Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


27. februar 2015.

DELEGACIJA KINESKE PROVENCIJE HEBEI U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Privredni deo 12-člane delegacije kinske provicije Hebei u kojoj se nalaze i bankari i predstavnici lokalne samouprave razgovarala je danas u Privrednoj komori Beograda sa predsednikom  Komore, Milivojem Miletićem, predstavnicima Grada Beograda i privrednicima.

Na početku razgovora  Miletić je ocenio da je učešće privrednika na nedavnom Samitu Kine i 16 centralnoevropskih zemalja u Beogradu otvorilo nove mogućnosti za razvoj saradnje dve zemlje i podsetio da je kineski premijer Lićang postao počasni građanin Beograda.

Široke su mogućnosti saradnje sa Kinom, a  naša privreda je zaineresovana za više oblike saradnje i organizovanje zajedničke proizvodnje u Srbiji zbog čega je važno i prisustvo kineskih banaka, rekao je Miletić. 


Komentari
(0)

27. februar 2015.

PREZENTACIJA BIZNIS PORTALA "POSLOVANJE"

Predstavnici Udruženja finansijskih organizacija Privredne komore Beograda prisustvovali su prezentaciji portala za mala i srednja preduzeća www.poslovanje.rs u Privrednoj komori Srbije. Portal je rezultat saradnje između Privredne komore Srbije i USAID projekta za bolje uslove poslovanja.


Komentari
(0)

26. februar 2015.

OSNOVANA GRUPACIJA PROIZVOĐAČA PEKARSKIH PROIZODA

U Privrednoj komori Beograda, 26. februara 2015. godine u zajedničkoj organizaciji Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije i Zajednice opštih udruženja preduzetnika održana je konstitutivna sednica Grupacije proizvođača pekarkih proizvoda.

Predložen je plan rada i usvojeni su osnovni zadaci Grupacije. U tom smislu predloženo je da Grupacija inicira, podstiče, pomaže i kordinira aktivnosti na ostvarivanju što povoljnijih uslova za razvoj i rad proizvođača pekarskih proizvoda kao i da radi na zastupanju interesa članova kod nadležnih organa.
Definisano je da će sledeća sednica biti održana u martu na kojoj će se izabrati rukovodstvo Grupacije.


Komentari
(0)

26. februar 2015.

KLJUČNI INDIKATORI PERFORMANSI (KEY PERFORMANCE INDICATORS – KPIS) I BALANSIRANA MERILA PERFORMANSI (BALANCED SCORECARD – BSC) ZA OSTVARENJE POSLOVNE IZVRSNOSTI I VRHUNSKIH POSLOVNIH REZULTATA

U cilju upoznavanja članova  i šire stručne javnosti sa vodećim konceptima strategijskog menadžmenta, Privredna komora Beograda organizovala je seminar na temu: Ključni indikatori performansi (key performance indicators – kpis) i balansirana merila performansi (balanced scorecard – bsc) za ostvarenje poslovne izvrsnosti i vrhunskih poslovnih rezultata

Cilj seminara bio je da se edukuju menadžeri o značaju i primeni ključnih indikatora performansi (Key Performance Indicators – KPIs) za ostvarenje misije, vizije i strategijskih ciljeva moderne organizacije. Uvođenje ključnih indikatora performansi i balansiranih merila performansi (Balanced Scorecard – BSC) u savremenu organizaciju. Razumevanje i prihvatanje BSC-a kao vodećeg koncepta strategijskog menadžmenta i lidera inovacionog razvoja najboljih svetskih kompanija. Upoznavanje sa prikazima praktične upotrebe softvera za BSC i KPIs na konkretnim primerima u praksi. Analiza softvera za Balanced Scorecard – BSC i njihova praktična primena.

Predavač: dr Bojan Kostandinović, dipl. inž. maš, doktor ekonomskih nauka iz oblasti strategijskog menadžmenta, magistar tehničkih nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva


Komentari
(0)

26. februar 2015.

OKRUGLI STO: "PREDSTAVLJANJE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA"

U cilju informisanja privrednika i bankara o novim zakonskim propisima i blagovremene pripreme za primenu zakona u praksi, predstavnici Narodne banke Srbije predstavili su u Privrednoj komori Beograda Zakon o platnim uslugama, koji je  usvojen 18. decembra 2014. godine, a primenjivaće se od 1.oktobra 2015. godine.  

Prezentacija NBS-Zakon o platnim uslugama


Komentari
(0)

26. februar 2015.

INTERNTET U FUNKCIJI UNAPREĐENJA POGREBNIH USLUGA

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti održana je prezentacija upotrebe jednostavne web aplikacije u istraživanju i mapiranju grobalja, kao alata za efikasnije pružanje ove komunalne usluge. Prisutnim predstavnicima javnih komunalnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave je demonstrirano na koji način se mogu automatizovati i unaprediti pogrebne usluge i značajno povećati prihodi. Vlado Čučković (groblje.rs) je najavio integraciju novih funkcionalnosti, pre svega namenjenih dijaspori, koja će dobiti mogućnost online evidencije i plaćanja bez fizičkog dolaska u Srbiju, što će biti demonstrirano na radionici 23. aprila 2015. godine u Privrednoj komori Beograda.


Komentari
(0)

25. februar 2015.

PREZENTACIJA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI KAO PODSTICAJ RAZVOJU GRAĐEVINARSTVA U SRBIJI

Od 1. januara 2016. elektronske građevinske dozvole
Povodom početka primene jednog od najvažnijih reformskih dokumenata, Zakona o planiranju i izgradnji Privredna komora Beograda organizovala je prezentaciju novina koji ovaj zakon donosi u praksi.
Izvršni direktor Privredne komore Beograda, Svetozar Krstić, ocenio je da je Zakon o planiranju i izgradnji strateški važan za privredu Srbije, jer bitno doprinosi uređenje ambijenta poslovanja i otvara prostor za investicije. Ovaj Zakon doneće preokret u građevinarstvu i infrastrukturi Srbije, rekao je Krstić.
Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Damnjanović kazala je da novi Zakon o planiranju i izgradnji stupa na snagu 1. marta ove godine i da će se od tog datuma ili tačnije od ponedeljka 2. marta obavezno primenjivati objedinjena procedura izdavanja građevinskih dozvola.


Komentari
(0)

25. februar 2015.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020


U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je 24. i 25. februara 2015. godine nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2015-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020. 

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza. 


Komentari
(0)

25. februar 2015.

SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA GRAĐEVINARSTVA I KOMUNALNE DELATNOSTI

Na sednici Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda, održanoj 25. februara 2015. godine, pored statutarnih pitanja, razmatrana je aktuelna situacija u sektoru građevinarstva i komunalne delatnosti, članovi Odbora  informisani su o mogućnostima učešća u B2B susretima sa delegacijom iz Rostova (4.-6.3.2015.) u Beopgradu, u delegaciji za posetu "Sajmu prozora, stakala i vrata, Istanbul 2015." (11.-14.3.2015.), o predstojećim tenderima Direkcije za planiranje i izgradnju grada Beograda i dr. U okviru tematskog dela sednice razmatrane su novine koje donosi Zakon o planiranju i izgradnji, koji je usvojen 17. decembra 2014. godine, a čija primena počinje  1. marta 2015. godine.
Članovi Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti izrazili su potrebu detaljnijeg razmatranja pojedinih novodonetih Pravilnika i Uredbi vezanih za ovaj Zakon, a koje se odnose na: obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu u odnosu na treća lica, pojačan rad grđevinske inspekcije, jedinstvo nepokretnosti, doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta, uvođenje centralnog registra planskih dokumenata i dr.


Komentari
(0)

25. februar 2015.

REALIZOVAN SEMINAR PROCENA RIZIKA U POSLOVNOJ ORGANIZACIJI

Privredna komora Beograda u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti, 25.februara 2015.godine realizovala je edukaciju posvećenu temi Proceni rizika u poslovnoj organizaciji.
Cilj seminara bio je usavršavanje lica angažovanih na poslovima bezbednosti različitih poslovnih organizacija, angažovanih na izradi procene rizika i ostalih planskih dokumenata.

Realizacijom seminara izvršena je teorijsko komparativna analiza međunarodnih standarda i nacionalnih propisa koji pokrivaju  oblast procene i upravljanja rizika u poslovnim organizacijama i u odnosu na to urađena je praktična interaktivna radionica u cilju sagledavanja načina i mogućnosti primene istih  u radu menadžera bezbednosti u svojim poslovnim organizacijama.


Komentari
(0)

25. februar 2015.

JAVNI DUG SRBIJE 72,3% BDP-A

Javni dug Srbije krajem januara ove godine povećan je za oko 457 mil EUR u odnosu na prethodni mesec, tako da iznosi oko 23,2 mlrd EUR, ili 72,3% BDP-a, objavilo je  Ministarstvo finansija Srbije. Na dan 31. decembra 2014. godine javni dug iznosio je oko 22,7 mlrd EUR, ili 70,9% BDP-a.


Komentari
(0)

24. februar 2015.

PREZENTACIJA: "SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE  PRIVREDNIH DRUŠTAVA"

Imajući u vidu teškoće u poslovanju privrednih subjekata, rast docnje i visinu loših plasmana u bankarskom sektoru,  u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija, a u saradnji sa  Centrom za usluge i posredovanje  Privredne komore Srbije, predstavljen je zakonodavni okvir, proces i način realizacije sporazumnog finansijskog restrukturiranja  privrednih društava,  kao jedan od modela za rešavanje dužničko-poverilačkih odnosa u oblasti korporativnih dugova. Prezentacija je održana u cilju informisanja privrednika o procesu i prednostima ovog modela, u kojem je Privredna komora Srbije  zakonom određeni posrednik odnosno medijator. U radu skupa učestvovali su predstavnici privrednih društava, bankarskog sektora, instituta i druguih privrednih subjekata.


Komentari
(0)

24. februar 2015.

ODRŽANA PRVA PMI PRIPREMNA RADIONICA

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti i PMI ogranak Srbija, održana je prva pripremna radionica za polaganje ispita za sticanje PMP i CAPM sertifikata. Radionica je organizovana u 10 sesija koje pokrivaju 10 oblasti znanja potrebnih za sticanje ovih prestižnih sertifikata. Radionice su u potpunosti vođene od strane PMP sertifikovanih članova Udruženja PMI, a prva je obrađivala temu "Integration management".

PMI ogranak Srbija je neprofitna, profesionalna organizacija projektnih menadžera čiji je cilj promovisanje i unapređenje profesije projektnog menadžmenta u Srbiji i regionu, a broji preko 290 članova, od kojih više od 150 poseduje neke od PMI sertifikata. više info


Komentari
(0)

21. februar 2015.

"TRANSFERNE CENE"

Usled velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja, Privredne komore Beograda - Centra za edukaciju i Udruženja trgovine i usluga,  organizovala je stručni skup na temu: „Transferne cene“ sa ciljem da se učesnici upoznaju sa novim načinom utvrđivanja transfernih cena, novim načinom iskazivanja transfernih cena u poreskom bilansu, izveštaj koji se prvi put dostavlja uz poreski bilans.

Transakcije između povezanih pravnih lica dramatično su se povećale u poslednjih 20 godina što postavlja sve složenije zahteve i poslove za oporezivanje kako poreskim obveznicima, tako i nadležnim poreskim organima. Svedoci smo činjenice da transferne cene poslednjih par godina sve više zaokupljaju pažnju poreskih inspektora, a za očekivati je da će u narednom periodu biti u žiži kontrola poreza na dobit izjavio je predavač dr Milan Negovanović, iz Privrednog savetnika.


Komentari
(0)

20. februar 2015.

SEVERNO-GRČKA ASOCIJACIJA PRIVREDNIKA


U Privrednoj komori Beograda  je, 20. februara 2015. godine,  održan sastanak sa predstavnicima severno-grčkih asocijacija privrednika. Tom prilikom potpisan  je osnivački akt o formiranju Grčko-srpske preduzetničke, industrijsko-privredne i turističke komore, čije sedište će biti u Solunu. Svrha osnivanja Komore je pružanje  profesinalne pomoći privrednicima kao i promovisanje saradnje sa drugim privrednim komorama, posebno sa Trgovinskom i industrijskom komorom Soluna.


Komentari
(0)

20. februar 2015.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA NA 37. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA 

Miletić: Komora Beograda će  inicirati  regionalnu saradnju u turizmu

Privredna komora Beograda će inicirati razvoj zajedničkih turističkih aranžmana i projekata u turizmu, najavio je predsednik  Komore, Milivoje Miletić. Na koktelu koji je Privredna komora Beograda organizovala za privrednike i turističke poslenike iz zemlje i inostranstva,  odmah posle svečanog otvaranja 37. Međunraodnog sajma turizma koji se na Beogradskom sajmu održava od 19. do 22. februara, Miletić je rekao da je ceo region zainteresovan za ovu vrstu saradnje.


Komentari
(0)

20. februar 2015.

ODRŽAN STRUČNO-POSLOVNI  SKUP

U Privrednoj komori Beograda, 20. februara 2015. godine, u zajedničkoj organizaciji Udruženja saobraćaja i telekomunikacija, Zajednice opštih udruženja preduzetnika i AMSS – Centra za motorna vozila održan je sručnо-privredni skup na kojem su prezentovane najsavremenije akreditovane labaratorije specijalizovane za različita istraživanja.

Centar za motorna vozila predstavio je akreditovanu labaratoriju koja u okviru seta usluga vrši ispitivanje i kontrolu vozila namenjenih prevozu lakokvarljivih namirnica u skladu sa ATP sporazumom.

U nastavku sastanka predstavljene su labaratorije za kontrolu uvoza polovnih vozila i pogon na alternativna vozila, kao i labaratorija za pregled i overavanje taksimetara.


Komentari
(0)

20. februar 2015.

ODRŽAN SEMINAR“UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, TENDERI I UGOVORI U GRAĐEVINARSTVU”


U Privrednoj komori Beograda, 19. i 20. februara 2015. godine, održan seminar  “UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, TENDERI I UGOVORI U GRAĐEVINARSTVU”.  Širok spisak aktuelnih tema iz građevinske industrije obuhvatile su teorijsku i praktičnu analizu metoda i tehnika u upravljanju projektima korišćenjem softverskog paketa MS Project .

Na seminaru je bilo reči o tenderskim procedurama sa osvrtom na upustva ponuđača, opšte i posebne uslove ugovora, kvalifikacione  kriterijume, kao i specifičnosti pojedinih ugovora i potrebne finansiske garancije. Uz veliki broj primera, predavač, dr Darko Plamenac je  iz skorašnje građevinske prakse kod nas i u okruženju govorio  o rizicima investitora i izvođača, o procedurama i neophodnim obrascima, projektnoj dokumentaciji i garantnim rokovima. Seminar je zaokružen analizom važnosti pravilnog upravljanja u oblasti klejmova, sporova i arbitraža. 


Komentari
(0)

20. februar 2015.

POČELA PUNA PRIMENA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJIOd srede 18.2.2015. godine počela je puna primena Zakona o planiranju i izgradnji, koji predviđa donošenje građevinskih dozvola za manje od mesec dana na jednom šalteru, s obzirom na to da je doneto svih 28 podzakonskih akata neophodnih za njegovo sprovođenje.

Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je tim povodom na konferenciji u Vladi Srbije, da je ipak gradovima i opštinama u Srbiji ostavljeno da najkasnije do 1. marta uvedu predviđenu objedinjenu proceduru izdavanja građevinskih dozvola.

Izvor: Tanjug


Komentari
(0)

20. februar 2015.

MINISTARSTVO FINANSIJA: ZAKON O RAČUNOVODSTVU U NAJBOLJEM INTERESU PREDUZEĆA I GRAĐANA

Zakon o računovodstvu( Sl.glasnik RS broj62/13) kao i podzakonska akta doneta za njegovo sprovođenje neće biti ukinuti, niti će njihova primena biti odložena, već će se odredbe ovog zakona i podzakonskih akata, a počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu, primenjivati u potpunosti u najboljem interesu Srbije i svih njenih građana, saopštilo je danas Ministarstvo finansija. Rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre (APR) je 30. Jun a rok za predaju izveštaja za statističke i druge potrebe je, izuzetno, u ovoj godini 31. mart (redovni je kraj februara), a taj je rok produžen na bazi objektivnih okolnosti i na inicijativu Privredne komore Srbije.


Komentari
(0)

19. februar 2015.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015

U Privrednoj komori Beograda je, 19. februara 2015, održana jednodnevna EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015. GODINI»
Info sesijom je rukovodio tim eksperata, koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne incijative,  da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2015-2020. su prezentovani u Privrednoj komori Beograda i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Beograda i Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije. 


Komentari
(0)

19. februar 2015.

INFO SESIJA - SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA -MENJAČKI POSLOVI-

U cilju informisanja menjača o planiranim izmenama zakonske regulative i obezbeđenja adekvatnog postupanja u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija, a u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i Udruženjem menjača Srbije u Privrednoj komori Beograda, održana je Info sesija:"Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma - menjački poslovi"


Komentari
(0)

19. februar 2015.

NBS: MEĐUGODIŠNJA INFLACIJA U JANUARU BLIZU NULE

Inflacija u Srbiji iznosila je prošle godine 1,7 odsto a međugodišnji rast potrošačkih cena u januaru 2015. biće blizu nule, što bi bio istorijski minimum, ali se očekuje da će sredinom godine doći u granice cilja od cetiri plus/minus 1,5 odsto, saopšteno je  u Narodnoj banci Srbije .  Viceguverner NBS Veselin Pješčić rekao je, na predstavljanju Izveštaja o inflaciji za februar 2015. godine, da je niska inflacija od 1,7 odsto u prošloj godini posledica snažnog pada cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, pada cene nafte na svetskom tržištu, i neočekivano niskog rasta regulisanih cena.


Komentari
(0)

19. februar 2015.

PAD BDP 1,8 ODSTO

Bruto domaći proizvod je u 2014. godini zabeležio pad od 1,8 odsto, a u ovoj godini pad će iznositi 0,5 odsto, saopštila je  Narodna banka Srbije. Izvršni odbor NBS je odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od osam odsto, rekao je novinarima generalni direktor Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku NBS Branko Hinić. On je izjavio da je krajem prošle godine stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosila 16,8 odsto. Prema Hinićevim rečima, krediti u švajcarskim francima predstavljaju tri odsto bruto društvenog proizvoda, što je, kako je naglasio, znatno manje u odnosu na osam odsto u Poljskoj i sedam odsto u Hrvatskoj.


Komentari
(0)

18. februar 2015.

SAVETOVANJE POLJOPRIVREDNIKA OPŠTINE ZEMUN

U nastavku intezivnije saradnje Privredne komore Beograda sa Gradom i gradskim opštinama,  Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije i Zadružni savez Beograda su u saradnji sa Sekretarijatom za privredu grada Beograda-Uprava za poljoprivredu i opštinom Zemun organizovali edukativno–stručno Savetovanje poljoprivrednika opštine  Zemun. Sekretarka za privredu Tijana Maljković je istakla da je taj sekretarijat, koji je nadležan i za poljoprivredu, za ovu godinu opredelio subvencije za navodnjavanje, za nabavku plastenika, za obuku medara i organsku proizvodnju, kao i za opremu za proizvodnju meda.


Komentari
(0)

13. februar 2015.

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH I DRUGIH IZVEŠTAJA I DOKUMENTACIJE ZA 2014. GODINU


Zbog iskazane potrebe privrede i izuzetnog značaja i aktuelnosti teme, Privredna komora Beograda je po četvrti put organizovala stručni skup na temu: Dostavljanje finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije za 2014. godinu. Teme stručnog skupa koje nam je Ružica Stamenković, iz Agenciji za privredne registre, prezentovala su:

  • Obim finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije i rokovi za njihovo dostavljanje;
  • Naknade za obradu i objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije;
  • Potpisivanje finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije;
  • Izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa; 
  • Dostavljanje i obrada  finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije;
  • Javno objavljivanje  i zamena finansijskih izveštaja i dokumentacije;
  • Evidencija obveznika i poseban informacioni sistem Agencije za privredne registre

Učesnici su imali priliku da kroz interaktivnu komunikaciju dobiju sve važne informacije i na zadovoljstvo svih učesnika skup i organizacija ocenjen najvišom ocenom.


Komentari
(0)

13. februar 2015.

KINESKI BANKARI ZAINTERESOVANI ZA INVESTICIJE I OTVARANJE FILIJALE U SRBIJI

Predstavnici Bank of China iz Mađarske koja je imenovana za regionalni centar CIE i pokriva 13 zemalja, uključujući i Srbiju, bili su gosti Privredne komore Beograda.

Tom prilikom Zhao Yi, izvršni direktor Kineske banke je istakao da je Bank of China najveća kineska državna banka, koje je pre reformi bankarskog sistema u Kini bila jedina banka koja se bavila međunarodnim bankarskim poslovima i da je visoku reputaciju zadržala do danas. Posle reformi bankarskog sistema od 2012.godine, osnovna međunarodna delatnost ekspozitura banke je komercijalno bankarstvo, uključujući i korporativno i investiciono bankarstvo. Gospodin Zhao Yi je izrazio spremnost i želju za otvaranjem filijale u Beogradu, za širenjem aktivnosti u Srbiji i pružanjem finansijske pomoći lokalnim kompanijama u cilju pospešivanja bilateralnih ekonomskih i trgovinskih odnosa dveju zemalja.


Komentari
(0)

12. februar 2015.

POZIV PREDUZEĆIMA ZA UČEŠĆE U JAVNIM NABAVKAMA

Privredna komora Beograda u okviru dogovorene saradnje sa Gradom  Beogradom organizuje seriju skupova na kojima će privrednici moći bliže da se upoznaju sa planiranim poslovima u gradu.

Na prvom u nizu ovih sastanaka predstavljen je Plan javnih nabavki Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju u 2015. Na kome su predsednik Privredne komore Beograda Milivoje Miletić i gradski menadžer Goran Vesić pozvali preduzeća i preduzenike da u najvećem broju učestvuju na 400 tendera  za ove poslove vredne 7,5 milijardi dinara.

Vesić je rekao da će svaki tender biti otvoren, da će se poštovati kriterijumi celishodnosti, kvaliteta i ekonomičnosti i da će Grad sarađivati sa Privrednom komorom Beograda na čijem sajtu će se u isto vreme kad i na gradskom objavljivati tenderi za javne nabavke.


Komentari
(0)

12. februar 2015.

NEOPHODNA PROMENA SISTEMA ZEMLJORADNJE I TEHMOLOGIJE GAJENJA SAGLASNO KLIMATSKIM PROMENAMA

Klimatske promene su prepoznate kao jedan od najvećih i najozbiljnijih izazova za planetu, životnu sredinu i svetsku ekonomiju. Prema Međuvladinom panelu za klimatske promene-IPCC evidentirani su naučni dokazi da visoka koncentracija gasova u atmosferi naročito usled promene u upotrebi zemljišta krčenjem šuma, kao i sagorevanjem fosilnih goriva (ugalj, nafta i gas) prouzrokuju efekat staklene bašte, istakao je Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Komentari
(0)

11. februar 2014.

OSNOVANA GRUPACIJA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

U Privrednoj komori Beograda danas je održana konstitutivna sednica grupacije za vazdušni saobraćaj čiji su članovi predstavnici aerodroma, nadležnih državnih tela i organa u vazduhoplovstvu i 25 avio kompanija u Srbiji, odnosno 35 zajedno sa niskobudžetnim avio kompanijama.

Za predsednika Grupacije izabran je izvršni direktor Aerodroma Beograd,  Raša Ristivojević, a za zamenka predsednika Branislav Malović iz kompanije Er Srbija. Grupacija koja će raditi u okviru  Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije Privredne komore Beograda baviće se problemima i najvažnijim pitanjima  u vazdušnom saobraćaju kao i upućivanjem inicijativa nadležnim resorima za njihovo rešavanje, najavio je  Ristivojević.


