Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


24. novembar 2015.

ZAVRŠEN JESENJI CIKLUS PMI PRIPREMNIH RADIONICA

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti i PMI ogranka Srbija, održana je poslednja pripremna radionica u ovom ciklusu, koja je obrađivala temu "Stakeholder Management". 

Od prošle godine, polaganje ispita za sticanje PMP i CAPM sertifikata u pisanom obliku se organizuje dva puta godišnje, u proleće i jesen, a naredni test u pisanom obliku je zakazan za 12. decembar 2015.

PMI ogranak Srbija je neprofitna, profesionalna organizacija projektnih menadžera čiji je cilj promovisanje i unapređenje profesije projektnog menadžmenta u Srbiji i regionu, a broji preko 270 članova, od kojih 150 poseduje neke od PMI sertifikata. više informacija


Komentari
(0)

24. novembar 2015.

JAVNI DUG SRBIJE NA KRAJU OKTOBRA 74,1% BDP-A

Javni dug Srbije na kraju oktobra 2015. godine iznosio je 24,32 mlrd EUR, što je 74,1% bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija. U poređenju sa septembrom javni dug je povećan za oko 260 mil EUR. Ukupne direktne obaveze države u oktobru su iznosile 21,9 mlrd EUR, a indirektne 2,4 mlrd EUR.


Komentari
(0)

23. novembar 2015.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA SUORGANIZATOR SAJMA ETNO HRANE I PIĆA

Deseti sajam etno hrane i pića biće održan u Hali 3 Beogradskog sajma od 25. do 28. novembra, najavljeno je danas na konferenciji za novinare u Skupštini Grada. Pokrovitelji i suorganizatori Sajma koji obeležava značajan jubilej su Ministratsvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Skupština Grada, Privredna komora Srbije i Privredna komora Beograda, a po prvi put će se predstaviti i novoformirani Savez proizvođača tradicionalnih proizvoda Srbije „Original Srbija“ sa svojim članicama.


Komentari
(0)

23. novembar 2015.

INVESTICIJE U SRBIJI U 2014. GODINI BILE MANJE ZA 3,8% U ODNOSU NA 2013.

Ostvarene investicije u Republici Srbiji u 2014. godini bile su manje za 3,8% nego u prethodnoj godini, pri čemu je 50,6%o realizovanih ulaganja bilo u Beogradskom regionu, saopštio je u petak (20. novembar 2015.) Republički zavod za statistiku (RZS). Prema saopštenju RZS, 29,2% investicija je ostvareno u Regionu Vojvodine, 10,2% u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije i 10% u Regionu Južne i Istočne Srbije.


Komentari
(0)

21.  novembar  2015.

ZAVRŠNE RADIONICE U OKVIRU DRUGOG CASE CHALLENGE-A, TAKMIČENJA U REŠAVANJU STUDIJE SLUČAJA

Drugi Case Challenge – takmičenje u rešavanju studije slučaja, za srednjoškolce i studente u organizaciji InfinityImpuls, partnerskih kompanija i organizacionu podršku Privredne komore Beograda, nastavlja se serijom radionica i završavanjem izrade studije slučaja. Ovog vikenda, studenti i srednjoškolci su pohađali radionice na temu timskog rada, koje je realizovala partnerska kompanija Atria Group i Biznis model Canvas, infinityImpuls. Izrade studija slučaja se privode kraju, timove očekuje procena i ocenjivanje od strane mentorskih kompanija. Finalisti će se sastati 2. decembra 2015. u Privrednoj komori Beograda na završnom takmičenju. Sve informacije, detalje o projektu možete pronaći na sajtu casechallenge.rs.


Komentari
(0)

20. novembar 2015.

ODRŽAN SEMINAR O OPŠTEM PRAVNOM OKVIRU POSLOVANJA U ITALIJI

U organizaciji Privredne komore Beograda i Komore italijansko-srpskih privrednika, održan je besplatan seminar namenjen svim srpskim izvozno orijentisanim preduzećima kao i preduzećima koja nameravaju da posluju u Italiji. 

Namera dve Komore, a uz podršku Advokatske kancelarije Danković-Jovanović-Tomić i njihove partnerske kancelarije Studio Legale Bianco, je da se zainteresovanim srpskim preduzetnicima pruže detaljnije informacije o opštem pravnom okviru poslovanja u Italiji, kao što su uslovi i troškovi osnivanja kompanija u Italiji, potreba i uloga fiscal advisor-a, poreski sistem, radno pravna regulativa i angažovanje radnika iz zemalja koje nisu članice EU, uslovi i način obezbeđenja boravka u Italiji ali i pravni načini rešavanja sporova.


Komentari
(0)

20. novembar 2015. 

NACRT ZAKONA O UREĐENJU PROFESIJE PROCENITELJA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Na  sednici  Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda, koja je  održana  20. novembra 2015. godine, je prezentovan Nacrt zakona o uređenju profesije  procenitelja. Zlatko Milikić, pomoćnik ministra finansija je istakao da  je   Zakon mandatoran za procene koje se rade za potrebe uzimanja  kredita  banaka; u postupcima realizacije stečaja; prilikom realizacije izvršenja i obezbeđenja (sudski sporovi) kao i za  vansudski okvir vezano za Zakon o hipoteci.  Zakon nije mandatoran za poreske potrebe. Zakon reguliše odgovornost procenitelja za davanje nerealne procene i po tom pitanju predviđa sankcije za procenitelje. Očekivanja su da devet meseci  nakon donošenja Zakona i podzakonskih akata je vreme koje je potrebno da bi Zakon zaživeo u praksi.
Posle prezentacije zakona diskusija privrednika se kretala u pravcu potrebe da definisana  realna vrednost u jednom pravnom okviru treba da bude prihvatljiva za sve i da u tom smislu zakonodavac treba da  učini napor da Zakon bude prihvatljiv  kako za  banake  tako i za Poresku upravu.  U  tom smislu Poreska uprava može koristitti koeficiente za umanjene i poreske olakšice vezano za socijalni aspekt.


Komentari
(0)

18-20. novembar 2015.

KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A

U Privrednoj komori Beograda, u period od 18-20. novembra 2015. godine, održan je još jedan u nizu trodnevnih treninga na temu: “Kreiranje Excel dashboard-a”. Excel je jedan od najefikasnijih programa za grafo-analitičku i tabelarnu obradu podataka, dok dashboard, kao vizuelni interfejs, omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini. Dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju kvalitne informacije i na osnovu njih da brzo donesu odluke.


Komentari
(0)

19. novembar 2015.

INTERMODALNI TRANSPORT

U Privrednoj komori Beograda je održan seminar u okviru tvining projekta EU "Jačanje administrativnih kapaciteta transportnog sektora u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i nadležnim institucijama". Seminar je organizovan od strane nadležnog ministarstva u saradnji sa Udruženjem saobraćaja i telekomunikacija.

Seminar je prvenstveno imao za cilj da prenese iskustva zemalja članica EU koja su koristeći fondove EU investirale u infrastrukturne projekte za razvoj intermodalnog transporta. Predstavnici javnih institucija, javnih preduzeća i privrednih subjekata imali su priliku da uz prezentaciju dobiju i konkretnije informacije od strane predstavnika projekta koji je realizovan u Litvaniji, sa osvrtom na mogućnosti i potencijale razvoja intermodalnog transporta u Beogradu i Srbiji.


Komentari
(0)

19. novembar 2015.

PRIVREDNICI OBRENOVCA SA RUKOVODSTVOM AERODROMA BEOGRAD

Privredna komora Beograda danas je organizovala sastanak privrednika  Obrenovca  sa rukovodstvom Aerodroma Nikola Tesla na kome su upoznati sa planovima ovog javnog preduzeća u naredne dve godine.
U razgovoru o mogućnostima da preduzetnici i preduzeća iz Obrednovca budu angžovani i dobiju poslove na tenderima koje raspisuje Aerodrom učestvovali su  predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić, predsednik opstine Obrenovac, Mirko Vranesević, vd generalnog direktora Aerodronma Beograd, Saša Vlaisavljević i izvršni direktor Aerodroma, Raša Ristivojević.


Komentari
(0)

19. novembar 2015.

POTPISAN SPORAZUM  O SARADNJI SA GRADSKOM OPŠTINOM VOŽDOVAC

Danas je potpisan Sporazum o saradnji Privredne komore Beograda i gradske opštine Voždovac. Sporazum su potpisali predsednik Privredne komore Beograda Milivoije Miletić i predsednik gradske opštine Voždovac Aleksandar Savić .

Na taj način biće institucionalizovana saradnja koja već postoji između Komore i opštine, a prvi korak u nizu zajedničkih aktivnosti biće otvaranje Šaltera za predzuzetništvo u opštini Voždovac, u petak 27. novembra 2015. godine.

Predviđeno je da  se u cilju bolje informisanosti preduzetnika  organizuje niz edukacija, kao i da Komora i opština Voždovac zajednički rade na unapređenju poslovanja i pomoći privatnom sektoru.


Komentari
(0)

19. novembar 2015.

