Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

20. jun 2016.

DODELJENE GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA "BEOGRADSKI POBEDNIK"

Na svečanosti u Starom dvoru uručene su tradicionalne godišnje nagrade Privredne komore Beograda "Beogradski pobednik" i "Plaketa" za natprosečne rezultate u privređivanju, razvoju i doprinosu uspešnosti beogradske i srpske privrede u 2015. godini.
Nagrada "Beogradski pobednik", koja se dodeljuje od 1985. godine, postala je statusni simbol u poslovnom svetu. Za trideset godina, ovaj poseban dokaz uspešnog poslovanja, "Beogradski pobednik" i "Plaketa" ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija.
Predsednik Privredne komore Beograda Milivoje Miletić je pozdravio prisutne i zahvalio svima koji su pomogli da se manifestacija dodele nagrada organizuje. On je istakao da je poslovna delatnost Privredne komore Beograda da, u okviru komorskog sistema Srbije, štiti privredu i zalaže se za to da ambijent u kome rade i privređuju bude što povoljniji. "Mi smo u protekilih godinu dana primenili nekoliko inovacija u poslovnim aktivnostima, pre svega u oblasti razvoja preduzetništva, edukacije, optimizacije koja je, pre svega, imala za cilj da radimo efikasnije, racionalnije i funkcionalnije", naglasio je Miletić.
Potpredsednica Vlade, Zorana Mihajlović na svečanosti je poručila da gubitnici retko mogu da pobede, a pobednici nikada ne odustaju. "Ono što je večeras "Beogradski pobednik" to je sigurno i politika naše Vlade, politika koja pokazuje da u prethodne dve godine raste izvoz, društveni proizvod, poboljšava se privredni ambijent, raste sve ono što smo proklamovali kao ciljeve naše ekonomske politike", istakla je Mihajlović.
Prisutnima se obratio i predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, koji je rekao da mu je drago što Privredna komora Beograda zaista posvećuje pažnju ne samo privredi Beograda, već i onima kojima je pomoć možda i najviše potrebna a to su preduzetnici.
Obraćajući se na svečanom skupu, Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda čestitao je dobitnicima nagrada na izuzetnom uspehu. "Mi, kao lokalna samouprava predstavljamo servis građana. Ali razumemo potrebu da grad Beograd, kao glavni grad, bude i servis privrede. I nadam se da u tome uspevamo. To ne možemo bez Privredne komore Beograda."

Godišnje nagrade "BEOGRADSKI POBEDNIK"  Privredne komore Beograda za ostvarene rezultate u privređivanju u 2015. godini, dodeljene su sledećim privrednim subjektima:

  1. PharmaSwiss d.o.o.
  2. CHEMICAL AGROSAVA  d.o.o.
  3. A&P d.o.o.
  4. LAGUNA d.o.o.
  5. ASW INŽENjERING d.o.o.
  6. GAJ – INŽENjERING i  OPREMANjE d.o.o.

Godišnja nagrada Privredne komore Beograda  "Plaketa",  za  jubilej, doprinos i  unapređenje poslovanja delatnosti kojoj pripadaju, dodeljena je:

    1. Institut za kukuruz "ZEMUN POLJE"  
    2. Banka POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD
    3. DESTILERIJA ZARIĆ d.o.o.

Posebna nagrada Privredne komore Beograda  "Plaketa",  za  doprinos i unapređenje   privrednog ambijenta i  uspešno ostvarenu saradnju sa komorskim sistemom Srbije, dodeljena je

        Poslovnom udruženju ELEKTROMAŠINOGRADNJA

Posebna nagrada "Beogradski pobednik" Privredne komore Beograda za izuzetan doprinos i ostvarene rezultate u razvoju, zaštiti i unapređenju životne sredine dodeljena je

      Javnom preduzeću za gazdovanje šumama  "SRBIJAŠUME" Beograd
 


Komentari
(0)

1-2. jul 2016.

TRENING: FINANSIJSKA ANALIZA

U cilju sticanja novih  znanja i veština članova Komore  i šire stručne javnosti, Privredna komora Beograda organizuje trening "Finansijska analiza", koji će biti realizovan  1. i 2. jula 2016. godine, sa početkom, petak u 16:30 i subota u 09:00, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na trećem spratu.

Program rada:  Finansijsko izveštavanje – ciljevi, svrha, iskazna moć, rizici; Opšta (horizontalna, vertikalna, grafička) analiza finansijskih izveštaja; Racio analiza (likvidnost; solventnost, zaduženost i pokrića; efikasnost, obrt i aktivnost; - profitabilnost); Analiza neto obrtnog kapitala; Analiza novčanih tokova; Komparativni prikaz racio analize – završni primer.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 17.600,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 22.000,00 din. + PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. Rok za prijavu i uplatu je 29. jun 2016. godine.
Za dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju, tel: 011/ 3619-472.   


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)