Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  

29. jun 2015.

PRIMENE IKT I UŠTEDA ENERGIJE

Privredna komora Beograda i Društvo za informatiku Srbije su organizovali okrugli sto na kome su razmatrane mogućnosti primene savremenih IKT rešenja u uštedi i racionalnom korišćenju električne energije. Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) troše oko 1.500 TWh električne energije, što je oko 10% ukupne svetske potrošnje struje. Trend eksponencijalnog povećavanja potrošnje struje ima ozbiljne posledice po ekonomiju i prirodu (dupliranje potrošnje svakih 10 godina). Na skupu su konkretna rešenja predstavili Schnieder Electric DMS NS DOO Novi Sad, Coming i EnelPS. Zaključak okruglog stola je da kompanije treba da investiruju u tehnologije koje štede potrošnju struje, a država treba da pronađe modele kojima će da ohrabri one koji redukuju potrošnju električne energije računarske infrastrukture.


Komentari
(0)

29. jun 2015.

KORIŠĆENJE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANJU -  POSTAVKA KAMPANJA NA MREŽI ZA PRETRAGU

U Privrednoj komori Beograda, održana je trodnevna radionica "Korišćenje AdWords alata u on line oglašavanju - Postavka kampanja na mreži za pretragu". Kampanje i oglasi se putem ovog sistema, pripremaju i na stručan način upravlja, omogućavajući korisnicima i kompanijama značajne uštede u vremenu i novcu. Putem AdWords platforme kontroliše se budžet, ciljna grupa, jezička i geografska pokrivenost, prilagođenost medijima i uređajima, praćenje rezultata i analiza kampanja. 


Komentari
(0)

26. jun 2015.

ODRŽANO SAVETOVANJE O VIDEO NADZORU NA RADNOM MESTU I JAVNIM POVRŠINAMA

U organizaciji SAMKB i Centra za unapređenje kvaliteta i korporativnu bezbednost  Privredne komore a u saradnji sa Poslovnim učilištem integralna sigurnost i razvoj iz Zagreba, u Beograda 26.juna 2015.godine, u hotelu Crowne Plaza, održano  je savetovanje: ’’Izazovi video nadzora na radnom mestu i javnim površinama’’
Svoj doprinos i učešće u radu Savetovanja dali su predstavnici  MUP-a, tužilaštva, Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda, Univerziteta Union, eksperti iz oblasti ljudskih prava, radnih odnosa, korporativne bezbednosti i brojni privrednici.


Komentari
(0)

25. jun 2015. 

ODRŽANA PRAKTIČNA OBUKA ZA ORGANSKE BILJNE PROIZVOĐAČE

Organska proizvodnjaU okviru projekta obuke poljoprivrednih proizvođača iz biljne organske proizvodnje, u organizaciji Privredne komore Beograda i Gradske uprave grada Beograda održana je praktična obuka na oglednom dobru kompanije "Jovanjica"  doo u Staroj Pazovi. Kompanija "Jovanjica" je u potpunosti posvećena proizvodnji i distribuciji organske hrane. Osnovna delatnost je primarna organska proizvodnja povrća (preko 30 vrsta), koje se gaje u plasteniku (proizvodna površina 10 000 m2) i na otvorenom polju na ukupnoj sertifikovanoj površini preko 4ha. Sa ovom organskom proizvodnjom kompanija Jovanica se svrstava u najveće organske povrtare u Srbiji, sa planovima širenja kako biljne tako i stočarske organske proizvodnje i organske prerade.


Komentari
(0)

25. jun 2015.

ZAVRŠEN LETNJI VIVALDI FORUM MOKROGORSKE ŠKOLE MENADŽMENTA

U organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta u periodu od 24 do 26 juna 2015.  održan je ''Letnji Vivaldi Forum'' posvećen temama iz finansijskog sektora, koji je okupio  stručnjake iz sfere finansija, revizije i srodnih delatnosti.
Centralna tema ovogodišnjeg foruma bila je obezbeđivanje održivosti organizacija kroz ličnu inicijativu finansijskog direktora. To podrazumeva uspostavljanje adekvatne organizacione strukture finansijskog sektora i u okviru njega, procesa i procedura čije su poštovanje i primena prvi korak u stvaranju modernog finansijskog upravljanja organizacijom.Tokom Foruma ordržan je panel posvećen ''Kompanijskoj ekomomskoj bezbednosti'', koju su predstavnici SAMKB predstavili najvišim rukovodiocima iz najuglednijih domaćih i inostranih kompanija koje posluju u Srbiji, iz oblasti finansijskog sektora.


