Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

12-13. septembar 2017.

OBUKA: "KAKO MERITI ISPLATIVOST ULAGANJA U KUPCE I PROIZVODE"

Isplativost ne znači isto što i zarada, profit u poslovanju, i ona ima dve strane medalje: i zaradu i brzinu obrta imovine u koju smo investirali.

Dvodnevna obuka: "Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode" biće održana 12. i 13. septembra 2017. godine,  u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala III.

Obuka je namenjena top menadžmentu i rukovodiocima profitnih centara, rukovodiocima u prodaji na različitim hijerarhijskim nivoima, key account menadžerima, brend menadžerima i menadžerima prodaje, finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, menadžerima i drugim zaposlenima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka, svima onima koji se bave raspodelom direktnih i indirektnih troškova u kompaniji, koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa prodajnim partnerima, menadžerima i ostalim zaposlenima koji učestvuju u procesu pripreme poslovnog plana.


Komentari
(0)

15. septembar 2017.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Privredna komora Srbije poziva privrednike i predstavnike kompanija koji već imaju razvijen biznis i uspešno posluju da pošalju priču o svom uspehu i uz podršku PKS promovišu svoju kompaniju, unaprede poslovanje i podstaknu sve one koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.
"Uspešna priča" o kompaniji iz ugla vlasnika i menadžera, od izazova na samom početku, razvijanja biznisa, do rezultata i planova za dalje poslovanje, predstavlja podstrek i inspiraciju, poziv na povezivanje i partnerstvo i mogućnost za unapređenje poslovanja.
Prezentacija nečijeg puta do uspeha jeste podsticaj i drugim kompanijama i preduzetnicima da prepoznaju sopstvene mogućnosti i primene iskustvo dobre prakse. Najuspešnije kompanije, pojedince i proizvode promovisaćemo koristeći sve raspoložive kanale komunikacije.
Pozivamo privrednike da se povežu, iskoriste podršku PKS i unaprede poslovanje.
Priče u pisanoj ili video formi dostavljaju se mejlom na: uspesneprice@pks.rs
Kontakt telefon: 011 33 00 905.


Komentari
(0)

1. septembar 2017.

OBJAVLJENI KONKURSI FONDA ZA INOVACINU DELATNOST

Fond za inovacionu delatnost objavio je pozive Programa ranog razvoja i Programa sufinasiranja inovacija

Program ranog razvoja namenjen je privatnim mikro i malim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu, i koja imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine.  

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja mogu pokriti najviše 85 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda ne može biti veći od 80.000 evra za projekte u trajanju do jedne godine. Najmanje 15 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. 

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija pokriva najviše 70 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, i do 60 odsto za srednja preduzeća. Iznos koji dodeljuje Fond ne može preći 300.000 evra, a projekat u okviru ovog programa može trajati najduže dve godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. septembar 2017. godine do 15 časova.

Više informacija na web strani www.inovacionifond.rs 


Komentari
(0)

MESEČNI PREGLED IZMENJENIH PROPISA

Mesečni pregled propisa Centra za privredna pitanja
Privredne komore Srbije

MART 2017.

JANUAR 2017.


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)

ODLUKA

O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2017. GODINI


Komentari
(0)