BESPOVRATNA SREDSTVA ZA KLASTERE I MALA PREDUZEĆA

U okviru  mera podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije objavilo je

Javne pozive za dodelu bespovratnih sredstava
za podršku razvoju inovativnih klastera i
podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2011. godine.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima . Za novoosnovane inovativne klastere predviđena su bespovratna sredstva od 200.000 dinara do maksimalno dva miliona dinara, a za postojeće klastere od minimalno milion do maksimalno deset miliona dinara.

Mere podrške MSPP imaju za cilj podsticanje razvoja inovativnosti, transfer znanja, povezivanja MSPP sa naučnim institucijama i porast broja MSPP koja ulažu u inovativne aktivnosti u cilju povećanja sopstvene konkurentnosti, a samim tim i konkurentnosti ukupne privrede. Za ove namene iznos bespovratne pomoći za  MSPP ne može biti manji od 100.000 dinara niti veći od 1.500.000 dinara. 

Sve dodatne informacije za oba javna poziva mogu se naći na http://www.merr.gov.rs/sr/c/resori/bespovratna-sredstva-za-klastere-i-mala-preduzeca/522

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat