Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

5-7. decembar 2016.

TRENING: POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP

U Privrednoj komori Beograda (Kneza Miloša 12, sala III), od  5. do 7. decembra 2016. godine u periodu od 900 do 1600 časova, biće organizovan trodnevni trening: Microsoft PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima –

Microsoft PowerPivot za Excel 2010 je tehnologija čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja (BI). PowerPivot je fantastičan alat u svetu analize podataka zato što korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza poslovnih podataka i to bez pomoći IT odeljenja.

Trening je dizajniran za profesionalce koji žele da koriste sve mogućnosti PowerPivot-a dok u isto vreme dozvoljava da se identifikuju oni slučajevi kada upotreba PowerPivot-a nije optimalna. 

Rok za prijavu i uplatu: 2. decembar 2016. godine. Za dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju i upravljanje projektima, tel. 011 3619 472.


Komentari
(0)

8. decembar 2016.

PREZENTACIJA: "INOVACIONE TEHNOLOGIJE GAŠENJA POŽARA TEMPERATURNO AKTIVIRANOM VODOM I LEVITIRAJUĆOM PENOM"

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Rusko-srpskim humanitarnim centrom i Ruskom akademijom nauka, organizuje okrugli sto na  kome će  se stručnoj javnosti u Srbiji i regionu prezentovati novi inovativni projekat gašenja požara sa minimalnom upotrebom vode. Projekat koji je naišao na izuzetnu podršku stručne javnosti u Rusiji će predstaviti najveći ruski eksperti-akademici u oblasti požarne tehnike i taktike gašenja požara. 
Okrugli sto će biti održan 8. decembra 2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu. 

Za dodatne informacije možete se obratiti Udruženju građevinarstva i komunalne delatnosti, osoba za kontakt Ljiljana Urošević,  tel. 36 25 144 , e-mail: ljurosevic@kombeg.org.rs      


Komentari
(0)

9. decembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM APELACIONIM SUDOM

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim apelacionim sudom Vas poziva na stručni skup, na kojem će biti obrađene sledeće teme: "O primeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama" - predavač dr Vesna Dabetić Trogrlić i"Zastupanje pravnog lica" - predavač mr Zagorka Kolović.
Stručni skup će biti održan 9. decembra 2016. godine, sa početkom u 11 časovau Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu. 
Prijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVA.   Učešće na stručnom skupu jebez kotizacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti Centru za privredno pravni sistem, osoba za kontakt Milivoj Janković, rukovodilac Centra, tel. 2641-355 lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs .


Komentari
(0)

12. decembar 2016.

Seminar: "PRAVNI  MEHANIZMI ZAŠTITE PODATAKA"

Seminar "Pravni  mehanizmi zaštite podataka" posvećen je unapređenju bezbednosne kulture u oblastima zaštite podataka i informacione bezbednosti. Pozitivni propisi nameću brojne obaveze vezane za čuvanje, obradu i zaštitu podataka, što od privrednih društava zahteva uspostavljanje efikasnog i ekonomičnog sistema upravljanja bezbednošću podataka i usaglašavanje poslovnih praksi sa normativnim aktima.
Seminar će biti realizovan u ponedeljak, 12. decembra  2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, sa početkom u 10:00 časova, prema satnici programa iz priloga.

Kotizacija po polazniku, za članove Privredne komore Beograda i SAMKB, iznosi 4.000,00 din + PDV, za ostale učesnike iznosi 8.000,00 din + PDV.
Za dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju i upravljanje projektima, tel. 011/3619-472.


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)