Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 


PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA podržava aktivnost grada Beograda i JKP GSP "Beograd"

Privredna komora Beograda, Udruženje saobraćaja i telekomunikacija podržava aktivnost grada Beograda i JKP GSP "Beograd" za poboljšanje kupovine karata u javnom gradskom prevozu i unapređenje bezbednosti saobraćaja i života u Beogradu.


Komentari
(0)

5. avgust 2014.

PREDRAG ĆURČIĆ vRŠILAC DUŽNOSTI PREDSEDNIKA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Upravni odborUpravni odbor Privredne komore Beograda danas je odredio potpredsednika ove Komore Predraga Ćurčića za v.d. predsednika Privredne komore Beograda.

Upravni odbor Privredne komore Beograda  na današnjoj sednici informisan je o ostavkama dosadašnjeg predsednika Privredne komore Beograda Milana Jankovića i generalnog sekretara Komore, Ivane Zeljković.

Za vršioca dužnosti zamenika generalnog sekretara Privredne komore Beograda imenovan je Aleksandar Milošević iz Sekretarijata za privredu Grada Beograda.

Upravni odbor je doneo zaključak da se pokrene procedura izbora novog predsednika Privredne komore Beograda.


Komentari
(0)

8-10. septembar 2014.

KURS: UVOD U ANDROID PROGRAMIRANJE

U periodu  od 8. do 10. septembra 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova u Prvrednoj komori Beograda (Kneza Miloša  br. 12, sala III na trećem spratu), biće održan trodnevni kurs na temu:   "UVOD U ANDROID PROGRAMIRANJE".
Za programiranje Android aplikacija potrebno je dostići adekvatan nivo znanja u nekoliko oblasti, kao i poznavanje faza u procesu programiranja. Ovaj kurs ima cilj da početnika uvede u sve elemente na razumljiv način, kako bi izbegli česte početničke greške koje kasnije značajno uspore napredovanje. Na kraju kursa, polaznici će vladati dovoljnom količinom znanja za izradu manjih aplikacija, koje će biti kompletne i objavljene na Google Play-u, pa čak i spremne za prodaju. Osim toga, dalje napredovanje će im biti znatno olakšano jer će imati kvalitetnu osnovu.
Za aktivne članove Privredne komore Beograda, kotizacija po polazniku iznosi: 10.000,00 din neto + PDV. Za ostale, kotizacija iznosi 15.000,00 din + PDV. Rok za prijavu i uplatu: petak, 5.9.2014. godine. Kontakt osobe za sve dodatne informacije: Jelena Radić (tel: 011-3619-472, e-mail: jelenar@kombeg.org.rs )  i  Dragan Ristović (tel. 011- 2645-333, e-mail: dristovic@kombeg.org.rs ).    


Komentari
(0)

17. septembar 2014.

INFO SESIJA - NOVI EU PROGRAMI 2014-2020 I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI

Info sesija pruža orijentaciju učesnicima o svim raspoloživim izvorima finansiranja i temelj za razvoj projekata za nove EU fondove i programe u 2014. godini. Učesnici će imati mogućnost da bolje upoznaju sve zahteve i najbolje prakse u procesu konkurisanja za donacije Evropske unije. EU programi 2014-2020 nude nove mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija će pružiti učesnicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.


Komentari
(0)

24-25. septembar 2014.

OBUKA - PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020 

Tokom dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje učesnika za otvorene konkurse i nove EU programe 2014.-2020., sa fokusom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi eura. Cilj obuke je da unapredi i produbi sposobnosti i veštine za razvoj i pisanje projekata zadovoljavajući najviše standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Inovativna metodologija obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama. Stoga, ukoliko želite da pokrenete svoj EU projekat ili ste već započeli rad na projektu pomoći ćemo Vam da ga usavršite u skladu sa postavljenim kriterijumima za ocenjivanje. Obuka će se održati na srpskom i engleskom jeziku.


Komentari
(0)

24. oktobar 2014.

DONATORSKO VEČE "POKRET UMETNOSTI ZA DEČJI OSMEH"

Humanitarno vecePozivamo Vas na donatorsko veče i koncert, namenjeno deci oboleloj od malignih bolesti, u ogranizaciji Udruženja Krugova umetnosti, akademskih muzičara, pevača, igrača i multimedijalnih umetnika. Koncert, kao glavna nota večeri, je od 19:30-20:30, a posle toga sledi GLAMUR VEČERA, ili KOKTEL VEČE (neograničena konzumacija pića).

Prihod koji se ostvari biće doniran u dobrotvorne svrhe deci oboleloj od malignih bolesti, Udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti „Zvončica“, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, za njihovo lečenje i obrazovanje, nabavku neophodne opreme za bolji oporavak, kao i za nabavku hrane i drugih potrepština za mesece provedene u hospitalizaciji. Svi učesnici, kao i čitava organizacija, želi svojim radom da doprinese što veću pomoć deci kako bi njihova svakodnevnica bila bolјa i osmeh veći.


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)