Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 


9-10. jun 2015.

KURS: PREDSTAVNIK SISTEMA MENADŽMENTA RIZIKA


Privredna komora Beograda u saradnji sa sertifikacionom kućom Quality Austria Center d.o.o. organizuje kurs na temu: Predstavnik sistema menadžmenta rizika -  ISO 31000:2009 Menadžment rizikom - Principi i uputstva  -

Kurs će biti realizovan  9. i 10. juna 2015. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala  na međuspratu sa početkom, u 9:00 časova.

Rok za prijavu i uplatu je  3. jun 2015. godine.
Nakon evidentiranja prijave, biće Vam poslat predračun. Za sve dodatne informacije obratite se  Centru za edukaciju  (tel: 011/ 3619-472).   
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line  prijave:
Prijava za pohađanje kursa 
Prijava za pohađanje kursa i polaganje ispita


Komentari
(0)

11-12. jun 2015.

KURS: PREDSTAVNIK SISTEMA MENADžMENTA KONTINUITETOM POSLOVANjA

Privredna komora Beograda u saradnji sa sertifikacionom kućom Quality Austria Center d.o.o. organizuje kurs na temu: Predstavnik sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja - ISO 22301:2012  – Društvena bezbednost - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja.
Kurs će biti realizovan  11. i 12. juna 2015. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala tri na trećem spratu, sa početkom u 9:00 časova.
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line  prijave:
Prijava za pohađanje kursa
Prijava za pohađanje kursa i polaganje ispita
Rok za prijavu i uplatu je  5. jun 2015. godine. Nakon evidentiranja prijave, biće Vam poslat predračun. Za sve dodatne informacije obratite se  Centru za edukaciju  (tel: 011/ 3619-472).


Komentari
(0)

12-13. jun 2015.

TRENING: FINANSIJSKA ANALIZA

U cilju sticanja novih  znanja i veština, članova  i šire stručne javnosti, Privredna komora Beograda organizuje trening Finansijska analiza koji će biti realizovan  12. i 13. juna 2015. godine – sa početkom (petak u 16:30 i subota u 09:00) u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala na trećem spratu.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 17.600,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 22.000,00 din. + PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. Rok za prijavu i uplatu je 10. jun 2015. godine. Nakon popunjavanja prijave, biće Vam poslat predračun.
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju tel. 011/ 3619-472.  


Komentari
(0)

18-19. jun 2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE


Usled velikog interesovanja članova i šire javnosti, Privredna komora Beograda organizuje Obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuka će biti održana  18. i 19. juna 2015. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, prema satnici programa iz priloga.

Rok za prijavu i uplatu je  15. jun 2015. godine. Nakon popunjavanja prijave, biće Vam poslat predračun. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju  (tel: 011/ 3619-472).   


Komentari
(0)

23-24. jun 2015.

OBUKA: PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2015-2020. SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020 

Tokom napredne dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje učesnika za otvorene konkurse i nove EU programe 2015-2020, sa akcentom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi evra. 

Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka obuke.
Preuzmite: cv predavačaprogram EU obuke i prijavu

Za dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta na telefon +381.11.2641.355, lokal 174, Sanja Ćirić: e-mail: sanjaciric@kombeg.org.rs  i Aleksandra Inić, e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)