ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu i energetik, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencijom za bezbednost saobraćaja i Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizuje sastanak na temu primene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije

Postoji potreba da se određene aktivnosti detaljnije razmotre i objedine u cilju poboljšanja i primene usvojenih zakonskih rešenja.
Sastanku će prisustvovati predstavnici Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, MUP - Uprave saobraćajne policije, Ministrstva odbrane, Agencije za bezbednost saobraćaja,  Saobraćajnog fakulteta, Fakulteta tehničkih nauka, privrednih društava, autoškola, organizacija osiguranja, instituta, privrednih komora.
Predstavnici nadležnih institucija će prezentirati deo svojih aktivnosti koje se tiču primene Zakona i podzakonskih. Primena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predstavlja značajan faktor za funkcionisanje i razvoj privrednih i društvenih aktivnosti u Republici Srbiji.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na pomenutom skupu i da svojim sugestijama i predlozima poboljšamo primenu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Sastanak će biti održan u utorak, 29. maja 2012. godine sa početkom u 12 časova u Privrednoj komori Beograda, Ul. Kneza Miloša 12, sala na IV spratu.

S poštovanjem,

 

S E K R E T A R

mr Dragan Stefanović

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat