MENADŽMENT KVALITETOM – INTERNI AUDITOR


U Privrednoj komori Beograda, u periodu od 30. marta do 2. aprila 2015. godine, realizovan je  kurs na temu: „MENADžMENT KVALITETOM – INTERNI AUDITOR (PROVERAVAČ)”
Cilj ovog kursa bio je da se učesnici osposobe za sprovođenje internih provera u svojoj organizaciji. Učesnici su imali priliku da sagledaju na koji način se može dobiti sveobuhvatni pregled efektivnosti sistema, kroz proveravanje svog sistema menadžmenta kvaliteta. Program kursa je koncipiran tako da upoznaje stručnjake sa osnovnim tehnikama provere kao i međunarodnim standardom ISO 9001.  Svoje znanje i iskustvo sa polaznicima je podelila gospođa Jelena Cice, izvršni direktor, Quality Austria Center d.o.o.
Kurs je namenjen menadžerima i mlađim menadžerima kojima je potrebna osnovna kvalifikacija za ocenu i proveru sistema menadžmenta kvaliteta.
Na kursu su  obrađene teme: Osnovni koncepti sistema menadžmenta kvaliteta prema ISO 9001; Menadžment procesima; Metode i alati u sistemu menadžmenta; Proveravanje u skladu sa ISO 19011; Praktična primena tehnika provere za dodavanje vrednosti.

Centar za unapređenje kvaliteta i korporativnu bezbednost

Info