Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

19. februar 2016.

KONFERENCIJA: "MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - REGIONALNO UMREŽAVANJE I UNAPREĐENJE POSLOVANJA

Pod pokroviteljstvom Centralno-evropske inicijative, u partnerstvu sa Privrednom komorom Beograda, Business Info Group organizuje konferenciju "Mala i srednja preduzeća - regionalno umrežavanje i unapređenje poslovanja", 19. februara 2016. godine, sa početkom u 10h, Aeroklub, Uzun Mirkova 4/2, Beograd

Mala i srednja preduzeća predstavljaju najefikasniji segment privreda u gotovo svim zemljama sveta. Ova preduzeća ostvaruju najveći doprinos povećanju zaposlenosti, bruto dodate vrednosti i prometa zbog čega se smatraju okosnicom rasta i razvoja nacionalnih ekonomija. Njihova uloga posebno je značajna u zemljama u tranziciji koje se suočavaju sa problemima visoke nezaposlenosti, niskog stepena privredne aktivnosti, nedovoljne konkurentnosti i nedostatka investicija.
Kao stabilan izvor kreiranja novih radnih mesta, mala i srednja preduzeća ostvaruju i važnu socijalnu funkciju tako što apsorbuju viškove radne snage nastale u procesima tranzicije i svojinske transformacije državnih preduzeća.
Ova konferencija ima za cilj da ukaže na značaj ovog sektora i potrebu da se ubrza razvoj malih i srednjih preduzeća u regionu kroz razmenu znanja i dobre prakse, poveća networking i dijalog sa državnim zvaničnicima u cilju kreiranja povoljnijeg poslovnog okruženja.

Konferencija će okupiti mala i srednja preduzeća, njihova udruženja i eksperte, predstavnike državnih institucija, asocijacija i organizacija MSP, medija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Austrije, Italije.    


Komentari
(0)

26. februar - 26. mart 2016.

ŠKOLA DIGITALNOG MARKETINGA: NAUČITE DIGITALNI MARKETING OD A DO Š!

Privredna komora Beograda poziva vas da postanete polaznik jedinstvene Škole digitalnog marketinga: Naučite digitalni marketing od A do Š!, nakon koje ćete biti osposobljeni da potpuno samostalno kreirate kampanje na društvenim mrežama i putem njih poboljšate prodaju proizvoda ili usluga. Tokom kurseva naučićete da pravite Facebook i Instagram kampanje, da se uspešno promovišete preko Google-a, posebno primenom  Adwords alata, promovišete video sadržaj putem Youtube-a, i  kreirate newslettere.
Predavači Škole za digitalni marketing su ljudi, koji stoje iza uspešnih domaćih i internacionalnih kampanja na društvenim mrežama. Škola je sa kotizacijom u iznosu od 50.000+PDV za polaznike koji su članovi Privredne komore Beograda i u iznosu od 55.000,00+PDV za ostale polaznike. Prijava se vrši do 23.02.2016. godine. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.     


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)