Komentari
(0)

24. jun 2015.

OBUKA ZA BILJNU ORGANSKU PROIZVODNJU

U Privrednoj komori Beograda je završen teorijski deo obuke za proizvođače biljne organske proizvodnje, koju finansira Gradska uprava grada Beograda. Poljoprivredni proizvođači zainteresovani za organsku proizvodnju prisustvovali su trodnevnim predavanjima na kojima su upoznati sa načinima za započinjanje organske proizvodnje, izborom sorti i pladoreda, održavanjem plodnosti zemljišta, suzbijanjem bolesti i štetočina, kontrolama i sertifikacijom, kao i mogućnostima za plasman organskih proizvoda. Poljoprivrednici su upoznati i sa podsticajima za poljoprivredu Grada i podsticajima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za organsku proizvodnju. Praktični deo obuke će biti održan na imanju Jovanjica doo, a polaznici će dobiti uverenje o pohađanju obuke na osnovu koga će imati prednost pri konkurisanju za sredstva Grada namenjena unapređenju poljoprivrede.


Komentari
(0)

24. jun 2015. 

PREDSTAVLJENE JAVNE NABAVKE JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE"

Na inicijativu Skupštine grada Beograda, a u organizaciji Udruženja građevinarstava i komunalne delatnosti  Privredne komore Beograda, predstavnici JKP „Beogradske elektrane“ održali su Prezentaciju javnih nabavki u  2015. godini.
U uvodnoj reči predsednik Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti Dejan Mišović naglasio je da je svrha ovakvih skupova da  privrednim subjektima omoguće direktniji uvid u tendere koje JKP „Beogradske elektrane“ planira da raspiše tokom 2015. godine, kako bi se blagovremeno pripremili za učešće na konkursima.
Savetnik predsednika Privredne komore Beograda, Vekoslav Šošević rekao je da Komora Beograda zajedno sa Gradom pokušava da omogući domaćim preduzećima da učestvuju u javnim nabavkama javnih preduzeća i da se što bolje informišu i pripreme za tendere. On je naveo da su do sada u Privrednoj komori Beograda održane četiri prezentacije planova javnih nabavki velikih državnih sistema.


Komentari
(0)

24. jun 2015.

 ODRŽANA OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU fondovi za privredu“ organizovana je  23. i 24. juna 2015. godine dvodnevna obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2015-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.
PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI


Komentari
(0)

22. jun 2015.

MENADŽMENT PRODAJE" - DOBRA PRAKSA RUKOVOĐENJA PRODAJNIM TIMOVIMA

Dvodnevni seminar na temu: „Menadžment prodaje“ - dobra praksa rukovođenja prodajnim timovima, realizovan je u Privrednoj komori Beograda, 15. i 22. juna 2015. godune.
Uspešna prodaja je  neophodna je za uspeh u bilo kom poslu i obuhvata svaki aspekt ovog procesa, od procesa analiziranja do realizacije prodajnih aktivnosti.
Tokom dvodnevnog seminara obrađene su oblasti: Uloga menadžera prodaje (aktivnosti, opis poslova i odgovornosti, upravljanje ciljevima, matrica „CMOK“); Planiranje prodaje (unakrsni SWOT, 5 sila, matrica ABC 1,2,3,  miks kupaca/proizvoda, koeficijent transformacije…); Prodajni tim (Selekcija, Obuka i razvoj, Vođenje tima, Nagrađivanje, Novi pravci u vođenju prodajnih timova). 
Metodologija rada predavača, gospođe Tatjana Bolpačić - regionalnog trener i konsultanta za prodaju, koncipirana je  najvećim  delom na vežbama, radionicama i simulacijama situacija (vođenje intervjua, individualni razgovor sa prodavcem- povratna informacija prodavcu, davanje otkaza...).


