Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

1-31. avgust 2016.

Program pomoći trgovini – Srbija - „Značaj klastera za trgovinu i razvoj sektora malih i srednjih preduzeća

Sa posebnim zadovoljstvom i ponosom Privredna komora Beograda poziva svoje članove, mala i srednja preduzeća i preduzentnike iz Srbije da se pridruže projektu ukoliko žele da:

  • posluju na tržištu Češke – izvoz / uvoz
  • razviju strateška partnerstva sa češkim privrednicima – investicije, zajednička ulaganja
  • unaprede poslovanje – transfer znanja, tehnike i tehnologije, učešće na sajmovima

Misija projekta je podsticanje poslovne saradnje izvozno orjentisanih malih i srednjih preduzeća i klastera  Češke i Srbije kroz trgovinsku saradnju, zajednička ulaganja i investicije, razmenu znanja, transfer tehnike i tehnologije i pristup novim tržištima.


Komentari
(0)

20. avgust 2016.

1. EKONOMSKI, TRGOVINSKI I KULTURNI FORUM ŠENŽEN – CIEZ, ŠENŽEN (26–28. septembra 2016.)

1. Ekonomski, trgovinski i kulturni forum Šenžen – CIEZ, biće održan u periodu od 26–28. septembra 2016. u Šenženu. Kineski savet za promociju međunarodne trgovine, odeljenje u Šenženu (CCPIT Shenzhen) je organizator Foruma. Cilj organizovanja Foruma je jačanje partnerstva sa zemljama CIE, kroz projekat „Jedan pojas, jedan put“, promovisanje ekonomske i kulturne saradnje, kao i povećanje obima trgovinske razmene. Forum je idealna prilika za sveobuhvatnu prezentaciju Srbije i potencijala za saradnju sa jednim od najvećih privrednih centara Kine. Na Forumu će biti predstavljene investicione  mogućnosti, trgovinsko okruženje i projekti. Potencijalni sektori za saradnju su: poljoprivreda, automobilska proizvodnja, transport i trgovina, proizvodnja hrane, zdravstvo, energetika, obrazovanje, metalska industrija. Predviđeno je održavanje B2B susreta za učesnike foruma. Rok za prijavljivanje za učešće na Forumu je 20. avgust 2016. Troškove avio prevoza snose članovi delegacije, a organizator snosi troškove smeštaja. Dodatne informacije dostupne su u Centru za ekonomske odnose s inostranstvom PK Beograda: centareoi@kombeg.org.rs, telefon: 011 2642 088.


Komentari
(0)

25. avgust 2016.

GRAD BEOGRAD OBJAVIO JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA INOVATIVNIH DELATNOSTI I SAMOZAPOŠLJAVANJA

Gradski Sekretarijat za privredu objavio je javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja. Visina opredeljenih finansijskih sredstava je pet miliona dinara za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja, u maksimalnom iznosu do pola miliona dinara po korisniku. Mogu se koristiti za pokriće troškova infrastrukturnih i stručnih usluga u Naučno-tehnološkom parku Beograd u prvoj godini poslovanja.
Cilj namenjenih sredstava je podrška samozapošljavanju nezaposlenih lica, razvoj novih inovativnih i visokotehnoloških proizvoda, usluga i procesa, stvaranje novih tehnoloških preduzeća, povećanje konkurentske sposobnosti privrednih subjekata i uključivanje u međunarodne tržišne tokove.
Troškovi koji se finansiraju, su troškovi infrastrukturnih i stručnih usluga od strane Naučno-tehnološkog parka Beograd, u koje spadaju: kancelarijski poslovni prostor (korišćenje zajedničkih prostorija – sala za sastanke i prezentacije i dr.), administrativne i stručne usluge (knjigovodstvene, pravne i sekretarske usluge) i ostale relevantne usluge u zavisnosti od stepena razvoja biznis ideje.

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 25. avgust 2016. godine do 15 časova. Više informacija.


Komentari
(0)

20-25. septembar 2016.

5.

