada pristigao veliki broj ovih projekata koji će biti predstavljeni na Forumu.


Komentari
(0)

15. jul 2015.

PREDAVANJE ZA ZAPOSLENE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA O BEZBEDNOSTI NA RADU I MOBINGU

Sindikat „Nezavisnost“ Privredne komore Beograda, u saradnji sa Ujedinjenim granskim sindikatom "Nezavisnost", održao je danas predavanje za sve zaposlene u Privrednoj komori Beograda na temu Bezbednost i zdravlje na radu i Mobing - šta činiti kad ga prepoznamo?
Predavači su bili: Vera Kondić, stručni saradnik za bezbednosti i zdravlje na radu, zabranu mobinga i diskriminacije UGS "Nezavisnost" i Saša Dimitrijević, član Saveta za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije
Predavanje je realizovano kroz interakciju zaposlenih i predavača sa ciljem da doprinese unapređivanju bezbednosti i zdravlja na radu radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.
Skup je otvorio predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić, koji je ukazao na važnost i značaj saradnje Komore sa državnim institucijama, sindikatom i drugim asocijacijama u oblasti radnog zakonodavstva.


Komentari
(0)

13. jul 2015.

JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O JAKIM PIĆIMA

Individualni proizvođači u Srbiji moći će, kada stupi na snagu novi Zakon o jakim alkoholnim pićima da na osnovu ugovora sa pravnim licima i registrovanim proizvođačima prodaju zvanično na tržištu odnosno legalno stave u promet  svoju rakiju ili sirovinsku bazu,  rečeno je danas u Privrednoj komori Beograda.
U toku je javna rasprava o Nacrtu ovog zakona koji će na jedinstven način da reguliše oblast proizvodnje, prometa, kontrole kvaliteta kao i postupak registracije geografske oznake za jaka alkoholna pića, izjavio je predsednik Grupacije proizvođača jakih alkoholnih pića u Privrednoj komori Beograda, Ivan Urošević. On je istakao da su predstavnici ove Grupacije aktivno učestvovali u izradi zakona koji bi trebalo pre svega da smanji sivo tržište i poveća bezbednost  i kontrolu jakih alkoholnih pića. Sada će svako ko želi moći da se bavi proizvodnjom ovih pića u zakonskim okvirima, dodao je Urošević.


Komentari
(0)

13. jul 2015.

FORMIRANA RADNA GRUPA ZA NOVU INDUSTRIJSKU POLITIKU 

U Privrednoj komori Beograda formirana je danas radna grupa za  novu industrijsku politiku čiji je predsednik profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dragan Đuričin.
Koordinator izrade nove industrijske politike je Privredna komora Beograda, a cilj u prvoj fazi je utvrđivanje metodologije, smernica i načina rada. Partneri na ovom projektu će biti  organi izvršne vlasti, Univerzitet, SANU, javni i privatni sektor  i svi koji mogu da doprinesu što boljim ponuđenim rešenjima , zbog čega ostajemo otvoreni za sve koji žele da se uključe u naš rad, rekao je predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje  Miletić.
On je dodao da bi trebalo uključiti i članove Odbora za privredu u Skupštini Srbije, kao i pojedine stručnjake u državnoj upravi. Nova industrijska politika će biti u skladu sa Strategijom i politikom razvoja industrije Republike Srbije za period od 2011. godine do 2020. Godine  kao i sa Industrijskim politikama EU, definisanim kroz Poglavlje 20.


Komentari
(0)

10. jul 2015.

POTPISAN SPORAZUM PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA I PRIVREDNO-INDUSTRIJSKE ASOCIJACIJE ČANGČUNA

Visoki predstavnici grada Čangčuna posetili su Privrednu komoru Beograda, predvođeni gospodinom Gao Guangbinom, sekretarom Komunističke partije Kine, Opštinskog odbora Čangčuna, provincija Ćilin. Delegaciju su činili i predstavnici CNR Kompanije za železnička vozila i Privredno-industrijske asocijacije Čangčuna. Sastanku su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture Miodrag Poledica, pomoćnik gradonačelnika grada Beograda Borko Milosavljević, rukovodstvo Komore, predstavnici ambasade N.R. Kine u Beogradu, generalni direktor Železnica Srbije Miroslav Stojčić i generalni direktor GSP Beograd Željko Milković.
Ciljevi ove posete bili su uspostavljanje privredne saradnje gradova Beograda i Čangčuna, CNR Kompanije za železnička vozila sa srpskim kompanijama i potpisivanje Sporazuma o saradnji između Privredne komore Beograda i Privredno-industrijske asocijacije Čangčuna.

Prisutne je pozdravio predsednik Privredne komore Beograda Milivoje Miletić, koji je istakao da je saradnja dveju zemalja intenzivirana nakon Samita 16 zemalja CIEZ-a i Kine, održanog u decembru prošle godine. Dodao je da je privredna delegacija Komore posetila u maju Kinu i da je uočeno izuzetno interesovanje za investiranje u srpske projekte, pre svega kroz javno-privatno partnerstvo.


Komentari
(0)

7. jul 2015.

INICIJATIVA SEKCIJE ZA FAKTORING PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Sekcija za faktoring Privedne komore Beograda uputiće   inicijativu Ministratvu finansija kao predlagaču  da se iz radne verzije Zakona o pranju novca i finansiranju terorizma izuzme evidentiranje usluga faktoringa.
Sa današnjeg sastanka  radne grupe Sekcije za faktoring Privredne komore Beograda na kome su definisani predlozi za izmene Zakona o pranju novca i finansiranju terorizma čija je izrada još u toku upućena je zamerka  zbog izostanka  predstavnika ove delatnosti  u radnoj grupi predlagača.
Osnovna primedba se odnosi na identifikaciju klijenata u poslovima faktoringa  što bi moglo da značajno utiče na zaustavljanje razvoja faktoringa na domaćem tržištu i njegovo veće korišćenje od strane međunarodnih subjekata.
Predloženim izmenama u obavezne izveštaje Kreditnom birou uključene su i  faktoring usluge   što je u suprotnosti sa stavom Sekcije za faktoring koja se zalaže za to da se ove usluge ne evidentiraju jer  je to u direktnoj suprotnosti odredbama važećeg Zakona o faktoringu.


Komentari
(0)

3. jul 2015.

PREZENTACIJA PROGRAMA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE U CENTRU ZA PREDUZETNIŠTVO U OBRENOVCU

U prostorijama Preduzetničkog centra u  Obrenovacu, Privredna komora Beograda i Nacionalna služba za zapošljvanje, oganizovale su prezentaciju aktuelnih programa zapošljavanja, javnih poziva i konkursa za zapošljavanje u 2015. godini.
Pored ostalih programa kao konkursa predstavljen je upravo raspisan Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini. Ocenjeno je da su poslodavci sa teritorije opštine Obrenovac zainteresovani da iskoriste pogodnosi predviđene ovim konkursom.
Svojim prisustvom i aktivnim učešćem predstavnici lokalne samouprave dali su  podršku preduzetnicima Obrenovca al i platformi za razvoj preduzetništva koju Privredna komora Beograda sprovodi realizujući izmedju ostalog i tematske tribine koje su prevashodno u funkciji razvoja preduzetništva u Beogradu.


Komentari
(0)