Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


22. septembar 2014.

VUJOVIĆ: PRVO SMANJENJE PLATA I PENZIJA OD NOVEMBRA

Prvo smanjenje plata i penzija građani bi mogli da osete kroz primanja za novembar, budući da je ministar finansija Dušan Vujović najavio da će primena novih mera štednje početi nekoliko nedelja nakon usvajanja rebalansa budžeta za 2014, koji će se naći pred poslanicima sredinom oktobra. Definitivan dogovor Vlade Srbije oko primene mera, koje podrazumevaju i smanjivanje plata i penzija, biće obelodanjen u predlogu rebalansa budžeta, rekao je Vujović. "Naš interni dogovor je da iskoristio rebalans da objasnimo narodu šta je potrebno, a da sa njim i počnemo s primenom mera", rekao je Vujović gostujući na TV Prva.   


Komentari
(0)

22. septembar 2014.

STIGLE 1.732 PONUDE ZA PREDUZEĆA U RESTRUKTUIRANJU

Ministar privrede Željko Sertić rekao je  da su stigle 1.732 ponude za 403 preduzeća u restrukturiranju i da sada sledi razmatranje tih ponuda. Sertić je gostujući na RTS-u rekao da među ponudama nisu samo one za kupovinu preduzeća ili dela imovine, već da ima interesovanja i za strateška partnerstva, kao i za ozbiljan rad na obnovi preduzeća. Najveći broj ponuda je iz Srbije, zatim iz Nemačke 72, iz SAD 35, Rusije 26, Bugarske 34, iz Velike Britanije 21, naveo je ministar.


Komentari
(0)

19. septembar 2014. 

MANIFESTACIJA " DANI EVROPSKE BAŠTINE"

Manifestacija "Dani evropske baštine" sa temom "Jezik i pismenost" počela je programom Zadužbine "Dositej Obradović" u Narodnom pozorištu, i trajaće do 30. septembra. Ova turističko-kulturna manifestacija organizuje se pod pokroviteljstvom Grada Beograda, Sekretarijata za privredu, Sekretarijata za kulturu, zajedno sa Turističkom organizacijom Beograda i svake godine realizuje se više od 150 raznovrsnih programa. Svi programi su besplatni za posetioce, a celokupan program manifestacije dostupan je na sajtu grada, na sajtu TOB-a, sajtu Privredne komore Beograda i u turističkim centrima TOB-a i na instagram profilu „LifestyleSerbia” Turističke organizacije Srbije.
DEB2014 program


Komentari
(0)

18. septembar 2014.

PREDUZETNICI: PREISPITATI PARAFISKALNE NAMETE

Predstavnici Zajednice opštih udruženja preduzetnika Privredne komore Beograda su u okviru posete manifestaciji  ’’Smederevska jesen’’ uzeli aktivno učešće na sastanku sa Opštim udruženjem preduzetnika Smederevo, koji je organizovan u Zanatskom domu, kako za sve smederevske, tako i za preduzetnike iz drugih gradova i opština.

Za unapređenje rada preduzetnika, neophodno je preispitivanje  parafiskalnih nameta, od lokalnih do  republičkih, kojih je sada više od 300, izmenom Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, kako bi se uveli jasni kriterijumi za utvrđivanje visine taksi. Neophodno je doneti Zakon o sprečavanju obavljanja neregistrovanih delatnosti, preispitati politiku primene poreskog zakona, Poreske uprave u delu paušalnog oporezivanja preduzetnika na nivou opština i gradova, kako se ne bi nastavio trend prelaska u sivu i crnu ekonomiju.


Komentari
(0)

18. septembar 2014.

PROŠIRENA SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA

Na proširenoj sednici Odbora Udruženja saobraćaja i telekomunikacija sekretar Udruženja, mr Dragan Stefanović  predstavio je dnevni red  sastanka, koji je sadržao predlog za kandidata predsednika Privredne komore Beograda, novih članova  Odbora Udruženja i kandidata za Skupštinu Privredne komore Beograda i informaciju o Zakonu o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju. Jedno od tekućih pitanja koje je razmatrano je i inicijativa privrednog društva  MONA za izmenu Rešenja i Odluke o komunalnom redu u gradu Beogradu. 
Predsednik Odbora Udruženja saobraćaja i telekomunikacija, Branislav Baćović,  istakao je obrazloženje za izbor novog predsednika Privredne komore Beograda, gospodina Milivoja Miletića,  navodeći bogato iskustvo koje on ima u komorskom sistemu i privredi, kao i funkcije koje obavlja. Članovi Odbora su jednosglasno usvojili predlog za izbor novog predsednika i novih članova Odbora Udruženja i Skupštine Privredne komore Beograda.


Komentari
(0)

18. septembar 2014.

SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA

Odbor Udruzenja finansijskih organizacijaNa sednici Odbora Udruženja finansijskih organizacija podržana je kandidatura Milivoja Miletića, direktora Sektora industrije i poljoprivrede u Privrednoj komori Srbije za predsednika Privredne komore Beograda.
U okviru tematskog dela sednice razmatrana su „Makroekonomska kretanja, sa posebnim osvrtom na kurs dinara i devizne rezerve“. Uvodno izlaganje podneo je Branko Hinić, generalni direktor Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije, istakavši da je Narodna banka revidirala procenu BDP naniže i da se u 2014. godini procenjuje pad od 0,5%, a u narednoj godini stagnacija.


Komentari
(0)

18. septembar 2014.

PRIVREDA NEMA POVERENJA U SISTEM FIRMI IZ SIVE ZONE

Privreda nema poverenje u sistem sankcionisanja firmi koje posluju mimo zakona. Samo 3 od 10 privrednika veruje da će preduzeća koja posluju u sivoj zoni biti otkrivena, svaki peti misli da će to preduzeće biti kažnjeno, a tek svaki osmi da će kazna biti naplaćena, pokazalo je drugo istraživanje stavova privrede o sivoj ekonomiji, sprovedeno u okviru Projekta jačanja konkurentnosti Srbije, koji realizuju NALED i USAID.


Komentari
(0)

17. septembar 2014.  

BIJELJINA: XVII SEDNICA FORUMA PREDSEDNIKA  “EKONOMSKA REGIJA U SLIVU REKE SAVE”

Pod predsedavanjem PKRS PPK Banja Luka, u okviru održavanja XIV  Međunarodnog poljoprivrednog sajma “INTERAGRO 2014″ u Bijeljini (BiH), 17.  septembra 2014. godine, asocijacija privrednih komora Savskog basena “Ekonomska regija u slivu reke Save” je predstavila aktivnosti, koje, već osam godina, uspešto realizuje sa ciljem unapređivanja privrede, efikasnijeg korišćenja prirodnih resursa reke Save i  očuvanja životne sredine Savske regije.
Na sedamnaestoj sednici Foruma ERUSRS usvojen je jedan broj zadataka, koji će, u narednom dvogodišnjem periodu, realizovati privredne komore članovi Ekonomske regije u slivu reke Save: izrada zajedničkog portala koji će sadržati sve informacije relevantne za poslovne subjekte Savskog regiona i šire (mogućnosti poslovnog povezivanja, promotivni sadržaji za kompanije, informacije relevantne za izvoznike, web forum i sl.), izradu elektronskog ERUSRS vodiča  “Poveži me”,  jačanje saradnje sa drugim sličnim asocijacijama u cilju širenja poslovnih mreža kompanija članova ovog Foruma i dr.


Komentari
(0)

17. septembar 2014.

ODBOR UDRUŽENJA INDUSTRIJE

Udruženje industrije Privredne komore Beograda, održalo je proširenu sednicu Odbora industrije kojoj su prisustvovali članovi Odbora udruženja, sekretari udruženja, kao i ostali predstavnici privrede grada. Na sednici  je predstavljen Program rada Fonda za razvoj Republike Srbije za 2014. godinu i Program Fonda za razvoj Republike Srbije za reprogram kredita, finansijsko restrukturiranje, reorganizaciju privrednih subjekata i sporazumno regulisanje obaveza za 2014. godinu
Gospođa Slađana Backović, direktorka fonda, je poseban akcenat stavila na  povoljne uslove kreditiranja - duži rok otplate za investicije do 10 god, za trajna obrtna sredstva do 4.god. i kamatnu stopu od 3%, takođe je najavila pojačanu kontrolu namenskog trošenja sredstava. Direktor filijale Beograd, Milan Ljušić, bliže je upoznao privrednike sa uslovima i načinom korišćenja sredstava Fonda.


Komentari
(0)

17. septembar 2014.      

ODBOR UDRUŽENJA INFORMATIČKE DELATNOSTI

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda je na današnjoj sednici jednoglasno podržalo kandidaturu Milivoja Miletića, direktora Sektora industrije i poljoprivrede Privredne komore Srbije, za predsednika privredne Komore Beograda. Na sednici je predstavljen program kandidata sa Strategijom razvoja komore u narednom periodu. Tematski deo sednice je bio posvećen objedinjavanju postojećih informacionih rešenja institucija i javnih preduzeća u okviru grada Beograda. Prisutni su informisani o prethodnim aktivnostima Odbora i saradnji sa institucijama Skupštine grada Beograda, kao i o planovima uključivanja članova Komore u donošenje značajnih IT odluka Grada. IT strategija za Beograd mora obuhvatiti automatizaciju poslovnih procesa, e-Upravu, konsolidaciju infrastrukture i servisa kao i izradu jedinstvenog sistema označavanja (šifarskog sistema).


Komentari
(0)

17. septembar 2014.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI

ZA PRIVREDU SRBIJE "NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014."

U Privrednoj komori Beograda je, 17. septembra  2014. godine, održana jednodnevna EU info radionica, u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja.
Info sesijom je rukovodio tim eksperata, koji su, kombinacijom teorije i praktičnih primera, pružili učesnicima dragocena znanja u procesu izrade  projekata i pokretanje projektne inicijative, a u skladu sa EU kriterijumima. 
EU programi 2014-2020. su prezentovani u Privrednoj komori Beograda i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Beograda i Srbije.
Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju.


Komentari
(0)

17. septembar 2014.

ODRŽANA SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA SOCIJALNIH, DRUŠTVENIH I LIČNIH USLUŽNIH DELATNOSTI


Na sednici Odbora Udruženja socijalnih, društvenih i ličnih uslužnih delatnosti doneta je Odluka da kandidat za presednika Privredne komore Beograda bude Milivoje Miletić, predsednik Nadzornog odbora Srbije Gasa.
U tematskom delu sednice govorilo se o inicijativi za izmenu Gradskih odluka koje utiču na visinu ukupnog poreza na imovinu privrednih subjekata.
Gordana Matijašević, sekretar Udruženja socijalnih, društvenih i ličnih uslužnih delatnosti je istakla da je inicijativa proistekla od privrednika i u okviru Komore je formirana Radna grupa za analizu gradskih odluka koje se tiču poreza na imovinu. Kako bi Radna grupa na najbolji način obavila svoj posao, neophodno je da članovi Komore dostave uporedne podatke o visini poreza na imovinu, pre i nakon donošenja gradskih odluka, da bi u Skupštini grada imali objektivnu analizu i pristupili izmeni odluka koje utiču na visinu ukupnog poreza na imovinu. 

Komentari
(0)

16. septembar 2014.

ODRŽANA SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA

Udruženje ugostiteljstva i turizma Privredne komore Beograda održalo je sednicu Odbora  kojoj su prisustvovali članovi Odbora udruženja, predstavnici asocijacija i predstavnici privrede grada. Na sednici  je razmatrana Strategija razvoja turizma Grada Beograda.
Miodrag Popović, v.d. direktor Turističke organizacije Beograda je izlagao na temu stvaranja kvalitetne Strategije i istakao njen značaj za razvoj turizma grada.
Druga tačka dnevnog reda sednice bila je donošenje Odluke o predlaganju kandidata za Predsednika Privredne komore Beograda, gde je predstavljen  gospodin Milivoje Miletić dugogodišnji privrednik i trenutni direktor Sektora industrije i poljoprivrede Privredne komore Srbije. On je u svom obraćanju istakao značaj  sektora usluga za privređivanje, ali da posebna pažnja treba da se posveti i realnom sektoru, jer je povećanje proizvodnje uslov razvoja celokupnog društva.
Članovi Odbora udruženja su pozitivno ocenili kandidaturu i jednoglasno doneli odluku o predlaganju Milivoja Miletića za predsednika Privredne komora Beograda.


Komentari
(0)

16. septembar 2014.

UNAPREĐENJE PLASMANA POLJOPRIVREDNO – PREHRAMBENIH PROIZVODA NA TRŽIŠTE RUSKE FEDERACIJE

Na sednici Odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Milivoje Miletić, direktor Sektora industrije i poljoprivrede u Privrednoj komori Srbije i kandidat za predsednika Privredne komore Beograda, izlagao je na temu privredne saradnje sa Ruskom Federacijom i mogućnostima za unapređenje izvoza.
Srbija je izvezla robu u vrednosti od 118 miliona dolara i to jeste povećanje u odnosu na isti period prethodne godine od 68%, ali je rezultat skroman ako se ima u vidu da je godišnji uvoz Rusije 42 milijarde dolara. U Komori Srbije je formiran Koordinacioni centar u cilju pomoći domaćim proizvođačima koji žele da izvoze u Rusiju i na taj način su i predstavništva PKS u inostranstvu stavljena na raspolaganje privrednicima.
Komora Beograda bi, po rečima gospodina Miletića, trebala da ima posebnu funkciju u komorskom sistemu i da bude konekcija između Grada i privrednika. Odbor Udruženja je podržao kandidaturu Milivoja Miletića za predsednika Komore Beograda i izabrao Dragišu Petrovića, generalnog direktora PKB Korporacije, za novog predsednika Odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije.


Komentari
(0)

16. septembar 2014.

VUJOVIĆ: POVEĆANJE MINIMALNE CENE ZA SAMO ŠEST ODSTO 

Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da je realno da se cena minimalnog rada poveća za šest ili sedam odsto, a ne za 20 odsto, koliko su tražili predstavnici sindikata. „Ti zahtevi nisu ekonomski opravdani zato što privreda ne bi mogla podnese povećanje minimalne cene rada od 20 odsto, posebno ako uzmemo u obzir pad bruto-domaćeg proizvoda, stagnaciju plata, situaciju na tržištu rada, realno je očekivati povećanje za šest, sedam odsto, ne više”, rekao je Vujović za Radio-televiziju Srbije (RTS).  


Komentari
(0)

16. septembar 2014.

SAVET: ILI ODMAH 15 ODSTO, ILI NOVO SMANJENJE

Ako plate u javnom sektoru i penzije ne budu odmah smanjene linearno za 15 odsto, već u narednoj godini će uslediiti novo smanjenje, upozorava Fiskalni savet koji kaže da svako manje smanjenje obavezuje državu da novac nadoknadi povećanjem poreza na dodatu vrednost (PDV). Fiskalni savet je ranije izveo računicu prema kojoj bi, na primer, smanjenje plata u javnom sektoru i penzija za 12 odsto značilo povećanje PDV-a za jedan odsto. Ne postoji rešenje koje može da donese dovoljne uštede, a da iz umanjenja isključi najveći broj penzionera i zaposlenih u javnom sektoru, tvrdi Fiskalni savet u najnovijoj analizi.


Komentari
(0)

15. septembar 2014.

ZAKON O PRIVATIZACIJI - PRAKTIČNA PRIMENA I OTVORENA PITANJA -

Zbog aktuelne teme, a na zahtev velikog broja privrednika, u Privrednoj komori Beograda, u prepunoj sali Privrednog medija centra održan je stručni skup na temu Zakon o privatizaciji - praktična primena i otvorena pitanja.
Pored brojnih tema koje su detaljno analizirane, na skupu je istaknuto i da je trenutno 502 preduzeća koja čekaju na privatizaciju, a da je rok za privatizaciju društvenog kapitala 31.12.2015. Odredbe zakona ne primenjuju se na sportske organizacije, izdavače medija, preduzeća za prof. rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i preduzeća koja su registrovana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, osim ukoliko je zakonima koji uređuju položaj tih preduzeća, predviđena primena odredaba ovog zakona.
U postupku privatizacije ne primenjuju se odredbe ZOPD o raspolaganju imovinom velike vrednosti i ne donose se posebne odluke o prodaji imovine.


Komentari
(0)

15. septembar 2014.

PROSEČAN PRIHOD PO DOMAĆINSTVU 55.280 DINARA

Prosečna mesečna raspoloživa sredstva po domaćinstvu u Srbiji, u drugom kvartalu, iznosila su 55.280 dinara, od čega su 95,7 odsto prihodi u novcu, a 4,3 odsto prihodi u naturi, objavio je Republički zavod za statistiku. Najveći udeo u raspoloživim sredstvima imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa 46,7 odsto, penzije 34,4, naturalna potrošnja 4,3 i prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova 3,8 odsto.   


Komentari
(0)

12. septembar 2014.

ODBOR UDRUŽENJA GRAĐEVINARSTVA I KOMUNALNE DELATNOSTI - "modeli za izlazak građevinarstva iz krize"

Na proširenoj sednici Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda, aktivno su učestvovali gradski arhitekta, Milutin Folić i sekretar Sekretarijata za urbanizam Grada Beograda, Ljiljana Novaković.
U saradničkoj i konstruktivnoj atmosferi, građevinci su upoznali gospodina Folića i gospođu Ljiljanu Novaković sa svojim problemima i stanjem u beogradskom građevinarstvu, kao i sa modelima koji bi omogućili izlazak građevinarstva iz dugogodišnje krize, što bi pokrenulo i opšti privredni rast.
Gradski arhitekta Beograda je naglasio da je formirana Radna grupa od koje se očekuje da će olakšati investicije i realizaciju planiranih i budućih projekata i rešavanje problema vezanih za građevinu. Takođe je istakao da je neophodno da se u što kraćem vremenskom periodu usvoji Generalni urbanistički plan, kao i zakon o planiranju i izgradnji koji će olakšati proceduru izdavanja dozvola za izgradnju.


Komentari
(0)

11. septembar 2014.

XXIII SUSRET PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE SA TEMOM „REFORMA PRAVA U PRIVREDI”

U Vrnjačkoj Banji, u sali Kongresnog centra hotela „Zvezda", u organizaciji Udruženja pravnika u privredi Srbije i njegovog časopisa "Pravo i privreda" uz podršku, Privredne komore Beograda, GIZ-a, "Energoprojekta"..., u periodu od 9. do 11. septembra 2014. godine održani su XXIII Susreti pravnika u privredi Srbije sa osnovnom temom: „Reforma prava u privredi“.  Tema „Reforma prava u privredi“ obrađena je kroz sledeće tematske oblasti: Pravo privrednih društava, Stečajno pravo, Privredni kriminal, Finansijska tržišta, Međunarodno privredno pravo, Pravo konkurencije, Pravo osiguranja, Intelektualna prava, Privredno pravno okruženje, Trgovinsko pravo,  Privredni sporovi-sudski i arbitražni, Radno i socijalno pravo, kao i Poresko pravo. Na susretu su organizovana dva okrugla stola na temu:"Izvršenje potraživanja" i „Javni beležnici”.  Usvojene poruke sa Savetovanja.  


Komentari
(0)

10. septembar 2014.

ODRŽANA PROŠIRENA SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA TRGOVINE

Udruženje trgovine Privredne komore Beograda održalo je proširenu sednicu Odbora na kojoj  je kao kandidat  za predsednika Privredne komore Beograda predložen Milivoje Miletić, direktor Sektora industrije i poljoprivrede Privredne komore Srbije. Odlukom o predlogu kandidata započeta je procedura izbora predsednika Privredne komore Beograda, koju  je raspisao Upravni odbor Privredne komore Beograda i utvrdio 7. oktobar 2014. godine kao rok za sprovođenje izbora. Kandidat za predsednika Privredne komore Beograda predstavio se na današnjoj proširenoj sednici Odbora Udruženja trgovine, kojoj su prisustvovali sekretari i predsednici odbora komorskih udruženja,  izlaganjem na tri aktuelne teme: Strategija razvoja komorskog sistema, Izlaz srpske privrede na rusko tržište i Značaj realizacije Zakona o privatizaciji za privredu Srbije.


Komentari
(0)

10. septembar 2014.

ODRŽANA OBUKA UVOD U ANDROID PROGRAMIRANJE

Udruženje informatičke delatnosti i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda organizovali su, drugu po redu, obuku "Uvod u android programiranje", koja je održana od 8. do 10. septembra 2014. godine.
Obuka je realizovana sa firmom Code Factory, a imala je cilj da polaznike uvede u sve elemente programiranja na Android platformi na razumljiv i konkretan način, kako bi izbegli česte početničke greške koje kasnije značajno uspore napredovanje u razvoju softvera. Na kraju kursa, polaznici su ovladali dovoljnom količinom znanja za izradu manjih aplikacija, kompletnih i spremnih za objavljivanje na Google Play-u.


Komentari
(0)

3. septembar 2014.

NE POSTOJI MOGUĆNOST DA RETROAKTIVNO DOKUPITE STAŽ

Građani koji bi želeli retroaktivno da dokupe staž, a da bi otišli u starosnu penziju, to ne mogu da učine. Jedino što mogu, ako je to uslov za penziju, da u postupku penzionisanja uplate doprinose za staž za koji poslodavac nije platio doprinose, a osoba je u tom periodu bila u sistemu osiguranja. Doprionosi za penzijsko i invalidsko osiguranje građani mogu samostalno da uplaćuju po članu 15 Zakona o PIO, ali najviše 30 dana.


Komentari
(0)

3. septembar 2014.

VEĆA SIGURNOST ZA KUPCE I PRODAVCE NEKRETNINA - ŠTA DONOSE NOTARI I ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI?

Svi koji budu hteli da sastave ugovor o prodaji ili zakupu nepokretnosti od 1. septembra ne bi trebalo da idu u sud ili opštinu već isključivo kod javnih beležnika koji su nova pravosudna profesija kod nas.
To je ključna stavka Zakona o prometu nepokretnosti koji je juče, odmah po usvajanju 31. avgusta, stupio na snagu.
Ugovor o prometu nekretnina biće zaključivan u obliku javnobeležničkog zapisa kod javnih beležnika, koji se popularno naziva notar, i to u onim opštinama u kojima su otvorene notarske kancelarije. U Beogradu sada ima 43 notara, dok je 51 raspodeljen u drugim mestima širom Srbije. Imenovanja će se nastaviti jer bi Srbija trebalo da ima 371 notara.

( IZVOR: E-Kapija )


Komentari
(0)

3. septembar 2014.

GRAD I KOMORA PREPORUČUJU: KUPOVINA KARATA ZAPOSLENIMA UMESTO ISPLATE NOVCA

Gradska skupština, niti bilo koji drugi organ, nema zakonsku mogućnost da primora javna preduzeća, kojima rukovodi, da direktno kupuju karte za javni prevoz svojim zaposlenima, umesto što im za tu svrhu isplaćuju novac na ruke. Gradski menadžer, Goran Vesić će nastojati da kampanjom ubedi javni sektor i privatnike da počnu s tom praksom. "Razgovaraćemo s republičkom vladom da sličnu preporuku izda svojim javnim preduzećima čija su sedišta u Beogradu, a planiramo da u saradnji s Privrednom komorom Beograda istu kampanju sprovedemo među privatnim firmama.", istakao je Vesić.


Komentari
(2)

3. septembar 2014.

PREDSTAVNICI KINESKE RAZVOJNE BANKE SPREMNI DA FINANSIRAJU PROJEKTE U SRBIJI

Predstavnici Privredne komore Beograda ugostili su delegaciju Kineske razvojne banke (CDB), koju je predvodio generalni direktor za strategiju i planiranje Liu Hao. 

Cilj sastanka bio je promovisanje saradnje izmedju finansijskih institucija, domaće privrede i predstavnika grada, kao i privlačenje stranih investicija. Sastanku su prisustvovali predstavnici Skupštine grada Beograda, gradskih institucija, javnih komunalnih preduzeća i predstavnik Agencije za privatizaciju. Gostima su predstavljeni projekti koji se razvijaju na teritoriji grada i predstavljaju investicioni potencijal, kao i mogućnost učešća privatizaciji nekih od 502 privredna subjekta, za koju se ponude prikupljaju do 13. septembra 2014.

