REALIZOVAN KURS NA TEMU: NOVA VERZIJA STANDARDA ISO 9001:2015

U Privrednoj komori Beograda, 12. i 13. maja 2015. godine, realizovan je kurs na temu „Nova verzija standarda ISO 9001:2015“

Revizija standarda ISO 9001 pruža priliku organizacijama da na bolji način prilagode svoj sistem menadžmenta kvaliteta zahtevima standarda. Novi elementi oslikavaju modernu praksu i načine rada u menadžmentu i fokusiraju se na rezultate kao i na učinke u sistemu kvaliteta. 

Na samom kursu, polaznici su dobili komparativni pregled sadržaja ISO 9001:2008 i trenutne verzije ISO 9001:2015, uz identifikaciju osnovnih izmena, razumevanja konteksta organizacije, zahteva relevantnih zainteresovanih strana i pristupa zasnovanom na riziku i njegovoj implementaciji.

Kurs je realizovao tim eksperata sertifikacione kuće Quality Austria Center prema zvanično registrovanom kursu matične kuće sa sedištem u Beču, Austrija, koja je izdala qualityaustria potvrde/sertifikate.

Centar za unapređenje kvaliteta i korporativnu bezbednost

Info