Komentari
(0)

19. jun 2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

U cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukacij, 18.  i  19. juna 2015. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Privredna komora Beograda će na zahtev svojih članova, nastaviti sa obukama iz ove oblasti o čemu će njeni članovi, kao i druga zainteresovana lica biti blagovremeno obavešteni.


Komentari
(0)

19. jun 2015.

SPORAZUMI O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U Privrednoj komori Beograda danas su potpisana dva sporazuma o saradnji u oblasti zaštite životne sredine na  republičkom na gradskom nivou, Agencijom za zaštitu životne sredine  koja radi u okviru Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Grada Beograda 
U ime Privredne komore Beograda sporazume o poslovno-tehničkoj saradnji sa ove dve institucije  potpisao je  predsednik Komore, Milivoje Miletić, u ime Republičke agencije za zaštitu životne sredine, direktor ove agencije, Filip Radović, a u ime Sekretarijata za zaštitu životne sredine, gradski sekretar Goran Trivan.


Komentari
(0)

19. jun 2015.

PROSLAVA 40 GODINA POSTOJANJA FAKULTETA BEZBEDNOSTI

Fakultet bezbednosti je 19. juna 2015. godine u Svečanoj sali Rektorata, uz prisustvo brojnih gostiju, proslavio 40 godina postojanja.
U ime Fakulteta bezbednosti prisutne je pozdravio dekan fakulteta prof. dr Radomir Milašinović. Osvrćući se na razvoj Fakulteta od njegovog nastanka do danas, dekan je istakao današnju prepoznatljivost Fakulteta kao akademskog lidera u oblasti bezbednosti.
Poslednjih petnaest godina Fakultet je u potpunosti gospodar sopstvene sudbine, što smo i demonstrirali kontinuiranim prilagođavanjem nastavnih planova ne samo potrebama tržišta, već i zahtevima koje je nauka postavila  pred bezbednost kao izuzetno dinamičnu pojavu koja je u svakom pogledu obeležila početak 21.veka, istakao je  prof. Milašinović.


Komentari
(0)

19. jun 2015.

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU

U Privrednoj komori Beograda, u prisustvu brojnih predstavnika privrednih društava - članova Komore, pravosuđa i tužilaštva, advokature, ministarstava, republičkih agencija i drugih državnih organa i organa lokalne samouprave, potpisan je Protokol o saradnji Privredne komore Beograda i Privrednog suda u Beogradu.
Cilj zaključenja Protokola je nastavak edukacije privrednih subjekata, članova Komore, u vezi primene propisa Republike Srbije iz oblasti privrede, a radi unapređenja poslovanja i funkcionisanja privrednih društava u privrednom ambijentu. Kako je istaknuto, dosadašnju saradnju koja je ostvarena organizovanjem stručnih skupova i radionica u narednom periodu potpisnici protokola će pokušati da unaprede i raznim okruglim stolovima, panel diskusijama, seminarima i specijalističkim kursevima.


Komentari
(0)

19. jun 2015.

PROCESNE PRETPOSTAVKE ZA MERITORNO ODLUCIVANJE U PARNICNOM POSTUPKU

Nastavljajući saradnju sa Privrednim sudom u Beogradu, u punoj sali na šestom spratu, u Privrednoj komori Beograda održan je stručni skup na temu: "Procesne pretpostavke za meritorno odlucivanje u parnicnom postupku"
Na skupu su obrađene sledeće teme:
Procesne pretpostavke koje se tiču suda – predavač dr Vesna Dabetic-Trogrlić i
Procesne pretpostavke koje se tiču tužbe predavač Branka Žerajić.


Komentari
(0)

18. jun 2015.

ODRŽANA DRUGA SEDNICA GRUPACIJE ZA TEKSTIL,KOŽI, ODEĆU I OBUĆU

U Privrednoj komori Beograda u organizaciji Udruženja industrije održana je druga sednica Grupacije za tekstil, kožu, odeću i obuću.
Na sednici je razmatran plan prioritetnih aktivnosti Grupacije za naredni period.
Prisutni članovi su se složili da je jedan od najvećih problema postojanje nelojalne konkurencije i sive ekonomije u oblasti tekstila i kože, kao i neadekvatan i  neobjedinjen rad inspekcijskih službi.
Drugi veliki problem predstavljaju i višestruko uvećane različite takse, posebno takse za oglašavanje i isticanje firme, kao i na zbrinjavanje ambalažnog otpada.
Troškovi proizvodnje su jako veliki, a ove grane su nisko akumulativne ali i radno intenzivne, pa je potrebno da se u saradnji sa PKS uputi zahtev nadležnim državnim organima za rasterećenje ovih grana privrede, oročeno na određeni vremenski rok, kao što su uradile zemlje u okruženju, čime bi one postale konkurentnije na dsomaćem i inostranom tržištu.


Komentari
(0)

18. jun 2015.

ODRŽANA RADIONICA “INFORMACIJOM DO CILJA“

Radionica „Informacijom do cilja“ održana je u prostorijama Skupštine Grada u periodu od 15 do 18. juna 2015. godine. Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala za grad Beograd, Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograd, Sekretarijat za privredu, Fond za razvoj - Filijala Beograda predstavili su svoje proizvode iz Programa za 2015. godinu koji se odnose na različite mogućnosti kreditiranja privrednih subjekata.
Prezentaciju usluga i obuka za privrednike, u cilju unapređenja poslovanja predstavili su Privredna komora Beograda, Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, Sekretarijat za privredu i Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograd.


Komentari
(0)

18. jun 2015.

DODELJENE GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA "BEOGRADSKI POBEDNIK" ZA 2014.

Privredna komora Beograda po  30. put  dodelila je godišnje nagrade  "Beogradski pobednik" i Plakete za ostvarene  rezultate u 2014. godini, koje  Privredna komora Beograda tradicionalno dodeljuje  najboljim kompanijama i pojedincima za nadprosečne rezultate u  privređivanju, razvoju i doprinosu uspešnosti beogradske i srpske privrede. "Poslovna žena godine"  je  osnivač kompanije "Farma Logist" Lovorka Nikolić. "Poslovni čovek  godine" je  direktor "Transportšpeda" Branislav Baćović.  Nagrada za životno delo pripala je dekanu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Branku Kovačeviću.
Domaćin svečanosti  u Skupštini grada bio je predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić, a uručenju nagrada prisustvovali su i u njima učestvovali  potredsednica  Vlade Srbije  i ministarkа  građevinarstva, saobraćaja i infrastructure, Zoranа Mihajlović, gradonačelnik Beograda, Siniša Mali i predsednik Privredne komore Srbije, Marko  Čadež.


Komentari
(0)

17. jun 2015.

JAVNE NABAVKE JVP BEOGRAD VODE U 2015. GODINI

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti, održana je prezentacija plana javnih nabavki JVP Beogradvode, koje u ovoj godini iznose 2,3 milijardi dinara.
Predsednik Odbora ovog Udruženja, Dejan Mišović rekao je da je pravovremena informacija  za privrednike od najvećeg značaja. U tom cilju Privredna komora Beograda od  početka godine u kontinuitetu predstavlja planove javnih nabavki  javnih preduzeća  i  kompanijama  i preduzetnicima  pruža mogućnost da se pravovremeno pripreme za učešće na tenderima. Najviše poslova u okviru Beogradvoda biće  i ove godine na sanaciji šteta od  prošlogodišnjih poplava, a u  u toku su i  radovi  u basenu i priobalju reke Kolubare, rekao je  direktor  sektora za pravne i komercijlane poslove  ovog javnog preduzeća, Stojan Jovanović.


Komentari
(0)

17. jun 2015.

PRIMENA MERA EKONOMSKE ZAŠTITE POTROŠAČA

Ekonomska bezbednost korporativnog sektora postaje sve važniji segment poslovanja kompanija u svetu i Srbiji. Formiranjem posebnog tima ljudi koji će se unutar firme baviti pitanjem ekonomske bezbednosti mogu se sprečiti višemilionske zloupotrebe i gubici, naročito u velikim sistemima, istakli su stručnjaci iz ove oblasti na edukativnom skupu „Sprečiti gubitke primenom mera ekonomske zaštite poslovanja“, održanom 17. juna u organizaciji Privredne komore Beograda.
Skup je bio prilika da učesnici dobiju informacije od menadžera odeljenja ekonomske zaštite poslovanja kompanije NIS a.d, kako da smanje rizike poslovanja i zaštitite svoju kompaniju od pretnji i zloupotreba, kako spolja, tako iznutra.


Komentari
(0)

16. jun 2015.

BEOGRAD PREPOZNAJE ZNAČAJ LOGISTIKE

U Privrednoj komori Beograda održana je prva Sednica Grupacije za city logistiku u okviru Udruženja saobraćaja i telekomunikacija. Prema utvrđenom dnevnom redu za ovu sednicu izvršen je izbor članova Odbora Grupacije. Za predsednika Odbora izabran je prof. Slobodan Zečević, dok će izbor predloženih potpredsednika iz privrednih društava biti verifikovan na sledećoj Sednici. Razmatran je Plan rada Grupacije za naredni period  i postavljeni su prioriteti rada koji se odnose na unapređenje privrednog ambijenta, pozicioniranje i funkcionisanje logistike u Beogradu. Istaknut je značaj uvažavanja svih interesnih grupa prilikom razmatranja kompleksnih logističkih problema kroz povezivanje privrednih subjekata, javnih preduzeća, nauke i institucija Grada Beograda i Republike Srbije.


Komentari
(0)

16. jun 2015.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015.

Privredna komora Beograda je 16. juna 2015. održala jednodnevnu EU info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: Info sesija - EU fondovi za privredu Srbije «Novi eu programi 2015-2020. i finansijske mogućnosti za privredu u 2015. godini»
Info sesijom je rukovodio tim eksperatakoji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacijama, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne inicijative, a u skladu sa EU kriterijumima. 

Najava svih EU obuka, link: PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA


Komentari
(0)

15. jun 2015.

INVESTICIONI DANI  BEOGRADA  21. I 22. SEPTEMBRA OVE GODINE

Novi investicioni forum  – Investicioni dani Beograda  (Belgrade Investments Days) biće održan 21. i 22. septembra ove godine u Beogradu, najavljeno je danas u Skupštini Grada.
Na konferenciji za novinare, pomoćnik  gradonačelnika Beograda, Borko Milosavljević, rekao je da su organizatori ovog skupa koji će  promovisati Jugoistočnu Evropu kao novu investicionu destinaciju  Skupština Grada, Privredna komora Beograda i Centralnoevropski razvojni forum CEDEF.
Beograd će po prvi put izaći kao nova investiciona destinacija organizacijom   susreta  oko 300 privrednika, bankara i ljudi iz poslovnog sveta. Na ovaj način Beograd ponovo vraćamo na mapu investicionih destinacija i na forumu ćemo predstaviti potencijale našeg glavnog grada kao i projekte koji su godinama unazad razrađivani, rekao je Milosavljević.
Predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić, kazao je da investicije predstavljaju jednu od najvažnijih aktivnosti Komore Beograda imajući u vidu da je glad za investicijama velika. Bez većeg investicionog ciklusa nema ni većeg broja zaposlenih i ne može se rešiti pitanje konkurentnosti. Nove investicije treba da dovedu one tehnologije koje znače veću upotrebu znanja i predstavljaju primere dobre prakse u nekim drugim sredinama, istakao je Miletić.


Komentari
(0)

15. jun 2015.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU


U Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa Ministarstvom pravde i državne uprave Republike Srbije, održana ja javna rasprava o Nacrtu Zakona o opštem upravnom postupku.

Na skupu su predstavljena najnovija rešenja propisana Zakonom:

Načelo zakonitosti i predvidivosti:
Organ odlučuje i postupa u upravnoj stvari na osnovu zakona, drugih propisa i opštih akata.
Kada je zakonom ovlašćen da odlučuje po diskrecionoj oceni, organ postupa u granicama ovlašćenja i saglasno cilju zbog koga je ovlašćenje dato.Kada odlučuje i postupa u upravnoj stvari, organ vodi računa i o ranijim odlukama donetim u istim ili sličnim upravnim stvarima.


Komentari
(0)

13. jun 2015.

DELEGACIJA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA NA PREDUZETNIČKOJ MANIFSTACIJI U MARIBORU

Na poziv Regionalne obrtničke komore Maribor privredna delegacija Komore Beograda posetila je 13. juna 2015. godine tradicionalnu manifestaciju „Preduzetnički boom“ u Mariboru. Uz podršku poktovitelja manifestacije Grada Maribora i Turističke organizacije Maribor, preduzetnici su imali priliku da na uličnim tezgama besplatno predstave svoje radnje i proizvode. S obzirom da je Obrtnička komora Maribora podeljena u granske sekcije, svaka sekcija je imala po jednog svog predstavnika u ovoj manifestaciji.
Predstavnici Obrtničke komore Maribor iskazali su veliku zahvalnost Privrednoj komori Beograda na poseti, a sama manifestacija je bila dobra prilika da se dogovore naredni koraci u saradnji, pre svega za predstojeći Međunarodni obrtnički sajam u Celju, ali i za druge projekte u okviru regionalne saradnje.


Komentari
(0)

12. jun 2015.    OTVORENA KACELARIJA GRČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE U  BEOGRADU

Danas  je u Privrednoj komori Beograda otvorena  kancelarija  Grčko-srpske privredne komore, druga u mreži ovih asocijacija   koja će biti formirana širom Grčke i Srbije, a  koja je startovala osnivanjem komore u Solunu.
Predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić rekao je da otvaranje ove kacelarije  ima za cilj da unapredi ekonomsku saradnju dve zemlje. On je istakao da ekonomski odnosi Srbije i Grčke nisu dovoljno razvijeni i da ne prate interese i želje  privrednika i ocenio da je   potrebno raditi na novi način, poštujući potrebu kontinuiteta i upoznavanja grčkih i srpskih partnera sa mogućnostima koje postoje za razvoj saradnje. Grčka je značajan investitor u Srbiji, ali u danima krize naravno da ne možemo računati sa značajnim investicijama. Sigurno je, međutim,  da možemo da ostvarimo saradnju pre svega sa privatnim sektorom,  kao i sa malim i srednjim preduzećima koja bi u narednom periodu trebalo da ostvare veći udeo u bruto-društvenom proizvodu, izvozu i poslovnim aranžmanima, istakao je Miletić.


Komentari
(0)

11. jun 2015.

ODRŽANA PREZENTACIJA EKO KUĆE

U saradnji preduzeća Finel inženjering d.o.o. sa Centrom za ekologiju Privredne komore Beograda, održana je prezentacija: EKO KUĆE. Pozivanje na ekologiju i održivost u poslednje vreme postaje neizbežno u svim aspektima življenja. U tom smislu, jedna od vrlo važnih tema su energetski i ekološki održivi  materijali koji služe za gradnju zgrada.
Ovaj materijal je nov na našem tržištu i ima široku primenu u zaštiti objekata, kako od dejstva vode, vlage i sanacije od oštećenja  na delovima od betona, opeke, drveta i svih drugih materijala. Na osnovu njegove primene  može se dati garancija  na toplotnu i hidro zaštitu od 40 godina.


Komentari
(0)

11. jun 2015.

ODRŽANA 7. SEDNICA ZAJEDNICE PREDUZETNIKA

U okviru Platforme za razvoj preduzetništva, Privredna komora Beograda je do sada, u saradnji sa Skupštinom Grada, otvorila dva Šaltera za preduzetništvo. Prva opština koja je prepoznala potencijale ovog projekta bila je Gradska opština Zvezdara na kojoj je juče, 11. juna 2015. godine, u okviru sednice Zajednice preduzutenika, održana i prva preduzetnička tribina na kojoj su predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje održali prezentaciju aktuelnih javnih poziva namenjenih poslodavcima.
Najavljeno je da će se u narednom periodu ovakav vid tribina organizovati i u ostalim gradskim opštinama, na kojima će biti otvoreni šalteri za preduzetništvo. Pored Nacionalne službe za zapošljavanje, na tribinama će učestvovati i predstavnici Fonda za razvoj i Poreske uprave Republike Srbije.


