Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  

19. septembar 2014.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA I KINESKA KOMPANIJA "SHENYANG LONG TRADE" POTPISALE SPORAZUM O SARADNJI

Sporazum o saradnji između Privredne komore Beograda i kineske kompanije "Shenyang Long Trade" danas su potpisali predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić i gospođa Yang Hongbo, direktor kompanije "Shenyang Long Trade".  
Sporazum se odnosi na jačanje saradnje u oblasti turizma, privlačenja kineskih investitora u oblasti turizma i hotelijerstva, banjskog i kongresnog turizma, kao i privlačenja kineskih investicija u drugim sektorima.


Komentari
(0)

18. decembar 2014.

PREZENTACIJA ZAKONA O FINANSIRANJU I OBEZBEĐENJU FINANSIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Finansiranje poljoprivredeU cilju  informisanja privrednika i šire javnosti o novim sistemskim rešenjima  u oblasti finansiranja poljoprivredne proizvodnje, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, u Privrednoj komori Beograda je, 18. decembra 2014. godine, održana "Prezentacija Zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje".
Odredbe novog Zakona predstavili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković, ministar i Milica Jevtić, šef odseka za analitiku i statistiku.


Komentari
(0)

18. decembar 2014.

SKUPŠTINA SRBIJE USVOJILA PET FINANSIJSKIH ZAKONA

Skupština Srbije usvojila je u četvrtak set od pet finansijskih zakona koje je predložila Narodna banka Srbije. Većinom glasova poslanici su usvojili Zakon o osiguranju, Zakon o platnim uslugama, Izmene i dopune Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju, Izmene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.


Komentari
(0)

18. decembar 2014.

JAVNI DUG NA KRAJU NOVEMBRU 68,3% BDP

Javni dug Srbije je na kraju novembra ove godine iznosio 22,29 mlrd EUR, što je 68,3% bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija Srbije.  U odnosu na septembar, javni dug je uvećan za oko 70 mil EUR. Ukupne direktne obaveze države u oktobru su iznosile 19,79 mlrd EUR, a indirektne 2,49 mlrd EUR. Na kraju 2013. godine javni dug Srbije iznosio je 20,14 mlrd EUR, odnosno 59,6% BDP. Javni dug je na kraju 2000. godine bio 14,17 mlrd EUR, što je iznosilo 201,2% BDP. Od tada je najniži iznos javnog duga bio 2008. godine i iznosio je 8,78 mlrd EUR, odnosno 28,3% BDP. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45%.


Komentari
(0)

17. decembar 2014.

27. KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA

U periodu od 13. do 17. decembra na Kopaoniku, održana je dvadesetsedma po redu „Kopaonička škola prirodnog prava“ sa temom: "PRAVO I NAČELO SAVESNOSTI I POŠTENJA" koja se održava pod pokroviteljstvom UNESKO-a i GIZ-a.
Na ovom eminentnom skupu u prisustvu više od 700 pravnih teoretičara i praktičara profesora univerziteta, članova akademija nauka, naučnih instituta, sudova, advokature i drugih pravosudnih organizacija, upravnih i drugih državnih organa, privrednih komora, bankarskih i osiguravajućih organizacija iz Belorusije, Nemačke, Ukarine, Češke, Francuske, Mađarske, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Slovenije ove godine je predstavljeno 192 referata domaćih i stranih autora koji su štampani u četiri toma.


Komentari
(0)

17. decembar 2014.

PREDLOG ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA I KINESKE KOMPANIJE SHENYANG LONG TRADE

U saradnji Privredne komore Beograda i gradske Vlade Šenjanga, na inicijativu kineskih partnera, u Privrednoj komori Beograda održan je sastanak kome su prisustvovali gospodin Yang Chunmin, Prvi sekretar u Abmbasadi NR Kine u Bosni i Hercegovini, gospođa Hongbo Yang, predstavnica kompanije Shenyang Long Trade, kao i predstavnici Privredne komore Beograda. Tom prilikom gospodin Yang Chunmin je istakao značaj povezivanja Srbije sa Kinom i produbljivanje saradnje na svim ekonomskim poljima a posebno je naglasio važnost u pogledu rasta turizma o čemu je bilo reči na jučerašnjem Samitu  premijera 16 zemalja CIE i Kine. Na sastanku je, kao korak bliže u realizaciji ciljeva razvoja turizma gospodin  Yang Chunmin predložio potpisivanje Sporazuma o saradnji  u oblasti turizma i promociji investicionih potencijala između Privredne komore Beograda i kineske kompanije Shenyang Long Trade.


Komentari
(0)

17. decembar 2014.

PROŠIRENJE SARADNJE KINESKIH I SRPSKIH PRIVREDNIKA

Nakon završenog prvog dana Samita premijera Kine i 16 zemalja CIE, delegacija kineskih privrednika posetila je, 17. decembra, Privrednu komoru Beograda. Delegaciju su činili predstavnici kompanija, čije su matične delatnosti iz oblasti nekretnina, edukacije, turizma, industrije, trgovine. Prisutni su upoznati sa potencijalima beogradske privrede, aktuelnim investicionim projektima, stanjem u industrijskom sektoru, turističkom ponudom Beograda i Srbije.


Komentari
(0)

16. decembar 2014.

SLAP IS – LAKŠE DO FINANSIRANJA PROJEKATA U OBLASTI ENERGETIKE

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Ministarstvom energetike i rudarstva RS i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) organizovala je drugi u nizu instruktivnih seminara o SLAP informacionom sistemu. SLAP IS je baza podataka javnih opštinskih investicionih projekata i njen osnovni cilj je da pruži adekvatnu i efikasnu podršku gradovima i opštinama u identifikovanju infrastrukturnih projekata. Seminar je bio posvećen oblasti energetike, kao jednoj od osnovnih komponenti zaštite životne sredine. 


Komentari
(0)

16. decembar 2014.

VLADA USVOJILA PREDLOG BUDŽETA ZA 2015.

Vlada Srbije je usvojila Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu kojim je planiran prihod od 924,4 milijarde dinara, a rashodi su 1.083 milijarde zaokruženo, saopštio je ministar finansija Dušan Vujović.Vujović je na vanrednoj konferenciji za novinare nakon sednice Vlade Srbije rekao da je planirani deficit 158,6 milijardi i uporediv sa budžetskim deficitom iskazanim na početku godine i rebalansom na kraju godinu. On je podsetio da je na početku godine deficit iznosio 163,8 milijardi a u rebalansu 213 miljiardi dinara.


Komentari
(0)

15. decembar 2014.

STOČARSTVO U SRBIJI

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije, Zadružni savez Beograda i Republički zavod za statistiku organizovali su promociju studije Popisa poljoprivrede 2012: „Stočarstvo u Republici Srbiji”. Autor publikacije, prof. dr Rade Popović sa Ekonomskog fakulteta u Subotici, prikazao je dinamiku, strukturu i karakteristike stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji. Na osnovu podataka popisa, dobijenih po metodologiji Svetskog programa popisa poljoprivrede (FAO – UN) i Evrostata, može se zaključiti da sve grane stočarske proizvodnje u Srbiji beleže pad, a najdrastičniji je u govedarstvu. Ono što posebno zabrinjava je podatak da više od polovine porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koje u svom vlasništvu imaju 53% grla goveda, nema naslednika proizvodnje.


Komentari
(0)

15. decembar 2014.

KOMPANIJA ELCOM PREDSTAVILA PLATFORMU ZA E-TRGOVINU

Privrednu komoru Beograda posetili su predstavnici kompanije ELCOM iz SAD. Predsednik kompanije, g. Vilijem Lok, predstavio je ELCOM kao tehnološku kompaniju i njen proizvod - platformu koja nudi rešenja zasnovana na klaudu za proces od kupovine do plaćanja („purchase to pay“). Usluge ove kompanije namenjene su vladama, velikim korporacijama ali i privrednim asocijacijama, poput privrednih komora, koje svojim brojnim članovima mogu da ponude novu uslugu koja u velikoj meri olakšava njihovo poslovanje i omogućava im brz prodor na nova tržišta.


Komentari
(0)

15. decembar 2014.

RAZVOJ SERVISNE INDUSTRIJE OKOSNICA SARADNJE SRBIJE I KINE

Prepoznavši aktuelne tendencije razvoja servisne industrije i trgovine uslugama, komesar Komesarijata za trgovinu grada Pekinga, g. Ni Yuegang i predstavnik Pekinškog  međunarodnog centra za trgovinu u sektoru usluga posetili su Privrednu komoru Beograda. Tom prilikom održana je prezentacija sajma CIFTIS (Međunarodni sajam trgovine u sektoru usluga). Planirano je održavanje četvrtog po redu CIFTIS sajma u periodu od 28. maja do 1. juna 2016.godine.


Komentari
(0)

12. decembar 2014.

SPREČITI NELOJALNU KONKURENCIJU U KAMENOREZAČKOJ DELATNOSTI

U Privrednoj komori Beograda je održan sastanak na kojem su predstavnici Zajednice opštih udruženja preduzetnika i Centra za privredno pravni sistem razgovarali o problemu nelojalne konkurencije u kamenorezačkoj delatnosti sa gospodinom Milošem Batinom, advokatom Udruženja kamenorezaca.
Dogovoreno je da je neophodno napraviti retrospektivu onoga što je urađeno nakon okruglog stola održanog u Komori u martu 2014. godine i na osnovu toga izaći s konkretnim predlozima za sprečavanje nelojalne konkurencije u kamenorezačkoj delatnosti. Osnovna tema okruglog stola zakazanog za kraj januara 2015. godine trebalo bi da bude primena gradske Odluke o grobljima i sahranjivanju. Na okrugli sto će biti pozvani predstavnici svih nadležnih institucija.


Komentari
(0)

12. decembar 2014.

OTVARANJE NOVIH HOTELA I HOSTELA - STVARNA POTREBA ILI LUKSUZ

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja ugostiteljstva i turizma, Zajednice opštih udruženja preduzetnika i Udruženja ’’Mladi za turizam’’ realizovan je drugi deo seminara ’’Turističko preduzetništvo’’, koji je obradio temu ’’Otvaranje novih hotela i hostela - stvarna potreba ili luksuz’’.
Svoja saznanja i iskustva sa učesnicima seminara podelili su Snežana Kusovac iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Branko Krasojević ispred konsultantske agencija ’’ Savetnik u turizmu’’; Biljana Marčeta iz turističke angencije ’’ Magelan’’ i Filip Milosavljević iz turističke agencije ’’Jungle tribe’’.
Cilj drugog dela seminara  je bio upoznavanje potencijalnih  preduzetnika sa mogućnostima za pokretanje sopstvenog biznisa kroz delatnost turističkih agencija.


Komentari
(0)

12. decembar 2014.

NAUČNA SARADNJA I ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA RUSKIH I SRPSKIH PARTNERA

Buduća saradnja bi se odvijala u četiri pravca: 1) saradnja između naučnih instituta, 2) zajednička proizvodnja, 3) komercijalni poslovi, 4) zajednički nastup na trećim tržištima. Ovaj poslednji pravac ocenjen je kao posebno značajan jer bi zahvaljujući spoju domaćeg znanja i zajedničke proizvodnje doprineo da se dođe do rezultata koji imaju visoku vrednost, pre svega kad je u pitanju podizanje konkurentnosti srpske privrede. Ruski partneri još jednom su naglasili da su prepoznali da u Srbiji postoji kvalitetna radna snaga koja poseduje znanje, te da će ovo biti prilika za inoviranje znanja i razmenu iskustava na obostranu korist srpskih i ruskih naučnika.


Komentari
(0)

12. decembar 2014.

PODRŠKA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA I USAID-A DALJOJ PROMOCIJI I RAZVOJU FAKTORINGA 

U organizaciji Udruženja finansijskih organizacija Privredne komore Beograda održana je sednica Sekcije za razvoj faktoringa, na kojoj je, pored Izveštaja o radu i Programa rada za 2015. godinu, razmatrana mogućnost saradnje sa Kreditnim biroom i aktivnosti na promociji i istraživanju u saradnji sa USAID-om.  U radu sednice učestvovala je Slavica Kovačević, specijalni savetnik UBS i dr Ana Jolović, predstavnik USAID-a, projekta za bolje uslove poslovanja. Izveštaj o radu Sekcije za razvoj faktoringa u 2014. godini, usvojen je jednoglasno i bez primedbi, kao i Program rada za 2015. godinu, baziran, pre svega, na promotivnim aktivnostima i različitim oblicima edukacije MSP i budžetskih korisnika u procesu korišćenja faktoring usluga.


Komentari
(0)

12. decembar 2014.

DAN POLJOPRIVREDNE TEHNIKE

Privredna komora Beograda podržala je organizaciju Naučno – stručnog skupa „Dan poljoprivredne tehnike DPT 2014, koja okuplja veliki broj naučnika, stručnjaka i poljoprivrednih proizvođača iz zemlje i okruženja radi pronalaženja odgovora na pitanja i probleme iz oblasti poljoprivredne tehnike, kao i razmene iskustava i predstavljanja rezultata istraživanja u ovoj oblasti. Osnovni cilj skupa je određivanje glavnih pravaca razvoja struke, koji bi odgovarali uslovima i potrebama savremene i tržišno orjentisane poljoprivredne proizvodnje. DPT je osmišljen kao skup na kome se spajaju nauka i praksa, na kome poseban segment pripada poljoprivrednim proizvođačima i stručnjacima, koji ukazuju na probleme u primeni poljoprivredne mehanizacije i predlažu mere za prevazilaženje.


Komentari
(0)

11. decembar 2014.

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA E-UPRAVE

U organizaciji Privredne komore Beograda, Privredne komore Srbije i Društva za informatiku Srbije, održan je okrugli sto na temu Nacrta strategije razvoja e-Uprave i Akcionog plana za period 2015-2018. Sastanku su prisustvovali predstavnici vlade Srbije, učesnici u izradi ovog Nacrta i Akcionog plana i predstavnici IT kompanija. Neki od iznetih predloga bili su i da je potrebno formiranje autoritativnog tela, odnosno institucije direktno odgovorne premijeru, koja će sprovoditi ovu strategiju. Istaknuto je i da su preduslovi za elektronske servise sređeni i uređeni nacionalni registri, da je potrebno obezbediti finansiranje sprovođenja Akcionog plana, planirati korišćenje novih internet tehnologija. Svi predlozi će biti definisani i prosleđeni radnoj grupi.


Komentari
(0)

11. decembar 2014.

PRIKAZ NOVIH  MODELA STANDARDA I NAJZNAČAJNIJIH IZMENA U NJIMA  -  ISO  9001:2015  i  ISO 14001:2015  DIS VERZIJE

Prоf. dr Vidоsаv Мајstоrоvić, dipl. maš. inž, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu i predsednik JUSK-a,  upoznao je polaznike seminara sa stanjem  sertifikacije u svetu i Srbiji, kao i sa novim modelima QMS-a i EMS-a.
Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa elementima koje organizacije treba da razmotre prilikom donošenja odluke o potrebnim izmenama u sistemu menadžmenta kvalitetom i menadžmenta zaštite životne sredine,  kao i sa uticajem koji novi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i njihove očekivane izmene mogu imati na organizaciju i korake koje treba preduzeti u prilagođavanju novim zahtevima.


Komentari
(0)

11. decembar  2014.

ŠTA DONOSE IZMENE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA  I FINANSIRANJA TERORIZMA 

Narodna banka Srbije uputila je Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupu predlog izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji treba da stupi na snagu 1. oktobra 2015. godine. Razlog za donošenje izmena ovog zakona, prema obrazloženju NBS, je usklađivanje sa propisima EU i odredbama novog Zakona o platnim uslugama, kojim se uvode nove vrste privrednih subjekata - platne institucije i institucuije elektronskog novca. Radi smanjenja  rizika koji se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma, izmenama zakona lista obveznika dopunjava se institucijama elektronskog novca i platnim institucijama, nad kojim će nadzor vršiti Narodna banka Srbije. Takođe, definišu se izuzeci  kada određene finansijske institucije, među kojim su i institucije elektronskog novca,  ne moraju vršiti radnje i mere poznavanja i praćenja stranke. 


Komentari
(0)

11. decembar 2014.

SERTIĆ: U 80 PREDUZEĆA NEMA ZAPOSLENIH

Od 502 preduzeća sa spiska za privatizaciju gotovo 80 njih nema nijednog zaposlenog, već su samo ljušture koje postoje na papiru i ne mogu drugačije da budu ugašene nego kroz procese stečaja, izjavio je ministar privrede Željko Sertić. Željko Sertić je govoreći na konferenciji "Javna preduzeća i tržišna konkurentnost u Srbiji" dodao i da postoji između 80 i 90 firmi koje imaju jednog ili dva zaposlena, prenosi Tanjug.


Komentari
(0)

10. decembar 2014.

SISTEM JAVNOG PREVOZA PUTNIKA KAO ELEMENT ODRŽIVOG RAZVOJA SAOBRAĆAJA U GRADOVIMA

U saradnji Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda  i Solaris Bus & Coach Poljska, Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i JKP GSP Beograd, u Privrednoj komori Beograda održan je stručno-privredni skup na kome su bile razmatrane teme vezane za: Sistem javnog prevoza putnika kao elementa održivog razvoja saobraćaja u gradovima
Mr Dragan Stefanović, sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda  istakao je značaj aktuelnosti tema koje će biti razmatrane i ocenio da je budućnost sistema javnog prevoza putnika u  Beogradu  vezana za vozila na elektropogon. Privredna komora Beograda kao značajna privredna asocijacija ima svoju ulogu i mesto u razvoju i funkcionisanju grada i Republike Srbije.


Komentari
(0)

10. decembar 2014.

 

SAVREMENI PRISTUP UREĐENJA VODOTOKOVA

U organizaciji Privredne komore Beograda i Privredne komore Srbije oržan je stručni skup na temu: “Regulacije vodotokova u Srbiji”. Predstavnici naučne delegacije iz Evropskog Regionalnog centra za ekohidrologiju iz Poljske, sa predsednikom Mećejem Zalevskim predstavili su tehnologiju ekološkog režima vode i komparativnu analizu vodoprivrednih i ekoloških ciljeva uređenja vodotoka kroz uspešne primere na jezerima, močvarama i rekama na teritoriji Evrope, Afrike i Severne Amerike. Imajući u vidu da je UNESCO svrstao ekohidrologiju u svojih 6 glavnih prioriteta, visoko stručna poseta zvaničnika iz Evropskog Regionalnog centra iz Poljske, predstavlja značajan korak  saradnje nauke, struke i privrede u pronalasku održivog modela rešavanja regulacije vodotokova u Srbiji.


Komentari
(0)

10. decembar 2014.

EKONOMSKA, TURISTIČKA I SARADNJA U OBLASTI KULTURE SRBIJE I KINE

Privredna komora Beograda bila je domaćin kineskoj delegaciji, koju su činili predstavnici pokrajinske Vlade Zhejiang provincije, srpsko kineskih asocijacija, kao i predstavnici kineskih medija (Zhejiang Daily Press Group, Qianjiang evening news, Zhejiang radio & tv group).
Istaknuto je da reforme koje se sprovode u Srbiji, posebno u oblasti ekonomije, doprinose boljoj poslovnoj klimi i da su toga svesne brojne kineske firme koje posluju na srpskom tržištu.
Cilj posete bio je da se kineskom tržištu predstave ekonomski, turistički, kulturni i drugi potencijali Republike Srbije i na taj način doprinese jačanju poslovnih veza Srbije i Kine. Takođe, akcenat treba staviti i na saradnju u oblasti nauke, obrazovanja i razmene znanja i iskustava.


Komentari
(0)

8. decembar 2014.

ODRŽAN 24. MEDJUNARODNI SAJAM PLASTIKE U ISTANBULU

PLAST EURASIA ISTANBUL 2014 je jedan od naznačajnijih sajmova iz oblasti primene novih tehnologija u oblasti plastike. Privredna komora Beograda u saradnji sa privrednim društvom ADONIS, ovlašćenim predstavnikom turske sajamske manifestacije TUYAP FAIRS, organizovala je posetu privrednika 24. međunarodnom sajmu plastike, koji je održan od 4. do 7. decembra  u Istanbulu.

Cilj posete je bio uvid u nova tehničko-tehnološka rešenja, inovacije i  informacione tehnologije u obradi plastike.


Komentari
(0)

8. decembar 2014.

NAUČNO – STRUČNI SKUP O BALANSIRANJU ROTACIONIH KOMPONENATA I VIBRODIJAGNOSTICI ENERGETSKIH POSTROJENJA – PREZENTACIJA VODEĆEG RUSKOG PROIZVOĐAČA OPREME ZA VIBRODIJAGNOSTIKU I BALANSIRANJE OOO "DIAMEX 2000"


Privredna komora Beograda, Udruženje diplomiranih mašinskih inženjera Srbije i ruska naučno – proizvodna kompanija «DIAMEX 2000» d.o.o, održali su naučno – stručni skup o balansiranju rotacionih komponenata i vibrodijagnostici energetskih postrojenja. 
Generalni direktor kompanije OOO „DIAMEX 2000“, Radčik Igor Iosifovič je, kroz predstavljanje kompanije, akcenat stavio na  koncepciju eksploatacije bez kvarova i efikasnog remonta rotacione opreme upotrebom prenosivih  vibrodijagnostičkih instrumenata i mašina za balansiranje. Kroz široku paletu proizvoda za unapređenje proizvodnih procesa,  ova kompanija ponudila je domaćim kompanijama saradnju iz oblasti energetike, mašinstva, metalurgije, petrohemije, avioindustrije, transporta i drugih grana  industrije.


Komentari
(0)

5. decembar 2014.

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA PRIVATNOG I DRŽAVNOG SEKTORA O MOTIVACIJI I PROMOCIJA KNJIGE "SUOČAVANJE STAVOVA O MOTIVACIJI"

U organizaciji Privredne komore Beograda i izdavačke kuće HESPERIAedu održana je panel diskusija privatnog i državnog sektora o motivaciji i promocija knjige "Suočavanje stvova o motivaciji", autorke mr Sandre Milenković Nikolić. Svoje stavove suočili su: Aca Marković, član Nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije, Diana Gligorijević, direktorka marketinga – TeleGroup, Anja Ivana Milić, tehnički direktor – ArhiPro, prof. dr Tatjana Milivojević – Fakultet za kulturu i medije, Olga Kićanović, savetnica u Republičkoj Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova i Zorica Stablović Bulajić, direktorka i glavna urednica – HESPERIAedu i moderator panela.


Komentari
(0)

5. decembar 2014.

POČINJE FESTIVAL SRPSKE RAKIJE

Na konferenciji za medije održanoj u Privrednoj komori Beograda, članovi Grupacije proizvođača rakije najavili su dvodnevni Festival srpske rakije, koji se otvara 5. decembra 2014. godine u holu Doma sindikata u Beogradu.
Predsednik Grupacije proizvođača rakije, Ivan Urošević, rekao je da je cilj ove manifestacije promocija rakije od voća, kao tradicionalnog i prepoznatljivog srpskog proizvoda i upoznavanje široke i stručne javnosti sa privrednim i izvoznim potencijalima vezanim za proizvodnju rakije. Festival će okupiti 25 izlagača, među kojima su trenutno najznačajniji domaći proizvođači. Radno vreme ove smotre rakija je od 10 do 22 sata, a ulaz je slobodan. Za posetioce festivala biće priređen niz promotivnih i zabavnih aktivnosti i besplatna degustacija pića na štandovima. Predviđeno je da stručni žiri oceni kvalitet izloženih rakija, a najbolje će biti nagrađene.


Komentari
(0)

5. decembar 2014.

OTVARANJE NOVIH HOTELA I HOSTELA - STVARNA POTREBA ILI LUKSUZ 

Udruženje ugostiteljstva i turizma i Zajednica opštih udruženja preduzetnika,  u saradnji sa Udruženjem  "Mladi za turizam", organizovali su seminar pod nazivom "Otvaranje novih hotela i hostela- stvarna potreba ili luksuz”. Seminar je održan u okviru meseca edukacije iz oblasti turističkog preduzetništva. Cilj je bio pružanje uvida potencijalnim mladim preduzetnicima na mogućnosti pokretanja sopstvenog biznisa otvaranjem hostela.  Prisutnima su primere dobre prakse izložili Radomir Samčević, osnivač i direktor Agencija za konsalting i menadžment HT, Tina Al-Jidah, vlasnik Pop-art hostela iz Beograda i Marko Ristovski, vlasnik Eko Republik hostela iz Užica.


Komentari
(0)

5. decembar 2014.

IB INTERBILANZ CONSULTING & AUDIT – 10 GODINA USPEŠNOG POSLOVANJA U SRBIJI

IB Interbilanz Consulting & Audit d.o.o. sa sedištem u Beogradu, predstavništvo "IB Group" iz Beča, specijalizovano je za pružanje podrške malim, srednjim i velikim  internacionalnim privrednim društvima, kroz usluge svih glavnih finansijskih "outsourcing" aktivnosti, kao što su izrada i revizija godišnjih finansijskih izveštaja, poresko i pravno savetovanje, računovodstvene i druge usluge.
Ove godine IB Interbilanz Consulting & Audit d.o.o. slavi 10 godina poslovanja u Srbiji, tokom kojih je stekao ugled renomiranog privrednog društva u svojoj branši.
U poslovnoj zgradi, na svečanosti povodom obeležavanja jubileja uspešnog poslovanja u Srbiji, prisustvovali su brojni ugledni klijenti Inerbilanz-a i drugi gosti.
U pozdravnom obraćanju, gospodin Marco Egger, osnivač partner "IB Group" zahvalio se klijentima, koji svih ovih godina ukazuju poverenje Interbilanz-u u Srbiji.


Komentari
(0)

4. decembar 2014.

NAPLATA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA, TUŽBE IZ IZVRŠNOG POSTUPKA

Nastavlajući saradnju sa Privrednim sudom u Beogradu po sedmi put u ovoj godini,  u Privrednoj komori Beograda, u prepunoj sali na šestom spratu, održan je stručni skup na temu: "Naplata potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga, tužbe iz izvršnog postupka"
Realizatori stručnog skupa bile su sudije Privrednog suda u Beogradu, dr Vesna Dabetić-Trogrlić i Branka Žerajić.
Na skupu je istaknuto: Prilikom naplate potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga, pružalac usluga - izvršni poverilac podnosi nadležnom izvršitelju predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave (npr. račun, izvod iz poslovnih knjiga, menica i dr.) koju prilaže uz predlog.


Komentari
(0)

3. decembar 2014.

NACRT ZAKONA O PRIVREMENOM OGRANIČAVANJU PRAVA

U Privrednoj komori Srbije održan je okrugli sto u okviru programa javna rasprava o Nacrtu Zakona o privremenom ograničavanju prava obavljanja privrednih i drugih delatnosti. Ministar privrede Željko Sertić i Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre, otvorili su skup na kome je prezentovan nacrt zakona u cilju stvaranja institucionalnih i infrastrukturnih preduslova za povećanje transparentnosti i pravne izvesnosti u privrednom sistemu. Javna rasprava na ovu temu trajaće do 17. decembra 2014. godine.
Tekst nacrta se nalazi na sledećem linku: http://www.privreda.gov.rs/pages/article.php?id=10929

Privredna komora Beograda poziva svoje članove da sve sugestije dostave radnoj grupi na razmatranje.


Komentari
(0)

2. decembar 2014.

PMI PRIPREMNE RADIONICE: PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti i PMI ogranka Srbija, održana je poslednja PMI pripremna radionica u ovom ciklusu, koja je obrađivala temu "Project Stakeholder Management".
PMI ogranak Srbija je neprofitna profesionalna organizacija projektnih menadžera, a od preko 270 članova, većina je iz IT industrije i telekomunikacija (25%, odnosno 29%, respektivno), dok je u javnom sektoru svega 3% članstva. Pored najpopularnijih sertifikata PMP-Project Management Professional i Certified Associate in Project Management (CAPM), PMI nudi  još i pet drugih sertifikata. Naredni PBT (Paper Based Test) je predviđen za 13. decembar 2014. na kome se može polagati za sve sertifikate PMI portfolija.


Komentari
(0)

1. decembar 2014.

PRIVREDNICI APELUJU: NE USPORAVAJTE NAŠE POSLOVANЈE, REŠITE PITANЈE ŠTRAJKA ADVOKATA

Jedan od gorućih problema koji su privrednici izneli u Privrednoj komori Beograda je zastoj u procesu poslovanja, koji je izazvan tromesečnim štrajkom advokata. Inače teška situacija u privredi, pogoršana je štrajkom čije su posledice nesagledive i teško merljive u ovom trenutku. Privrednici su, pored uobičajenih pravnih poslova, u nemogućnosti da overe poslovne ugovore koje su definisali sa partnerima i investitorima i zbog toga posao trpi štetu, a ugled celokupnog privrednog ambijenta se narušava.
Privredna komora Beograda kao asocijacija privrednih subjekata, koja zastupa interese svojih članova i brine o njihovom poslovanju, upućuje apel nadležnim ministarstvima privrede i pravde i Advokatskoj komori, da što pre, primenjujući standarde EU u toj oblasti, pronađu rešenje i omoguće normalizaciju pravosudnog sistema.
"Mi se ne bavimo štrajkom advokata, niti problemom države u vezi s tim, ne ulazimo u stavove jednih ili drugih, koliko su opravdani ili neopravdani, mi ističemo da privreda gubi i apelujemo da se ovo pitanje što pre reši, u interesu celokupnog privrednog i ekonomskog napretka u našoj zemlji", stav je beogradskkih privrednika.


Komentari
(0)

1. decembar 2014.

RAST SPOLJNOTRGOVINSKE RAZMENE

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za 10 meseci ove godine porasla je 3,6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je deficit porastao 1,7%, saopštio je 28. novembra 2014. godine Republički zavod za statistiku. Vrednost spoljnotrgovinske robne razmene od početka godine, zaključno sa oktobrom, bila je 29.796,8 mil USD, od čega je izvoz vredeo 12.503,6 mil USD, što je 4% više u odnosu na isti period prethodne godine.  


Komentari
(0)

1. decembar 2014.

BDP SRBIJE U TREĆEM KVARTALU REALNO PAO 3,6%

Bruto društveni proizvod  Srbije je u trećem kvartalu tekuće godine, prema revidiranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, zabeležio realni pad od 3,6% u odnosu na isti period prošle godine, a u drugom kvartalu za 1,3%. Kako je saopštio Republički zavod za statistiku, desezonirani podaci pokazuju da je i u drugom i u trećem kvartalu 2014. BDP opao za po 1,1%, resprektivno, u odnosu na tromesečja koja su im prethodila. Posmatrano po delatnostima, u trećem kvartalu 2014. realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama za 11,9%, u građevinarstvu za 6,4%, i sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja za 3% u poređenju sa odgovarajućim periodom lani. Rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru informisanja i komunikacija za 3,2%.


Komentari
(0)

29. novembar 2014.

USPEŠNO ODRŽAN SAJAM ETNO HRANE I PIĆE

Privredna komora Beograda nastupila je sa svojim članovima - privrednim subjektima, preduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima na ovogodišnjem 9. Sajmu Etno hrane i pića, koji je održan od 26. do 29. novembra u hali III na Beogradskom sajmu. Sajam predstavlja najveću smotru tradicionalnih proizvoda namenjena tržištu Srbije i jugoistočne Evrope, čime manifestacija čuva ono što Srbiju čini posebnom - tradiciju i kulturni identitet. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije je i ove godine bilo pokrovitelj sajma i stavilo Sajam na listu događaja od prvorazrednog značaja za sprovođenje svoje politike podrške proizvođačima tradicionalnih proizvoda. Zahvaljujući donatorstvu Privredne komore Srbije i Privredne komore Beograda, bili su obezbeđeni posebni uslovi za izlagače koji su nastupali u okviru štandova privrednih komora, zadružnih saveza i lokalnih samouprava, zbog čega je  Beogradski sajam i Savet 9. Međunarodnog sajma Etno hrane i pića dodelio zahvalnice Privrednoj komori Beograda i gospodinu Milivoju Miletiću, predsedniku Privredne komore Beograda.


Komentari
(0)

29. novembar 2014.

PREDSTAVLJEN NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

U organizaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 29. novembra 2014. godine, u Privrednoj komori Srbije predstavljen je Novi Zakon o planiranju i izgradnji. 
Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva i saobraćaja Zorana Mihajlović izjavila je da će Novi Zakon o planiranju i izgradnji koji će početi da se primenjuje nakon očekivanog usvajanja u decembru, značajno  unaprediti privredni ambijent i na taj način doprineti povećanju broja investitora. Ministarka  je dodala da je cilj da se učešće građevinarstva u bruto domaćem proizvodu poveća sa sadašnjih četiri na sedam odsto u 2017. godini. Napomenula je da će se građevinska dozvola dobijati za 28 dana. 
Milivoje Miletić, vršilac dužnosti predsednika Privredne komore Srbije i predsednik Privredne komore Beograda ocenio je da je Zakon o planiranju i izgradnji strateški važan zakon koji će doprineti povećanju privredne aktivnosti, investicija, unapređenju konkurentnosti srpske privrede i otvaranju novih radnih mesta.


Komentari
(0)

28. novembar 2014.

EKONOMSKA SNAGA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SRBIJI ČETIRI PUTA MANJA NEGO U EU

Prosečna ekonomska veličina (snaga) poljoprivrednog gazdinstva u Srbiji iznosi 5.939 evra, porodična poljoprivredna gazdinstva imaju ekonomsku snagu od 4.990 evra, a pravna lica i preduzetnici 204.755 evra, podaci su izneti na promociji studije “Popis poljoprivrede 2012: Struktura poljoprivrednih gazdinstva u Republici Srbiji prema ekonomskoj veličini i tipu proizvodnje”. Studiju je uradio Institut za ekonomiku poljoprivrede, koristeći podatke popisa poljoprivrede, sa ciljem efikasnijeg koncipiranja mera agrarne politike, iniciranja naučnih radova u ovoj oblasti i komparativanih analiza sa poljoprivrednim gazdinstvima u zemljama EU i zemljama okruženja.


Komentari
(0)

28. novembar 2014.

KONSTITUISANA GRUPACIJA ZA MEDICINSKU OPREMU

Na icijativu članova Privredne komore Beograda osnovana je Grupacija za medicinsku opremu u okviru Udruženja industrije sa ciljem zastupanja zajedničkih interesa privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom servisiranjem i uvozom medicinske opreme kao i regulisanjem normativa u ovim oblastima.
Na prvoj konstitutivnoj sednici Grupacije predloženi su članovi i predsednik Odbora grupacije i usvojen je Poslovnik o radu.
Za predednika Grupacije izabran je  dipl.inž.maš. Zoran Bjelica, Medical Supply, Beograd.
Gospodin Bjelica je prisutima predložio plan rada za narednu godinu i dogovoreno je da članovi dostave svoje primedbe i sugestije na planirane teme.
Na sastanku je zaključeno da je problematika složena, ali da će članice moći, organizovano, preko Privredne komore Beogarda, pokretati inicijativu za izmene i dopune zakona ili propisa i na taj način učestvovati u doktrinarnom i normativnom uređenju ove oblasti.


Komentari
(0)

28. novembar 2014.

PODRŠKA PRIVREDNЕ KOMORЕ BEOGRADA I AMABASADЕ  NR KINE U SMANJENJU RIZIKA E-POSLOVANJA

NR KinaPrepoznavši aktuelne potrebe svojih članova koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem, Centar za ekonomske odnose s inostranstvom Privredne komore Beograda organizovao je okrugli sto na temu E-poslovanje s NR Kinom-rizici i mogućnosti.
Sastanku su pored privrednika prisustvovali i predstavnici ambasade NR Kine ekonomski savetnik Džu Lian Ći, izvršni direktor Privredne komore Beograda Svetozar Krstić, sekretar Centra za ekonomske odnose s inostranstvom Sanja Vasić i sekretar Spoljnotrgovinske arbitraže u Privrednoj komori Srbije dr Mirjana Cukavac.


Komentari
(0)

28. novembar 2014.

LISTA NAJVEĆIH IZVOZNIKA U PRVIH DESET MESECI 2014 GODINE

Aviokompanija "Air Serbia" prvi put se pojavila na listi 15 najvećih izvoznika iz Srbije i nalazi se na 13. mestu. Kako je danas objavilo srpsko ministarstvo finansija, nacionalna aviokompanija je u prvih 10 meseci ove godine ostvarila izvoz od 83,3 mil EUR.

Vodeći izvoznik je i dalje kompanija "Fiat automobili Srbija" (FAS) sa izvozom od oko 1,15 milijardi dinara u periodu januar-oktobar.

(Izvor: BETA)


Komentari
(0)

27. novembar 2014.

STRUČNI SKUP: NOVI SISTEM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA (pripreme za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu, u elektronskoj formi)

Novine koje uvodi novi sistem finansijskog izveštavanja odnose se na: obveznike i njihove obaveze, veličinu pravnih lica, primenu regulative u skladu sa snagom i veličinom pravnih lica, vrste i obim finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije, usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje, dostavljanje finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije, javno objavljivanje finansijskih izveštaja i njihovo korišćenje,  sankcije. Ko su obveznici finansijskog izveštavanja? Od finansijskih izveštaja za 2014. novi obveznici su faktoring društva i crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne delatnosti. Šta donosi novo razvrstavanje pravnih lica? Pravna lica se razvrstavaju u skladu sa vrednostima iz evropske direktive (povećane oko 3,5 puta u odnosu na dosadašnje)  na mikro, mala, srednja i velika. Uvodi se nova kategorija - mikro pravna lica gde se sve finansijske institucije smatraju velikim, a preduzetnici mikro pravnim licima.


Komentari
(0)

26. novembar 2014.

EFIKASNIJE ZASTUPANJE ČLANOVA KOMORE I ZAŠTITA NJIHOVIH INTERESA

Na sednici Upravnog odbora i Skupštine usvojen je novi Statut i Pravilnik o organizaciji, oblicima i načinu rada u Privrednoj komori Beograda,  koji će doprineti efikasnijem zastupanju članova i zaštiti njihovih interesa i snažnijem uticaju na kreiranje i unapređenje privrednog ambijenta.
Predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić je istakao da je neophodna modernizacija poslovnih servisa i usluga i intenzivna saradnja sa institucijama države i grada Beograda, a sve u cilju  zastupanja interesa i poboljšanja poslovanja članova Komore. Predsednik Miletić je naglasio da je od izuzetnog značaja kompatibilnost organizovanja i delovanja sa komorskim sistemom Srbije, kako bi efikasnost u pružanju usluga privredi proizvela uspešnost u njenom poslovnom procesu. U cilju podizanja konkurentnosti privrede, Komora kao prirodni integrativni faktor privrede i nauke još više će doprinositi naučnom i tehnološkom  razvoju, transferu tehnologija i inovacionim sistemima, rekao je predsednik Miletić.
Na sednici je usvojen Izveštaj o radu za 2014. godinu, Finansijski plan i Plan rada Privredne komore Beograda za 2015. godinu, u kojima je poseban akcenat stavljen na snažnu podršku i veliki broj aktivnosti po potrebama i zahtevima članova Komore.


Komentari
(0)

25. novembar 2014.

PROMOCIJA PROJEKTA "PODRŠKA RAZVOJU MALIH I SREDNJIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA U SRBIJI" KOJI SPROVODI EBRD SMALL BUSINESS SUPPORT

U Privrednoj komori Beograda, u saradnji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd i Privredne komore Beograda, održana  je prezentacija projekta "Podrška razvoju malih i srednjih privrednih društava u Srbiji".  Projekat je finansiran od strane Evropske unije, koji  sprovodi Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) Small Business Support tim. Program traje do kraja 2016. godine. Tokom prezentacije predstavljene su mogućnosti podrške EBRD SBS programa, kroz obezbeđivanje konsultanstkih usluga za inovativno i održivo poslovanje (potrebne tehnike, veštine i know-how) namenjenih korisnicima iz sektora malih i srednjih privrednih društava, kao i mogućnosti za konsultante, uključivanjem u postojeću EBRD SBS bazu  konsultanata.
Ukoliko ste kao korisnik ili kao konsultant zainteresovani za predstavljeni EBRD Small Business Support program (EBRD SBS), potrebno je popuniti prijavni formular, kao inicijalni  korak u procesu uspešne komunikacije, zatim selekcije korisnika i dalje realizacije podrške kroz EBRD SBS program.


Komentari
(0)

25. novembar 2014.

PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U URBANO-SAOBRAĆAJNOM RAZVOJU

U Privrednoj komori Beograda je u organizaciji Udruženja saobraćaja i telekomunikacija održan stručno-privredni  skup  na temu  "Primena informacionih tehnologija u urbano-saobraćajnom razvoju".
Urbanistički razvoj i funkcionisanje gradova i opština  značajno da se unapređuju primenom informacionih tehnologija.
Dr Šandor Šereš iz Osla u Norveškoj prezentovao je pristup inovativnih tehnologija i tzv. image algebra, kao  i na koji način rešavati probleme koji iziskuju puno sredstava putem informacionih tehnologija.
Mr Miodrag Ferenček istakao je da napredak i uređenje grada nije moguće bez planiranja i informacionih tehnologija.


Komentari
(0)

25. novembar 2014. 

KONFERENCIJA "SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA"

Finansijsko restrukturiranjePredstavnici Udruženja finansijskih organizacija Privredne komore Beograda, prisustvovali su konferenciji „Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava“, koja je održana u Privrednoj komori Srbije. Ministar privrede, Željko Sertić je u uvodnom obraćanju na Konferenciji o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, izjavio da je samo 30 zahteva za sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava malo u odnosu na mogućnosti koje takav model konsolidacije pruža. Polovina zahteva je do sada rešena i formirana je radna grupa koja će predložiti izmene zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju. Sertić je ocenio projekat u kome je učestvovala PKS kao izuzetno važan i da je neophodno posvetiti posebnu pažnju malim i mikro preduzećima.
Milivoje Miletić, v.d. predsednika Privredne komore Srbije, rekao je da je glavna razlika između UPPR-a i sporazumnog finansijskog restrukturiranja u tome što je drugi model kratak, efikasan i pouzdan način za rešavanje dužničko-poverilačkih odnosa, a troškovi su pri tome minimalni. Miletić je naglasio da postupak sporazumnog finansijskog restrukturiranja treba što više afirmisati i primenjivati. Cilj je sporove između dužnika i poverilaca što manje rešavati u sudovima a što više medijacijom.


Komentari
(0)

24. novembar 2014.

"PROJEKAT TOPLOVOD OBRENOVAC-BEOGRAD" DUGOROČNA ENERGETSKA STABILNOST

U Privrednoj komori  Beograda održan je stručni skup na kome se govorilo o jednom od najznačajnijih projekata za grad Beograd i beogradsku privredu, "Toplovod Obrenovac-Beograd".
Intezivna saradnja Grada, javnih privrednih društava i Privredne komore Beograda ubrzava proces realizacije brojnih projekata, koji predstavljaju veliku šansu za pokretanje domaće privrede. O značaju "Projekta toplovod Obrenovac-Beograd" i koliko on može da unapredi privredni ambijent, govorili su gradski sekretar za energetiku, Marko Stojanović, predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić, profesori Mašinskog fakulteta i predstavnici Beogradskih elektarana. Oni su se složili da ovaj Projekat predstavlja jedan od najisplativijih investicionih ulaganja u Srbiji u ovom trenutku, i da je višestruko koristan za Beograd, Beogradske elektrane, TENT, EPS.
U smislu pokretanja domaće privrede "Projekat toplovod Obrenovac-Beograd" značajan je u segmentu elektromašinogradnje, a obezbeđuje dugoročnu energetsku stabilnost Srbije i oslobađa količine gasa za korišćenje u druge svrhe , za kogenerativna postrojenja, industriju, privredu.
Na sastanku je istaknuto da je Projekat opravdan i sa aspekta zaštite čovekove okoline i energetske efikasnosti.


Komentari
(0)

24. novembar 2014. 

ODRŽANA ZAJEDNIČKA SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA ZA TURIZAM PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Novi zakon o zaštiti potrošača treba da ojača institucionalni okvir zaštite potrošača, osnaži potrošački pokret, unapredi vansudsko rešavanje sporova i nacionalne norme uskladi sa direktivama EU, istaknuto je u Privrednoj komori Srbije, na zajedničkoj sednici Odbora Udruženja za turizam Privredne komora Srbije i Privredne komore Beograda.
Nevena Praizović iz Sektora za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija predstavila je novi Zakon o zaštiti potrošača istakavši da je cilj da se predstavnici privrede, članovi komora, upoznaju sa novinama koje donosi taj pravni akt, kako bi mogli efikasno da ga primenjuju u praksi.


Komentari
(0)

24. novembar 2014.

ŽIVOTNA SREDINA I KLIMATSKE PROMENE - ZAVRŠEN BILATERALNI SKRINING ZA POGLAVLjE 27

Pregovaračka grupa Republike Srbije za poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene) predstavila je u Briselu, u periodu od 17-21. novembra  2014. godine stanje životne sredine u Republici Srbiji. Prikazano je stanje u oblastima: horizontalno zakonodavtsvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, zaštita prirode, buka, klimatske promene, industrijsko zagađenje, hemikalije, civilna zaštita i zaštita voda. Takođe predstavljeni su načelni planovi u pogledu postizanja pune transpozicije, koraci u daljoj implementaciji, kao i mere jačanja kapaciteta i pripreme planskih dokumenata.


Komentari
(0)

24. novembar 2014.

PROGNOZE MMF-A

MMF predviđa da će bruto društveni proizvod Srbije ove godine biti manji, delom zbog poplava, delom zbog pada tražnje i lošeg poslovanja preduzeća. Od kraja 2013. inflacija je ispod planirane, stopa nezaposlenosti iznad 17 odsto je ozbiljan problem, a očekuje se i rast budžetskog deficita na osam odsto BDP-a kao i rast javnog duga na 68 odsto. Novi ekonomski program vlade podrazumeva strukturne reforme i ambicioznu fiskalnu konsolidaciju. Cilj je da se zaustavi rast javnog duga koji bi trebalo da počne da opada od 2017 godine.     


Komentari
(0)