Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA10. oktobar - 16. decembar 2017.

OBUKA ZA C# PROGRAMERA

Visoko kvalitetni interaktivni program, sa fondom 60 časova i dinamikom 2 puta 3 časa nedeljno, će vas na pravi način pripremiti za zvanje programera u programskom jeziku C# i omogućiti da se bavite najtraženijim zanimanjem današnjice u oblasti informacionih tehnologija.
Program organizujemo u saradnji sa kompanijom Teletrader. Cilj seminara je osposobljavanje učesnika da primenjuje principe objektno orijentisanog programiranja, koristi programski jezik C# i Visual Studio okruženje za kreiranje Windows aplikacija sa grafičkim interfejsom. 


Komentari
(0)

10. oktobar - 16. decembar 2017.

OBUKA ZA JAVA PROGRAMERA

Ukoliko razmišljate da se bavite najtraženijim zanimanjima današnjice, u oblasti informacionih tehnologija, ovo je pravi trenutak. Ovaj visoko kvalitetni interaktivni program, sa fondom 60 časova i dinamikom 2 puta 3 časa nedeljno, će vas na pravi način pripremiti za zvanje programera u programskom jeziku Java. Program organizujemo u saradnji sa kompanijom Teletrader.

Cilj seminara je osposobljavanje učesnika da pišu programe na Java jeziku korišćenjem principa objektno orijentisanog programiranja i naprednih tehnika Jave. Učesnik treba uspešno da koristi razvojna okruženja za programski jezik Java.


Komentari
(0)

11. oktobar - 16. decembar 20017.

OBUKA ZA WEB DIZAJNERA

Za one koji žele da se bave najtraženijim zanimanjima današnjice u oblasti informacionih tehnologija ovo je pravi trenutak. Ovaj visoko kvalitetni interaktivni program, sa fondom 60 časova i dinamikom od 2 puta 3 časa nedeljno, će vas na pravi način pripremiti za zvanje web dizajnera. Program organizujemo u saradnji sa kompanijom Teletrader.

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa stručnom terminologijom koja se koristi u kreiranju statičkih Web sajtova. Detaljno upoznavanje sa jezikom HTML (HTML4 i HTML5), sintaksom i strukturom CSS-a i njihovom integracijom polaznike priprema za kreiranje realnih i komercijalnih statičkih Web sajtova.


Komentari
(0)

31. decembar 2017.

PROGRAM "DECENIJA PREDUZETNIŠTVA"Vlada Srbije i Ministarstvo privrede, razvoj privatnog preduzetništva vidi kao jedan od prioritetnih ciljeva ekonomske politike Republike Srbije. Prvi korak u tom pravcu načinjen je u martu 2015. godine kada je Vlada usvojila Strategiju za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine, kojom je definisala, kroz glavne prioritete i konkretne mere, politiku razvoja ovog sektora u narednom, srednjoročnom periodu.

Finansijska i nefinansijska podrška, ovom sektoru u 2016. godini objedinjena je u Program „Godina preduzetništva“, koji je ove godine prerastao u Program „Decenija preduzetništva“. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo privrede nastavljaju  sa sistemskom podrškom, finansijskom i nefinansijkom, sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji 99.8% srpske privrede i zapošljavaja 67% ljudi kako bi se obezbedio kontinuitet u podršci ovom sektoru.

Kroz ovaj program u 2017. godini privrednicima su na raspolaganju više od 30 programa i više od 18 milijadri dinara iz budžeta.

Program „Decenija preduzetništva” pod jednim krovom okuplja, pre svega, nadležna ministarstava i agencije, ali i Privrednu komoru Srbije, međunarodne donatore, društveno odgovorne kompanije, poslovne asocijacije, nevladine organizacije i sve druge snage koje su spremne i mogu da direktno pomognu ili afrimišu razvoj preduzetništva i preduzetničkog duha u Srbiji.

Više informacija o programima podrške u okviru „Decenija preduzetništva“ na www.godinapreduzetnistva.rs

Programi Decenije preduzetništva u 2017.


Komentari
(1)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)

ODLUKA

O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2017. GODINI


Komentari
(0)