Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


27. april 2016.

"TELEKOM MTS"  POBEDNIK POSLOVNOG KUPA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA 2016.

Danas popodne u Privrednoj komori Beograda završen je prvi Poslovni kup Privredne komore Beograda, čiji je pobednik  tim kompanije “Telekom mts”, u sastavu  Slobodan Klinac i Milan Orlović. Drugo mesto osvojila je komanija “Farmalogist", u sastavu Branko Lepojević  i Aleksandar Ilić, a treći je tim kompanije “TeleGroup”, koju su predstavljali Milan Obradović i Stefan Đurović.
Posle dvodnevng  takmičenja dvočlanih timova prestižnih beogradskih kompanija, u poslovnim izazovima osnivanja i uspešnog napredovanja firme simuliranog slučaja, zahvalnice svim učesnicima uručio je predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić.
Pored tri pobednička tima zahvalnice su dobili i  timovi kompanija:“Dunav osiguranje”,“Banka Poštanska štedionica”, Aerodrom “Nikola Tesla”, Alco Group “Pionir”, Beogradske elektrane i “Pireus banka”. Prvoplasiranom timu  će  priznanje, statua pobednika Poslovnog kupa Privredne komore Beograda 2016. biti uručena na dodeli godišnjih nagrada Privredne komore Beograda, Beogradski pobednik.


Komentari
(0)

27. april 2016.

POTPISAN  MEMORANDUM O SARADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM U BEOGRADU

Privredna komora  Beograda i Ekonomski fakultet u Beogradu danas su potpisali Memorandum o poslovnoj saradnji  u cilju jačanja veza privrede sa naukom i Univerzitetom.
Memorandum su potpisali izvršni direktor Privredne komore Beograda, Svetozar Krstić i  prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta u Beogradu, profesor Dragan Lončar.
Memorandum predstavlja osnovu za saradnju u obostranom interesu, koja obuhvata gostujuća predavanja privrednika na ovom fakultetu, zajedničke radionice privrednika i studenata, organizovanje i razvoj novih edukativnih kurseva u Naučno istraživačkom centru fakulteta u skladu sa potrebama Komore, sponzorstvo i doniranje projekata i druge oblike saradnje.
Od najvećeg značaja je formiranje programa studentskih praksi, praćenje rada studenata i zajednički programi zapošljavanja u skladu sa mogućnostima i poslovnim aktivnostima Komore, rekao je izvršni direktor Privredne komore Beograda.


Komentari
(0)

27. april 2016.

FORMIRA SE GRUPACIJA PRERAĐIVAČA KAFE

Na sednici Odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije a na inicijativu jednog broja privrednih subjekata koji se bave preradom kafe i uz podršku Atlantik grupe (Grand kafa) i Strauss adriatic doo (Doncafe i C kafa), Odbor je doneo Odluku da se formira Grupacija prerađivača kafe. Cilj je da se institucionalno pomogne firmama iz ovog sektora, na način što će kroz aktivnosti u Grupaciji zajednički nastupati i preko Komore Beograda štiti interese kod nadležnih organa i institucija a sve u cilju unapređenja sektora prerade kafe i borbe protiv nelegalne trgovine na sivom tržištu. 
Dr Vlado Kovačević, savetnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine je prezentovao značaj razvoja robno-berzanskog poslovanja poljoprivredno–prehrambenih proizvoda u Republici Srbiji.


Komentari
(0)

26. april 2016.

POSLOVNI KUP PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA 2016.

U Privrednoj komori Beograda danas je počelo dvodnevno takmičenje  timova deset prestižnih beogradskih kompanija  u poslovnim izazovima osnivanja i uspešnog napredovanja firme simuliranog slučaja.
Ovo je prvo takvo  takmičenje koje je pod nazivom Poslovni kup Privredne komore beograda 2016. organizovao Centar za edukaciju i  upravljanje projektima u saradnji sa kompanijama učesnicama, Gradom Beogradom i Poslovnom školom, rekao je, otvarajući takmičenje, predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić.
S ponosom želim da ukažem na aktivnosti Privredne komore Beograda, koje imaju cilj da promovišu znanje i potrebu  da se ono više koristi u procesima proizvodnje, kao i da se u domaćoj privredi više implementira  automatizacija i najsavremenije tehnologije, istakao je Miletić.


Komentari
(0)

26. april 2016.

PREZENTOVANI REZULTATI PROJEKTA "PREDLOG ZA ODREĐIVANJE RANJIVIH ZONA I OSETLJIVIH PODRUČJA U SKLADU SA NITRATNOM DIREKTIVOM I DIREKTIVOM O KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA"

U prisustvu brojnih eksperata iz oblasti vodoprivrede, u Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republička direkcija za vode,  održana je prezentacija rezultata projekta:"Predlog za određivanje ranjivih zona i osetljivih područja u skladu sa Nitratnom direktivom i Direktivom o komunalnim otpadnim vodama", koji je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republička direkcija za vode realizovala u okviru saradnje sa Švedskom agencijom za zaštitu životne sredine, u sklopu projekta ENVAP II od maja 2014. do aprila 2016. Tokom projekta razvijeni su kriterijumi za utvrđivanje ranjivih zona u skladu sa Nitratnom direktivom i kao krajnji rezultat dat je predlog ranjivih područja. Glavni cilj Nitratne direktive (91/676/EEC)  je da se smanji zagađenje vode od strane poljoprivrede i da se spreči takvo zagađenje u budućnosti.


Komentari
(0)

25. april 2016.

