NOVA PRAVILA ZA IZLAZAK IZ SISTEMA PDV-a

Granica za ulazak u sistem plaćanja poreza na dodatu vrednost za preduzeća je od početka 2013. godine povećana na osam miliona dinara. Izmenama zakona o PDV-u, poreznici više ne brišu automatski privrednike iz ove evidencije, a oni koji su ušli moraju u njemu da budu najmanje dve godine. Preduzeća sa prometom manjim od dva miliona  dinara, poreznici su brisali po službenoj dužnosti iz PDV sistema. Oni sa prometom između  dva i četiri miliona dinara birali su hoće li biti PDV obveznici ili neće. Samo oni sa obrtom većim od četiri miliona dinara bili su u obavezi da budu u PDV sistemu. Od  ove godine je granica za ulazak u sistem duplo veća, ali nema limita koji garantuje izlazak iz njega.

Firme koje su 2012. godine imale promet manji od osam miliona dinara moraju same da podnesu zahtev za brisanje iz ove evidencije i to do kraja meseca u kome su prestali da budu PDV obveznici. Obveznici koji su se opredelili za obavezu plaćanja PDV  do 15. januara 2012. godine, mogu da podnesu zahtev za brisanje počev od 1. januara 2014. godine. Zahtev može da podnese obveznik koji je u prethodnoj godini ostvario ukupan promet manji od osam miliona dinara i to ako je mali obveznik koji se opredelio za obavezu plaćanja PDV, po isteku roka od najmanje dve godine od podnošenja evidencione prijave, kao i poljoprivrednik po isteku roka od najmanje dve godine od podnošenja propisane evidencione prijave.

Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info