Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


28. januar 2015.

RECEPTIVNOM TURIZMU POTREBNA VEĆA PODRŠKA

U budžetu Srbije za podršku receptivnom turističkom proizvodu i edukaciji u ovoj godini predviđeno je 137 miliona dinara ili oko milion evra što je apsolutno nedovljno, ocenjeno je danas u Privrednoj komori Beograda.
Podrška privlačenju većeg broja inostranih turista, odnosno većem deviznom prilivu jer se ovaj vid turizma može smatrati izvozom usluga moguća je pre svega izmenama propisa, ali i preko konkretnih mera kao što su poreske olakšice ili bolja organizovanost na turističkom tržištu, rečeno na stručnom skupu o unapređenju receptivnog turizma u Srbiji. Učesnici skupa naveli su da je potrebno uvođenje registra turističkih preduzeća i agencija, kao i umrežavanje turističkih i ugiostiteljskih kapaciteta uz stalno praćenje broja turista i noćenja.


Komentari
(0)

23. januar 2015.

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH I DRUGIH IZVEŠTAJA I DOKUMENTACIJE ZA 2014. GODINU

Privredna komora Beograda je treći put uspešno realizovala poslovno stručni skup na temu "Dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2014. godinu", u petak 23. januara 2015. godine.
Učesnici su imali priliku da kroz interaktivnu komunikaciju dobiju sve važne informacije i na zadovoljstvo svih učesnika skup i organizacija ocenjen najvišom ocenom.
Teme stručnog skupa koje je Ružica Stamenković, iz Agenciji za privredne registre, prezentovala su:


Komentari
(0)

23. januar 2015.

USVOJEN PROGRAM RADA GRUPACIJE PROIZVOĐAČA I TRGOVACA MESOM

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije i Udruženja trgovine i usluga, održana je sednica Grupacije proizvođača, trgovaca mesom i proizvodima od mesa. Glavna tema sastanka bio je Program aktivnosti Grupacije za 2015. godinu. Predsednik Grupacije Milenko Pavlović je predstavio predlog programa rada i podsetio da i od njih očekuje inicijativu u daljem radu, a sve u cilju poboljšanja njihovog poslovanja i unapređenja konkurentnosti.


Komentari
(0)

23. januar 2015.

ODRŽAN SEMINAR "PRODAJA NEPOKRETNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU"

U Privrednoj komori Beograda realizovan je seminar na temu: ''Prodaja nepokretnosti u izvršnom postupku''.
Predavanja, koja su koncipirana na osnovu pravno - teoretskih znanja i iskustva iz prakse, realizovali su dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu i Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu.
Na seminaru je pažnja posvećena obradi tema koje se odnose na osnovna načela izvršnog postupka, sredstva izvršenja, pravila postupanja, prava i obaveze učesnika u postupku i ovlašćenja sudskih i privatnih izvršitelja.


Komentari
(0)

22. januar 2015.

POKRETANJE GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE SRBIJE

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Društva lobista Srbije, održan je 41. klub lobista čija je tema bila “Pokretanje građevinske industrije“.
Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pozdravila je prisutne i kazala da je cilj Vlade Srbije da do 2020. godine, učešće građevinske industrije u bruto domaćem proizvodu bude 7%, dok je sada nešto ispod 4 %.
Krajem prošle godine donet je sistemski Zakon o planiranju i izgradnji, a do kraja ove godine treba da bude uvedena elektronska građevinska dozvola.


Komentari
(0)

21. januar 2015.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Narodna Skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Predmetnim izmenama stvoreni su neophodni zakonski preduslovi za izbegavanje negativnih finansijskih posledica za Telekom Srbija a.d i posredno za Republiku Srbiju i ostale akcionare Telekom Srbija a.d Beograd, a u svetlu najavljene prodaje,  koje bi evidentno nastupile u slučaju zadržavanja postojećih zakonskih rešenja.

Uveden je zakonski izuzetak koji predstavlja ukidanje vremenskog ograničenja za otuđenje do 20% sopstvenih akcija za privredno društvo koje nije javno u smislu zakona kojim se uređuje oblast tržišta kapitala.


Komentari
(0)

21. januar 2015.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

Narodna skupština Republike Srbije, donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, sa setom pratećih zakona koji regulišu ovu oblast i to: Zakon o izmenama i dopunama zakona o vanparničnom postupku, Zakon o izmenama i dopunama o prometu nepokretnosti, Zakon o izmenama i dopunama Porodičnog zakona i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju. 


Komentari
(0)

20. januar 2015.

POTPISAN SPORAZUM O STRATEŠKOM PARTNERSTVU PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA I MOKROGORSKE ŠKOLE MENADžMENTA

Privredna komora Beograda i Mokrogorska škola menadžmenta potpisali su danas u Privrednoj komori Beograda Sporazum o strateškom partnerstvu u edukaciji privrednika.
Potpisnici Sporazuma, predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić  i direktor Mokrogorske škole menadžmenta, Srđan Janićijević najavili su promovisanja edukacije u oblasti menadžmenta, obrazovanje menadžera – rukovodilaca u privatnom i javnom sektoru, kao i posebne programe za male i srednje preduzetnike.


Komentari
(0)

11. januar 2015.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA ASOCIJACIJOM KINESKIH PRIVREDNIKA

Asocijacija kineskih privrednikaNa svečanoj konferenciji, održanoj 11. januar 2015. u beogradskom Sava centru, osnovana je Asocijacija kineskih privrednika u Srbiji koja na institucionalan način treba da doprinese razvoju ekonomske saradnje dveju zemalja.
Predsednik Asocijacije kineskih privrednika, Guo Šijao i predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić potpisali su tokom svečane konferencije Sporazum o saradnji Asocijacije i Privredne komore.


Komentari
(0)

8. januar 2015.

EKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI SRBIJI, 2014.

Procenjeno je da ukupne ekonomske aktivnosti u 2014. godini, merene bruto domaćim proizvodom i iskazane u stalnim cenama, imaju realni pad od 2,0% u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po aktivnostima, rast bruto dodate vrednosti imaju: sektor poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, sektor informisanje i komunikacije i sektor saobraćaj i skladištenje. Pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, sektoru rudarstvo, sektoru građevinarstvo i sektoru finansijske delatnosti i delatnost osiguranja.


Komentari
(0)