Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA
Dodela Godišnje nagrade "Beogradski pobednik"

"Madlenijanum" Glavna 32,  Zemun
22. maj 2014. u 19,30 časova

Privredna komora Beograda više 30 godina, najuspešnijim  kompanijama i pojedincima dodeljuje godišnju nagradu

"BEOGRADSKI POBEDNIK"

Po odluci Žirija, pravo na ovo prestižno priznanje pripada onima koji su svojim radom ostvarili nadprosečne rezultate u privređivanju, razvoju i napretku naše  privrede.

Svečana dodela predstavlja jedan od najvećih privrednih događaja i održava se u prisustvu privrednika, visokih zvaničnika Republike Srbije, Skupštine grada Beograda, predstavnika diplomatskog kora, ličnosti iz kulturnog i javnog života, predstavnika inostranih organizacija i institucija, naučnih, sportskih radnika i brojnih medija.

U godini kada Komorski sistem obeležava 157 godina svog postojanja, kroz dodelu nagrada i prigodan program, okupićemo sve koji su učinili da ovo bude događaj koji se pamti.

D O B R O   N A M   D O Š L I  !


Komentari
(0)

16. april 2014.Nagrade Privredne komore Beograda

GODIŠNJA NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE, PRONALASKE, DIZAJNERSKA REŠENJA I TEHNIČKA UNAPREĐENJA

Privredna komora Beograda tradicionalno dodeljuje Godišnju nagradu za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove, najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja, radi što kvalitetnijeg i uspešnijeg povezivanja privrede i nauke i afirmisanja pronalazačkih, dizajnerskih i inovatorskih  rešenja primenljivih u privredi.

Svečanа dodelа Godišnje nagrade za 2012/2013. godinu, biće održana u sredu, 16. aprila 2014. godine, u 19:30 časova, Atelje 212, Svetogorska 21.


Komentari
(0)

20-26. maj 2014.

81. MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM U NOVOM SADU

Privredna komora BeogradaMeđunarodni poljoprivredni sajam ima tradiciju dugu preko osam decenija i ubraja se u najznačajnije događaje iz oblasti agrobiznisa u Evropi. Holandiji je ove godine pripala značajna uloga u organizaciji 81. međunarodnog poljoprivrednog sajma kao zemlji partneru. Međunarodni poljoprivredni sajam predstavlja učesnike iz Srbije, zemalja regiona, Evropske unije, Azije i Amerike. Među njima je 30% stranih izlagača, 30% izlagača koji izlažu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu i 10% izlagača koji predstavljaju stočarsku proizvodnju Srbije. Od posebnog značaja je nastup domaćih kompanija, koje se svojim kvalitetom ističu na tržištu prehrambene industrije, poljoprivredne mehanizacije, u stočarstvu ili privrednim granama koje su vezane za agrar.

Privredna komora Beograda poziva zainteresovane članove, sve privredne subjekte, preduzetnike i proizvođače da nam se pridruže u organizovanju zajedničkog nastupa, putem prezentacije novih proizvoda, ideja i projekata kako bi nastup bio inovativniji i sadržajniji. Za detaljnije informacije možete se obratiti Privrednoj komori Beograda, Udruženju poljoprivrede i prehrambene industrije, na sledeće telefone 2642-483 i 2642-688, e-mail emil@kombeg.org.rs ili Udruženju turizma i ugostiteljstva, kontakt osoba Vesna Škorić, telefon 361-59-93 ili na e-mail vesnas@kombeg.org.rs.


Komentari
(0)

12. maj 2014.

5. SRPSKO – TURSKI POSLOVNI FORUM

Udruženje građana SITA u saradnji sa Privrednom komorom Beograda i ove godine organizuje Srpsko - turski poslovni forum, na kome će učestvovati preko 40 privrednika iz Turske. Turski privrednici su članovi poslovne federacije biznismena ESIDEF (Federacija Biznismena Egejske oblasti Turske), koja broji ukupno 30 poslovnih asocijacija, sa oko 15.000 članova.

5. Srpsko - turski poslovni forum trebalo bi da se održi 12. maja 2014. godine. Na ovogodišnjem Forumu planirano je organizovanje prezentacije o mogućnostima ulaganja u privredu Republike Srbije, kao i bilateralni susreti srpskih i turskih privrednika, radi razmene poslovnih iskustava i ostvarivanja novih oblika saradnje.
Kontakt osoba u Udruženju SITA je gospodin Nedžad Kačapor, generalni sekretar, telefon: 33 49 031, e – mail: info@sita.rs. Takođe, dodatne informacije su dostupne i u Centru za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Beograda, telefon: 011/264 20 88, e–mail: centareoi@kombeg.org.rs.

Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)