U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA PREDSTAVLJEN ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Privredna komora Beograda nastavlja tradiciju predstavljanja važnih zakona koje je Vlada Srbije donela, rekao je danas predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić, na početku prezentacije novog Zakona o upravnom postupku.
Miletić je ukazao da su za privredu  od posebnog značaja zakoni  koji uređuju najvažnije oblasti za poslovni ambijent i omogućavaju predvidljivost, neophodnu  za donošenje poslovnih planova preduzeća.
Predstavljanje  Zakona o opštem upravnom postupku organizovao je Centar za privredno pravni sistem Privredne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.
Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Željko Ožegović rekao je da je Zakon o upravnom postupku donet neposredno pred raspuštanje Skupštine Srbije, u setu važnih zakona čiji je predlagač Ministratsvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, usvojen je 9. februara, a stupio je na snagu 9. marta. Zakon o upravnom  postupku, kao i Zakon o inspekcijskom postupku donet je u saradnji sa privredom i ostalim zainteresovanim stranama, posle sveobuhvatne javne rasprave i ova dva zakona su ključna i za reformu javne uprave, neophodne za poboljšanje privrednog ambijenta, istakao je Ožegović.  


Komentari
(0)

22. april 2016.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA NA 42. MEĐUNARODNOM SAJMU GRAĐEVINARSTVA

"Dan komunalnih preduzeća  Beograda"- Vodovoda i kanalizacije, Gradske čistoće, Gradskih pijaca i Gradskog zelenila

Privredna komora  Beograda danas je  na Sajmu građevinarstva u okviru  „Dana komunalnih preduzeća Beograda“ predstavila četiri gradska komunalna preduzeća: Vodovod i kanalizaciju,Gradsku čistoću, Gradske pijace i Gradsko zelenilo.
Ova preduzeća  predstavila su  svoje projekte, tehnološka i organizaciona unapređenja realizovana u proteklih nekoliko godina, rekao je izvršni direktor Privredne komore Beograda, Svetozar Krstić, pozdravljajući goste na štandu Udruženja za građevinarstvo i komunalnu delatnost Privredne komore Beograda.
“Želim da istaknem izvanrednu saradnju koju imamo sa Gradom Beogradom i sa resornim sekretarijatima za privredne delatnosti i da ukažem na   veliki potencijal koji postoji u komunalnim preduzećima koji pokušavamo da zajedno sa Gradom unapredimo kroz projekte u funkciji boljeg života Beograđana i kroz drugačije koncipiranje sistema javnih nabavki, u funkciji razvoja pre svega malog i srednjeg biznisa i domaćih dobavljača,“ naveo je Krstić.
Pomoćnik gradonačelnika Beograda, Borko Milosavljević rekao je da Grad Beograd sa svojim  komunalnim sistemom ponosno učestvuje na  ovom Sajmu  građevinarstva, jer je uspešno izvršena reforma ovih preduzeća, koja sada stoje uz rame sa najboljim komunalnim preduzećima iz celog regiona  i sveta. "Sve su to uspešne kompanije koje posluju korporativno, a  izložene projekte  finansiraju iz sopstvenih sredstava. To je ključna poruka sa ovog Sajma: da su naša javna preduzeća postala stabilna, da više nisu gubitaši i da kada pokreću javne nabavke to čine u funkciji razvoja  poslovanja“, istakao je Milosavljević.


Komentari
(0)

22. april 2016.

ODRŽAN MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP "EKOLOŠKA KRIZA: TEHNOGENEZA I KLIMATSKE PROMENE"

Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „ECOLOGICA“ održalo je međunarodni stručni skup “Ekološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene”. Svečano otvaranje održano je 21. aprila, u Institutu ekonomskih nauka,  dok su 22. aprila 2016. godine održane tri sekcije u Privrednoj komori Beograda.
Program Međunarodnog naučnog skupa obuhvatio je mnoge tematske celine, problematiku uticaja klimatskih promena na životnu sredinu i mere za adaptaciju privrede, održivi razvoj i zelenu ekonomiju, upravljanje otpadom, ekonomske aspekte, ekološko obrazovanje i kulturu.. Ovom skupu prisustvovali su eksperti iz domena zaštite životne sredine: istraživači, ekonomisti, pravnici, inženjeri, nastavnici, meteorolozi, inspektori i svi koji imaju odgovoran odnos prema zaštiti životne sredine.


Komentari
(0)

22. april 2016.

PODRŠKA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA  PROJEKTU  "SAVSKA INICIJATIVA ZA INOVATIVNI RAZVOJ"

Danas je na Mašinskom fakultetu u Beogradu predstavljen projekat "Savska inicijativa za inovativni razvoj" u kojoj Privredna komora Beograda  predstavlja jednu stranu trougla, nauka- javna uprava - privreda.
Ovo je projekat koji se finansira iz programa Start u okviru Dunavskog projektnog fonda,   na kome su partneri Fakultet strojarstva  i brodogradnje u Zagrebu, Fakultet za strojništvo u Ljubljani i Mašinski fakulteti u Sarajevu i Beogradu, a nosilac projekta je Centar za razvoj tehnologije Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju, rekao je konsultant za regionalni razvoj u Odeljenju EU fondova  Zagrebačke županije, Krunoslav Pilko.
Dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu,  Radivoje Mitrović izjavio je da je Mašinski fakultet jedan od lidera u inovativnosti, kao i unapređenja, što ilustruju do sada ostvareni  rezultati. Ovaj sastanak je način da se višestruko regionalno bolje pripremimo da apliciramo za sredstva Evropske komisije kroz program Horizont, mnogo smislenije nego do sada  za sredstva "Dunavske inicijative", gde sredstava ima, ali je često zbog nedovoljne pripremljenosti projekata procenat prolaznosti nas, iz ovog regiona, slab, ocenio je  Mitrović.


Komentari
(0)

22. aprila 2016.

ZAVRŠENA TRODNEVNA OBUKA O PISANJU PROJEKATA ZA EU FONDOVE

U cilju podizanja nivoa znanja i veština za pripremu projekata koji se mogu finansirati iz dostupnih EU programa, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za edukaciju održana je trodnevna obuka na temu: "Pisanje projekata za EU fondove" 
Cilj trodnevne obuke je bio da omogući unapređenje znanja i sticanje veština za samostalno apliciranje i realizaciju projekata koje finansijski podržava Evropska unija kroz bespovratna sredstva. Nastavni program obuke se zasnivao na podjednakoj zastupljenosti predavanja i praktičnih vežbi.
Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz EU oblasti, a najavu za kalendarsku 2016. godinu možete videti na linku: PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE.


Komentari
(0)

21. april 2016.

PREDSTAVLJENI INSRUMENTI I REGULATORNI OKVIR ZA NOVU INDUSTRIJSKU POLITIKU SRBIJE

Udruženje industrije Privredne komore Beograda održalo je proširenu sednicu Odbora. Prisutne je pozdravio predsednik Milivoje Miletić, којi је ocenio da konkurentnost u oblasti znanja i inovacija mora biti osnov u kreiranju industrijske  politike Srbije. On je najavio da će se u saradnji sa Mašinskim fakultetom održati Međunarodna Konferencija o izazovima i mogućnostima za naprednu industrijalizaciju Srbije.
Pomoćnik ministra za privredni razvoj Dušan Purić predstavio je instrumente i regulatorni okvir za novu industrijsku politiku Srbije. On je rekao da naša zemlja preuzima obaveze koje proističu iz člana 173 Ugovora o funkcionisanju EU i od nas se očekuje da strukturno prilagodimo svoje poslovno okruženje što podrazumeva delovanje u tri pravca: Strateški deo- prioritizacija industrije sa najvećim potencijalima, Zakonodavni okvir - promena pravnog okvira u kome deluje privreda i  Institucionalni okvir- reforma agencija i drugih tela.


Komentari
(0)

21. april 2016.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA NA 42. MEĐUNARODNOM SAJMU GRAĐEVINARSTVA

Predstavljena Grupacija za elektrotehničke sisteme u građevinarstvu

Danas je na Sajmu građevinarstva Privredna komora Beograda predstavila članice i aktivnosti  Grupacije za elektrotehničke sisteme u građevinarstvu.
Članice ove Grupacije su kompanije: Nimax, Elektronabava, Schrack technik, Rehau, Energo montaža, Interfasat, Primar Co, Credo-Telefonkabl i Buck.
Predsednik Odbora Grupacije za elektrosisteme u građevinarstvu, Predrag Milošević rekao je da je to mlada Grupacija u Privrednoj komori  Beograda koja se bavi inovativnim sistemima u građevinarstvu.
Nekim pozitivnim merama Vlade Srbije mnogo je učinjeno da se reaktivira građevinarstvo u Srbiji, a onda smo se mi kao, prateća grana, koja je neminovna da bi se finalizovao bilo kakav objekat, udružili u okviru Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Bograda, da brojnim interesentima i investitorima izađemo u susret i to sada i radimo, naveo je Milošević.
"Ovaj  Sajam je prva prilika da se predstavimo, a pridružile su nam se i kolege koje se bave pametnim zgradama o kojima se ipak malo zna, kompanija Beng Olafson. Upoznajemo komintente, projektante i izvođače sa svim što nudimo, rekao je on.


Komentari
(0)

20. april 2016.

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA I UDRUŽENJA SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA REPUBLIKE SRBIJE

U Privrednoj komori Beograda potpisan je Protokol o saradnji Privredne komore Beograda i Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije.
Cilj zaključenja Protokola je edukacija privrednih subjekata, članova Komore, u vezi primene  propisa Republike Srbije iz oblasti prekršajnog prava, a radi unapređenja poslovanja i funkcionisanja privrednih društava u privrednom ambijentu
Predmet Protokola je institucionalizovanje dosadašnje višegodišnje uspešne saradnje potpisnika Protokola, koja se zasniva na organizovanju raznih edukativnih oblika za članove Komore, u cilju uspostavljanja pravne sigurnosti i izvesnosti u poslovanju, razmene mišljenja i stavova sudija i predstavnika pravnih službi članova Komore, predstavljanja novih zakonskih rešenja i rešavanja nedoumica i problema u praksi prilikom postupanja pred prekršajnim sudovima.


Komentari
(0)

20. april 2016.

DAN MEĐUNARODNE SARADNJE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA NA 42. SAJMU GRAĐEVINARSTVAPotpisan Sporazum o saradnji Privredne komore Beograda  i  Industrijsko trgovinske komore Bratislave

Danas je na beogradskom Sajmu građevinarstva u okviru manifestacije "Dan međunarodne saradnje" Privredne komore Beograda, koji je organizovalo Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti,  potpisan Sporazum o saradnji Privredne komore Beograda i Regionalne industrijsko trgovinske komore Bratislave.
Sporazum su potpisali predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić  i direktor Regionalne industrijsko trgovinske komore Bratislave, Jurij Majtan, a u njegovoj pripremi učestvovala je i Ambasada Slovačke u Beogradu, koju je danas predstavljala ekonomska savetnica, Helena Mravikova.


Komentari
(0)

20. april 2016.

ZA POČETNIKE U BIZNISU 600 MILIONA DINARA

Dva javna poziva za dodelu kreditnih i bespovratnih sredstava početnicima u poslovanju raspisana su danas u cilju pružanja podrške osnivanju novih preduzeća, podsticanja zapošljavanja i održivog i sveobuhvatnog razvoja. Ukupan fond sredstava iznosi 600 miliona dinara. Reč je o dva programa koji se realizuju u okviru Godine preduzetništva i koje Ministarstvo privrede sprovodi sa Fondom za razvoj i Razvojnom agencijom Srbije, saopšteno je iz ministarstva.


Komentari
(0)

19. april 2016.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA NA 42. MEĐUNARODNOM SAJMU GRAĐEVINARSTVA U BEOGRADU

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju predstavila  projekte i lokacije u Beogradu

Direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Branislav Popović sa saradnicima danas je na štandu Privredne komore Beograda, u hali 4  Beogradskog sajma, u okviru 42. Međunarodnog sajma građevinarstva, predstavio aktuelne projekte i lokacije u glavnom gradu, koji će biti ponuđeni na tenderima za izgradnju infrastrukture, kao i finansijske projekte koje finansira ova Direkcija.
Izložili smo 20-tak lokacija pogodnih za izgradnju stambenih, poslovnih i komercijalnih objekata, izložili smo projekte koji razvijaju saobraćajnu infrastrukturu, vodovod, kanalizaciju, mostovske konstrukcije i sve druge razvojne projekte u kojima delom ili u potpunosti učestvuje Direkcija za gradsko građevinsko zemljište, rekao je  Popović. 
Predstavili smo i projekte koje razvijaju druga komunalna preduzeća, kao što su pijace (Kalenić, Senjačka, Bajlonijeva), a mi ćemo u okviru ovih projekata razvijati uličnu infrastrukturu, dodao je on.


Komentari
(0)

18. april 2016.

U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA PREDSTAVLJEN INTEGRISANI ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEM

U Privrednoj komori Beograda danas je prvi put javno na naučno tehničkom skupu predstavljen Integrisani  zdravstveni informacioni sistem (IZIS).
Organizatori  promocije su Udruženje saobraćaja, telekomunikacija  i informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, Društvo za informatiku Srbije i Ministasrtvo zdravlja Srbije.
Posebni savetnik ministra zdravlja za informacione sisteme,  Miroslav Pevac rekao je predstavljajući  IZIS   da je  implementacija ovog sistema važan državni posao koji će objediniti rad oko  35 hiljada računara i nekoliko hiljada servera.
Tender je objavljen po svim zadatim  kriterijumima, stiglo je više ponuda, a pobedila je ponuda Konzorcijuma Telekoma Srbija i Digitalnih informacionih sistema iz Skoplja  u kojoj smo dobili više za manje novca, nego što su nudili ostali učesnici, naveo je Pevac.     


Komentari
(0)

18. april 2016.

OTVOREN  BEOGRADSKI SAJAM ZAPOŠLJAVANJA I PRAKSI

Danas je u Domu omladine u Beogradu otvoren drugi po redu Beogradski sajam zapošljavanja i praksi, na kome je 82 poslodavca  ponudilo oko 2000 radnih mesta različitih profila.
Beogradski sajam zapošljavanja i praksi  organizovali su Sekretarijat za privredu Grada, Privredna komora  Beograda i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala za grad Beograd.
Ovaj sajam je jedan od naših nujusepšnijih projekata koji je usmeren ka smanjenju  nezaposlenosti, prvenstveno mladih, rekao je na otvaranju Sajma, gradonačelnik Beograda, Siniša Mali. Prošle godine je od 1700 ponuđenih mesta bilo popunjeno 1500,  samo u jednom danu, podsetio  je Mali  i dodao da je ovogodišnji sajam okupio  više kompanija  i ponudio više radnih mesta, pa se očekuje da će još više ljudi naći posao. Omogućili smo da se na jednom mestu u jednom danu sretnu i poslodavci i oni koji nude posao, da pokušaju da se dogovore oko zapošljavanja, rekao je Mali.
Za Privrednu komoru Beograda ovo je izuzetno važan događaj jer direktno povećava zaposlenost, rekao je predsednik Privredne komore  Beograda, Milivoje Miletić. Država preduzima izuzetno značajne korake pre svega u podsticanju razvoja preduzetništva, podizanju konkuretnosti i inovacija i jednim novim finansijskim okvirom podstiče one koji će da zaposle više ljudi. Osim finansijske podrške, Privredna komora Beograda želi i na drugi način da pomogne ovaj proces, pre svega sa stanovišta znanja, edukacije i svega onoga što je potrebno da bi naši poslodavci imali što više neophodnih informacija o tržištu i partnerskim odnosima, koje mogu da naprave sa drugim partnerima i na taj način ostvare mogućnost da zaposle nove ljude, istakao je Miletić.


Komentari
(0)

17. april 2016.

