INFO SESIJA -SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA - MENJAČKI POSLOVI -


U cilju informisanja menjača o planiranim izmenama zakonske regulative i obezbeđenja adekvatnog postupanja u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija a u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i Udruženjem menjača Srbije u Privrednoj komori Beograda, održana je

Info sesija
"Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma -menjački poslovi"

Prisutni su imali prilike da se bliže upoznaju sa Zakonskom regulativom kao i kaznenim odredbama koje su predviđne Zakonom o sprečavanju pranja novca i menjača. Info sesiju su realizovali: Karolina Herbut, predsednik Udruženja menjača Srbije, koja je bila moderator, dok su predstavnici uprave za sprečavanje pranja novca prezentovali zakonske odredbe i to Milunka Milanović, načelnik odeljenja za pravne poslove i međunarodnu saradnju i Danijela Tanić Zafirović, rukovodilac grupe za nadzor računovođa i revizora . Prisutnima se obratila i mr Aleksandra Japundžić, poreski inspektor ispred poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije. Nakon prezentacije Zakona otvorena je diskusija u kojoj su učestvovali prisutni menjači koju si u direktnom dijalogu izneli probleme sa kojima se susreću u praksi.

Zaključeno je da se, problem koji su identifikovani  u praksi, na koje su ukazali menjači kroz otvorenu diskusuju sublimiraju i sistemtizuju i da Udruženje menjača Srbije prosledi sublimiran material primedbi Upravi za sprečavanje pranja novca i nadležnim institucijama.     

 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA