22. MART  -  SVETSKI DAN VODA 2014 “VODA I ENERGIJA”

Ovogodišnji  Svetski dan voda obeležava se pod motom „Voda i energija“, sa ciljem pokazivanja pozitivnih aspekata veze između vode i energije kao i načina na koji se ona može bolje i delotvornije iskoristiti saradnjom svih zainteresiranih strana.

Na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini  i razvoju (UNCED) 1992. godine predloženo je da se 22. mart odredi kao datum kojim će se  svake godine obeležavati međunarodni dan slatkih voda. Skupština Ujedinjenih nacija prihvatila je taj predlog i počev od  1993. godine  ovaj dan se obeležava skretanjem pažnje i naglašavanjem različitih aspekata  slatkih voda.

Ovogodišnji moto “Voda i energija” ukazuje na aspekt proizvodnje i prenosa energije, što podrazumeva   korišćenje vodnih resursa, posebno za hidroelektrane, nuklearne i termalne izvore energije. Veća potražnja za ograničenim zalihama vode stvara sve veći pritisak na proizvođače energije (iz vodnih resursa) da traže alternativne izvore energije u drugim obnovljivim izvorima energije .

Ciljevi Svetskog dana voda 2014 su:

  • Podizanje svesti o međusobnim vezama između vode i energije. 
  • Doprinos političkom dijalogu, koji se fokusira na širok spektar pitanja vezanih za odnos između vode i energije. 
  • Da kroz studije slučaja pokaže donosiocima odluka u sektorima energije i  voda, da integralni pristup i rešenja pitanja voda-energija, mogu imati velike ekonomske i socijalne interaktivne uticaje.
  • Identifikovanje politički prihvatljivih okvira i razvojnih kapaciteta u kojima UN sistem, a posebno UN-vode i UN-energija, mogu dati značajan doprinos. 
  • Identifikovanje ključnih aktera  na relaciji  voda-energija  i  njihovo aktivno uključivanje
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat