Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

KANCELARIJE ZA BRZE ODGOVORE SERVIS BEOGRADSKOJ PRIVREDI 
- JEDNOSTAVNO, BRZO I TAČNO -

Biznis Info Centar Privredne komore Beograda (BIC) je centralni punkt "Kancelarije za brze odgovore", zajedničkog projekta Privredne komore Beograda, Sekretarijata za privredu Grada Beograda, Regionalne agencije za razvoj i EU integracije i beogradskih opština.
Sa radom su počeli info centri u 16 beogradskih opština u kojima svi privredni subjekti i investitori, posebno mala i srednja privredna društva i preduzetnici, mogu efikasno i stručno, u roku od 72 sata, da dobiju odgovore i savete  o poslovanju. Na raspolaganju je nefinansijska  pomoć u otvaranju privrednih subjekata, poboljšanju privređivanja i unapređenju konkurentnosti, jednostavno, brzo i tačno.
Privrednici, preduzetnici i investitori, postojeći ili potencijalni, pitanja mogu da postave putem upitnika na portalu, telefonom ili mogu da dođu u kancelariju opštine na kojoj posluju. Pitanja koja prevazilaze njihovu nadležnost opštinski info centri prosleđuju Biznis Info Centru Privredne komore Beograda ili Skupštini grada za pojedine sekretarijate.


Komentari
(1)

26. novembar 2014.

EFIKASNIJE ZASTUPANJE ČLANOVA KOMORE I ZAŠTITA NJIHOVIH INTERESA

Na sednici Upravnog odbora i Skupštine usvojen je novi Statut i Pravilnik o organizaciji, oblicima i načinu rada u Privrednoj komori Beograda,  koji će doprineti efikasnijem zastupanju članova i zaštiti njihovih interesa i snažnijem uticaju na kreiranje i unapređenje privrednog ambijenta.
Predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić je istakao da je neophodna modernizacija poslovnih servisa i usluga i intenzivna saradnja sa institucijama države i grada Beograda, a sve u cilju  zastupanja interesa i poboljšanja poslovanja članova Komore. Predsednik Miletić je naglasio da je od izuzetnog značaja kompatibilnost organizovanja i delovanja sa komorskim sistemom Srbije, kako bi efikasnost u pružanju usluga privredi proizvela uspešnost u njenom poslovnom procesu. U cilju podizanja konkurentnosti privrede, Komora kao prirodni integrativni faktor privrede i nauke još više će doprinositi naučnom i tehnološkom  razvoju, transferu tehnologija i inovacionim sistemima, rekao je predsednik Miletić.
Na sednici je usvojen Izveštaj o radu za 2014. godinu, Finansijski plan i Plan rada Privredne komore Beograda za 2015. godinu, u kojima je poseban akcenat stavljen na snažnu podršku i veliki broj aktivnosti po potrebama i zahtevima članova Komore.


Komentari
(0)

2. decembar 2014.

SEMINAR: ALATI U PREGOVORIMA SA VELIKIM KUPCIMA

Privredna komora Beograda organizuje jednodnevni seminar na temu "Alati u pregovorima sa velikim kupcima", u  utorak, 2. decembra 2014. godine, sa početkom u 09:00 časova, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu.

Kotizacija za aktivne članove Privredne komore Beograda, po polazniku iznosi 6.000,00 din + PDV. Za ostale kotizacija iznosi 9.000,00 din + PDV.
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave. Rok za prijavu i uplatu je 28. novembar 2014. godine.

Za dodatne informacije kontakt: Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Ljubica Matić, telefon: 011-3619-472, e-mail: ljubica@kombeg.org.rs


Komentari
(0)

4. decembar 2014.

NAPLATA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA, TUŽBE IZ IZVRŠNOG POSTUPKA

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu Vas poziva na stručni skup na kome će biti obrađene teme: Naplata potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga – sudija Branka Žerajić i Tužbe iz izvršnog postupka – sudija Vesna Dabetić-Trogrlić  

Stručni skup će biti održan 4. decembra 2014. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI.
Učešće na stručnom skupu je bez kotizacije.
Za dodatne informacije kontakt: Milivoj Janković, tel: 2641-355 lokal 135, e-mail: milivoj@kombeg.org.rsPrijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVE


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)