Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


30. KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA

 

U periodu od 13. do 17. decembra 2017. godine na Kopaoniku je održana jubilarna, trideseta po redu, „Kopaonička škola prirodnog prava“ sa temom: "PRAVEDNO PRAVO I STVARNOST" koja se održava pod pokroviteljstvom UNESKO-a.

Na ovom eminentnom skupu u prisustvu više od 700 pravnih teoretičara i praktičara profesora univerziteta, članova akademija nauka, naučnih instituta, sudova, advokature i drugih pravosudnih organizacija, upravnih i drugih državnih organa, privrednih komora, bankarskih i osiguravajućih organizacija iz Belorusije, Nemačke, Ukarine, Češke, Francuske, Mađarske, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Slovenije ove godine je predstavljeno 192 referata domaćih i stranih autora koji su štampani u četiri toma.

Skup je otvorio počasni predsednik Udruženja pravnika Srbije prof.dr Miodrag Orlić, koji je istakao veliki doprinos „Kopaoničke škole prirodnog prava“ domaćoj i svetskoj pravnoj nauci.

Uvodni referat je održao akademik prof.dr Slobodan Perović, osnivač „Kopaoničke škole prirodnog prava“ na temu: „Pravedno pravo i stvarnost“.

Prof.dr Perović je predstavio „HEKSAGON PRIRODNOG PRAVA“ sa tematskim celinama, stožerima prirodnog prava. Rad Škole odvijao se u šest katedri, sa 23 sekcije i to:

  1. PRAVO NA ŽIVOT sa sekcijama Život, Zdravlje, Ekologija i Sport;
  2. PRAVO NA SLOBODU sa sekcijama Krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti, Sloboda ličnosti i Upravno pravna zaštita slobode;
  3. PRAVO NA IMOVINU sa sekcijama Opšta pitanja-Kodifikacije, Svojina i druga stvarna prava, Svojina i nasleđe, Ugovor i odgovornost za štetu, Porezi, Privredna društva, Međunarodni privredni ugovori, Arbitraža, Osiguranje, Radni odnosi i Banke i bankarski poslovi;
  4. PRAVO NA INTELEKTUALNU TVOREVINU;
  5. PRAVO NA PRAVDU sa sekcijama Sud u koneksitetu pravde, Međunarodni  odnosi i pravda i Pravo Evropske Unije;
  6. PRAVO NA PRAVNU DRŽAVU, sa sekcijom Ustavno pravna pitanja.

Na Kopaoničkoj školi prirodnog prava, nastavila se rasprava o prednacrtu građanskog zakonika Republike Srbije koji ima više od 2.300 članova, a koji sadrži oko 450 alternativnih rešenja, koje je potrebno razjasniti i definisati.

Poslednjeg dana rada, na plenarnoj sednici svih učesnika usvojene su poruke sa ovog skupa, koje će biti objavljene na srpskom, engleskom i francuskom jeziku sredinom januara 2018. godine, čime će postati dostupne celokupnoj domaćoj i svetskoj pravničkoj javnosti.