Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VESTI Arhiva  


27. avgust 2015.

ZAJEDNIČKE INICIJATIVE ZA PROMENU SLIKE REGIONA

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež izrazio je zadovoljstvo sastancima u okviru samita Zapadnog Balkana u Beču, istakavši da će formiranje Komorskog investicionog foruma doprineti jačanju regionalne saradnje i privlačenju investicija.
Čadež je istakao da su investitori primetili novu dinamiku u regionu. "Oni su prepoznali pozitivan razvoj, prepoznali da region sarađuje međusobno, vrstu stabilnosti koja je kroz saradnju došla", rekao je on i dodao da se nije čuo nijedan negativan komentar već samo reči ohrabrenja. Predsednik PKS je izrazio veliko zadovoljstvo dosad učinjenim imajući u vidu da su se predsednici komora u ovom formatu sastali 16. juna a da je dosad napravljen Akcioni plan šest komora Zapadnog Balkana od 26 projekata.
Predstavljajući akcioni plan skupu, on je izdvojio tri projekta: Komorski investicioni forum (KIF), Zajednički forum privrednih komora Zapadnog Balkana za programiranje regionalnih projekata finansiranih iz fondova EU i projekat Regionalne platforme za jačanje malog i srednjeg biznisa.


Komentari
(0)

27. avgust 2015.

KORIŠĆENJE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANJU -  POSTAVKA KAMPANJA NA MREŽI ZA PRETRAGU

U Privrednoj komori Beograda je počela realizacija trodnevne radionice za postavku kampanja na pretraživačkoj mreži (search): “Korišćenje AdWords alata u on line oglašavanju i postavka kampanja na Internetu”.     
Cilj radionice je da polaznici savladaju osnove, urade dobru pripremu, samostalno postave oglas na AdWords platformi i upravljaju dalje kampanjom prateći efekte, rade analizu raspoloživih analitika, i shodno feedbacku, optimizovanje kampanje.  
Dinamika rada tokom radionica je takva da tokom dva dana polaznici rade u aplikaciji, prolaze kroz sve elemente kreiranja kampanje i oglasa, zatim tokom narednih nedelju dana primenjuju stečeno znanje na svojim konkretnim oglasima, da bi se na završnim časovima radionice razmenila iskustva učesnika i konsultacije za dalji rad od predavača. 


Komentari
(0)

25. avgust 2015.

NACRT PROGRAMA UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA BEOGRADA 2015 - 2020

Na sednici Odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije i Skupštine Zadružnog saveza Beograda, članovima je predstavljen Nacrt programa unapređenja poljoprivrede i ruralnog razvoja Beograda 2015 - 2020 koji je urađen na zajedničku inicijativu Siniše Malog, gradonačelnika Beograda i Milivoja Miletića, predsednika Privredne komore Beograda.
Opšta je ocena svih prisutnih da je ponuđeni dokument veoma dobro urađen sa jasno definisanim prioritetima, ciljevima i merama za njegovu uspešnu realizaciju. Od strane prisutnih članova, Nacrt programa unapređenja poljoprivrede i ruralnog razvoja Beograda 2015-2020.,  jednoglasno je podržan, sa preporukom da se dopuni sa iznetim predlozima. Preporučeno je i da Udruženje  poljoprivrede i prehrambene industrije i Zadružni savez Beograda nastave sa javnim predstavljanjem Programa širem krugu stručne javnosti. Zaključeno je  da Privredna komora Beograda i Gradska uprava što pre pristupe izradi Akcionog plana koji mora biti sastavni deo Programa.


Komentari
(0)

21. avgust 2015.

SEDNICA SEKCIJE ZA RAZVOJ FAKTORINGA

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija, održana je sednica Sekcije za razvoj faktoringa sa predstavnicima Uprave za sprečavanje pranja novca, na temu izmena zakonske regulative u delu koji se odnosi na nidentifikaciju klijenata u međunarodnom faktoringu.
Stavove Uprave po podnetim predlozima Sekcije, obrazložila je Milunka Milanović, načelnik odelenja za pravna pitanja i međunarodnu saradnju, istakavši da se usvajanje izmena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma očekuje do kraja godine. Kroz predstojeće izmene zakona faktoring kompanije dobijaju status trećeg lica, što olakšava  proces identifikacije dužnika.


Komentari
(0)

19. avgust 2015.

NOVI MODEL FISKALIZACIJE U SRBIJI?

