Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 


5. februar 2015.

SEMINAR: PROCENA RIZIKA POSLOVNE ORGANIZACIJE

Privredna komora Beograda u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti, organizuje i poziva Vas da uzmete učešće na seminaru ''Procena rizika poslovne organizacije", koji će biti održan 5. februara 2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IVa.

Rok za prijavu i uplatu je utorak, 3. februar 2015. godine. Za sve dodatne informacije obratite se Jeleni Radić u Centru za edukaciju  (tel: 011/ 3619-472).     


Komentari
(0)

6-7. februar 2015.

STRUČNI SKUP: "IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA"

Usled velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja, Privredna komora Beograda Vas poziva da uzmete učešće na stručnom skupu: "Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja", koji  će biti realizovan u trajanju od dva dana, 6. februara 2015. sa početkom u 16:00 časova i 7. februara 2015. godine sa početkom u 09:00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali IVa.

Predavač: mr Dejan Dabeti, Ministarstvo  finansija.

Kotizacija po polazniku, za članove Privredne komore Beograda 15.000,00 + PDV, za ostale učesnike 20.000,00 + PDV. Kotizacija obezbeđuje radni materijal i posluzenje.
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem elektronske prijave. Rok za prijavu i uplatu je 4. februar 2015.
Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Beograda, kontakt Nenad Kostić, 011 3619-472.  


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)