Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

2-5. mart 2015.

KURS ZA  MENADŽERE SISTEMA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Na  osnovu iskazanog interesovanja i potrebe članova Komore da inoviraju svoja znanja i kompetencije u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda za bezbednost informacija ISO/IEC 27001, kao i vodiča za implementaciju ISO/IEC 27002 Privredna komora Beograda organizuje "Kurs za  menadžere sistema bezbednosti informacija" u periodu od 2. do 5. marta 2015. godine (06. mart – ispit/opciono) u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na mezaninu sa početkom u 9:00 časova.
Rok za prijavu i uplatu je 25. februar 2015. Omogućeno je plaćanje u šest mesečnih rata. Kurseve mogu pohađati i fizička lica. Za sve dodatne informacije obratite se  Centru za edukaciju (tel: 011/ 3619-472).    opcija 1 - prijava za kurs (2-5. mart)   opcija 2 - prijava za kurs + ispit (2-6. mart)


Komentari
(0)

12-13. mart 2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE


Usled velikog interesovanja članova i šire javnosti, Privredna komora Beograda organizuje Obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Obuka će biti održana  12. i 13. marta 2015. u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala na međuspratu, prema satnici programa iz priloga.
Za razliku od ranije važećih zakona, po novom Zakonu o javnim nabavkama, ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice, bilo da je predstavnik naručioca ili zaposleno kod ponuđača. Za polaganje ispita može se samostalno prijaviti i nezaposleno lice, koje sticanjem sertifikata za službenika za javne nabavke dobija veću šansu za zaposlenje. Otuda je obuka namenjena predstavnicima naručioca, ponuđača, nezaposlenim licima, odnosno svima koji žele da steknu profesionalno zvanje u oblasti javnih nabavki i dodatnu kvalifikaciju u svom obrazovnom profilu.
Rok za prijavu i uplatu je  10. mart 2015. godine. Nakon popunjavanja prijave, biće Vam poslat predračun. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju  (tel: 011/ 3619-472).  


Komentari
(0)

27. mart 2015.

TRENING: PRIPREMA I PISANJE INVESTICIONIH PROJEKATA

Jednodnevni trening "Priprema i pisanje investicionih projekata", biće održan 27. marta 2015. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala III.

Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka obuke.
Preuzmite: cv trenera, program EU treninga i prijavu

Za dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta na telefon +381.11.2641.355, lokal 174, Sanja Ćirić: e-mail: sanjaciric@kombeg.org.rs i Aleksandra Inić, e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)