ŠTA USPORAVA RAZVOJ E-TRGOVINE U SRBIJI?

U organizaciji Privredne komore Beograda i Društva za informatiku Srbije, održan je okrugli sto koji je okupio relevantne predstavnike državnih institucija i kompanija zainteresovanih za ubrzanje razvoja eTrgovine u Srbiji. Željko Rakić, načelnik odeljenja u Ministarstvu trgovine i turizma i telekomunikacija je, u uvodnom izlaganju, izvestio prisutne o sprovedenim merama i angažovanju Ministarstva na EU projektu "e-business". Dragana Stanić i Dejan Dević iz Narodne banke Srbije iskazali su posvećenost ove institucije u ostvarivanju boljeg privrednog ambijenta za eTrgovinu. Na skupu je evidentirano šta od regulative još nedostaje, kao i da je neophodno organizovati programe edukacije svih učesnika u elektronskoj trgovini u Srbiji.


Komentari
(0)

18. novembar 2015.

GODIŠNJE PLANIRANJE MARKETING AKTIVNOSTI

U Privrednoj komori Beograda realizovan je trening na temu: „Godišnje planiranje marketing aktivnosti“.
Tokom celodnevnog treninga koji je koncipiran na praktičnom i konstruktivnom radu, učesnici su kreirali marketing planove i učili kako da ih povezuju sa poslovnim planovima kompanije. Ključne teme trening modula bile su: Uloga marketinga u funkcionisanju kompanije. Šta treba da rade direktori marketinga i brend menadžeri? Kako analizirati i planirati efikasnost marketing budžeta – ROMI? Kako se formira marketing budžet? Izbor marketing strategija? Procedura izrade godišnjeg marketing plana. Analiza marketing plana.
Trening je realizovao gospodin Branko Budanović, direktor  konsalting agencije Smart target.


Komentari
(0)

17. novembar 2015.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE, "NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015."

U Privrednoj komori Beograda je, 17. novembra 2015. održana jednodnevnu EU info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015. GODINI».


Komentari
(0)

17. novembar 2015.

ZNAČAJ I USLOVI PROIZVODNJE ZDRAVSTVENO BEZBEDNE HRANE

Polazeći od važnosti obezbeđivanja dovoljnih količina zdravstveno bezbedne hrane za potrebe potrošača, kao i da je u toku izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, u Privrednoj komori Beograda, u zajedničkoj organizaciji Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije, Zadružnog saveza Beograda i Razvojne akademije poljoprivrede Srbije – RAPS, održan je sastanak na temu „Značaj i uslovi proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane“. Posle aktivne diskusije, konstatovano je da je oblast bezbednosti hrane, kao jedna od najobimnijih delova poljoprivrednoga sektora koji treba usaglasiti sa propisima EU (poglavlje 12), zajednička odgovornost i cilj svih učesnika u proizvodnji i prometu hrane, kao i da je neophodna kontinuirana edukacija stanovništva na ovu temu.


Komentari
(0)

17. novembar 2015.

SEMINAR: PREGOVARANJE – UMETNOST I VEŠTINA

Prvi put u ovoj godini, u Privrednoj komori Beograda, održan je seminar na temu “Pregovaranje” po harvardskoj metodi obuke, o kojoj je govorio predavač Miroslav Janković. Osmočasovni trening je obuhvatio principe i koncepte pregovaranja, teme kao što su planiranje, očekivanja, najčešće greške u metodama pregovaranja, kao i moć efikasne komunikacije i ponašanja u pregovorima, koji se svakodnevno dešavaju na poslovnom i privatnom planu. 
Na ovom seminaru razmatrani su vrste i moć efikasnih pitanja u procesu  pregovaranja, etika i faktor vremena, samopouzdanja, prepoznavanja teških situacija i brze adaptacije. Takođe, bilo je reči o pozitivnim Win-win pregovorima, sve do veština neutralizacije “prljavih tehnika” i otkrivanja tajni uspešnog pregovaranja.


Komentari
(0)

17-18. novembar 2015.

KONFERENCIJA "SUZBIJANjE RADA NA CRNO I UNAPREĐENjE PRAVA ZAPOSLENIH"

U palati “Srbija” u organizaciji  Inspektorata za rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u saradnji sa Saveznim ministarstvom za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije, USAID projektom za bolje uslove poslovanja i Međunarodnom organizacijom rada održana je Regionalna konferencija na temu: "Suzbijanje rada na crno i unapređenje prava zaposlenih".


Komentari
(0)

15. novembar 2015.

PRVI BG SAMIT MLADIH

Prvi BG Samit mladih u organizaciji Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda, održan je u nedelju, 15. novembra 2015. godine u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza. Samit mladih je, programom i panel temama, objedinio mlade i njihove organizacije sa predstavnicima političkog, javnog, privrednog i akademskog života. Kroz teme samozapošljavanje i izazovi, neusklađenost obrazovanja, pokretanje biznisa, regionalne saradnje mladih i stipendiranja, sagledane su postojeće i potencijalne mogućnosti podrške razvoju samostalnosti, aktivizma i inicijative kod mladih. 50% mladih (većinom studenti) iskazuju interesovanje za pokretanje sopstvenog biznisa, 65% nije informisano o mogućnostima podrške institucija, organizacija ili asocijacija. Više informacija o samitu možete videti na: http://www.kancelarijazamlade.rs/


Komentari
(0)

14. novembar 2015.

PRIPREMNE RADIONICE U OKVIRU DRUGOG CASE CHALLENGE, TAKMIČENJA U REŠAVANJU STUDIJE SLUČAJA

Drugi Case Challenge – takmičenje u rešavanju studije slučaja, za srednjoškolce i studente u organizaciji InfinityImpuls, partnerskih kompanija i organizacionu podršku Privredne komore Beograda, započet je održavanjem prvih pripremnih radionica, 13. i 14. novembra 2015, sa ciljem da se svi takmičari što bolje pripreme za izradu svojih studija slučaja i predstavljanje rešenja. Svi učesnici takmičenja, srednjoškolci i studenti, su u skladu sa propozicijama, u obavezi da pohađaju neke od radionica, a ove prve su pripremili predstavnici partnerskih kompanija projekta, Synergy Talents na temu timskog rada, Smart Target, Analiza studije slučaja i priprema dokumenata prezentacije, Devana Tecnologies o biznis modelu Canvas i Atria Group o prezentacionim veštinama. Naredne radionice održaće se 20. i 21. novembra 2015. godine u sali IV i IVb, Privredne komore Beograda. Sve informacije, detalje o projektu možete pronaći na sajtu casechallenge.rs.


Komentari
(0)

14. novembar 2015.

KORIŠĆENJE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANJU I POSTAVKA KAMPANJA NA INTERNETU NA MREŽI ZA PRETRAGU

U Privrednoj komori Beograda je, po četvrti put, održana trodnevna radionica posvećena praktičnoj primeni Adwords alata, namenjenog kreiranju oglasa i kampanja za potrebe internet oglašavanja. Adwords je alat koji ima stalna inoviranja i dopune i svakodnevno možete pronaći puno novih informacija i saveta njegove primene. Kontinuiran rad u njemu, uz permanentno osvežavanje znanja i praćenje trendova upotrebe Adwords alata, doprinosi efikasnosti i efektivnosti oglašavanja. 


Komentari
(0)

13. novembar 2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju, 12. i 13. novembra 2015. godine, u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.


Komentari
(0)

12. novembar 2015.

ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA GRUPACIJE SKLADIŠTARA

Četvrta sednica Grupacije skladištara ratarskih proizvoda održana je u zajedničkoj organizaciji Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije i Zadružnog saveza Beograda.
Grupacija će aktivno učestvovati u donošenju zakonske regulative i dostavljati svoje sugestije i primedbe u toku sprovođenja javnih rasprava, radi poboljšanja nacrta predloženih zakonskih tekstova i usklađivanja sa EU zakonodavstvom i standardima u oblasti skladištenja ratarskih proizvoda.


Komentari
(0)

12. novembar 2015.

POLUFINALE PIONEERS OF THE BALKANS U OKVIRU BgVF

"Pioneers of the Balkans", jedno od najvećih startap takmičenja koje obuhvata Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju i Bugarsku, započelo je polufinalnim nadmetanjem u okviru Belgrade Venture Foruma,  koji je održan od 12. do 14. novembra u Beogradu. Svaki od preko 300 prijavljenih timova je u privatnoj atmosferi iza zatvorenih vrata "pitch"-ovalo svoju ideju ispred panela sudija, koji je sastavljen od investitora, uspešnih preduzetnika i predstavnika uglednih asocijacija. Pedeset najboljih timova će učestvovati na finalnom događaju 3. i 4. decembra u Zagrebu, gde će finalisti imati priliku da upoznaju više od 100 predstavnika Venture Capital fondova, anđeoskih investitora i direktora korporacija, spremnih da čuju inovativne ideje.


Komentari
(0)

10. novembar 2015.

NOVI ZAKON ZA BOLJU BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, koji stupa na snagu 13. novembra ove godine, donosi zaposlenima u Srbiji bolju zaštitu, bez povećanja troškova za poslodavce, rečeno je danas u Privrednoj komori Beograda.
Na predstavljanju odredaba Novog zakona, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, Vera Božić Trefalt kazala je da je da su izmene starog Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu bile neminovne uprkos tome što je on dobro funkcionisao u praksi punih deset godina.
"Zakon smo morali da menjamo pre svega zato što su se u poslednje vreme pojavili problemi u primeni određenih odredaba kao što je član 18, koji se odnosi na elaborat o izvođenju radova u građevinarstvu", rekla je Božić Trefalt.


Komentari
(0)

10. novembar 2015.

ODRŽANA TRIBINA O POREZIMA ZA PREDUZETNIKE RAKOVICE

Privredna komora Beograda održala je u gradskoj opštini Rakovica tribinu pod nazivom "Preduslovi za optimizaciju poreskih obaveza preduzetnika".
"Za moju delatnost, knjigovodstvo, ovo je veoma važna obuka, kao i svi drugi seminari, koje organizuje Privredna komora Beograda. Nama je najvažnije da saznamo sve o novim propisima i kako da ih primenjujemo, a ovde možemo da dobijemo odgovore na sva pitanja koja nam nisu jasna ili da razrešimo dileme u njihovoj primeni u praksi i ovo je pun pogodak", izjavila je Svetlana Radošević, vlasnica računovodstvene agencije Avans, nakon održavanja tribine, na kojoj je učestvovalo preko šezdeset preduzetnika. Ona je  dodala da je  agencija Avans, koja se nalazi na teritoriji opštine Rakovica, registrovana  već pet godina.


Komentari
(0)

10. novembar 2015.

PREZENTACIJA KOMPANIJE A.D. PORT OF ADRIA

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija, u saradnji sa kompanijom A.D. Port of Adria -Bar, održalo je prezentaciju, kako bi informisali poslovnu i stručnu javnost o novostima u poslovanju, realizovanim i planiranim investicijama i svim karakteristikama logističkog centra.

Sedat Kara, predstavnik „Port of Adria“ prezentovao je potencijale kompanije, koja je nastala privatizacijom nekadašnjeg dela luke Bar (kontejnerski terminali i generalni tereti) i pripada jednoj od vodećih svetskih grupacija lučkog operatera-Global Ports Holding.


Komentari
(0)

10. novembar 2015.

PRVA SEDNICA ŽIRIJA NAGRADE DISKOBOLOS

Dodela Diskobolosa već više od 20 godina predstavlja skup najuspešnijih ostvarenja IKT kompanija i njihovih partnera, koji su primenom savremenih rešenja ostvarili napredak u svome radu. Nagradu Diskobolos su dobijali učesnici iz celog sveta: USA, Indije, Šri Lanke, Kenije, UK, Belgije, Italije, Spanije, Rumunije, Bugarske i svih ex-jugoslovenskih zemalja.
Ove nagrade se daju za sledeće oblasti: projektovanje i proizvodnja, upravljanje, društvene delatnosti, finansije, zdravstvo, obrazovanje i usluge. Pored navedenih dodeljuju se specijalna priznanja za: stručni IKT skupovi, IKT radio i TV emisije, IKT izdavaštvo i strani IKT partneri.


Komentari
(0)

10. novembar 2015.

ODRŽANA EU OBUKA "JAVNE NABAVKE PO PRAVILIMA EVROPSKE UNIJE - PRAG PROCEDURE"

U cilju upoznavanja članova i šire stručne javnosti o novinama koje donose projekti finansirani od strane Evropske unije, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za edukaciju, održana je dvodnevna obuka na temu: "Javne nabavke po pravilima Evropske unije – PRAG procedure".
Glavni cilj obuke je bio unapređenje znanja i razvoj veština za procedure u nabavkama po zahtevima EU, kao i priprema ponuda za raspisane tendere.  


Komentari
(0)

9. novembar 2015.

PREDSTAVLJENA "BELA KNJIGA 2015" SAVETA STRANIH INVESTITORA

Od 316 preporuka, koje su  strani  investitori dali pre godinu dana, napredak je učinjen u 40 odsto onoga što je preporučeno u "Beloj knjizi 2014", izjavio je  predsednik  Saveta stranih investitora u Srbiji (FIC), Uve Fredhajm.
Na predstavljanju godišnje publikacije u kojoj strani investitori u Srbiji, u dijalogu sa Vladom, predlažu mere za poboljšanje investicione klime "Bele knjige 2015", jedanaeste do sada,  Fredhajm je  ocenio  da se vide rani znaci oporavka  srpske privrede izražavajući nadu da će taj trend biti nastavljen i u narednom periodu. On je  podsetio da FIC trenutno okuplja više od 130 kompanija, koje su uložile  više od 23,5 milijardi evra sa učešćem od 18 odsto BDP u 2013. godini i  koje direktno zapošljavaju više od 97.000 radnika u Srbiji. Fredhajm  je istakao da je  preporukama FIC-a za narednih godinu dana fokus na četiri oblasti: ubrzanju i povećanju transparentnosti privatizacije, funkcionisanju Zakona o inspekcijskom nadzoru  formiranjem koordinacionog tela, brzoj primeni Zakona o konverziji, kao i boljoj koordinaciji Ministarstva finansija i Poreske uprave radi uvođenja reda u poreskom sistemu i oporezivanju.


Komentari
(0)

6. novembar 2015.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU

Nastavljajući saradnju sa Privrednim sudom u Beogradu, u prepunoj sali na šestom spratu koja je bila premala da primi sve zainteresovane učesnike, u Privrednoj komori Beograda održan je stručni na kome su obrađene sledeće teme: Naplata potraživanja od dužnika u reorganizaciji - Branka Žerajić, sudija Privrednog suda u Beogradu i Predujam troškova za podnošenje UPPR-a (unapred pripremljen plan reorganizacije) - mr Ljiljana Matić, sudija Privrednog suda u Beogradu. Između ostalog, istaknuto je sledeće:


Komentari
(0)

6. novembar 2015.

TREĆI  CUSTOMER HAPPINESS MEETUP - U USA 58% KLIJENATA  PLAĆA VIŠE UKOLIKO JE CUSTOMER SUPPORT KOMPANIJE DOBAR

Nastavljajući saradnju sa Customer Happiness zajednicom Srbije, u Privrednoj komori Beograda održan je treći po redu Customer happines meetup.  Učesnici su imali priliku da tokom interaktivnih, dinamičnih  i vrlo pragmatičnih izlaganja, delom i kroz igranje uloga, saznaju kako kompanije u delu podrške sa klijentima, svojom organizacijom, poslovnim politikama i procedurama, obučenim kadrovima vrlo bitno utiču na klijente/korisnike, ostvarujući, shodno tome, odnose sa klijentima koji donose pozitivne ili rezultate sa negativnim efektima. Podrška klijentima, danas, se ne posmatra samo kao servis, koji je na kraju lanca prodaje ili pružanja usluga, već Customer Happiness predstavlja koncept, nov marketinški alat i bitan element konkurentnosti. 


Komentari
(0)

4. novembar 2015.  PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA I INDUSTRIJSKA I TRGOVINSKA FEDERACIJA HEBEJ POTPISALE SPORAZUM O SARADNJI

Privredna komora Beograda i Industrijska i trgovinska federacija kineske pokrajine Hebej potpisale su danas Sporazum o saradnji, koji bi tebalo da doprinese boljem međusobnom informisanju i povezivanju srpskih i kineskih privrednika.
Sporazum su  potpisali izvršni direktor Privredne komore Beograda, Svetozar Krstić i zamenik predsednika Industrijske  i trgovinske federacije Hebeja, Li Ćujong. Posle potpisivanja sporazuma u Privrednoj komori Beograda, članovi kineske delegacije i njihovi domaćini ocenili su da najveće mogućnosti za razvoj privredne saradnje postoje u oblasti poljoprivredno-prehrambene industrije, metalske industrije, proizvodnji autodelova i građevinarstvu.


Komentari
(0)

3. novembar 2015.

POČELA PRIMENA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA – USKORO I ZAKON O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

Od početka primene Zakona o platnim uslugama, 1. oktobra ove godine, Narodna banka Srbije izdala je prve dve dozvole za pružanje platnih usluga privrednim društvima TENFORE d.o.o. Beograd i EKI TRANSFERS d.o.o. čime je počela da se širi mreža pružalaca platnih usluga u Srbiji, i povećava konkurencija bankama i Pošti u pružanju platnih usluga, rečeno je danas u Privrednoj komori Beograda.
Zakon koji je usvojen 18. decembra prošle godine počeo je da se primenjuje  1. oktobra 2015. kako bi svi učesnici imali prilike da se pripreme i prilagode novim pravilima, rekla je direktorka Sektora za platni sistem u Narodnoj banci Srbije, Dragana Stanić. Ona je navela da je osnovni cilj donošenja ovog zakona povećanje zaštite korisnika platnih usluga – stanovništva i privrede, kao i povećanje konkurencije na tržištu platnih usluga kako bi se povećao njihov kvalitet i snizile cene. Zakon daje osnov za pojavu inovativnih i savremenih načina plaćanja, ali i štiti korisnike u svim slučajevima kada koriste i tradicionalne i inovativne metode plaćanja.


Komentari
(0)

3. novembar 2015.

SEMINAR: "MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI"

U Privrednoj komori Beograda, 3. novembra 2015. godine, održan je jednodnevni seminar na temu: “Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, cesija i asignacija u spoljnoj trgovini”.
Novi Zakon o deviznom poslovanju omogućava da se spoljnotrgovinski poslovi plaćaju i naplaćuju i “papirološki”, što je do skoro bilo nezamislivo. Cilj seminara je da se privrednici upoznaju sa svim zakonski dozvoljenim načinima “papirološkog” plaćanja po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima.
Polaznici su dobili jasna uputstva i  mogućnost da unaprede i osavremene svoja znanja, razjasnili brojne nedoumice u vezi uvoza/izvoza robe i usluga i na sasvim drugi način mogu pristupiti poslu, špediteri mogu biti od velike pomoći, ali njihov posao  se sasvim oslanja na dokumentaciju koju mu dostavlja spoljnotrgovinska služba i od nje prvenstveno zavisi kvalitet poslovanja.


Komentari
(0)

31. oktobar 2015.

JESENJE SAVETOVANJE EKONOMISTA NA TEMU “KA NOVOJ PRIVREDI SRBIJE”

Savetovanje ekonomista pod nazivom Ka novoj privredi Srbije, u organizaciji Društva ekonomista Beograda i Privredne komore Beograda, održalo se od 29-31. oktobra 2015. godine, u Sirogojnu. Tema Savetovanja se odnosila na aktuelna pitanja ekonomskog rasta, strukturnih promena i unapređivanja privrednog sistema u kontekstu skorog otvaranja pregovora Srbije po poglavljima sa EU. U tom smislu, predstavnici Privredne komore Beograda učestvovali su sa referatima pod nazivom Ruralni turizam kao činilac ruralnog razvoja, Izazovi i budućnost MSP sektora u Srbiji, Fleksibilni modeli zapošljavanja i prava zaposlenih i Razvoj intermodalnog transporta, kao potencijal privrednog razvoja Srbije. Savetovanja je imalo za cilj definisanje nove vizije privrede Srbije, sagledavanje konkretnih aktivnosti i načina za pokretanje i ubrzanje novih razvojnih procesa, kao i mera kojima bi se ti razvojni procesi i pravci podstakli u funkciji ostvarivanja održivosti.


Komentari
(0)

30. oktobar 2015.

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA KOMPANIJAMA IZ IT SEKTORA

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, objavilo je da, usled velikog interesovanja privrednika, produžava rok za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start-ap i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije, za finansiranje kompanija  iz IT sektora, do petka 6. novembra 2015. godine.

Inicijativu  za produženje roka podnošenja zahteva, uputila je Privredne komora Beograda, na predlog privrednika sa skupa na kojem su predstavljeni uslovi korišćenja navedenih kreditnih sredstava.


Komentari
(0)

30. oktobar 2015.

ZAVRŠENA NAPREDNA OBUKA "EU PROJEKTI OD A DO Z"

U Privrednoj komori Beograda, u okviru realizacije projekta "EU FONDOVI ZA PRIVREDU", organizovana je  oktobra 2015. godine jednomesečna obuka EU obuka, "EU projekti od A do Z", od ideje, preko pripreme i pisanja, do implementacije i upravljanja projektima Evropskih fondova.
Obuka je omogućila polaznicima uvid i ekspertizu u ključnim procesima izrade i sprovođenja projekata Evropske unije, od funkcionisanja tržišta EU donacija, analizu otvorenih i predstojećih konkursa, izradu logičke matrice i budžeta za EU projekte, poznavanje procedura javnih nabavki i pripremi tenderskih dosijea i ponuda, do alata za efikasno lobiranje i pregovaranje i najsavremenije metode i koncepte upravljanja međunarodnim projektima.


Komentari
(0)

29. oktobar 2015.

