Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

KONKURS ZA DODELU GODIŠNJIH NAGRADA
PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


Privredna komora Beograda

objavljuje

K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda


 

I - Nagrade za doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske/završne radove studenata fakulteta i visokih škola strukovnih studija, u školskoj 2013/2014. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2013. do 30.09.2014.godine), sa temama iz oblasti privrede.

Predloge za nagrade podnosi fakultet ili visoka škola strukovnih studija. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu ili visokoj školi strukovnih studija mogu pokrenuti i instituti, preduzeća, druge organizacije i pojedinci.

Kontakt telefon: 3619-472.

formular              pravilnik

II - Nagrade za pronalaske, dizajnerska rešenja (uklju
čujući web dizajn) i tehnička unapređenja iz oblasti privrede ostvarena u periodu od 1. oktobra 2013. do 30. septembra 2014. godine. Pod ostvarenim rešenjima podrazumevaju se rešenja  čija je realizacija nastupila u prethodno navedenom roku.

Predloge za nagradu podnose privredni subjekti, instituti, fakulteti ili poslovne asocijacije registrovane na teritoriji Beograda.

Kontakt telefon: 2641-355, lok. 113.

 

formular               pravilnik            sadržaj prijave

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 28. januara 2015. godine Privrednoj komori Beograda.

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada. Sve potrebne informacije mogu  se dobiti u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko gore navedenih brojeva telefona.

 

 


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)