Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

KANCELARIJE ZA BRZE ODGOVORE SERVIS BEOGRADSKOJ PRIVREDI 
- JEDNOSTAVNO, BRZO I TAČNO -

Biznis Info Centar Privredne komore Beograda (BIC) je centralni punkt "Kancelarije za brze odgovore", zajedničkog projekta Privredne komore Beograda, Sekretarijata za privredu Grada Beograda, Regionalne agencije za razvoj i EU integracije i beogradskih opština.
Sa radom su počeli info centri u 16 beogradskih opština u kojima svi privredni subjekti i investitori, posebno mala i srednja privredna društva i preduzetnici, mogu efikasno i stručno, u roku od 72 sata, da dobiju odgovore i savete  o poslovanju. Na raspolaganju je nefinansijska  pomoć u otvaranju privrednih subjekata, poboljšanju privređivanja i unapređenju konkurentnosti, jednostavno, brzo i tačno.
Privrednici, preduzetnici i investitori, postojeći ili potencijalni, pitanja mogu da postave putem upitnika na portalu, telefonom ili mogu da dođu u kancelariju opštine na kojoj posluju. Pitanja koja prevazilaze njihovu nadležnost opštinski info centri prosleđuju Biznis Info Centru Privredne komore Beograda ili Skupštini grada za pojedine sekretarijate.


Komentari
(1)

MILIVOJE MILETIĆ  PREDSEDNIK PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Skupština Privredne komore Beograda danas je za  predsednika Privredne komore Beograda izabrala Milivoja Miletića, v.d predsednika Privredne komore Srbije,  na mandat od četiri godine.

Miletića su predložila  sva  komorska udruženja, a zvanični predlagač prema Statutu bio je Upravni odbor Privredne komore Beograda. On je rekao  da će se strategija  rada Komore zasnivati na promeni zakonskog okvira i boljoj konekciji  sa članicama i nosiocima vlasti, po ugledu na model nemačkih i  austrijskih  komora.
U izlaganju pod nazivom “Privredna komora Beograda  u službi privrede” Miletić je najavio saradnju komorskog sistema  i privrede  na strukturnim reformama u privredi koje je ocenio kao prioritetne. “Komora treba da bude deo rešenja kao kuća koja štiti interese privrede i privrednika”, rekao je Miletić. On je ocenio da je unapređenje saradnje sa Skupštinom grada Beograda od strateškog interesa za srpsku privredu i naveo da u privredi Grada posluje 48.789 privrednih društava i 57.592 preduzetnika.  Privredna komora Beograda  će u narednom periodu unapređivati saradnju sa Privrednom komorom Srbije i drugim komorama i raditi na uvođenju dualnog sistema obrazovanja u skladu sa kadrovskim potrebama privrede.
Pozdravljajući izbor Miletića  kao iskusnog privrednika  na čelo Privredne komore Beograda  gradonačelnik Beograda Siniša Mali,  rekao da je  Grad prepoznao značaj zajedničkog rada sa Komorom u rešavanju privrednih problema i dodao da Beograd učestvuje sa 40 procenata u bruto proizvodu Srbije.


Komentari
(0)

22. oktobar 2014.

SLAP IS - BAZA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA GRADA BEOGRADA ZA SEKTOR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Privredna komora Beograda u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština organizuje za beogradska JKP preduzeća i jedinice lokalnih samouprava svih 17 beogradskih opština informativno-instruktivni seminar: SLAP IS – baza infrastrukturnih projekata Grada Beogradaza sektor zaštite životne sredine.
Seminar će biti održan u sredu, 22. oktobra 2014. godine sa početkom u 11 časova, sala IVa, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.

Imajući u vidu značaj tematike ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 20. oktobra 2014. godine potvrdite putem on line prijave  svoje učešće na sastanku. Za sve dodatne informacije Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda stoji Vam na raspolaganju, e-mail: ekologija@kombeg.org.rs   tel: 011/ 2643 774,  2641-355, lok. 113.


Komentari
(0)

UČENJE STRANIH JEZIKA - 25% popust za članove Komore

Nastojeći da doprinese unapređenju poslovanja kompanija, kao i da omogući inoviranja ličnih veština i stručnih kvalifikacija top menadžmenta i ostalih saradnika u kompanijama, Privredna komora Beograda u saradnji sa Centrom za nastavu stranih jezika Kolarčeve zadužbine omogućava najpogodniji modalitet učenja stranih jezika.
Za aktivne članove Komore pripremljena je specijalno prilagođena ponuda u cilju edukacije zaposlenih koji će unaprediti svoju profesionalnu i poslovnu komunikaciju za kratak period uz kvalifikovan profesorski kadar (diplomirani profesori jezika) koji garantuje kvalitet znanja


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)