DELEGACIJA MAKEDONSKO - TURSKE PRIVREDNE KOMORE ZAINTERESOVANA DA ULAŽE U SRBIJI

Privredna delegacija Makedonsko - turske privredne komore posetila je  Privrednu komoru Beograda, u cilju konkretnog upoznavanja uslova za moguće investiranje u Srbiji i direktne poslovne saradnje sa srpskim kompanijama.

Predsednik Makedonsko-turske komore, gospodin Tuna Ejup Kahvedži je istakao da je sada pravo vreme za ulazak na srpsko tržište i da su njihove kompanije zainteresovane i za privatizaciju i za nova ulaganja. “Sada smo u procesu upoznavanja i proučavanja stanja, pratimo zakone, koji se u Srbiji menjaju i to je dobro. Možda će naš kapital dolaziti sporije, ali će biti siguran i dugoročan”, rekao je Tuna Ejup Kahvedži.

Predsednik Skupštine Privredne komore Beograda, Zoran Milošević je izrazio veliko zadovoljstvo dolaskom privredne delegacije, koja ima nameru da proširi poslovnu saradnju i investira u Srbiji. 

“Ukupan obim spoljnotrgovinske razmene sa Turskom i Makedonijom nije na zadovoljavajućem nivou, imajući u vidu brojne bilateralne i druge sporazume koji nam to omogućavaju. Postoje dobri uslovi da se dosadašnja poslovna saradnja, koju smo imali u sektoru infrastrukture, saobraćaja, tekstilne industrije i finansija, proširi i osnaži, a Komora Beograda će biti spona i podrška u tom procesu. Međunarodna komorska saradnja će dati pun doprinos jačanju zajedničkog nastupa na trećim tržištima”, rekao je Milošević.

Na sastanku u Privrednoj komori Beograda, za delegaciju Makedonsko - turske privredne komore održana je prezentacija Investicioni potencijali grada Beograda'', koja je pružila detaljne informacije o potencijalima za investiranje u glavnom gradu.  

 

Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info