Komentari
(0)

2. septembar 2014.

EU NJAVAŽNIJE SPOLJNOTRGOVINSKI PARTNER SRBIJE - NAŠA ZEMLJA ULAZI U DRUGU GODINU PRIMENE SSP

Republika Srbija danas ulazi u drugu godinu primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Ovim ugovorom, koji je stupio na snagu 1. septembra 2013, Srbija je stvorila uređen i predvidiv režim trgovinskih odnosa sa Evropskom unijom, doprinoseći time boljem privrednom okruženju za poslovanje i investiranje u našoj zemlji. Osnovni cilj Sporazuma bio je stvaranje zone slobodne trgovine između EU i Republike Srbije. SSP predstavlja pravni okvir za odnose Republike Srbije i Evropske unije sve do momenta stupanja naše zemlje u članstvo EU.

( IZVOR: E-Kapija )


Komentari
(0)

2. septembar 2014.

ZARADE PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI, JUL 2014.

Prosečna zarada isplaćena u julu 2014. godine iznosi 62.380 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u junu 2014. godini, nominalno je veća za 0,6% i realno je veća za 0,7%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2014. godine iznosi 45.216 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u junu 2014. godine, nominalno je veća za 0,7% i realno je veća za 0,8%. 


Komentari
(0)

1. septembar 2014.

USVOJENI  ZAKONI O JAVNIM BELEŽNICIMA

Tri pravosudna zakona, Zakon o overi potpisa, rukopisa i prepisa, Zakon o prometu nepokretnosti, kao i Zakon o dopunama Zakona o sudskim taksama, koje su poslanici Skupštine Srbije usvojili, stupaju na snagu 1. septembra 2014. Tome je prethodilo usvajanje devet od 48 predloženih amandmana na pomenute zakone. Od šest prihvaćenih amandmana, četiri se odnose na Zakon o prometu nepokretnosti, a dva na Zakon o overama potpisa, prepisa i rukopisa. Usvojena su i tri amandmana, dva o prometu nekretnina i jedan o overama. Javnobeležničke nadležnosti u pravni sistem će se uvoditi postepeno, a u isključivu nadležnost notara u Srbiji, najpre će biti stavljeni ugovori o prometu nepokretnosti. Na taj način će se smanjiti obim administrativnih poslova u okviru sudskog sistema, a biće omogućena i bolja kontrola kupoprodaje nekretnina. Do 1. marta 2015. godine, nadležnost za overu potpisa, prepisa i rukopisa, javni beležnici će deliti sa sudom.


Komentari
(0)

1. septembar 2014.

SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA SRBIJE PORASLA ZA 4,5% U PRVIH SEDAM  MESECI 2014. GODINE

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u periodu januar-juli 2014. porasla je za 4,5%, na 15,381 mlrd EUR, u odnosu na isti period prošle godine, a povećana je i pokrivenost uvoza izvozom sa lanjskih 69,3 na 72,9%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Izvezeno je robe u vrednosti 6,488 mlrd EUR, što je povećanje od 7,7% u poređenju sa odgovarajućim lanjskim razdobljem, a uvezeno za 8,892 mlrd EUR, ili za 2,3% više nego za sedam meseci 2013.  


Komentari
(0)

1. septembar 2014.

JULSKI PROMET U TRGOVINI NA MALO U SRBIJI VEĆU OD JUNSKOG ZA 5,4%

 Promet robe u trgovini na malo u Srbiji u julu 2014. je za 5,4% veći nego u junu, mereno stalnim cenama, a u tekućim cenama je veći za 5,2%, objavio je u petak (29. avgusta 2014. godine) Republički zavod za statistiku.

 U poređenju sa istim mesecom prošle godine, promet u radnjama je povećan 5,3% u stalnim cenama (kad se isključi inflacija), a u tekućim cenama je veći za 6,6%.

U prvih sedam meseci ove godine promet je u stalnim cenama veći za 2,5% nego u istom periodu prošle godine, a u tekućim cenama je povećan za 4,1%.

( IZVOR: BETA )


Komentari
(0)

1. septembar  2014.

NBS: SPOLJNI DUG SRBIJE U JUNU MANJI ZA 400 MIL EUR

Spoljni dug Srbije u junu ove godine bio je 25,38 mlrd EUR i manji je za 400 miliona u odnosu na decembar prošle godine, kada je iznosio 25,78 mlrd EUR, objavila je Narodna banka Srbije. Prema podacima objavljenim u najnovijem Statističkom biltenu NBS, država i preduzeća su mahom zadužena na duži i srednji rok, i ukupan iznos tog duga u junu je iznosio 25,20 milijarde evra, dok je kratkoročni dug u istom mesecu iznosio 0,15 milijardi evra.


Komentari
(0)

28. avgust 2014.

SLOVENAČKA ISKUSTVA U AGRARU NA PUTU KA EU, DRAGOCENA ZA SRPSKU PRIVREDUDelegacija Privredne komore Beograda i Zadružnog saveza Beograda posetila je Gornju Radgonu, u okviru studijske posete 52. međunarodnom sajmu poljoprivrede i hrane – AGRA  2014 i 19. međunarodnom sajmu ambalaže, pakiranja i logistike – INPAK.
Učešćem na nekoliko okruglih stolova, beogradski privrednici su se upoznali sa iskustvima Slovenije na putu ka EU, sa primenom Zajedničke agrarne politike, mogućnostima korišćenja predpristupnih fondova i unapređenjem proizvodnje kroz rad savetodavnih i selekcijskih službi. Na poziv Agrarne komore Slovenije privredna delegacija je učestvovala u radu Skupštine Agrarne komore i upoznala se sa radom savetodavne službe i službe za selekciju u stočarstvu.


Komentari
(0)

27. avgust 2014. 

Hoće li ruski embargo oboriti cene hrane u Srbiji?

Srpsko tržište još uvek nije na trgovinski rat Rusije i EU reagovalo nižim cenama prehrambenih proizvoda, ali postoji realna mogućnost da na pijačne tezge i u markete stigne jeftinija prehrambena roba iz Evrope.
Na dobrobit ovdašnjih potrošača i uvoznika, ali na štetu poljoprivrednika, kojima su niske cene paorske robe ionako zagorčale život ove godine.
Veća ponuda prehrambene robe iz EU, po cenama nižim od naših, nije isključena, pogotovo nakon odluke Evropske komisije da dodeli 125 mil EUR podrške poljoprivrednim proizvođačima u zemljama pogođenim ruskim embargom. Taj novac biće usmeren na podršku povlačenju s tržišta viška proizvoda s ciljem da se spreči pad cena.

(IZVOR: DNEVNIK )


Komentari
(0)

27. avgust 2014.

Usvojen Predlog zakona o prometu nepokretnosti

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o prometu nepokretnosti kojim se preciznije regulišu oblici svojine, pravo preče kupovine, kao i usklađenost sa drugim važećim zakonima. 
 Jedna od najvažnijih novina u predloženom zakonu se odnosi na pravnu proceduru kojom se obavlja promet nepokretnosti. Predviđa da se ugovori o raspolaganju nepokretnostima sačinjavaju isključivo u obliku javnobeležničkog zapisa čime se postiže veća sigurnost jer javni beležnik sastavlja ugovor i stara se o zaštiti prava i interesa ugovornih strana.
Predlog zakona o prometu nepokretnosti upućen je Narodnoj skupštini Srbije na razmatranje po hitnom postupku.

(IZVOR:E - Kapija)


Komentari
(0)

25. avgust 2014.

Srbiji dozvoljen izvoz mlečnih proizvoda u Rusiju, Belorusiju i Kazahstan

Ruski organ za nadzor uvoza poljoprivrednih proizvoda Roselkhoznadzor objavio je u subotu (23. avgusta 2014. godine) kako je dozvolio uvoz mlečnih proizvoda iz Srbije u članice Carinske unije, koju čine Belorusija, Kazahstan i Rusija.

Odluka je doneta pošto su prihvaćene garancije srpske veterinarske službe i rezultati ekspertske analize koji ukazuje da su nedavno utvrđene manjkavosti uklonjene, prenose RIA Novosti.

(IZVOR: TANJUG)


Komentari
(0)