KREDITI ZA ŽENE U BIZNISU DO 500.000 EVRA

Sa ciljem  da se doprinese afirmaciji žena u biznisu i jačanju njihove uloge u privrednom životu, Banka Intesa u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj kreirala je  posebnu ponudu kredita za obrtna sredstva i investicije sa brojnim pogodnostima, rečeno je danas  Privrednoj komori Beograda.
Na predstavljanju programa "Žene u biznisu" u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija i Centra za razvoj MSP, a u saradnji sa Klubom prvih žena, navedeno je da je u pitanju  kreditna  linija EBRD-a od 5 miliona evra namenjenih  za finansiranje obrtnih sredstava i investicionih ulaganja,  uz  izuzetno povoljne uslove odobravanja. Posebnu pogodnost čine olakšice u pogledu instrumenata obezbeđenja kredita, što u praksi predstavlja jedan od glavnih ograničenja u pristupu mikro biznisa finansijskim sredstvima, kazali su predstavnici Banke Intesa i EBRD.
U radu skupa učestvovala je i Dubravka Filipovski, narodna poslanica i član Ženske parlamentane mreže, istakavši značaj šire podrške ženama,  posebno njihovim naporima u razvoju sopstvenog biznisa. Takođe, ona je istakla  da je  Vlada Republike Srbije uvela rodno budžetiranje u Zakon o budžetu, u kojem će ce po prvi put izdvojiti posebne stavke koje se odnose na segment ženskog preduzetništva.


Komentari
(0)

29. oktobar 2015.

PREDAVANJE "VINČANSKO PISMO" NA SAJMU KNJIGA

U okviru 60. Međunarodnog sajma knjiga, održano je predavanje na temu: “Vinčansko pismo”. Učesnici su bili Vesna Pešić, vlasnik i direktor Izdavačke kuće “Pešić i sinovi” i Tamara Đukić, reditelj filma o vinčanskom pismu, koje potiče iz V milenijuma pre n.e. i na taj način predstavlja prapismo i izvor najstarijih do sada poznatih pisama.
Predavanje je organizovalo Udruženje kreativne industrije, a gosti su, između ostalih, bili učenici Filološke gimnazije u Beogradu.


Komentari
(0)

28. oktobar 2015.

ODRŽANA 3. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAMKB - "KORPORATIVNA BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI 2015"

Privredna komora Beograda i ove godine je bila jedan od partnera Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti u organizaciji 3. Međunarodne konferenicje menadžera korporativne bezbednosti u Srbiji, zajedno sa u saradnji sa partnerima iz regiona, koje je održana 28.oktobra 2015. godine na Nacionalnoj vozačkoj akademiji - NAVAK, Subotište.

Učesnici konferencije „Korporativna bezbednost u Republici Srbiji 2015“ bili su menadžeri korporativne bezbjednosti iz javnog i privatnog sektora Srbije, ali i zemalja regiona. Ovo je bila prilika da se razmene iskustva i primeri dobre prakse i ukaže na značaj uspostavljanja sistema korporativne bezbednosti u procesima upravljanja u javnim i privatnim kompanijama i drugim institucijama.


Komentari
(0)

28. oktobar 2015.

OBUKE ZA POTREBE PRIVREDE - SARADNJA SA EDUKATIVNiM CENTROM U NOVOM SADU

Predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Edukativni centar u Novom Sadu, koji radi na edukaciji nezaposlenih lica u cilju povećanja mogućnosti za zapošljavanjem, a u skaldu sa ustanovljenim potrebama na tržištu rada. Obuke se obavljaju i prema specifičnim potrebama preduzeća.
Cilj Edukativnog centra je prevencija dugoročne nezaposlenosti, pomoć u sticanju novih znanja i veština radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva, a osnovni zadatak je da u što efikasnijoj meri smanji negativne posledice sporih promena obrazovnog sistema i omogući školovanje određenih obrazovnih profila traženih od poslodavaca.
Razmatrane su mogućnosti saradnje Privredne komore Beograda i Edukativnog centra u cilju pružanja edukacije za članove, prema potrebama i merama privrede.


Komentari
(0)

28. oktobar 2015.

TV B92 - KUĆA OD SRCA

"Kuća od srca" - serijal televizije B92 i produkcijske kuće Shadow Production, rijaliti formata humanog karaktera, već drugu sezonu predstavlja zalaganje ekipe da socijalno ugrožene porodice zbrine u roku od 31 dan. Uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, osnovni cilj je izgradnja stambenog objekta i stvaranja elementarnih uslova da učesnici nastave normalan društveni život.
Udruženje kreativne industrije Privredne komore Beograda, danas je posetilo gradilište u mestu Obrež, opština Pećinci, gde ekipa Kuće od srca zida novu petočlanoj porodici. Kao Udruženje sarađujemo i pratimo projekte koji objedinjuju privredne, kulturne i humanitarne aktivnosti naših članova. Mi ih povezujemo, podržavamo i radimo na tome da ih bude što više.


Komentari
(0)