USPEŠAN NASTUP GRUPACIJE MALIH PIVARA

Grupacija malih pivara Privredne komore Beograda uzela je učešće u okviru manifestacije „Dani Beograda“. Tokom manifestacije, u nedelju 17. aprila, od 12 do 17 časova, u ulici Kralja Milana, organizovana je pešačka zona, u okviru koje je obezbeđen izložbeni prostor za prezentaciju Grupacije malih pivara.  Na zajedničkom grupnom štandu predstavile su se sledeće male-zanatske pivare: “The Black Turtle”, “Kruger&Brent”, “U.G. Muzej pivarstva Đorđe Vajfert”, “Syndikat brewery”, “Kaš Balkan Brewtopia”, “Kabinet Brewery”, “Pivara Kors”, “Pivara Tron”, “Mala pivara Paunović” i “Pivara Kum”.  Posetioci i učesnici manifestacije su imali jedinstvenu priliku da na jednom mestu vide i upoznaju se sa proizvodnim programom zanatskih pivara iz Srbije, koji su za ovu manifestaciju promovisali i proizvode na bazi piva kao sto je pivolada (namaz od piva),  “energy bar” od piva, slane štapiće, kolače i sapun od piva.


Komentari
(0)

15. april 2016.

POSETA DELEGACIJE ANGIAD (UDRUŽENJE MLADIH BIZNISMENA ANKARE, TURSKA) PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

U  Privrednoj komori Beograda održan je sastanak rukovodstva Privredne komore Beograda sa predstavnicima ANGIAD-Udruženje mladih biznismena Ankare, Turska, kako bi se upoznali sa privrednom politikom i privrednim potencijalima, kako Republike Srbije, tako i grada Beograda. Sastanku je prisustvovao i prvi sekretar Ambasade Republike Turske, gospodin Ismail Bozdemir.
Potpredsednik Privredne komore Beograda, gospodin Stefan Krkobabić, pozdravio je predstavnike ANGIAD, iskazavši volju i spremnost Privredne komore Beograda da podrži i podstakne unapređenje ekonomske bilateralne saradnje dveju zemalja. Ukazao je na potrebu uspostavljanja saradnje na lokalnom nivou, kao što je to učinjeno danas, povezivanjem dve institucije koje okupljaju privrednike. 


Komentari
(0)

15. april 2016.

U BEOGRADU OSNOVANA NEMAČKO-SRPSKA PRIVREDNA KOMORA

U cilju daljeg jačanja privredno-poslovnih veza privrednika dve države sinoć je u Beogradu osnovana Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija).Radi se o prvoj bilateralnoj komori osnovanoj prema novom Zakonu o privrednim komorama u Srbiji. Osnivanje je proisteklo na osnovu sporazuma Vlada obe države, a Nemačko-srpska privredna komora ima četiri prioriteta: usluge i podrška kompanijama članicama koje su zainteresovane za poslovanje u Nemačkoj i Srbiji, zastupanje interesa nemačkih kompanija prema srpskim partnerskim kompanijama, Centar mreže nemačkih i srpskih predstavnika privrede i unapređenje dualnog obrazovanja u Srbiji.


Komentari
(0)

15. april 2015.

REALIZOVANA EU OBUKA ZA PRAG PROCEDURE

U cilju upoznavanja članova i šire stručne javnosti o novinama koje donose projekti finansirani od strane Evropske unije, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za edukaciju i upravljanje projektima održana je dvodnevna obuka na temu: Javne nabavke po pravilima Evropske unije – PRAG procedure.
Cilj obuke je bio unapređenje znanja i razvoj veština za procedure u nabavkama po zahtevima EU, kao i priprema ponuda za raspisane tendere. Pored neophodnih teoretskih znanja koja su pružena polaznicima, dati su i konkretni praktični primeri u vezi sa pripremom tenderskih dosijea, njihovoj evaluaciji, kao i pripremi ponuda za tendere.

Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz EU oblasti, a najavu možete videti na linku: PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE.


Komentari
(0)

14. april 2016.

POSETA PREDSTAVNIKA PRIVREDNE I INDUSTRIJSKE KOMORE ERDEMLIJA (TURSKA) PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

U prostorijama Privredne komore Beograda, dana 14. aprila 2016. godine, održan je sastanak rukovodstva Privredne komore Beograda sa predstavnicima PK Erdemli, Turska, kako bi se upoznali sa privrednom politikom i privrednim potencijalima, kako Republike Srbije, tako i grada Beograda.
Potpredsednik Privredne komore Beograda, gospodin Stefan Krkobabić, pozdravio je predstavnike Komore Erdemli, iskazavši volju i spremnost Privredne komore Beograda da podrži i podstakne unapređenje ekonomske bilateralne saradnje dveju zemalja. Ukazao je na potrebu uspostavljanja saradnje na lokalnom nivou, kao što je to učinjeno danas, povezivanjem dve Komore. Brojni ekonomski pokazatelji ukazuju na poboljšanje saradnje Srbije i Turske, kao našeg značajnog spoljnotrgovinskog partnera.


Komentari
(0)

14. april 2016.

KONFERENCIJA O UNAPREĐENJU TURISTIČKE PONUDE: BEOGRAD NA DOBROM PUTU

Turizam mora da se razvija planski, uz značajnu podršku države i lokalne samouprave, a Srbija i Beograd su na dobrom putu, ocena je učesnika Četvrte međunarodne konferencije o turizmu, koja je održana u Privrednoj komori Beograda.
Konferencija je okupila predstavnike Vlade, Grada, privrede i struke iz zemlje i inostranstva, na temu  unapređenja turističke ponude Beograda, a održan je i panel o pojedinim aspektima  razvoja turizma u glavnom gradu.
Organizacijom Konferencije o turizmu Privredna komora Beograda je imala cilj da ukaže i da potvrdi značaj turizma u strukturi naše privrede, rekao je predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić otvarajući Konferenciju. Pokazatelji govore da bi turizam u budućnosti trebalo da zauzme znatno veći udeo u strukturi domaće privrede, imajući u vidu resurse sa kojima raspolažemo, posebno Grad Beograd, istakao je Miletić.
On je najavio da će zaključci i preporuke sa ovog skupa biti upućeni Vladi Srbije i nadležnom ministarstvi, kao i  lokalnoj samoupravi, odnosno Gradu.


Komentari
(0)

13. april 2016.

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU  KOTRE I PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Danas je u Privrednoj komori Beograda potpisan Memorandum o razumevanju sa Korejskom agencijom za promociju trgovine i investicija (KOTRA), koji će omogućiti privrednicima dve zemlje bolju  informisanost i brže kontakte.
Memorandum su potpisali izvršni direktor Privredne komore Beograda, Svetozar Krstić i direktor predstavništva KOTRE u Srbiji, Park Chan Kil, koji su istakli  da će uspostavljanje saradnje Komore i Agencije pomoći srpskim i korejskim kompanijama da se direktno i efikasno povezuju  i ostvaruju kvalitetne poslovne kontakte. Oni su ocenili i da ljudi u Srbiji i Koreji imaju mnogo više zajedničkog nego što bi se reklo samo na osnovu geografske udaljenosti, a to su pre svega porodične i kulturne vrednosti.  
Koreja je za Srbiju jedan od najboljih partnera, upravo zbog otvorenosti i spremnosti za saradnju i prisustvo na trećim tržištima i oblastima  koja su i za Srbiju od posebnog značaja, istakao je Krstić.
Svi privredni subjekti koji su zainteresovani za saradnju s korejskim kompanijama treba da popune upitnik i proslede ga Korejskoj agenciji za promociju trgovine i izvoza KOTRA, na elektronsku adresu beograd@kotra.rs.


Komentari
(0)

13. april 2016.

ZA DVA MESECA  PRIJAVLJENO 2000 NAŠIH LJUDI  UPUĆENIH NA RAD U INOSTRANSTVU

U prva dva meseca važenja Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih u inostranstvo i njihovoj zaštiti, koji je stupio na snagu 13. januara ove godine, prijavljeno je 2000 građana Srbije, koje su poslodavci uputili na rad u inostranstvu, dok je cele prošle godine po starom zakonu prijavljeno samo oko hiljadu, navedeno je danas u Privrednoj komori Beograda.
Na sednici Odbora udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti predsednik Privredne komore Beograda Milivoje Miletić rekao je da se u okviru redovnih aktivnosti u Komori organizuje, između ostalog, i upoznavanje  članova sa izuzetno važnim zakonskim projektima, a jedan od njih je i najnoviji  Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih u inostranstvo i njihovoj zaštiti.
Imajući u vidu da je ranije bilo dosta problema u ovoj oblasti, dobro je što je donet novi Zakon i što on na jedan celovit način tretira ceo proces, od priprema  i obaveza poslodavaca prema zaposlenima koje upućuju na rad u inostranstvo, do obaveza koja po pitanju njihove zaštite  imaju naša nadležna ministarstva, ocenio je Miletić.


Komentari
(0)

13. april 2016.

PODRŠKA TAKMIČENJU UČENIKA MAŠINSKIH ŠKOLA U TEHNIČKOM ZNANJU

Privredna komora Beograda podržava sve aktivnosti naše akademske zajednice, posebno onaj deo koji se odnosi na školovanje kadrova za našu privredu, poručio je predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić, na završetku  takmičenja srednjoškolaca na Mašinskom fakultetu u Beogradu.
Tradicionalno Oblasno takmičenje mašinskih škola okupilo je ove godine oko 50 učenika iz 11 škola iz Beograda i okoline, koji su rešavali  zadatke iz kompjuterskog tehničkog crtanja, modeliranja i statike.
Obraćajuči se budućim  inženjerima  Miletić je rekao da je takmičenje, čiji je cilj da iskažu znanje oni koji će sutra raditi i graditi,  posebno važno jer će njihov zadatak biti da vrate ovu zemlju na mesto koje joj pripada.
Na ovom takmičenju su đaci tehničkih škola pokazali solidno znanje, što se i očekivalo, jer dobar deo đaka i studenata ostvaruje izuzetne  rezultate i na međunarodnim takmičenjima, istakao je Miletić.


Komentari
(0)

12. april 2016.

PROGRAM FINANSIRANJA POČETNOG BIZNISA

Ministar privrede Srbije, Željko Sertić je na ”Regionalnoj konferenciji o ženskom preduzetništvu Srbije i Republike Srpske” održanoj juče u Hotelu CROWNE PLAZA najavio da će 20. aprila početi program finansiranja početnog biznisa (start up) i podrške preduzetnicima koji su tek osnovali firmu, odnosno rade manje od dve godine. U okviru ovog programa, 30 procenata od ukupnih sredstava namenjeno je ženama.„Kroz različite programe koje pokrećemo u 2016. koja je godina prduzetništva, a za koje mogu da  se prijave i žene, želimo da osnažimo svakog ko želi da napravi korak u svom poslu, da bude kreativan i da pokaže svoje sposobnosti“, rekao je Sertić na otvaranju Regionalne konferencije.


Komentari
(0)

11. april 2016.

