Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 


Komentari
(0)

17. decembar 2014.

PROŠIRENJE SARADNJE KINESKIH I SRPSKIH PRIVREDNIKA

Nakon završenog prvog dana Samita premijera Kine i 16 zemalja CIE, delegacija kineskih privrednika posetila je, 17. decembra, Privrednu komoru Beograda. Delegaciju su činili predstavnici kompanija, čije su matične delatnosti iz oblasti nekretnina, edukacije, turizma, industrije, trgovine. Prisutni su upoznati sa potencijalima beogradske privrede, aktuelnim investicionim projektima, stanjem u industrijskom sektoru, turističkom ponudom Beograda i Srbije.


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)