EBRD – GRANTOVI ZA ŽENE U BIZNISU

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) počeće novi program "BAS Srbija, program Žene u biznisu", u okviru koga će biti dodeljeni grantovi za konsultantske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća koje vode žene, saopšteno je danas iz te institucije.
BAS je program EBRD koji se finansira donatorskim sredstvima i nastoji da podstakne razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji. 

BAS omogućava ovim preduzećima korišćenje širokog spektra konsultantskih usluga, preko vođenja projekta sa angažovanjem domaćih konsultanata, na bazi podele troškova. 

Grantovi su namenjeni preduzećima gde su žene menadžeri ili većinski vlasnici, kao i ženama koje imaju održive poslovne ideje ili su skoro osnovale preduzeće. 

Ova finansijska pomoć koju dodeljuje EBRD kreću se od 25 do 90% ukupne neto cene projekta, od maksimalnih 10.000 EUR. 

Tokom perioda od dve godine, u okviru ovog programa biće preduzete aktivnosti usmerene na žene u biznisu, trening "Započni sopstveni posao", kursevi tehničke obuke, promovisanje prilika za umrežavanje preko uspostavljanja partnerstva sa domaćim zainteresovanim stranama, kao i aktivnosti na poboljšanju vidljivosti i širenja primera uspešnih projekata

Fokus projekta je da podrži žene u biznisu, kao ključni mehanizam promocije održivog razvoja i da ukaže na rodnu ravnopravnost, a finansiraju ga Luksemburg, kineski Tajvan i EBRD.

 Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA