Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

KONKURS ZA DODELU GODIŠNJIH NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA 

Privredna komora Beograda

objavljuje

K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda
 

I - Nagrade za doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske/završne radove studenata fakulteta i visokih škola strukovnih studija, u školskoj 2014/2015. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2014. do 30.09.2015. godine), sa temama iz oblasti privrede.

 

Predloge za nagrade podnosi fakultet ili visoka škola strukovnih studija. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu ili visokoj školi strukovnih studija mogu pokrenuti i instituti, privredni subjekti, druge organizacije i pojedinci.

Kontakt telefoni: 2644-880, 064 876 0008.

 

formular              pravilnik

 

II - Nagrade za pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja iz oblasti privrede ostvarena u periodu: 1. oktobar 2014 / 30. septembar 2015. godine. Pod ostvarenim rešenjima se podrazumevaju rešenja  čija je realizacija nastupila u prethodno navedenom roku.

 

Predloge za nagradu podnose preduzeća, preduzetnici, instituti, fakulteti, žiri Majskog i Oktobarskog salona u Beogradu, savezi i udruženja pronalazača.

Kontakt telefon: 2641-355 lok. 113 i 159.

 

formular               pravilnik            sadržaj prijave

 

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada koji se, kao i sve potrebne informacije, mogu  dobiti u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona.

 


Komentari
(0)

19. februar 2016.

KONFERENCIJA: "MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - REGIONALNO UMREŽAVANJE I UNAPREĐENJE POSLOVANJA

Pod pokroviteljstvom Centralno-evropske inicijative, u partnerstvu sa Privrednom komorom Beograda, Business Info Group organizuje konferenciju "Mala i srednja preduzeća - regionalno umrežavanje i unapređenje poslovanja", 19. februara 2016. godine, sa početkom u 10h, Aeroklub, Uzun Mirkova 4/2, Beograd

Mala i srednja preduzeća predstavljaju najefikasniji segment privreda u gotovo svim zemljama sveta. Ova preduzeća ostvaruju najveći doprinos povećanju zaposlenosti, bruto dodate vrednosti i prometa zbog čega se smatraju okosnicom rasta i razvoja nacionalnih ekonomija. Njihova uloga posebno je značajna u zemljama u tranziciji koje se suočavaju sa problemima visoke nezaposlenosti, niskog stepena privredne aktivnosti, nedovoljne konkurentnosti i nedostatka investicija.
Kao stabilan izvor kreiranja novih radnih mesta, mala i srednja preduzeća ostvaruju i važnu socijalnu funkciju tako što apsorbuju viškove radne snage nastale u procesima tranzicije i svojinske transformacije državnih preduzeća.
Ova konferencija ima za cilj da ukaže na značaj ovog sektora i potrebu da se ubrza razvoj malih i srednjih preduzeća u regionu kroz razmenu znanja i dobre prakse, poveća networking i dijalog sa državnim zvaničnicima u cilju kreiranja povoljnijeg poslovnog okruženja.

Konferencija će okupiti mala i srednja preduzeća, njihova udruženja i eksperte, predstavnike državnih institucija, asocijacija i organizacija MSP, medija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Austrije, Italije.    


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)