Na današnjem sastanku proizvođača i servisera fiskalnih kasa u Privrednoj komori Beograda razmatrane su najave potpuno novog koncepta fiskalizacije u Srbiji, koje je inicirao raniji direktor Poreske uprave Ivan Simič. Ideja je da se kompletna oprema od preko 200.000 fiskalnih kasa, koja je trenutno u upotrebi, zameni novim rešenjem koje je razvijeno u Hrvatskoj, što bi u narednih nekoliko godina koštalo poreske obveznike oko 100 miliona Evra.
Kompanije koje su trenutno angažovane na proizvodnji i servisiranju fiskalnih kasa ukazuju na ozbiljne sigurnosne propuste Hrvatskog rešenja i napominju da su, zbog nemogućnosti hardverske zaštite ovog rešenja, fiskalni prihodi u Hrvatskoj u padu poslednjih meseci. Zaključeno je da se  Poreskoj upravi i Ministarstvu finansija stave na raspolaganje domaći razvojni i ekspertski kapaciteti, koji imaju ugled i reference u regionu i Evropi.


Komentari
(0)

12. avgust 2015.

ODRŽANA PROMOCIJA AKTUELNIH KONKURSA ZA DODELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA – SUBVENCIJA NAMENJENIH MALIm I SREDNJIm PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA

Privredna komora Beogarada – Centar za razvoj MSPD u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj i EU integracije , organizovala je 12. avgusta 2015. promociju aktuelnih konkursa za dodelu finansijskih sredstava-subvencija namenjenih podršci razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini.

Sredstva će biti plasirana preko  Nacionalne agencije za regionalni razvoj za sledeće javne pozive:

  • Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške ženskom preduzetništvu u 2015. godini;
  • Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške razvoju konkurentnosti MMSP u 2015 godini;

Prema rečima kordinatora za mala i srednja preduzeća Regionalne agencije za razvoj Ljiljane Marković ukupna raspoloživa sredstva su 30.000.000,00 dinara, a refundacija je do 50% bez PDV-a.

Svi  privredni subjekti  zainteresovani za apliciranje za nevedene pozive mogu se obratiti Centru za mala i srednja privredna društva Privredne komore Beograda i dobiti svu tehničku pomoć  i informacije kako bi kompletirali dokumentaciju u skladu sa zahtevima konkursa. Kontakt osoba je mr Maja Stošković, tel. 011 2641 355, lokal 105,  e-mail: mstoskovic@kombeg.org.rs.


Komentari
(0)

12. avgust 2015.

SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA, JUN 2015.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za januar – jun 2015. godine iznosi:

  • 15630,7 miliona dolara – pad od  12,5% u odnosu na isti period prethodne godine;
  • 13994,1 miliona evra – porast od  7,4% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrednosti od 6659,2 mil. dolara, što čini pad od 11,9% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 8971,5 mil. dolara, što je za 13,0% manje nego u istom periodu prethodne godine. Pad izvoza i uvoza, kao i ukupne spoljnotrgovinske razmene, izraženo u dolarima, rezultat je jačanja ove valute, kako u odnosu na dinar, tako i u odnosu na evro. Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 5962,8 miliona, i to je povećanje od 8,2% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. 


Komentari
(0)

12. avgust 2015.

INDEKSI POTRO ŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI, JUL 2015.

Cene ovih proizvoda i usluga u julu 2015. godine, u odnosu na jun 2015. godine, u proseku su niže za 0,9%. Potrošačke cene u julu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,0%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 1,1%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-3,7%), Odeća i obuća (-1,1%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,4%), Zdravstvo (-0,3%) i Restorani i hoteli (-0,2%). Rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (4,3%), Alkoholna pića i duvan (2,2%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,4%) i u grupama Transport i Komunikacije (za po 0,2%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


Komentari
(0)

6. avgust 2015.

 

STOPA NEZAPOSLENOSTI 19 ODSTO

Stopa nezaposlenosti u Srbiji za stanovništvo uzrasta iznad 15 godina, prema anketi o radnoj snazi, u prvom kvartalu ove godine bila je 19,2 odsto, dok je na kraju prošle godine iznosila 16,8 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku. Prema podacima dobijenih anketom, u prvom tromjesečju ove godine u Srbiji je bilo 594.290 nezaposlenih, a u posljednjem kvartalu 2014. godine 496.678.  


Komentari
(0)

5. avgust 2015.

MMF ĆE KONSTATOVATI PROCENU RASTA BDP NA PLUS 0,5 ODSTO

Međunarodni monetarni fond konstatovaće pozitivna ekonomska kretanja u Srbiji i promeniti procenu rasta BDP na plus 0,5 odsto u 2015. godini, saznaje RTS. MMF je već promenio svoju prvobitnu prognozu od minus 0,5 na nula.  Prema nedavnoj oceni predsednika vlade Aleksandra Vučića, Srbija bi ove godine mogla da ostvari rast BDP-a između 0,5 i jedan odsto. Tome u prilog idu kretanja u prvih sedam meseci. Deficit budžeta od početka godine, zaključno sa julom, kreće se između 25 i 30 milijardi dinara. To je četiri ili pet puta manje od ciljane vrednosti koju je podržao MMF i tri puta manje od nivoa kriterijuma iz Mastrihta. U julu je, kako saznaje RTS u Ministarstvu finansija, zabeležen budžetski suficit od 2,2 milijarde dinara.


Komentari
(0)