Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

IPARD PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja objavilo je drugi javni pozivza podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora. Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za nabavku novog traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.

Novi traktor koji je predmet IPARD podsticaja u skladu sa ovim Javnim pozivom jeste:

 • motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima;
 • serijski proizveden traktor koji se prvi put stavlja u upotrebui koji je proizveden najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta;
 • vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priključnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima;
 • traktor koji ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije.

  Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta.

  Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstavau nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

  Zahtev se podnosi u roku od 4. januara do 26. februara 2018. godine.

  Zahtev