Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

KANCELARIJE ZA BRZE ODGOVORE SERVIS BEOGRADSKOJ PRIVREDI 
- JEDNOSTAVNO, BRZO I TAČNO -

Biznis Info Centar Privredne komore Beograda (BIC) je centralni punkt "Kancelarije za brze odgovore", zajedničkog projekta Privredne komore Beograda, Sekretarijata za privredu Grada Beograda, Regionalne agencije za razvoj i EU integracije i beogradskih opština.
Sa radom su počeli info centri u 16 beogradskih opština u kojima svi privredni subjekti i investitori, posebno mala i srednja privredna društva i preduzetnici, mogu efikasno i stručno, u roku od 72 sata, da dobiju odgovore i savete  o poslovanju. Na raspolaganju je nefinansijska  pomoć u otvaranju privrednih subjekata, poboljšanju privređivanja i unapređenju konkurentnosti, jednostavno, brzo i tačno.
Privrednici, preduzetnici i investitori, postojeći ili potencijalni, pitanja mogu da postave putem upitnika na portalu, telefonom ili mogu da dođu u kancelariju opštine na kojoj posluju. Pitanja koja prevazilaze njihovu nadležnost opštinski info centri prosleđuju Biznis Info Centru Privredne komore Beograda ili Skupštini grada za pojedine sekretarijate.


Komentari
(1)

8. novembar 2014.

JAKE KOMORE ZA JAČE EKONOMIJE

„Privredna komora Srbije je, u sklopu celovitih reformi koje sprovodi Vlada Srbije za ozdravljenje srpske ekonomije i unapređenje klime za poslovanje i investiranje, pokrenula aktivnosti za modernizaciju i reorganizaciju komorskog sistema Srbije po uzoru na komore razvijenih zemalja, na principima efikasnosti, racionalizacije i funkcionalne podele posla. Stoga su u radnu grupu koja radi na kreiranju novog modela funkcionisanja komorskog sistema Srbije, osim PKS i regionalnih privrednih komora, uključeni i predstavnici komorskog sistema Austrije i Nemačke, čije komore imaju veliki ugled i značajan uticaj na kreiranje ekonomskog ambijenta”, izjavio je u Atini, Milivoje Miletić, vršilac dužnosti predsednika Privredne komore Srbije i predsednik Privredne komore Beograda, na zasedanju Generalne skupštine Asocijacije balkanskih komora (ABC) posvećenom razvoju komorskog sistema i modalitetima prilagođavanja komorskog rada uslovima krize i visoke stope nezaposlenosti.


Komentari
(0)

25. novembar 2014.

MARKETING DRUŠTVENIH MREŽA I POVEĆANJE  PRODAJNIH REZULTATA

U Privrednoj komori Beograda (Kneza Miloša 12, sala III), 25. novembra 2014. godine biće organizovan seminar "Marketing društvenih mreža i povećanje  prodajnih rezultata".
Kontakt za dodatne informacije: Jelena Radić (tel: 011-3619-472, e-mail: jelenar@kombeg.org.rs).


Komentari
(0)

27. novembar 2014.

STRUČNI SKUP: NOVI SISTEM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA (PRIPREME ZA DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU, U ELEKTRONSKOJ FORMI)

Privredna komora Beograda organizuje poslovno stručni skup na temu: Novi sistem finansijskog izveštavanja (pripreme za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu, u elektronskoj formi), u četvrtak, 27. novembra 2014, s početkom u 9:45 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV na 4. spratu.
Kontakt za dodatne informacije: Nenad Kostić, telefon: 011-3619-472, lokal 179. 


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)