Komentari
(0)

9. jun 2015.

EVROPSKI EKO STANDARDI U RUDARSKOM BASENU KOLUBARA

Moramo da uredimo naše procese u rudarstvu po standardima, pre svega važeće domaće zakonske regulative, zatim direktivama  koje propisuje Evropska unija kao i nekim važećim svetskim standardima, izjavio je danas u Privrednoj komori Beograda rukovodilac sektora za zaštitu životne sredine u Rudarskom basenu Kolubara, Slobodan Radosavljević.
On  je naveo da se godišnje u Kolubari u zaštitu životne sredine ulaže oko 360 miliona dinara što je malo ako se poredi sa nekim drugim sličnim sistemima u drugim zemljama,ali je to ipak operativno dovoljna suma operativno jer sa njom može dosta da se uradi ako se uvažavaju ekonomski kriterijumi.  


Komentari
(0)

9. jun 2015.

ODRŽAN STRUČNI SKUP: PROCENA OŠTEĆENJA INFRASTRUKTURE U POPLAVAMA U BIH I SRBIJI U MAJU 2014. GODINE

Uz podršku Privredne komore Beograda i Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, Asocijacija geofizičara i ekologa Srbije (AGES) održan je stručni skup, kao i radionice za studente u okviru humanitarnog projekta: ”Procena oštećenja infrastrukture u poplavama u BiH i Srbiji u maju 2014. godine”. Projekat je finansiran od strane SEG (Svetska asocijacija geofizičara) i njihovog programa Geolozi bez granica. Projekat okuplja svetske eksperte iz oblasti geofizike, geologije i geodezije, a stručni skup predstavlja početak istraživanja na klizištima u Srbiji i BiH.


Komentari
(0)

9. jun 2015.

PREZENTACIJA ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU

U Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa USAID i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, održana je prezentacija najznačajnijih novina Zakona o inspekcijskom  nadzoru. Pred prepunom  salom  skup je otvorio predsednik Privredne komore Beograda Milivoje Miletić, koji je istakao da je u pitanju veoma važan sistemski zakon  za čiju oblast su privrednici posebno zainteresovani. Prisutnima se obratila i Vidosava Džagić, savetnica potpredsednice Vlade i ministarke državne uprave i lokalne samouprave, kao i Milan Stefanović, stručni savetnik u timu za regulatornu  reformu, USAID  Projekta za bolje uslove poslovanja.
Zakon o inspekcijskom nadzoru koji je usvojen  u aprilu ove godine, a počeo je da se primenjuje 01. juna i  trebalo bi da doprinese poboljšanju ambijenta i predvidivosti poslovanja, da smanji direktne i indirektne troškove privrede i države i doprinese suzbijanju sive ekonomije, nelojalne konkurencije i korupcije.


Komentari
(0)

9. jun 2015.

IT INDUSTRY AFTER WORK PARTY

U Klubu Književnika održan je prvi IT After Work Party u organizaciji Privredne komore Beograda i agencije za odnose sa javnošću P.R.A. Događaju je prisustvovalo preko 200 ljudi iz IT sektora. Među prisutnima na događaju bili su direktori IT kompanija, predstavnici stručne javnosti, profesori, rukovodioci  privrednih asocijacija, ljudi iz stranih poslovnih klubova, urednici IT medija, specijalizovani IT novinari, predstavnici Ministarstva trgovine, telekomunikacija i turizma, Sekretarijata za privredu Grada i ljudi koji u državi rukovode IT razvojem i industrijom. Cilj ovog specifičnog okupljanja je da predstavnici ove, za Srbiju najpotencijalnije privredne grane, uspostave što bolju međusobnu komunikaciju i saradnju, izjavio je Predrag Vujović, član Upravnog odbora Privredne komore Beograda i predsednik agencije za odnose sa javnošću  P.R.A.


Komentari
(0)