 

KINA-EVROAZIJA EXPO - MEĐUNARODNI KONVENCIONI I IZLOŽBENI CENTAR SINĐJANGA, GRAD URUMĆI, PROVINCIJA SINĐJANG, NR KINA

Međunarodni sajam KINA-EVROAZIJA EXPO je privredna manifestacija od izuzetnog međunarodnog značaja, koja se održava svake druge godine. Tokom svog postojanja, od osnivanja, na sajmu je održano nekoliko stotina: foruma za zvanice visokog ranga, usko specijalizovanih i stručnih događaja, investicionih i trgovinskih pregovora. Do sada je na sajmu izlagalo oko 109 hiljada inostranih i kineskih kompanija i učestvovalo je više od 1,2 miliona privrednika.
Ove godine, 5. međunarodni sajam Kina-Evroazija Expo 2016 će biti održan u periodu od 20-25. septembra, u Urumćiju, glavnom gradu provincije Sinđjang. Ceremonija svečanog otvaranja i glavni poslovni forum biće održani tokom prepodnevnih časova 20. septembra, dok su poslepodnevni sati 20. septembra i ceo dan 21. septembra predviđeni za poslovne susrete i predstavnike poslovnih zajednica zemalja učesnica. Sajam će biti otvoren za širu javnost od 22-25. septembra. Izložbeni prostor sajma podeljen je u tri zone: Zona za saradnju i investicije, Paviljon za međunarodnu saradnju i saradnju sa Hong Kongom, Makaom i Tajvanom i Paviljon za trgovinu i robu široke potrošnje. Paviljon za trgovinu i robu široke potrošnje obuhvata asortiman roba i usluga iz oblasti tekstilne industrije, odeće i obuće, poljoprivrede i prehrambene industrije, proizvodnje vina, proizvodnje nakita i žada, industrije građevinskog materijala, proizvodnje mašinske opreme, inženjeringa, proizvodnje vozila, logistike i informatike, proizvodnje poljoprivrednih mašina i opreme. 

Više informacija dostupno je na internet stranici Sajma http://en.caeexpo.org/  ili se možete obratiti Privrednoj komori Beograda, Centru za ekonomske odnose s inostranstvom, telefon: 011/2642 – 088, e-mail: centareoi@kombeg.org.rs


Komentari
(0)

21-25. septembar 2016.

38.  SAJAM GRAĐEVINARSTVA, 11. SAJAM VODE-VODOVODI-SANITARNE TEHNOLOGIJE I 4. SAJAM ENERGETIKE

Privredna komora Beograda u saradnji sa Jadranskim sajmom u Budvi poziva vas da učestvujete kao izlagač ili da posetite 38.  Sajam građevinarstva, 11. Sajam vode-vodovodi-sanitarne tehnologije i 4. Sajam energetike
Posetioci /izlagači ovih sajamskih manifestacija biće u prilici da predstave svoje proizvode i usluge, ali i da se upoznaju sa novim proizvodima i tehnologijama i da uspostave direktne kontakte sa potencijalnim partnerima radi ostvarivanja saradnje na svim nivoima. 
Tokom 38. Sajma građevinarstva biće predstavljeni različite oblasti građevinske industrije, a takođe i najuspešniji predstavnici iz svih oblasti građevinske delatnosti: visokogradnja, niskogradnja, inženjering i projektovanje izgradnja i održavanje objekata, materijali, okovi i bravarije, sanitarna galanterija i sl. Princip održivog razvoja, racionalizacije potrošnje vode, pozicioniranje postojećih i izgradnja novih sistema za snavdevanje vodom, tretman i odvođenje otpadnih voda jesu teme 11. Sajma vode-vodovodi-sanitarne tehnologije, dok su proizvodnja, prenos, distribucija  i racionalizacija  korišćenja energije, uz predstavljanje novih tehnologija u sektoru energetike, teme 4. Sajma energetike u Budvi.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u delegaciji, molimo vas da se (preliminarno) prijavite do 29. jula 2016. (prijavni formular u prilogu)  radi dalje organizacije delegacije. Prijave dostaviti Udruženju građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda na e-adresuvtosic@kombeg.org.rs . O svim tehničkim detaljima odlaska delegacije na sajamske manifestacije u Budvi bićete blagovremeno obavešteni, nakon formiranja delegacije.  Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspoloaganju.  


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)