Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJAU RPK ZAJEČAR ODRŽAN TRENING RADI LAKŠE IMPLEMENTACIJE HACCP SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE


Nastavljajući dobru međukomorsku saradnju Privredna komora Beograda i Regionalna privredna komora Zaječar, u saradnji sa Quality Austria Centrom, održale su 7. i 8. oktobra 2011. godine, trening radi lakše implementacije HACCP sitema bezbednosti hrane u prostorijama RPK Zaječar za privrednike i preduzetnike timočkog regiona.

Prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS 41/2009, član 47) subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).
U tom smislu, Privredna komora Beograda i Regionalna privredna komora Zaječar organizovali su trening za zaposlene u sektoru ugostiteljstva, trgovine i pekarstva u cilju stručnog osposobljavanja stručnih lica subjekata u poslovanju sa hranom za samostalnu implementaciju HACCP sistema i izradu dokumentacije.
U cilju bržeg i efikasnijeg rada, nakon kratkog teorijskog uvoda i ukazivanja na zakonski okvir, predavač je, kroz mnoštvo radionica, učesnicima treninga preneo je iskustva za lakšu implementaciju HACCP sistema, nakon čega će učesnici biti obučeni da samostalno izrade svu potrebnu dokumentaciju koju zahteva HACCP sistem.