Komentari
(0)

11. februar 2014

MORAĆEMO DA ŠTEDIMO I 2018.

Fiskalni savet je ocenio da je trogodišnji plan štednje koji je donela Vlada Srbije u načelu dobar, ali će štednja morati da se nastavi i 2018. Kako je ocenjeno, sadašnjim planom neće doći do pada javnog duga od kraja 2017. godine, što je bio cilj tih mera. Učešće javnog duga u bruto-domaćem proizvodu ne bi moglo da počne da se smanjuje pre 2018. kada bi, prema oceni Saveta, premašilo nivo od čak 83 odsto.


Komentari
(0)

10. februar 2015.

NARODNA BANKA SRBIJE  DO LETA USVAJA CEO ZAKONODAVNI PAKET U OSIGURANJU

Bićemo otvoreni za saradnju, popdršku i inicijative koje se odnose na uređenje delatnosti osiguranja, izjavio je danas u Privrednoj komori Beograda, zamenik generalnog direktora Narodne banke Srbije  (NBS) za Sektor nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Srđan Milovanović.
Na okuglom stolu na kome je predstavljen  novi   Zakon o osiguranju,  Milovanović je ocenio da će ova saradnja biti posebno značajna u prvoj polovini ove godine, za kada se planira  izrada pravilnika i drugih pratećih podzakonskih akata ovom zakonu. Zakon o osiguranju  je usvojen 18. decembra 2014. u Skupštini Srbije, a njegova primena počinje  27. juna 2015. godine, naveo je  Milovanović.  Želimo da u narednih šest meseci počnemo  implementaciju novog zakona  i da  zaokružimo zakonodavni okvir za ovu delatnost, dodao je on.


Komentari
(0)

6. februar 2015.

OTVARANJE KANCELARIJE ZA POLJOPRIVREDU PRI OPŠTINI GROCKA

Zadružni savez Beograda i Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Beograda su u saradnji sa Sekretarijatom za privredu grada Beograda-Uprava za poljoprivredu i opštinom Grocka organizovali edukativno–stručno Savetovanje poljoprivrednika opštine  Grocka. Tom prilikom predsednik opštine Grocka, gospodin Stefan Dilberović je istakao da će u narednom periodu kroz zajednički projekat Komore Beograda i opštine biti otvorena kancelarija za poljoprivredu, koja će imati uloga informisanja i edukacije poljoprivrednika sa ciljem podizanja konkurentnosti proizvodnje i povećanja izvoza.


Komentari
(0)

3. februar 2015.

PLAN JAVNIH NABAVKI DIREKCIJE  ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA  U  2015. GODINI

U nastojanju da se poveća nivo uposlenosti u građevinskoj industriji, što bi dovelo do povećanja ukupne   privredne aktivnosti Beograda i Srbije,  u  Privrednoj komori Beograda je održan sastanak rukovodstva  Komore  i  Direkcije za  građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Glavna tema sastaka bila je Plan javnih nabavki Direkcije za  građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u 2015. godini, kao i potreba informisanja  privrednih društava, javnih preduzeća i ustanova sa teritorije Beograda i šire o tenderima koje će Direkcija raspisivati u ovoj godini.


Komentari
(0)

3. februar 2015.

USVOJEN SET FINANSIJSKIH ZAKONA 

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 3. frebruara 2015. godine šest novih zakonskih rešenja iz oblasti finansijskog sitema, kojima se, pre svega, pojačava kontrola banaka i uvode mehanizmi ranije intervencije Narodne banke Srbije u slučaju da neka od banaka ima problem u poslovanju. Usvojeni su Predlog izmena i dopuna Zakona o bankama, Predlog zakona o Agenciji za osiguranje depozita, Predlog zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, Predlog zakona o dopuni Zakona o ministarstvima, Predlog zakona o osiguranju depozita, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o NBS, kao i izmene zakona o javnim nabavkama.


Komentari
(0)