PREZENTACIJA SOFTVERA ZA IZVOĐENJE NASTAVE U AUTO ŠKOLAMA

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda је u saradnji sa privrednim društvom za informatički inženjering "Yutro.com", organizovalo stručno - privredni skup na kome je prezentovan softver namenjen izvođenju nastave nastave u autoškolama. Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave saobraćajne policije, Ministarstva odbrane, privrednih društava, javnih preduzeća, srednjih stručnih škola i autoškola.

Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava privredno - društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače, definisani su zahtevi koje auto škole moraju ispuniti prilikom obavljanja svoje delatnosti. Ti zahtevi se pre svega odnose na sredstva, učila i opremu, kao i na prostor za pohađanje teorijske nastave, polaganje ispita i obavljanje administrativnih poslova.

Rešenje koje je predstavljeno se sastoji od posebnog uređaja koji se montira na monitor i sadrži potrebne komponente neophodne za obradu i razmenu podataka sa MUP – om. Predstavljena su tri paketa usluga: Linux, Windows i Windows Multipoint, u potpunosti prilagođena korisnicima.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija će nastaviti u rešavanju aktuelnih problema vezanih za poslovanje autoškola i jedna od aktivnosti će biti pokretanje inicijative da Grad obezbedi prostor na kome će se izgraditi poligon za izvođenje praktične nastave. Prema navodima MUP -a, krajnji rok za ispunjenje svih uslova od strane autoškola je 25.oktobar 2014. godine.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat