Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 


21-22. septembar 2015.

BEOGRADSKI INVESTICIONI DANI

Privredna komora Beograda, Centralno evropski forum za razvoj - CEDEF i Skupština grada Beograda organizuju investicioni forum pod nazivom "Beogradski investicioni dani", koji će se održati 21. i 22. septembra 2015. godine u Beogradu, u Narodnoj skupštini Republike Srbije.  

Forum predstavlja jedinstvenu poslovnu platformu za privrednu saradnju, koja će okupiti kompanije, investitore, banke, fondove, privredne komore, diplomatski kor, granska udruženja, gradove, regije i klastere jugoistočne, centralne i zapadne Evrope, Rusije, zemalja Kaspijskog basena, Kine i Bliskog istoka. Poseban interes za investiranje u Srbiju postoji u oblastima industrije, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije (energetika i ekologija), informacionih tehnologija, nekretnina i zdravstvenog turizma, koje će biti centralne teme ovog Foruma.

Pored promocije Beograda i Srbije, cilj ovog događaja je da se na jednom mestu okupi veliki broj stranih investitora i investicionih fondova koji su zainteresovani za ulaganje i predstavi što veći broj novih investicionih projekata.

Privredna komora Beograda aktivno prikuplja projekte iz privrede koji će biti predstavljeni na Forumu. Ovom prilikom pozivamo zainteresovane privrednike da popune formular o projektu i dostave ga Centru za projekte Privredne komore Belgrada na adresu bid@kombeg.org.rs.  

Dodatne informacije: www.belgradeinvestmentdays.org, telefon: 011/2642-088, bid@kombeg.org.rsformular


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)