Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


22. jul 2014.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

Republika Srbija je u 2014. godini donela novi podsticajni program za green-field i brown-field projekte u Srbiji, čiji je osnov Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) koja je stupila na snagu 24.05.2014. Nova Uredba Vlade Srbije o uslovima i načinu privlačenja stranih direktnih investicija trebalo bi da počne sa efektivnom primenom krajem avgusta, nakon rebalansa državnog budžeta. Primenom mera iz ove uredbe će, kako se očekuje, biti ubrzan privredni rast, povećana stopa zapošljavanja i izgradnja infrastrukture u Srbiji. Novi podsticajni program predviđa da se visina sredstava koja mogu biti dodeljena određuje u odnosu na opravdane troškove ulaganja (ulaganje u materijalna i nematerijalna sredstva koja su definisana Uredbom) ili na opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicije, što je razlika u odnosu na raniju uredbu o privlačenju direktnih investicija koja je predviđala bodovni sistem.


Komentari
(0)

18. jul 2014.

NOVI ZAKON TREBA DA PODSTAKNE PROIZVODNJU VOĆA I RAKIJE U SRBIJI I DA OLAKŠA IZVOZ

Grupacija proizvodjaca rakijeNa sednici Grupacije proizvođača rakije, održanoj povodom izrade novog Zakona o jakim alkoholnim pićima, definisani su efekti koje bi novi Zakon trebalo da donese. Efekti se odnose na ubrzani razvoj i korišćenje svih potencijala Srbije u ovoj oblasti, a podrazumeva se da novi Zakon mora biti u skladu sa regulativom Evropske unije. Zakon bi trebao da bude podrška razvoju sirovinske baze za proizvodnju rakije, jer je jedna od retkih komparativnih prednosti, koje Srbija ima u odnosu na evropske i druge zemlje, više od jednog veka duga tradicija i stečeno iskustvo poljoprivrednih gazdinstava u proizvodnji “meke rakije”. Takođe, Zakon bi trebalo da stvara uslove za povećanje proizvodnje, da je podstiče svojim rešenjima i oslobađa nepotrebnih birokratskih stega i da omogući slobodan izvoz jakih alkoholnih pića. Tržište Srbije je malo za prodaju jakih alkoholnih pića, ne omogućava nikakav dugoročno ozbiljniji razvoj proizvodnje i jedini mogući put razvoja je povećanje izvoza.


Komentari
(0)

16. jul 2014.

HILJADU POREZNIKA VEĆ KONTROLIŠE NEPLATIŠE

Za vikend je počela pojačana kontrola plaćanja poreza, ali i spremanje rešenja o drakonskim kaznama za one koji tu obavezu ne izmiruju. U skladu sa godišnjim planom, oko 600 poreskih inspektora u svakom trenutku kontroliše firme, uključujući i velike poreske obveznike. Osim njih, oko 400 kontrolora proverava izdavanje fiskalnih računa i poslovanje preko fiskalnih kasa, kao i prijavljene radnike, pre svega u maloprodaji - otkriva za „Blic“ novi direktor Poreske uprave Aleksandar Miljković.


Komentari
(0)

11. jul 2014.

ELEKTRONSKA PRIJAVA SVIH POREZA OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE

Prijave poreza na dodatu vrednost od 1. jula podnose se isključivo eklektronski, što je do sada bilo samo opciono. Zakonom je predviđeno da se poreska prijava podnosi isključivo u elektronskom obliku za poreze koji se plaćaju po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i za porez na dodatu vrednost.


Komentari
(0)

11. jul 2014.

POČINJE IZRADA NACRTA ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

Grupacija proizvođača rakija dogovorila je način rada i učešća u izradi Nacrta zakona o jakim alkoholnim pićima. Radna grupa Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u kojoj su i dva predstavnika Grupacije, održaće iduće nedelje prvi sastanak. Članovi Grupacije su se saglasili da je trenutno za njih ovo najvažniji posao i da žele aktivno da učestvuju u izradi Nacrta zakona, a ne samo u javnoj raspravi po njegovom objavljivanju. Sa sastanka je upućen i predlog da član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o jakim alkoholnim pićima obavezno bude i predstavnik Ministarstva finansija.


Komentari
(0)

11. jul 2014.

10. EVROPSKI FORUM ZA UNAPREĐENJE VLADAVINE PRAVA: "SPROVOĐENJE IZVRŠENJA U GRAĐANSKIM STVARIMA U REPUBLICI SRBIJI: OSTVARIVANJE PRAVDE"

Program za pravne i pravosudne reforme u Srbiji Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju  (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  GmbH), u partnerstvu sa Ministarstvom pravde Republike Srbije i Komorom izvršitelja Republike Srbije organizovao je 10. Evropski forum za unapređenje vladavine prava na temu: "Sprovođenje izvršenja u građanskim stvarima u Republici Srbiji: Ostvarivanje pravde" u petak, 11. jula 2014. godine  u Hotelu Hyatt Regency.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda učestvovalo je na Forumu, koji je otvorio Nikola Selaković, ministar pravde Republike Srbije, njegova ekselencija Majkl Davenport, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, njegova ekselencija Majkl Kirbi, ambasador SAD-a u Republici Srbiji i predstavnik Ambasade Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji.


Komentari
(0)

10. jul 2014.

ODRZANA SEDNICA GRUPACIJE ZA NEGOVANJE STARIH ZANATA I UMETNICKOG NASLEDJA

Predstavnici Zajednice opštih udruženja preduzetnika Privredne komore Beograda uzeli su aktivno učešće na 2. sednici Grupacije za negovanje starih zanata i umetničkog nasledja koja je održana u četvrtak, 10. jula u prostorijama Regionalne privredne komore Niš.

Na sednici je bio prezetnovan projekat Kluba privrednika Palilula "Porodično preduzetništvo – mikro biznis", usvojen je okvirni plan rada u predstojećem periodu i razmatrane su dosadašnje aktivnosti Grupacije za negovanje starih zanata i umetničkog nasledja.


Komentari
(0)

10. jul 2014.

RADI SE NOVI ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Na okruglom stolu „Stanje i plodnost poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji“, Zoran Knežević, direktor Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, izneo je niz podataka o zemljištu, od kojih se značajno razlikuju statistički i katastarski. Tačne podatke ćemo imati uvođenjem GIS-a, koji će finansirati EU. Procenjuje se da u Srbiji ima između 4,2 i 4,5 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta, a godišnji gubici su znatni.  Najveći problemi su: prevođenje poljoprivrednog zemljišta u druge namene, erozija, smanjenje organske materije u zemljištu i preko milion hektara kiselog zemljišta. Trenutno se radi na prednacrtu novog zakona o poljoprivrednom zemljištu u kome će biti propisan minimum održavanja i obaveza vođenja Knjige polja. Na taj način će se bolje pratiti stanje zemljišta, mada i u dosadašnjem zakonu postoji obaveza obrade i kontrole plodnosti, koje se često ne poštuju. Zbog toga će, najverovatnije, dobijenje subvencija biti uslovljeno dokazima o obavljenim kontrolama kvaliteta zemljišta.


Komentari
(0)

10. jul 2014.

IZMENA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine i  Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovali su u saradnji sa Common Sens Group stručni seminar na temu : IZMENA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI.

U cilju  upoznavanja članova Privredne komore Beograda sa novinama  zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, seminar je održan u prostorijama Komore. Realizator seminara  predavač :  Irina Stevanović Gavrović , pomoćnik ministra, Ministarstvo finansija.


Komentari
(0)

10. juli 2014.

ODRŽAN DRUGI PO REDU SASTANAK SA PRIVREDNICIMA RADI UNAPREDJENJA TURIZMA GRADA BEOGRADA

U zdanju Starog dvora, 9. jula 2014. godine, u organizaciji Sekretarijata za privredu Gradske uprave grada Beograda, održan je drugi sastanak sa predstavnicima privrede radi unapređenja turizma prestonice na kome su učestvovali i predstavnici Privredne komore Beograda. Prvi sastanak sa gradonacelnikom održan je u prostorijama Privredne komore Beograda 25. juna 2014. godine kada su pokrenute inicijative za jaču saradnju između privrednih subjekata i javnog sektora, a u cilju rešavanja problema na koje su ukazali privrednici. Na sastanku su razmatrane teme poput boravisnih taksi, kategorizacije uslužnih objekata, imidža grada, javno privatnog partnerstva, kongresne destinacije, adekvatne promocije, brendiranja i sl. Privrednici su izrazili želju za unapređenjem kompletnog poslovnog ambijenta grada Beograda i spremnost na saradnju.


Komentari
(0)

10. jul 2014.

ODRŽAN STRUČNI SKUP NA TEMU AKTUELNA PROBLEMATIKA  U OBLASTI MEDICINSKE OPREME

Na stručnom skupu koji je organizovalo Udruženje industrije Privredne komore Beograda razmatrani su problemi u oblasti proizvodnje, servisiranja i uvoza medicinske opreme.
Skupu su prisustvovali proizvođači i uvoznici medicinske opreme iz Srbije. Učesnici skupa složili su se da u oblasti medicinske opreme ima puno problema koji su zajednički za proizvođače kao i za servisere i uvoznike od normativnih uređenja do učešća na tenderima.
Istaknuto je nepostojanje kontrolnih tela koja vrše atestiranje pojedine opreme, da proizvođači koji prave opremu, zbog zakonskih ograničenja i nelojalne konkurencije, ne mogu da vrše i njeno servisiranje. Za pojedinu uvoznu proizvode oprema za servisiranje je složena i serviseri se obučavaju u stranim kompanijama. Predstavnik kompanije Dräger, Dejan Crnomarković istakao je da je ona međunarodni lider u obezbeđivanju inovativnih sistema aparata u oblasti anestezije i intenzivne nege i već dugi niz godina posluje u Srbiji ali zbog loše zakonske regulative imaju sve više problema. Na skupu je pokrenuta inicijativa o formiranju Grupacije za medicinsku opremu i dogovoreno je da se predlog dostavi Odboru Udruženja industrije i UO Privredne komore Beograda na usvajanje. Grupacija bi trebalo da zastupa zajednički interes svih sbjekata iz oblasti medicinske opreme, učestvuje u doktrinarnom i normativnom uređenju i harmonizaciji oblasti, inicira donošenje i usaglašavanje propisa, kao i Kodeksa profesionalne etike članova grupacije.


Komentari
(0)

9. jul 2014.

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU NA KOJOJ JE  NAJAVLJENA 42. KOSIDBA NA RAJCU

U Media centru Privredne komore Beograda, 9. jula 2014. godine, održana je Konferencija za štampu u okviru koje  je najavljena privredno – turistička manifestacija 42. Kosidba na Rajcu, koja će se održati od 18. do 20. jula 2014. godine.
Kosidba na Rajcu predstavlja jednu od najznačajnijih tradicionalnih manifestacije u Srbiji.
Prema rečima direktora Turističke organizacije Ljiga, Kosidba na Rajcu je jedinstvena međunarodna smotra kosača, pobednika prethodno održanih takmičenja u okruženju, Balkanu i Evropi, na kojoj su do sada učestvovali kosači iz Norveške, Danske, sa Islanda, iz Velike Britanije, Rumunije, Rusije, Kine, BiH, Crne Gore, Slovenije, a ove godine su pozvani i kosači iz Azerbejdžana, Nemačke i Austrije.
Organizatori Kosidbe najavili su i ove godine bogat kulturno-umetnički program koji je sastavni deo ove manifestacije.


Komentari
(0)

9. jul 2014.

ŽENE I MUŠKARCI U PENZIJU SA 65 GODINA ŽIVOTA

Prema Pregledu odredaba Zakona o PIO koje se dopunjuju, žene i muškarci ići će u penziju sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža ili sa 45 godina staža.  Ministarstvo rada Srbije objavilo je pregled izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) kojim se predviđa da do 2032. postepeno budu izjednačeni uslovi za odlazak u penziju žena i muškaraca.               


Komentari
(0)

8. jul 2014. 

PREZENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Povodom donošenja novog Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br: 62/2014), koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 13. juna 2014. godine u Privrednoj komori Beograda, u prepunoj sali na šestom spratu, održan je stručni skup na temu: PREZENTACIJA ZAKONA O ZAŠTIITI POTROŠAČA, koju su realizovali: Vesna Novaković, načelnica Sektora za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija RS i Goran Macura, predstavnik Tržišne inspekcije. Brojnim predstavnima privrede, ali i drugim zainteresovanim licima prezentovane su odredbe o informisanju i edukaciji potrošača, dužnost obaveštavanja potrošača pre zaključivanje ugovora na daljinu, kao i pravo potrošača na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, obaveze prodavca prilikom isporuke robe, saobraznosti robe, pravima i obavezama po osnovu garancije, pravima i obavezama u slučaju reklamacije... Učesnicima skupa su predstavljene aktivnosti Tržišne inspekcije na kontroli primene ovog Zakona, rigorozne kazne za prekršaje u slučaju njegovog nepoštovanja i razjašnjene brojne dileme u vezi primene ovog zakona u praksi.
Konstatovano je da je Privredna komora Beograda i ovog puta imala sluha za potrebe svojih članova, a zbog velikog interesovanja biće nastavljene aktivnosti u vezi Zakona o zaštiti potrošača, o čemu će njeni članovi biti blagovremeno obavešteni.Prezentacija Zakona.ppt


Komentari
(0)

4. jul 2014.

INSTRUMENTI ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE INTELEKTUALNOM SVOJINOM

U organizaciji Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda i Zavoda za intelektualnu svojinu RS, održan je sastanak/radionica na temu: ”Instrumenti za efikasno upravljanje intelektualnom svojinom - međunarodni portali i baze podataka”.
Eksperti Zavoda za intelektualnu svojinu RS,
Mr Nikola Radovanović i Biljana Remović Dimić predstavili su prisutnim učesnicima instrumente podrške MSP u sferi intelektualne svojine: Innovaccess, IP Response, IP Marketplace, IP Valuation, kao i nacionalne i međunarodne baze žigova i patenata. Tokom radionice učesnici su imali prilike da on line pretražuju ove IP  baze,  a takođe su korišćenjem IP instrumenata i sami bili u prilici da provere stepen inovativnosti svojih kompanija, ali i da dobiju korisna uprutstva za dalje postupanje u pravcu unapređivanja svojih preduzeća kroz podsticanje inovativnostii zaštitu svojih prava u oblasti intelektualne svojine.
Prezentacije sa sastanka mogu se preuzeti ovde.


Komentari
(0)

4. jul 2014.

KONFERENCIJA "PODSTICAJI ZA RAZVOJ LOKALNE PRIVREDE"

Predstavnici Privredne komore Beograda uzeli su aktivno učešće na konferciji pod nazivom „Podsticaji za razvoj lokalne privrede"  koja  je održana 4. jula u sali Gradske opštine Čukarica.
„Cilj konferencije je povezivanje lokalne privredne zajednice radi unapređenja saradnje, razmene znanja, podsticanja inovacija i rasta konkurentnosti. Svi koji su u privredi znaju koliko je važno stalno proširivati svoja znanja  i veštine i zato smo smo omogućili da dobije neophodne informacije koje će vam pomoći da unapredite svoje poslovanje." - rekao je otvarajući  konferenciju Srđan Kolarić predsednik Gradske opštine Čukarica. Prema njegovim rečima, opština Čukarica želi da zajedno sa privrednicima učestvuje u razvoju lokalne privrede i uključivanje u tržišno poslovanje.
Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Privredne komore Srbije, Saveta za ekonomski razvoj opštine Čukarica, Saveta za privredu opštinskog odbora Srpske napredne stranke Čukarica, Sekretarijata za privredu, Agencije za regionalni razvoj, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, Agencije za osiguranje kredita i finansiranje izvoza kao i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje.


Komentari
(0)

3. jul 2014.

ODRŽANA OBUKA UVOD U ANDROID PROGRAMIRANJE

U organizaciji Privredme komore Beograda, Udruženja informatičke delatnosti i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, održana je prva u nizu obuka "Uvod u Android programiranje", u okviru Centra za obuku programera. Obuka je realizovana sa predavačima iz firme Code Factory, a imala je cilj da polaznike uvede u sve elemente programiranja na Android platformi na razumljiv i konkretan način, kako bi izbegli česte početničke greške koje kasnije značajno uspore napredovanje. Na kraju kursa, polaznici su ovladali dovoljnom količinom znanja za izradu manjih aplikacija, kompletnih i spremnih za objavljivanje na Google Play-u.


Komentari
(0)

3. jul 2014. 

   

IZMENE I DOPUNE POSTOJEĆIH PROPISA U VEZI SA ORGANIZOVANJEM PRODAJNIH PODSTICAJA


U Privrednoj Komori Beograda, Udruženje trgovine organizovalo je sastanak sa privrednicima koji se bave prodajom obuće, odeće i aksesoara na temu „Izmena i dopuna postojećih propisa u vezi sa organizovanjem prodajnih podsticaja“, sa ciljem da se unapredi poslovni ambijent i da se zakonska regulativa usaglasi sa poslovnom praksom. Sastanku su prisustvovali predstavnici trgovinskih preduzeća koji pokrivaju preko 70% tržišta. Izneti su brojni predlozi za izmene i dopune Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o oglašavanju i Pravilniku o evidenciji prometa robe i usluga i formirane su inicijative za njihovo unapređenje. Takođe je dogovoreno formiranje Grupacije u okviru Udruženja trgovine koja će zastupati interese branše radi efikasnijeg poslovanja.


Komentari
(0)

2. jul 2014.  

ODRŽAN SEMINAR POSVEĆEN DETEKCIJI LAŽI KROZ ANALIZU PONAŠANJA

Privredna komora Beograda i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu organizovala je seminar na temu:''Primena specijalnih tehnika u korporacijskoj bezbednosti – detekcija laži kroz analizu ponašanja'', koji je održan 02.jula 2014. godine.
Predavanja je vodio kriminalistički psiholog i poligrafski ispitivač MUP-a RS, Goran Kojić, ekspert na Kriminalističko policijskoj akademiji. Učesnici su tokom interaktivnog izlaganja, iskustvenih primera i preporuka predavača, stekli fundamentalna znanja kako se priprema i sprovodi proces detekcije laganja kroz analizu ponašanja, odnosno procenjivanja ljudskog ponašanja u kontekstu korporacijske bezbednosti.
Polaznici su detaljno upoznati sa svim fazama, elementarnim uslovima i faktorima koji moraju biti ostvareni za uspešnu primenu specijalnih metoda i tehnika za sprovođnje ispitivanja i intervenisanja u kriznim situacijama u poslovnom okruženju. Posebno je istaknut značaj dobrog planiranja i pripreme uslova ispitivanja, organizovanja intervjua, veštine i znanja ispitivača.


Komentari
(0)

1. jul 2014.

PROMOCIJA TURISTICKE PONUDE BEOGRADA U SOFIJI


U Sofiji je 1. jula organizovana promocija turističke ponude Beograda za turoperatore i medijske kuće iz Bugarske.
Učešće u promociji turističkih potencijala uzeli su: Privredna komora Beograda, Turisitčka organizacija Beograda, Turistička organizacija Novog Sada, nacionalna avio kompanija Air Srbija, Sekretarijat za privredu grada Beograda, Udruženje vinara i vinogradara Srbije.
U okviru promocije Beograda za tržište Bugarske, organizovani su bilateralni susreti privrednika na kojima su se sastali predstavnici turističke privrede Beograda i Novog Sada sa oko 50 predstavnika bugarskih agencija.
Pod okriljem bilateralnih susreta predstavile su se beogradske receptivne turističke agencije i hoteli: Glob Metropoliten Turs, BS Turs, hoteli Crystal, Prag, Falkensteiner, Zira, Nevski, Belgrade City Hotel i Petrus, kao i novosadski hoteli : Vojvodina, Vigor, Putnik, Arte Boutique Hotel i Dash hotel.


Komentari
(0)

1. jul 2014.

BDP BELEŽI RAST U PRVOM KVARTALU 2014

Prema podacima Republičkog zavoda za statitiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), u prvom kvartalu ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 0,1odsto. Desezonirana serija podataka pokazuje pad BDP-a za 0,3 odsto u odnosu na prethodni kvartal. Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu u odnosu na isti period 2013. godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru informisanja i komunikacija (5,15 odsto), saobraćaja i skladištenja (2,7 odsto) i sektoru prerađivačke industrije (1,6 odsto). Značajan pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva 7,8 odsto, finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja 3,7 odsto, i sektoru trgovine 2 odsto.


Komentari
(0)

30.jun 2014.  

ODRŽAN SASTANAK „SIVA EKONOMIJA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU“

Na sastanku koji je organizovalo Udruženje ugostiteljstva i turizma predočena je čitava lista svakodnevnih problema sa kojima se suočavaju zaposleni u ovoj grani u glavnom gradu. Problem sive ekonomije je sistemski i za njegovo rešavanje je potreban konsenzus na svim nivoima, ali se konkretni problemi mogu rešavati korak po korak.

U Privrednoj komori Beograda predloženo je da se počne od uklanjanja uličnih prodavaca i sređivanja Knez Mihajlove ulice. Na prvom mestu je haos koji stvaraju preprodavci u centru grada, ali sve više problem predstavljaju i ulični prosjaci, psi lutalice i  razbacano smeće.


Komentari
(0)

30. jun 2014.

ODRŽANA PREZENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Zensko preduzetnistvoPrezentacija Programa podrške ženskom preduzetništvu održana je u Privrednoj komori Beograda, 30. juna 2014. godine, u saradnji sa Regionalnom agencija za razvoj i evropske integracije Beograd i Klubom prvih žena.

Program je namenjen ženama preduzetnicama, vlasnicama preduzetničkih radnji, mikro, malih i srednjih preduzeća. Osnovni cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga kao i jačanje ljudskih resursa, uz mogućnost da preduzetnice apliciraju za bespovratna sredstva u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara.

Program realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.


Komentari
(0)

30. jun 2014.  

ODRŽAN III BUSINESS SUMMIT – UPOSLIMO SRBIJU

Uspešno je završen III Business Summit-Uposlimo Srbiju i Sajam turizma, rakije i vina Vrnjačka Banja, koji je od 27.do 29. juna 2014. godine održan u hotelu “Breza", u organizaciji Etno centra “Gegula” iz Kraljeva, Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti iz Beograda i Privredne Komore Beograda, pod pokroviteljstvom grada Kraljeva i Novog Pazara, Regionalne privredne komore Kraljevo i opština: Vrnjačke Banje, Kanjiže,Bogatića, i Raške.
Cilj III Bussiness Summit bio je da na jedinstven način predstavi istoriju, kulturu i tradiciju Srbije, kao i nove mogućnosti i ideje za poslovanje u Srbiju, kroz sajam srpskih brendova, poslovnih ideja, istorijski i kulturni vremeplov, neiskorišćene potencijale Srbije (poljoprivreda, ugostiteljstvo i turizam). Summit je okupio oko 80 izlagača: proizvođače rakije, vina, piva, sokova, prehrambenih proizvoda, meda, kolača, sadniča i proizvoda od aronije, rukotvorina i sl.
Na Summit-u su bile prisutne i brojne turističke organizacije,  naučni radnici, veliki broj firmi iz zemlje i jugoistočne Evrope i gostiju iz EU, Kanade i SAD. Zaključak  III Business Summit-Uposlimo Srbiju odnosio se pre svega na potrebu za jedinstvenim predstavljanjem ponude Srbije u regionu i šire.

 


Komentari
(0)

30. jun 2014.

IZVEŠTAJ O ODRŽANOM OPERATIVNOM SASTANKU RADNE GRUPE EVLIA PROJEKTA

Projekat EVLIAInovacija je ključni pokretač evropske konkurentnosti i rasta, međutim, mlada i inovativna MSP suočavaju se sa velikim problemima u pokušajima da se pozicioniraju na tržištu i/ili da unaprede poslovanje, pre svega zbog nedostatka finansija. S druge strane, ona su obično u nepovoljnom položaju kada je reč o privlačenju eksternog finansiranja, jer obično ne mogu da ispune zahteve finansijskih posrednika i banaka, pa se ne tako retko dešava da zapadnu u ozbiljne poteškoće koje mogu dovesti i do prestanka njihovog poslovanja, a da pri tome imaju vrlo vredne resurse u pogledu nematerijalnih dobara.

Sa tim u vezi, Privredna komora Beograda je organizovala operativni sastanak radne grupe EVLIA projekta 30. juna 2013. godine sa ciljem realizacije vrlo važnih aktivnosti – obuka (on-line i kroz dvodnevni seminar tokom avgusta i septembra) za organizacije, predstavnike nadležnih institucija koje se bave pružanjem podrške ili usluga malim i srednjim preduzećima i stručnjake pojedince koji se bave valorizacijom intelektualne svojine, koja ima za cilj osposobljavanje radi identifikacije nematerijalnih dobara privrednih subjekata, koja imaju potencijal da budu novčano iskazana i generišu ekonomsku dobit za preduzeće.


Komentari
(0)

27. jun 2014.

PREZENTACIJA ARENIO GRUPE

Arenio grupaPrivredna komora Beograda bila je domaćin delegaciji italijanskih privrednika iz Verone, koju je predvodio gospodin Enrico Corsi, pomoćnik gradonačelnika Verone zadužen za privredu, infrastrukturu i turizam. Kompanija ARENIO GROUP održala je prezentaciju projekta ROMEO E GIULIETTA. Cilj ovog projekta je razvoj mreže putem koje će biti organizovana promocija italijanskih proizvoda vrhunskog porekla – hrane i vina. Kompanija je zainteresovana za plasiranje sopstvenih proizvoda na tržište Srbije, kao i za osnivanje joint venture kompanije sa srpskim partnerima. Gospodin Enrico Corsi govorio je o potencijalima Verone, koja nije samo turističko mesto nego i veliki centar prehrambene industrije.

Sastanku su prisustvovali i zamenik gradonačelnika grada Beograda, gospodin Andreja Mladenović, zatim predstavnici  ICE – italijanskog instituta za spoljnu trgovinu, gospodin Đovani Mafoda, predstavnici KONFINDUSTRIJA SRBIJA, gospođa Irena Brajović, predstavnik Italijansko – srpske privredne komore, gospodin Oliver Lepori, kao i brojne srpske kompanije iz oblasti ugostiteljstva, hotelijerstva i prehrambene industrije. Srpske kompanije su prepoznale mogućnost da u direktnom kontaktu ostvare potencijalnu saradnju.


Komentari
(0)

27. jun 2014.

OD 1. JULA OBAVEZNA ELEKTRONSKA PRIJAVA PDV

Prijave poreza na dodatu vrednost  od 1. jula podnose se isključivo eklektronski, što je do sada bilo samo opciono, objavila je na svom sajtu Poreska uprava Srbije. U slučaju da u prijavi postoje neispravnosti ili matematičke greške dobićete o tome obavešenje u elektronskom obliku. Poreska prijava će se smatrati podnetom kada u elektronskom obliku dobijete potvrdu o formalnoj ispravnosti i matematičkoj tačnosti podataka i identifikacioni broj prijave - navedeno je na sajtu Poreske uprave.


Komentari
(0)