UTVRĐIVANJE POTREBA ZA FLEKSIBILNIM VIDOVIMA OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA U OKVIRU ERAZMUS+  PROJEKTA PT&SCHE

U okviru realizacije trogodišnjeg projekta “Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia” (PT&SCHE), finansiran iz programa Erazmus +, u Privrednoj komori Beograda, 11. aprila 2016. godine, održan je okrugli sto, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sekretari udruženja i rukovodioci centara Privredne komore Beograda i predstavnici partnera na projektu iz Srbije. Okrugli sto, kao vrsta radnog sastanka, je bila prilika da se predstavi projekat, aktivnosti, posebno faza istraživanja kao i mogućnosti većeg afirmisanja i involviranja privrede, čiji je doprinos od presudnog značaja za ustanovljavanje kako se, kroz kratke cikluse i part time modele obrazovanja, efikasno mogu obezbediti kadrovi potrebni na tržištu rada. anketa


Komentari
(0)

8. april 2016.

ODRŽAN IoT MEETUP

U Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa kompanijom DunavNET, održan je IoT MEETUP, posvećen obeležavanju međunarodnog dana Internet of Thingsa. Učesnici su se detaljnije upoznali sa predstojećom IOT week 2016  konferencijom, projektom TAGITSMART i novim pametnim tagovima na pakovanjima proizvoda široke potrošnje i hacaton takmičenjem, za nagradu visine 10.000 €, u tri kategorije.  Poziv za hacaton će biti objavljen do kraja aprila 2016. godine i biće postavljen i na web sajtu Privredne komore Beograda. 


Komentari
(0)

8. april 2016.

ODRŽANA OBUKA "PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2014-2020. SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020"

U Privrednoj komori Beograda, u okviru realizacije projekta "EU fondovi za privredu", organizovana je dvodnevna obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.
Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima, koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


Komentari
(0)

8. april 2016.

MOGUĆE UŠTEDETI ČAK TREĆINU TROŠKOVA ENERGIJE U INDUSTRIJI

Domaća industrija  bi boljom organizacijom, uvođenjem kontrole svih inputa i ulaskom u sistem efikasnije i sirovinski čistije proizvodnje i bez većih investicija, mogla da ostvari značajne uštede čak i za trećinu u troškovima proizvodnje, najviše u oblasti potrošnje energije, ocenjeno je danas u Privrednoj komori Beograda.
Na okruglom stolu "Mogućnosti smanjenja  troškova energenata u industriji Beograda", koji su organizovali Udruženje industrije, Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije i Centar za ekologiju Privredne komore Beograda rečeno je da  se na uštedama u privredi  radi, ali da bi trebalo preduzeti konkretnije, dugoročnije i organizovanije mere  uz odgovarajuća ulaganja kako bi se postigli vidljiviji rezultati.


Komentari
(0)

7. april 2016.

DODELJENE TRADICIONALNE GODIŠNJe NAGRADe PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA 2014/2015. GODINU

Uručene tradicionalne godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske, master, diplomske i završne radove na Beogradskom univerzitetu u školskoj 2014. i 2015. godini, kao i za najbolje pronalaske, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja u privredi.
Na svečanosti u Skupštini Grada  predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić, podsetio je da su akademske nagrade ustanovljene 1968. godine, a da je sedam godina kasnije lista proširena i najboljim inovativnim i kreativnim rešenjima.

Miletić je istakao da je glavni kriterijum pri ocenjivanju, primenljivost ovih radova u privredi i ocenio da je veza nauke i inovacija sa privredom osnova održivog razvoja zemlje.
"Konkurentnost je jedno od naših glavnih ograničenja, a ovo je nabolji put da se ona poveća. Upotrebom inovacija, i to kao domaćeg resursa, postićićemo i bolje rezultate kada je u pitanju nacionalna konkurentnost", poručio je Miletić i izrazio nadu da će ovo partnerstvo trajati i u narednim godinama.

U svečanom uručenju  tradicionalnih nagrada Privredne komore Beograda učestvovali  su i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Srđan Verbić i zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović.

Ministar Verbić je istakao da je ova veza nauke i privrede stara skoro 50 godina i da bi tu tradiciju trebalo negovati.
"Cilj nam je da nauka bude izvrsna i relevantna. Pokazali smo da možemo da dostignemo visoke ciljeve", rekao je ministar.
Verbić je naveo da je važno da u Srbiji bude što više inovacija, a naučnici jesu inovativni, i niko ne rešava praktične tehničke probleme kao oni.
"Možda to nije najvidljivije, ali su i ovakve promocije način da nauka postane vidljivija. Privreda odaje priznanje onome što radi visoko obrazovanje", rekao je Verbić.
Ministar je posebno pozdravio i one koji su bili nominovani, ali nisu nagrađeni, i kojima je do nagrade malo nedostajalo i koji misle da nije fer što baš oni nisu dobili priznanje. On je istakao da ima dobrih kandidata, što znači da ne moramo da brinemo za budućnost.

Ove godine u konkurenciji za nagrade bio je 41 rad iz oblasti medicine, mašinstva, elektrotehnike, saobraćaja, telekomunikacija, građevinarstva, arhitekture, šumarstva, poljoprivrede, ekonomije, turizma, farmacije i primenjenih umetnosti.
Žiri, kome je predsedavao  profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dragan Đuričin, nagradio je  4 doktorske disertacije, jedan magistarski rad i 2 master rada, a Žiri, na čijem je čelu bio profesor Mašinskog fakulteta, Miloš Nedeljković, nagradio je 3 pronalaska i 3 tehnička unapređenja.
Među nagrađenim akademskim radovima je i rešenje za integrisane gradske logističke sisteme, kao i optimalno upravljanje potrošnjom u elektroenergetskom sistemu sa obnovljivim izvorima energije. Među nagrađenim inovacijama i tehničkim unapređenjima je uređaj za točenje i očuvanje kvaliteta vina u flaši, reciklaža, odnosno pretvaranje biljnog otpada javnih zelenih površina u Beogradu u visokokvalitetno organsko đubrivo, android aplikacija za evidenciju klizišta na terenu  i hibrid kukuruza crvene boje.


Komentari
(0)

7. april 2016.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ZAŠTITI OD POŽARA "EXIT 2 SAFETY" U LJUBLJANI

Potpredsednik komore prof. dr Dragan Trivan zajedno sa Igorom Zorkom, potpredsednikom Gospodarske zbornice Slovenije otvorio je 1. Međunarodnu konferenciju o zaštiti od požara "Exit 2 Safety" u Ljubljani.
Konferencija je međunarodnog karaktera uz učešće kompanija i predstavnika struke iz EU i zemalja Zapadnog Balkana i održava se u hotelu Union u Ljubljani, 7 i 8 aprila.
Potpredsednik Trivan je podržao ideju organizacije ovakvog skupa i istakao potrebu za sličnim skupovima, na kojima će struka moći da predstavi najnovija dostignuća i trendove u ovoj značajnoj industriji. Ono što od ovog skupa očekujemo jesu nova sigurnosna rešenja i tehnologije, istakao je prof. Trivan, potpredsednik Komore.
Sa prof. Trivanom na konferenciji su uzeli učešće i menadžeri bezbednosti iz najvećih srpskih korporacija.


Komentari
(0)

7. april 2016.

PREZENTACIJA II JAVNOG POZIVA TEHNOLOŠKO-RAZVOJNIM KOMPANIJAMA ZA ČLANSTVO U NTP BEOGRAD

U saradnji Privredne komore Beograda i Naučno-tehnološkog parka Beograd, 7. aprila 2016. godine, održana je prezentacija drugog javnog poziva tehnološko-razvojnim kompanijama za članstvo u NTP Beograd. Poziv je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima koja se bave razvojem novih proizvoda/procesa/usluga, kao i velikim preduzećima, koja žele da lociraju svoja I&R odeljenja u NTP Beograd. Poziv je otvoren do popunjavanja prostornih kapaciteta NTP Beograd, a prva evaluacija će se vršiti za prijave pristigle do 15. aprila 2016. Za više informacija o uslovima konkursa kontakt osoba je Jelena Petrović, 011/ 3370-951, jelena.petrovic@ntpark.rs


Komentari
(0)

6. april 2016.

ODRŽANA RADIONICA NAJBOLJI IZBOR ZAPOSLENIH U PRIVATNIM I PORODIČNIM KOMPANIJAMA

U Privrednoj komori Beograda, 6. aprila 2016. godine, predavač Miloš Tomanović, u interaktivnoj radionici Najbolji izbor zaposlenih u privatnim i porodičnim kompanijama, predočio je rešenja za  jedan od najvećih troškova koje preduzeća imaju, a stvoren  je pogrešnim izborom kadrova što rezultira ne ispunjavanjem poslovnih ciljeva ili velikom fluktuacijom zaposlenih.
Vlasnici često zanemare šta su to unutrašnji pokretači koji definišu jednu osobu, jer se najčešće razmišlja o radnom iskustvu osobe koju priželjkujete, njenom školskom obrazovanju i možda nekim kompetencijama koje poseduje. Svakako je i vlasnicima i zaposlenima cilj da se  uspostavi sistem primanja odgovarajućih osoba koje se po svojim znanjima, veštinama kao i karakternim osobinama i radnim navikama najviše uklapaju u radno okruženje i poslovno opredeljenje kompanije.


Komentari
(0)

6. april 2016.

PREDSTAVNICI GRADA JOHANESBURGA U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA 

U Privrednoj komori Beograda održan je sastanak s predstavnikom Grada Johanesburga, gospodinom Vandile Cvaneom, izvršnim direktorom Odeljenja za socijalni razvoj Grada Johanesburga i Žarkom Tarićem i Vladimirom Miloševićem iz kompanije Minatar.
Na sastanku su razmatrane mogućnosti za saradnju Grada Johansburga i Privredne komore Beograda. Učesnici su se složili da je potrebno uspostaviti čvrste veze između dva grada, da potencijal za saradnju postoji i da je pogodan trenutak koji treba iskoristiti. Gospodin Cvane ukazao je na izuzetno visoku stopu nezaposlenosti u JAR-u, pogotovo među mlađom populacijom. S druge strane, postoji veliki potencijal za razvoj poljoprivrede, u čemu vide šansu za pronalaženje rešenja za smanjenje nezaposlenosti među mladima. U tom smislu žele da čuju iskustva Beograda, po pitanju podrške koji Grad Beograd i komorski sistem pružaju mladima koji posluju u sektoru poljoprivrede.


Komentari
(0)

6. april 2016.

USPEŠAN NASTUP PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA NA SAJMU PRIVREDE ZAPADNE SRBIJE U VALJEVU

Privredna komora Beograda uspešno je nastupila na 13. Sajmu privrede zapadne Srbije ''SPREG 2016'' u Valjevu, na kojem je učešće uzelo 208 izlagača iz 75 mesta i gradova Srbije i Republike Srpske, kao i iz Kine.
Ovaj najveći sajam u zapadnoj Srbiji otvorila je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije, gospođa Snežana Bogosavljević Bošković, koja je obišla štandove brojnih izlagača, među kojima i štand Asocijacije kineskih privrednika u Srbiji, na kome je kao partner nastupila Privredna komora Beograda.


Komentari
(0)