Prezentacije:

Auditi kao platforma uspeha i razvoja kompanija - Axel Dick, Executive Vice President, Quality Austria Training,Certification and Evaluation Ltd.

Procedura GOST R sertifikacije za tržište Ruske federacije - nove mogućnosti - Maria Koroleva, Rostehcert - Russian certification technologies, Ltd

Posebni preduslovi za sertifikaciju GAZPROM kompanija i njihovih dobavljača u svetu - Maria Koroleva, Rostehcert - Russian certification technologies, Ltd

ISO 22000 + PAS 220 = FSSC 22000 - Alfred Greimel, Executive Vice President, Sector Manager Food - Quality Austria

ADA Project “Održivi uspeh za kompanije u Srbiji” - rezultati 2010/2011 i novi projekat u saradnji sa Privrednom komorom Beograda - Igor Panin, CEO QA Center

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine – ISO 14001 – Motivacija za Srbiju
Axel Dick, Quality Austria

Sistemi menadžmenta sigurnošću informacija ISO 27001/Kursevi QAC & CIS i novi zakonski zahtevi u Republici Srbiji - Aleksandar Matić, Privredna komora Beograda

Uloga Privredne komore Beograda u primeni propisa iz oblasti zaštite životne sredine -Anđela Sofić, Privredna komora Beograda

Naučno-istraživački projekti - Razvoj i unapređenje firmi u prehrambenom sektoru nakon implementacije standarda za bezbednost hrane - Prezentacija studenata Fakulteta Veterinarske Medicine, Beograd

GALERIJA FOTOGRAFIJA

              

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke