Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

31. maj – 2. jun 2016.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "SAD - EU - JAPAN - SRBIJA TEHNOLOŠki samit"

Dokument: "Novo-industrijalizacija Srbije – vizija i strategija, pogled na 2020/2030, Industry 4.0.0 model za Srbiju".

Mašinski fakultet u Beogradu i Privredna Komora Beograda, u saradnji sa nemačkom organizacijom za tehničku saradnju GIZ, pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede Vlade Republike Srbije, organizuju Međunarodnu konferenciju SAD - EU - JAPAN - SRBIJA TEHNOLOŠKI SAMIT", na kojoj će oko 50 renomiranih stranih i domaćih eksperata, tri dana raditi na dokumentu: "Novo-industrijalizacija Srbije – vizija i strategija, pogled na 2020/2030, industry 4.0.0 model za Srbiju".

Konferencija će biti održana od 31. maja do 2. juna 2016. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Kraljice Marije 16, prema satinici programa.

Učešće je najavilo preko 200 eksperata iz zemlje i inostranstva.
Konferencija je pripremana u saradnji sa Prof. dr Jun Ni, Univerzitet Mičigen, En Arborn, SAD, koji je svetski kompetentna osoba za politiku i strategiju industrijskog razvoja. On je savetnik predsednika Obame za tehnološki razvoj i industrijsku politiku, kao i predsednika Kine, Južne Koreje i Hon-Konga, za istu oblast. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, bio je predsedvajući panela za proizvodnju.

Kroz sedam panela, jedan workshop i završnu plenarnu sednicu biće analizirana pitanja: Proizvodnja u svetu – izazovi i mogućnosti, Međunarodne/nacionalne inicijative za unapređenje proizvodnje i industrije, Strategije industrijskih politika na globalnom/nacionalnom nivou, Napredne proizvodne tehnologije, Istraživanja i obrazovanje za nove tehnologije, Mapa puta za novo-industrijalizaciju Srbije, Industry 4.0.0 model za Srbiju i Šta mi možemo da uradimo?

Završni dokument Konferencije će biti predložen kao osnova za "Novu politiku i strategiju Vlade Republike Srbije u oblasti industrijskog razvoja", čija osnova će biti NOVE TEHNOLOGIJE. Takođe, on se može koristiti i u definisanju okvira za Poglavlje 20 pregovora sa EU. 
Na ovaj način biće formulisan kozistentan dokument za oblast industrijskog razvoja Srbije, koji će, pre svega sa inženjerske tačke gledišta, posmatrati ova pitanja.

Otvaranje Konferencije je 31. maja 2016. godine, u 9 sati,
na Mašinskom fakultetu u Beogradu, sala 211 (drugi sprat).

Za sve dodatne informacije, kao i za potvrdu Vašeg učešća dostavljamo kontakte: 
Prof. dr Vidosav Majstorović, Mašinski fakultet, tel: 011/ 3302-407 e-mail:  vmajstorovic@mas.bg.ac.rs
Milica Drinjaković, Privredna komora Beograda, tel: 011/2643-199, e-mejl: milicad@kombeg.org.rs 


Komentari
(0)

8-10. jun 2016.

SEMINAR: POSLOVNA ANALIZA PO IIBA STANDARDU

Privredna komora Beograda organizuje seminar na temu "Poslovna analiza po IIBA standardu (Business Analysis, IIBA, BABOK v.3)", koji će biti realizovan od 8-10. juna 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 3, prema satici programa.
Polaznicima će biti predstavljen kompletan trodnevni trening program ispunjen znanjima i savetima proisteklim iz najbolje svetske prakse u primeni poslovne analize, baziran na svetskom standardu, BABOK Guide v.3, koji održava IIBA (International Institute of Business Analysis, Canada). Na treningu će biti obrađene sve oblasti BABOK-a počev od koncepta, preko potrebnih koraka i aktivnosti do najvažnijih alata i tehnika.
Obuka je namenjena sadašnjim i budućim poslovnim analitičarima, sistem analitičarima, softverskim inženjerima, rukovodiocima projekata, tim liderima, produkt i program menadžerima, testerima i specijalistima za QA, kao i svima onima koji žele da prošire svoje poslovne vidike. 
Predavač je Miroslav Janković, BsEE, MBA, PMP
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju,  tel: 011/ 3619-472.  


Komentari
(0)

14. jun 2016.

SEMINAR: KORPORATIVNO UPRAVLJANJE - obuka za upravu i zaposlene u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i druga pravna lica

Zbog velikog interesovanja članova i šire stručne javnosti o stanju i pravcu razvoja korporativnog upravljanja u privrednim društvima, Privredna komora Beograda organizuje seminar na temu: "Korporativno upravljanje - obuka za upravu i zaposlene u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i druga pravna lica".
Seminar će biti realizovan  14. juna 2016. godine,  u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 4b, prema satnici programa.
Predavač: dr Ljiljana Rajnović, ekspert za poslovno pravo, tržište hartija od vrednosti, restukturiranje i  reorganizaciju, stečaj i likvidaciju.
Rok za prijavu i uplatu je ponedeljak, 13. jun 2016. godine. Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju i upravljanje projektima, tel: 011/ 3619-472.


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)