PROMENE USLOVA ZA ODLAZAK U PENZIJU

Starosna granica za odlazak u u penziju od 01.01.2013. godine biće pomerena za četiri meseca, a prema važećim pravilima svi koji ispunjavaju uslove mogu da podnesu zahtev za penzionisanje do 30.12.2012.godine. Pooštravanje uslova se odnosi na sticanje prava, a ne i na obračun penzija. Onaj ko ode u penziju 2013. godine imaće ista prava i visinu penzije, kao i onaj ko je zahtev podneo do kraja 2012. godine. Do kraja 2012. godine muškarci sa 40 godina staža mogli su da se penzionišu najranije sa 53 godine i osam meseci života, a u 2013. godini starosna granica biće podignuta za četiri meseca, što znači da će muškarci naredne godine u penziju da odu ne pre navršene 54 godine života. Od 2013. godine žene će u penziju moći najranije sa 53 godine i četiri meseca života i sa 34 godine i četiri meseca staža.

Biće promenjeni i uslovi za porodičnu penziju, starosna granica se uvećava za šest meseci- udovica će morati da ima najmanje 51, a udovac 56 godina. Propisi se menjaju i za beneficiran radni staž, tako da će osiguranici  kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, moći da podnesu zahtev sa navršene 54 godine.

Policijski  službenici koji rade na složenim operativnim poslovima, zaposleni u BIA, VOA, VBA i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u 2013. moći će da se penzionišu sa 53,6 godina života i 21 godina staža, uz uslov da su na radnim mestima sa beneficiranim radnim stažom proveli 11 godina. Ostali policijski službenici, koji imaju beneficiran radni staž, u narednoj godini moći će da se penzionišu sa 56 godina, dok po sadašnjim propisima to mogu da učine sa 55,8 godina. Osnovni uslov za odlazak u starosnu penziju se neće menjati, za muškarce će to biti 65 godina života i 15 godina staža, a za žene 60 godina života i 15 godina staža. Zakonom je predviđeno da se uslovi za odlazak u penziju postepeno pooštravaju do 2023. godine, kako u pogledu godina života, tako i u pogledu godina staža.  Tada će biti potrebno da žena ima 38 godina staža i 58 godina života, a muškarac 40 godina staža i najmanje 58 godina života.

U Srbiji ima 1,69 miliona penzionera, a prosečna penzija iznosi 22.917 dinara.

Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info