OTPIS KAMATE NA PORESKI DUG

Poreski obveznici koji na dan 31. oktobar imaju poreski dug i koji budu redovno plaćali tekuće obaveze, od početka naredne godine stiču pravo na otpis kamate, zamrzavanje poreskog duga, kao i na odloženo plaćanje glavnog poreskog duga od 2014/2015 godine na 24 mesečne rate bez sredstava obezbedjenja.

Svim privrednicima i gradjanima koji odmah izmire glavni poreski dug, automatski će biti otpisana celokupna zatezna kamata i dug za doprinose za zdravstveno osiguranje.

Uslov za tu poresku olakšicu se stiče izmirivanjem tekućih poreskih obaveza koje dospevaju u novembru, decembru ove godine i januaru naredne godine, i to najkasnije do 31. januara 2013. godine, navelo je  Ministarstvo finansija i privrede.

Sticanje uslova za poresku amnestiju u skladu sa zakonom trajaće samo do 31. januara 2013. godine i posle toga ovi uslovi više neće važiti, navedeno je u oglasu objavljenom u štampanim medijima.

Kako je ranije najavio ministar Mladjan Dinkić, ako od januara nastave da redovno plaćaju tekuće obaveze preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, posle godinu dana redovnog plaćanja, biće otpisana polovina zateznih kamata, a nakon isteka druge godine i druga polovina, a onda će moći glavni dug da otplaćuju na 24 rate.

Za velika preduzeća posle šest meseci redovnog plaćanja tekućih obaveza otpisuje se polovina zateznih kamata, a posle sledećih šest meseci i druga polovina, naveo je on i dodao da se u oba slučaja otpisuju i svi neplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje.

On je naglasio da se svako ko do kraja januara ne uplati tekuće obaveze za novembar, decembar i januar vraća u stari režim, vraćaju mu se blokade i ponovo pripisuju zatezne kamate, navodi se u saopštenju, a penosi B92
Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA