Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


10. februar 2017.

PISMO PREDSEDNIKA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE MARKA ČADEŽA PRIVREDNICIMA

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež uputio je pismo privrednicima u kojem su predstavljene prednosti novog načina komorskog organizovanja i usluge asocijacije privrede, u nastojanju da bude pouzdan i koristan partner privredi 

Izvor: PKS


Komentari
(0)

9. februar 2017.

VODITE RAČUNA U KOMUNIKACIJI SA AGENCIJAMA!

Budući da su se Ministarstvu obratili privrednici za pomoć u rešavanju problema koji su nastali prilikom komunikacije sa određenim agencijama koje nude usluge informisanja i posredovanja do tendera i programa Evropske unije i Vlade Republike Srbije (VRS), Ministarstvo privrede obaveštava privrednike o sledećem:

Pre svega, važno je da podsetimo sve privrednike i javnost da su sve informacije o otvorenim programima VRS dostupni na sajtu Ministarstva privrede, Godine preduzetništva, regionalnih razvojnih agencija, Privredne komore Srbije, a o programima EU na sajtu Delegacije Evropske unije u Beogradu i sajtu Evropske komisije.
Takođe, niti Ministarstvo privrede niti Delegacija Evropske unije ne prihvata nikakve preporuke za dobijanje određenih sredstava, niti iko može da „skrati put“ do istih.
Privrednici koji su se obratili Ministarstvu privrede, požalili su se na najviše na način poslovanja određenih agencija. Tačnije, da su agencije smatrale usmenu saglasnost ili zainteresovanost datu preko telefona dovoljnu da se privrednik obavezao na određene usluge i određenu pretplatu, pa u krajnjem slučaju ukoliko ne plate račun, mogućnost i za tužbu.
S tim u vezi, Ministarstvo apeluje na sve potencijalne korisnike da vode računa pri komunikaciji sa sličnim agencijama, jasno i nedvosmisleno izjašnjavajući svoj stav da li pristaju na takav vid usluge ili ne, kao i da zahtevaju da im se objasni proces plaćanja.
Ministarstvo je održalo sastanak sa pojedinim agencijama, apelujući i na njih da usklade svoj način poslovanja i komunikacije u skladu sa žalbama privrednika, kako do njih ne bi došlo.
Izvor: Ministarstvo privrede

Komentari
(0)

6. februar 2017.

OD JESENI U ŠKOLAMA PRIMENA DUALNOG OBRAZOVANJA

Iz eksperimentalne faze taj vid edukacije prelazi u redovan obrazovni sistem, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS. Dualno obrazovanje znači suštinsku i stratešku promenu Srbije, i nema dugoročnog privrednog rasta bez reforme obrazovanja, istakao je premijer Aleksandar Vučić na konferenciji u PKS.
Dualno obrazovanje iz eksperimentalne faze prelazi u redovan sistem obrazovanja i već na jesen, od nove školske godine, trebalo bi da počne primena u srpskom školstvu, rekao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije na otvaranju skupa  „Dualno obrazovanje u funkciji efikasnijeg tržišta rada“. Uspostavljanje novog regulatornog okvira sledeći je korak i preduslov za to, istakao je Čadež i dodao da Radna grupa Ministarstva prosvete, u kojoj aktivno učestvuje i  Privredna komora Srbije, intenzivno radi na finalnom uobličavaju nacrta Zakona o dualnom obrazovanju.

Premijer Aleksandar Vučić poručio je na konferenciji u PKS da dualno obrazovanje znači suštinsku, dubinsku i stratešku promenu Srbije, našeg načina razmišljanja i naše budućnosti. Ističe da je reforma obrazovanja preduslov dugoročnog i stabilnog privrednog rasta. Srbija će, kako je rekao, u naredne tri godine imati rast od 3,5 do četiri odsto, ali to neće biti održivo ukoliko  se ne reformiše obrazovanje. Premijer je najavio da će se više novca ulagati u inovativne tehnologije, nauku, digitalizaciju.   Naveo je pozitivan primer Švajcarske, koja je velika podrška Srbiji na uvođenju dualnog sistema obrazovanja. Konfederacija ima jedan od najrazvijenijih i najuspešnijih modela dualnog sistema i minimalnu nezaposlenost mladih. Švajcarska svake godine ulaže 20 milijardi evra samo u istraživanja.


Komentari
(0)

6. februar 2017.

KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji Grada Beograda.

Zahtev se podnosi Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br.1/XVII, kao nadležnom organu.

Obrasci zahteva, informator, propisi i obrasci izjava od značaja za postupak kategorizacije i dalji rad kategorisanih objekata možete preuzeti  ovde


Komentari
(0)

2. februar 2017.

PROGLAŠENI POBEDNICI AKCIJE „NAJBOLJE IZ SRBIJE 2016“

Privredna komora Srbije i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dodelili su večeras priznanja najuspešnijim domaćim robnim i korporativnim brendovima na završnoj ceremoniji akcije „Najbolje iz Srbije 2016“. Na svečanosti u Novom Sadu nagrade su uručene predstavnicima 22 domaće kompanije u 25 kategorija.
„Menjajući sebe, menjali smo i akciju Nabolje iz Srbije. U akciju smo ugradili i spojili tradiciju jednog od najprestižnijih nacionalnih priznanja sa savremenim kretanjima u poslovanju i na tržištu, znanje i objektivnost naučno zasnovane metodologije sa modernim trendovima i atraktivnošću, tržišno finansijske pokazatelje sa stavovima potrošača, stručne javnosti, poslovnih partnera i žirija”, rekao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. Vrednostima koje prave, pojedinačni brendovi daju snagu nacionalnom brendu, stvarajući sliku o novoj Srbiji kao zemlji uspešnih priča – koja postaje sve privlačnija svetu - i političarima i investitorima i kupcima i turistima, naglasio je predsednik PKS.


Komentari
(0)

27. januar 2017.

ČADEŽ: PRIVREDA JE NAŠ POSLODAVAC

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije najavio je inicijativu komore da se u svetu priznaju domaći sertifikati i atesti. Komora je jača od svakog od nas pojedinačno i njena preporuka otvara vrata poslovanju, rekao je Božo Janković, vlasnik kompanije „Enterijer Janković“.
Marko Čadež predsednik Privredne komore Srbije, najavio je danas u Novom Sadu, gde je posetio kompaniju „Enterijer Janković“ da će se komora u saradnji sa nadležnim institucijama angažovati da srpski atesti i sertifikati budu priznati u Evropskoj uniji i drugim zemljama razvijene ekonomije, što će izvoznoj privredi pojednostaviti poslovanje i smanjiti troškove.


Komentari
(0)

24. januar 2017.

  IZVEŠTAJ O RADU SEKTORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2016. GODINU

Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u skladu sa nadležnostima u vršenju inspekcijskog nadzora u sprovođenju propisa iz oblasti zaštite životne sredine, održivom korišćenju ribljeg fonda i zaštiti od jonizujućih zračenja sačinio je Izveštaj o radu za 2016. godinu.

Ostvareni rezulatati prikazani u Izveštaju o radu Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine za 2016. godinu nedvosmisleno ukazuju da je osvojena još jedna stepenica na putu izgradnje efikasnog sistema sprovođenja mera zaštite životne sredine, jačanju svesti za očuvanje životne sredine, kao i implemetaciji pravnih tekovina EU.
Sve detaljne informacije možete naći na sajtu Ministarstava poljoprivrede i zaštite životne sredine.


Komentari
(0)

24. januar 2017.

KONGRES PREDUZETNICA JUGOISTOČNE EVROPE U ZAGREBU

Glavni grad Hrvatske biće domaćin skupa koji će 8. marta 2017. okupiti oko 800 preduzetnica iz regiona. PKS je podržala organizaciju ovog najvećeg okupljanja poslovnih žena Jugoistočne Evrope i pozvala preduzetnice iz Srbije da učestvuju u radu kongresa. Cilj je regionalno povezivanje žena u biznisu i podrška jednom od najvažnijih pokretača ekonomskog razvoja.
Promocija i unapređenje ženskog preduzetništva jedna je od glavnih aktivnosti Privredne komore Srbije, rekla je  Branislava Simanić, sekretar Zajednice preduzetnika PKS na konferenciji za novinare povodom Kongresa preduzetnica Jugoistočne Evrope. Simanić je pozvala preduzetnice iz Srbije da učestvuju na ovom najvećem okupljanju poslovnih žena u Zagrebu, kako bi razmenile iskustvo u poslovanju sa koleginicama iz regiona, uspostavile poslovne kontakte i unapredile mrežu preduzetnica.


Komentari
(0)