TAIEX SEMINAR "PRAVA PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU – EU REGULATIVA"

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija u saradnji sa Udruženjem turizma i ugostiteljstva i Centrom za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Beograda organizovalo je međunarodni seminar pod nazivom "Prava putnika u drumskom saobraćaju – EU regulativa". Seminar je realizovan u saradnji sa TAIEX odeljenjem Evropske komisije.

Seminar je održan 20. septembra 2012. godine u Best Western Hotelu Šumadija u Beogradu.

Na seminaru je učestvovalo preko 50 predstavnika institucija, organizacija i privrednih društava iz Srbije čija je delatnost prevoz putnika. Ispred Ministarstva saobraćaja Republike Srbije skupu se obratio gospodin Aleksandar Rajić, a izvestioci su bili gospodin Remi Lebeda, direktor sektora EU fiskalnih i pravnih poslova Međunarodnog udruženja za drumski saobraćaj i transport - IRU i Stefan Kristijan, predsednik Asocijacije panevropskih autobuskih terminala - APC.

Izvestioci su predstavili EU regulativu br. 181/2011 o pravima putnika u autobuskom prevozu koja će stupiti na snagu 1. marta 2013. godine, a prisutne su informisali o postupcima operatera u slučaju saobraćajne nezgode, otkazivanja ili odlaganja polaska, pružanja informacija putnicima, postupanja sa žalbama putnika i sl.

Za potrebe skupa je pripremljena i brošuru za učesnike u kojoj je objedinjena regulativa koja se odnosi na prava putnika u drumskom saobraćaju, a koja će članicama Privredne komore Beograda olakšati upoznavanje sa novom regulativom u narednom periodu.

Prezentacije:

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat